Jump to content
Duncan
Verberg

Groot probleem met bedrijfsnaam

vraag

Vandaag kreeg ik een telefoontje van een stichting met dezelfde naam als mijn bedrijf. Morgen heb ik een gesprek met deze mensen om hierover te praten. Ik kan nu moeilijk de naam wijzigen omdat het om een cafebedrijf gaat die al open is.

 

Mijn vraag is wie staat juridisch gezien sterker.

Wie kan mij tips en adviezen geven zodat ik morgen op het gesprek sterk sta om mijn naam te verdedigen?

 

Bedankt voor uw tijd,

Duncan

 

 


Het gaat er niet om wat je bent, maar om wie je bent...

Link to post
Share on other sites

22 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Snel even, want ik heb zo weer een afspraak. Twee vragen:

 • Wat voor activiteiten heeft de Stichting?
 • Is jouw handelsnaam gelijk aan de naam van het café?

Als de activiteiten van de Stichting geen overeenkomst vertonen met het cafebedrijf bestaat er geen kans op verwarring bij het publiek. Ergo, claim is moeilijk hard te maken. Om procedures te voorkomen zou je kunnen overwegen om de handelsnaam van jouw onderneming te veranderen en de naam van het cafébedrijf ongewijzigd te laten.


jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Handelsnaam is gelijk aan de naam van het cafe. Het is een eenmanszaak. Dus dan is de handelsnaam altijd gelijk aan de bedrijfsnaam.

 

De activiteiten van de stichting zijn het organiseren van festivals in plaatselijke jongerencentra.

 

Bedankt tot zover voor je antwoord.

 


Het gaat er niet om wat je bent, maar om wie je bent...

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Guest Verwijderd account

Een aantal punten is van belang:

 

- Heeft een van beide de naam gedeponeerd bij het Benelux Merken Bureau?

- Wie stond als eerste ingeschreven bij de KvK?

- Wie heeft de naam als eerste gebruikt?

- Zijn er ook andere partijen binnen en buiten de regio die de naam gebruiken?

- Heeft een van beide een website met de naam?

- Is het een beschrijvende naam? Denk bijvoorbeeld aan Bierkroeg of Het Eethuis.

 

Indien je op deze vragen een antwoord kunt geven, wordt het probleem duidelijker en is het eenvoudiger om een correct antwoord te geven.

 

Ben benieuwd...

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

- Heeft een van beide de naam gedeponeerd bij het Benelux Merken Bureau? geen van beide

- Wie stond als eerste ingeschreven bij de KvK? de stichting

- Wie heeft de naam als eerste gebruikt? de stichting

- Zijn er ook andere partijen binnen en buiten de regio die de naam gebruiken? nee

- Heeft een van beide een website met de naam? wij

- Is het een beschrijvende naam? Denk bijvoorbeeld aan Bierkroeg of Het Eethuis. nee

 

 


Het gaat er niet om wat je bent, maar om wie je bent...

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Guest Verwijderd account

Mijns inziens staat de stichting sterker door de eerste inschrijving en eerder gebruik. Door de stichting is het argument aan te voeren dat het publiek denkt dat het cafe onderdeel is van de stichting en dat deze dat ongewenst vindt.

 

Ook denk ik niet dat het je sterker maakt om alsnog het merk te deponeren met de zelfde redenen als boven.

 

Praten kan altijd en als het tot een conflict komt, kun je de juridische kosten afwegen tegen de kosten van een nieuwe naam. In het laatste geval zou ik zeker een merk depot aanraden, zie eerdere posts van mij over dat onderwerp.

 

Als je er wel uitkomt en de naam mag behouden, zou ik ook zeer sterk een depot aanraden. Indien er een andere partij ook de naam kiest, sta je wel sterken tegenover de nieuwe partij.

 

Wat zinvol is om uit te zoeken is hoe kapitaalkrachtig de stichting is en of deze (en jij natuurlijk) een rechtsbijstandsverzekering heeft.

 

Dan weet je in ieder geval of de stichting bluft of niet als het tot een conflict komt. Je zou in het laatste geval ook kunnen kiezen voor een mediator. Dat is veel goedkoper dan via de kantonrechter. Wel moeten beide partijen daar mee instemmen.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Geen van beiden heeft de handelsnaam als merk geregistreerd. Ok, dan gaat het puur om het handelsnnaamverhaal.

 

De stichting zal waarschijnlijk stellen dat jij een onrechtmatige inbreuk maakt op hun handelsnaam door deze voor jouw cafe te voeren.

 

Of een handelsnaam onrechtmatig inbreuk maakt op een ander is afhankelijk van het antwoord op de vraag of bij het publiek verwarring kan ontstaan door de aard (activiteiten) van beide ondernemingen en de plaats waar ze gevestigd zijn.

 

Je hebt aangegeven dat de beide ondernemingen in dezelfde plaats zitten. Tevens geef je aan dat jullie totaal verschillende activiteiten doen.

Ik weet niet in hoeverre het runnen van jouw cafe en het organiseren van festivals zoals de stichting doet verwarring op kan leveren. Als jullie je alletwee op de zelfde doelgroep richten kan het antwoord op deze vraag wel eens lastig worden.

 

Als er inderdaad verwarring kan ontstaan, dan maak je inbreuk op de handelsnaam van de stichting omdat deze de naam eerder gebruikte. Er kan dan gevorderd worden dat je de naam van het cafe veranderd en de domeinnaam overdraagt.

 

Tijdens het gesprek kun je het beste voor de stichting op een rijtje zetten waarom wat jij doet zoveel anders is dat zij doen, en dat de twee best naast elkaar kunnen bestaan.

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Arena Amsterdam budgethotel of voetbal stadion.

 

Misschien kun je een vergoeding krijgen voor een naamswijziging inclusief gratis publiciteit ?

Bedenken "wij" toch een nieuwe leuke naam ?

 

Vreemd trouwens dat de KvK niet gesputterd heeft ?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Het is een eenmanszaak. Dus dan is de handelsnaam altijd gelijk aan de bedrijfsnaam.

 

Dat is niet correct. Je kunt gewoon onder een andere naam handelen als éénmanszaak en dit ook bij de KvK geregistreerd hebben.

 

Het is inderdaad wel vreemd dat de KvK dit niet opgemerkt heeft. Het is toch hun verantwoording om dat te controleren.

 

Je geeft aan dat jullie activiteiten geheel uiteenlopen. Dan moet e.a. volgens mij geen grote problemen opleveren.


Auto leasen? Eerst bij LeaseVergelijker kijken! | InfoTrade: erkend Adwords Qualified Company

 

Hope is not a strategy!

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Het is inderdaad wel vreemd dat de KvK dit niet opgemerkt heeft. Het is toch hun verantwoording om dat te controleren.

 

Ja en nee. Controleer voor de aardigheid eens hoe vaak de afkorting NVM voorkomt in het handelsregister. Naast alle makelaars die de afkorting in de handelsnaam voeren, de diverse afdelingen en uiteraard de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Onroerende Goederen en Vastgoeddeskundigen zelf vind je onder die afkorting:

 • Nederlandse Vereniging van Mondhygienisten
 • Nederlandse Vereniging van Modejournalisten
 • Nederlandse Vereniging van Modelbouwers

 

De KvK controleert of de naam vaker voorkomt in het handelsregister, als dat zo is en er een kans op verwarring bestaat wijst zij op de risico's. De beslissing wordt in beginsel toch overgelaten aan de persoon die de naam wil voeren. Een inschrijving wordt niet zomaar geweigerd.


jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Wat zinvol is om uit te zoeken is hoe kapitaalkrachtig de stichting is en of deze (en jij natuurlijk) een rechtsbijstandsverzekering heeft.

 

Voor zover partijen al beschikken over een rechtsbijstandverzekering zal men bij een beroep op die verzekering al snel stuiten op de uitsluitingen. Intellectuele eigendomskwesties, waaronder tevens wordt begrepen het geschillen over handeslnamen, zijn vaak in de polisvoorwaarden van dekking uitgesloten.


jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik vind het inderdaad wel vreemd dat de KvK dit niet heeft opgemerkt. Toen ik mijn naam registreerde werd er ter plekke een controle uitgevoerd. Ik kreeg een paar dagen later alsnog een telefoontje dat er een onderneming met ongeveer dezelfde handelsnaam was die leek op de mijne die aan de andere kant van het land was gevestigd. Dit kon problemen opleveren o.a. op het internet. Toch netjes niet dan?

 

Maar goed, dit was nogal offtopic geloof ik... :-X

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
De KvK controleert of de naam vaker voorkomt in het handelsregister, als dat zo is en er een kans op verwarring bestaat wijst zij op de risico's. De beslissing wordt in beginsel toch overgelaten aan de persoon die de naam wil voeren. Een inschrijving wordt niet zomaar geweigerd.

 

mijn eerste keuze voor bedrijfsnaam werd toch echt geweigerd door de pittige kvk-dame die mij hielp, omdat er een bedrijf in mijn regio is met vaag vergelijkbare activiteiten (advieswerk). misschien moet je het net treffen met wie je helpt. of nog harder vasthouden aan je eigen wens natuurlijk. maar ja, dan loop je wel meer risico op onenigheid, net als in de onderhavige case.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Bij mij deden ze ook flink moeilijk, en gaven me zeker niet de indruk dat de uiteindelijke keuze bij mij lag.

 

Zo zie je maar dat belangrijke zaken afhankelijk kunnen zijn van het feit of de juiste persoon achter de balie zit of niet!


Auto leasen? Eerst bij LeaseVergelijker kijken! | InfoTrade: erkend Adwords Qualified Company

 

Hope is not a strategy!

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Bij mij deden ze ook flink moeilijk, en gaven me zeker niet de indruk dat de uiteindelijke keuze bij mij lag.

 

Zo zie je maar dat belangrijke zaken afhankelijk kunnen zijn van het feit of de juiste persoon achter de balie zit of niet!

 

Ik ben gisteren nog bij de kvk geweest voor een inschrijving. De dame die de inschrijving verzorgde deed ook nogal moeilijk, maar gaf aan dat de verantwoording bij mij lag. Zij liet mij hierop een formulier tekenen waarop stond dat de kvk mij op het feit had gewezen dat mijn handelsnaam wel eens niet uniek genoeg kan zijn.

 

Dus alhoewel de kvk het er niet mee eens was, kon ik de handelsnaam toch inschrijven. Door ondertekening van dit formulier zal de kvk zich waarschijnlijk juridisch indekken tegen bepaalde rechtzaken omtrent de betreffende handelsnaam.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Bij mij deden ze ook flink moeilijk, en gaven me zeker niet de indruk dat de uiteindelijke keuze bij mij lag.

 

Zo zie je maar dat belangrijke zaken afhankelijk kunnen zijn van het feit of de juiste persoon achter de balie zit of niet!

 

Ik ben gisteren nog bij de kvk geweest voor een inschrijving. De dame die de inschrijving verzorgde deed ook nogal moeilijk, maar gaf aan dat de verantwoording bij mij lag. Zij liet mij hierop een formulier tekenen waarop stond dat de kvk mij op het feit had gewezen dat mijn handelsnaam wel eens niet uniek genoeg kan zijn.

 

Dus alhoewel de kvk het er niet mee eens was, kon ik de handelsnaam toch inschrijven. Door ondertekening van dit formulier zal de kvk zich waarschijnlijk juridisch indekken tegen bepaalde rechtzaken omtrent de betreffende handelsnaam.

 

De KvK heeft wettelijk een controlerende taak. De vraag wanneer zij een inschrijving moet weigeren is niet altijd even helder. Criterium is de vraag, zoals hiervoor al meer aan is gerefereerd, of er bij het publiek verwarring kan ontstaan dat de onderneming aan een ander toebehoort. (artikel 3, lid 1 en 2 Handelsnaamwet). De naam, plaats en de doelomschrijving (activiteiten) zijn bepalend voor de beoordeling van de vraag voornoemd. Het hangt inderdaad sterk af van de vraag wie aan de andere kant van de tafel zit of hij/zij bereid is om de onderneming onder de gewenste naam in te schrijven. De ene KvK medewerker is veel strenger in de uitleg dan een ander. Dat de KvK zich probeert in te dekken is niet onbegrijpelijk. Zouden zij een naam inschrijven waarvan - achteraf -daadwerkelijk wordt vastgesteld dat deze in strijd met de handelsnaamwet is, dan zou de KvK hebben meegewerkt aan een economisch delict. Het inschrijven van een met de wet strijdige handelsnaam is immers een overtreding op grond van artikel 7 handelsnaamwet en kan worden bestraft met een geldboete. Juist vanwege hetgeen hiervoor opgemerkt zijn sommige KvK-medewerkers heel streng.

 

 

PS @ Duncan: Wat is de uitkomst van het gesprek met de stichting?


jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Guest Verwijderd account

Grappig. In 1991 voor het eerst ingeschreven met een unieke naam en de KvK medewerker vond het te "beschrijvend" hoewel het een niet bestaande Engels klinkende term was. U doet maar, zeiden ze.

 

In 1997 heb ik de bedrijfsnaam bij de KvK gewijzigd omdat dit toen beter bij mijn activiteiten paste. Geen controle, de inschrijving werd ongecontroleerd gedaan. Achteraf bleek het echter gelukkig wel een erg unieke naam te zijn.

 

Tip: Check niet alleen online een nieuw verzonnen naam bij kvk.nl, maar kijk zeker op de site van het Benelux Merken Bureau. Om achteraf niet met onbedoelde assocoaties te worden geconfonteerd, zoek je met Google en op Wikipedia.org naar de nieuw bedachte naam.

 

Veel reclame bureaux vergeten de laatste twee en dat kost een hoop geld. Zij het achteraf. Toch komt dit ook bij gotere bureaux voor.

 

Het zou immers een beetje sneu zijn indien de naam voor je nieuwe datingsite een keurig BMB depot heeft en de KvK geen problemen geeft, maar dat achteraf je nieuwe naam in het latijns, spaans en italiaans "muur-bloempje" betekent.....

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Handelsnaam is gelijk aan de naam van het cafe. Het is een eenmanszaak. Dus dan is de handelsnaam altijd gelijk aan de bedrijfsnaam.

 

De activiteiten van de stichting zijn het organiseren van festivals in plaatselijke jongerencentra.

 

Bedankt tot zover voor je antwoord.

 

 

- Heeft een van beide de naam gedeponeerd bij het Benelux Merken Bureau? geen van beide

- Wie stond als eerste ingeschreven bij de KvK? de stichting

- Wie heeft de naam als eerste gebruikt? de stichting

- Zijn er ook andere partijen binnen en buiten de regio die de naam gebruiken? nee

- Heeft een van beide een website met de naam? wij

- Is het een beschrijvende naam? Denk bijvoorbeeld aan Bierkroeg of Het Eethuis. nee

 

In het geval van de Arena is het stadion in het ongelijk gesteld en heeft een vergoeding betaald aan het hostel Arena. En dat zijn duidelijk twee verschillende activiteiten, waarbij het hostel de oudste rechten had.

 

In dit geval gaat het om een cafe en een stichting die activiteiten in een jongeren centrum organiseert.

Naar mijn idee zijn dit duidelijk activiteiten in de horeca.

Er kan dan verwarring ontstaan als iemand afspreekt bij .....

 

Aangezien Duncan zelf al min of meer aangeeft dat de oudste rechten bij de stichting liggen, en niet bij het cafe, lijkt het mij dat hij beter eieren voor zijn geld kan kiezen.

Je kunt natuurlijk struisvogeltje spelen en denken dat die stichting het er verder bij laat, maar ja, is dat verstandig.

 

Je kunt beter proberen met die stichting tot een oplossing te komen.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ons bedrijf heet Cafe Enjoy en hun heten stichting Enjoy.

Nu is uit onze naam duidelijk dat het om een cafebedrijf gaat. Er kan dus geen verwarring ontstaan door het feit dat er niet duidelijk is wat we doen. Cafe geeft dat duidelijk aan.

 

De stichting organiseert 5 keer per jaar een evenement voor een plaatselijk poppodium. Vanmorgen gebeld met een jurist en die zei dat de verwarring die de stichting aankaartte moet kunnen worden bewezen. Bijv. dat post of biervaten verkeerd worden afgeleverd.

 

Verder is onze naam zo algemeen en niet beschermd door de stichting. We hebben de stichting voor een gesprek uitgenodigd na de eerste briefwisseling maar ze zijn nooit op komen dagen.


Het gaat er niet om wat je bent, maar om wie je bent...

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

In dit geval gaat het om een cafe en een stichting die activiteiten in een jongeren centrum organiseert.

Naar mijn idee zijn dit duidelijk activiteiten in de horeca.

Er kan dan verwarring ontstaan als iemand afspreekt bij .....

 

Aangezien Duncan zelf al min of meer aangeeft dat de oudste rechten bij de stichting liggen, en niet bij het cafe, lijkt het mij dat hij beter eieren voor zijn geld kan kiezen.

Je kunt natuurlijk struisvogeltje spelen en denken dat die stichting het er verder bij laat, maar ja, is dat verstandig.

 

De stichting organiseert activiteiten voor een poppodium. Het poppodium neemt de dienst dus af en heeft een andere naam. De stichting draagt een naam die niet naar voren komt in uitingen.

 

 


Het gaat er niet om wat je bent, maar om wie je bent...

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hmm, volgens mijn bescheiden mening (GEEN EXPERT) hebben ze geen poot om op te staan. Ze hebben geen naamsbekendheid of reputatie waar jij van kan profiteren, dus laat ze eerst die verwarring maar aantonen.


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 3 leden online en 79 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept