Jump to content
Nils de Witte
Verberg

Ambtenaren twijfelen aan integriteit collega's

vraag

van nu.nl

 

Uitgegeven: 17 december 2004 07:52

 

DEN HAAG - Vier van de tien ambtenaren twijfelen wel eens aan de integriteit van hun collega's. 20 Procent heeft soms het vermoeden dat leidinggevenden niet eerlijk zijn. Dat blijkt uit een enquête onder 1600 lezers van Binnenlands Bestuur, een onafhankelijk tijdschrift over de overheid.

 

De bereidheid om misstanden te melden is gering, concludeert het blad. Eenderde van de ondervraagden zou kennis over gesjoemel met uren, declaraties of geschenken niet altijd delen met superieuren. Nog eens eenderde weet niet wat te doen in zo'n geval.

 

 

Dat ambtenaren rommelen, staat volgens veel van hen wel vast. Bij 35 procent heerst het beeld dat collega's met vrije uren rotzooien en een op de tien denkt dat valse declaraties worden ingediend.

 

Het grootste deel van de overheidsmedewerkers die deelnamen aan het onderzoek werkt bij een gemeente (72 procent). Vanaf volgend jaar moeten gemeenten een gedragscode voor hun medewerkers hebben. Iets minder dan de helft gelooft niet dat dergelijke regels de integriteit zullen bevorderen.

 


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Ik ken een aantal ambtenaren uit een beruchte bouwfraudegemeente, waar een gedragscode is aangenomen. in de gedragdscode staat dat ambtenaren misstanden moeten melden, en eigenlijk dus moeten klikken over hun collegae. Volgens een van de ambtenaren daar heeft ca. 40 procent die regel uit de gedragdscode weggekrast en dan pas ondertekend.

 

Niemand uit de gehele organisatie heeft ooit iets te horen gekregen over het wegkrassen. ;)

 

.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

overigens, laten we wel wezen, ik denk dat in het bedrijfsleven de score niet substantieel anders zal zijn.

 

Misschien, ik vraag me af of dat werkelijk zo is. Maar desalniettemin is het bedrijfleven is geen "monopolist" en wordt ook niet betaald door "het volk".


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik denk dat het niet zo goed gesteld is met de integriteit in onze samenleving, ambtenaren zijn in deze slechts de onderzoeksgroep.

Zou je het in het onderzoek in het algemeen doen, krijg je net zulke uitkomsten. Ik denk dat ambtenaren in een dergelijk onderzoek dan nog wel eens integerder kunnen zijn dan een niet ambtenaar.

 

 


"Take a method and try it. If it fails, admit it frankly, and try another. But by all means, try something."

This quote is from a speech by Franklin D. Roosevelt

--- www.mopini.com ---

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik denk dat ambtenaren in een dergelijk onderzoek dan nog wel eens integerder kunnen zijn dan een niet ambtenaar.

 

Waarom denk je dat?


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link to post
Share on other sites
 • 1
 • Rate this answer

Of ambtenaren nu integerder zijn of niet dan niet-ambtenaren vind ik niet relevant. Wat mij stoort is dat er de afgelopen tijd veel publicaties zijn van niet integere ambtenaren (O&W, EZ, UWV, Bouwfraude) en dat ik keer op keer verbaasd ben van het feit dat er nagenoeg geen sancties zijn.

Dit terwijl in een veel CAO's (Ambtenaren CAO) expliciet afspraken zijn gemaakt hoe te handelen bij integriteitskwesties en dat veel ambtenaren ook een zgn integriteitsverklaring tekenen.

Dus men weet waaraan men begint, gaat in de fout en krijgt niet de bijbehorende sanctie (ontslag). Dat maakt je als overheid ongeloofwaardig.

 


drs. Bernd W. Mintjes

Maxwell Group (van idee naar onderneming)

 

Kapitaaltrein bijeenkomsten over risicokapitaal

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
niet integere ambtenaren (O&W, EZ, UWV, Bouwfraude) en dat ik keer op keer verbaasd ben van het feit dat er nagenoeg geen sancties zijn.

 

eens

 

krijgt niet de bijbehorende sanctie (ontslag). Dat maakt je als overheid ongeloofwaardig.

 

eens

 

Aan De Witte:

Waarom denk je dat?

 

Omdat ik geloof dat mensen overwogen kiezen om de publieke zaak te dienen. Daarnaast, omdat de overheid geen winstdoelstelling heeft, maar een maatschappelijke. Dit (hoort) door te werken in bij de medewerkers.

 

Ik denk dat het er in het bedrijfsleven toch wel een stukje schunniger aan toe gaat. Het bedrijfsleven veroorzaakt bv de bouwfraude-gate door kartel vorming en dus het land te verdelen... weg concurrentie.


"Take a method and try it. If it fails, admit it frankly, and try another. But by all means, try something."

This quote is from a speech by Franklin D. Roosevelt

--- www.mopini.com ---

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Persoonlijk heb ik het idee dat het sociale controle apparaat binnen het bedrijfsleven veel effectiever is en meer misstanden aan het licht brengt. Mijn ervaring met de overheid is dat de hokjes mentaliteit erg overheerst. Iedereen heeft een eigen taak en bevoegdheden en het toezicht daarop is minimaal. Alleen binnen de financiële dienstensector heeft men serieus werk gemaakt van compliance, maar bij de lagere en decentrale overheid staat de interne controle nog echt in de kinderschoenen. Er kan veel buiten het zicht van de controller om gebeuren.


jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik moet het helaas eens zijn met Edward...

Komt nog eens bij dat bij een bedrijff waar met de winst gesjoemeld wordt sommige medewerkers hun bonus zien slinken en daardoor wel amok gaan maken, terwijl bij de overheid elke afdeling slechts bezorgd is om het budget wat ze krijgen en "zien" ze het verder niet als "ons" geld. Bij de Ambtenarij (en ik ben het zelf 5 jaar geweest) is de ons-cultuur ver te zoeken....

 


Egbert Punter

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

In een bedrijf is er altijd iemand die zich om de bottom line bekommert, of dat nou de enige eigenaar, de directeuren of de aandeelhouders zijn.. zodra het gesjoemel slecht is voor de winst of de staat van het bedrijf gaat er iemand naar kraaien. Bij hele grote concerns kan dat blijkbaar lang duren, en daardoor zie je daar ook wel eens grote (boekhoud) schandalen.

 

De overheid heeft daarentegen slechts belastinggeld te verkwanselen, en kan dat redelijk verborgen houden van de belastingbetaler. Dat biedt een klimaat waarin graaien gemakkelijker acceptabel is, er is tenslote niemand binnen 'de club' uiteindelijk de dupe van. De burger kan niet naar een concurrerende overheid (zonder ver te verhuizen) en heeft dus zowel geen weet als geen keus.

 

In het bedrijfsleven zul je denk ik ook eerder zien dat de fraudeur vrij snel de deur wordt gewezen, ontslag als logisch gevolg van gesjoemel. Collega's zullen het minder snel accepteren, omdat het gesjoemel ook van invloed kan zijn op hun beloning en zelfs werkgelegenheid.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik bedoel maar;

Spook-WW: miljoenenfraude

 

 

 

Van een verslaggever

 

 

 

AMSTERDAM - Vier medewerkers van uitkeringsreus UWV worden ervan verdacht miljoenen euro's gemeenschapsgeld te hebben verduisterd. Zij zouden daarbij gebruik hebben gemaakt van 'spookrekeningen' van niet-bestaande cliënten.

 

Een woordvoerder van het UWV bevestigde vandaag dat op grote schaal fraude is gepleegd met uitkeringsgeld, maar wil niets zeggen over de omvang daarvan.

 

Het UWV (voorheen het GAK) heeft, aldus de woordvoerder, bij het openbaar ministerie aangifte gedaan tegen de vier. De medewerkers zijn, direct nadat de fraude met verstrekt uitkeringsgeld aan het licht was gekomen, op staande voet ontslagen.

 

Het gaat om vier medewerkers van het UWV-kantoor aan de Derkinderenstraat in Amsterdam-West. De vier zouden de laatste jaren tientallen bankrekeningen hebben geopend. Naar die bankrekeningen werden vervolgens de uitkeringen overgemaakt van niet-bestaande uitkeringsgerechtigden, waarna de verdachten het geld in eigen zak staken.

 

De fraude werd in eerste instantie opgespoord door het eigen integriteitsbureau van het UWV. Volgens het UWV is na de ontdekking van de fraude de interne controle op het wegsluizen van geld aanzienlijk verscherpt.

 

De medewerkers tegen wie aangifte is gedaan, zouden hun baan volgend jaar sowieso verliezen. De uitkeringsinstantie wordt volgend jaar drastisch gereorganiseerd als gevolg van wijzigingen in de WAO en WW. Bijna de helft van de ongeveer twintigduizend arbeidsplaatsen zal door die reorganisatie verdwijnen. Het UWV keert jaarlijks meer dan twintig miljard euro uit aan arbeidsongeschikten en werklozen.

 

Het UWV spreekt van een pijnlijke zaak, waarbij getracht zal worden de schade voor de gemeenschap zo veel mogelijk te beperken. ''Het zal duidelijk zijn dat wij alles in het werk zullen stellen om het geld bij de verdachten terug te vorderen,'' aldus de woordvoerder.

 

 

 

 

© Het Parool, 22-12-2004


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

http://www.vpro.nl/programma/ochtenden/afleveringen/?programs=15336370

 

Vanochtend in het radioprogramma Argos : een al langer lopende quaestie (jawel !) bij OCW : een externe projectleider (Dhr Welters) krijgt verreikende bevoegdheden en huurt zijn eigen bedrijf in. Dit moet gedaan zijn met medeweten van de hoogste ambtenaren van het ministerie.

Hier vragen van kamerleden nav eerdere uitzending van Argos :

http://www.minocw.nl/kamervragen/2004/vragen/2030414850.html

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

 

De overheid heeft daarentegen slechts belastinggeld te verkwanselen, en kan dat redelijk verborgen houden van de belastingbetaler. Dat biedt een klimaat waarin graaien gemakkelijker acceptabel is, er is tenslote niemand binnen 'de club' uiteindelijk de dupe van. De burger kan niet naar een concurrerende overheid (zonder ver te verhuizen) en heeft dus zowel geen weet als geen keus.

 

 

 

Vanuit bronnen binnen een van de bouwfraudegemeenten (die regelmatig in het nieuws komt) kan ik dit bevestigen... regelmatig staan er een paar mensen in de krant die bij desbetreffende gemeente hebben gewerkt, en nu aan de schandpaal worden geknoopt. Echter, al hun collegae uit die periode zijn nog gewoon werkzaam bij de gemeente, en zaten destijds ook bij dezelfde visclub.... het is een generatie ambtenaren (in desbetreffende gemeente) die elkaar de hand boven het hoofd houdt en elkaar aan posities helpt. Een paar zijn de spreekwoordelijke sigaar, that's it, de rest blijft zitten.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Waarschijnlijk is het eerder regel dan uitzondering. Ik kan me zo voorstellen dat wanneer zo'n fraudezaak uitkomt er iemand publiek geofferd moet worden, zonder dat het nou uitmaakt wie dat is. Uiteraard blijft het meerendeel van de betrokkenen buiten schot... maar ik vraag me ook af hoe zoiets in de eerste plaats naar buiten komt.

 

Ook vraag ik me af in hoeverre het wel/niet gebruikelijk is dat ambtenaren die in een positie zitten waarbij ze aankoopbeslissingen nemen worden gepaaid met geld of andere prettige zaken.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Afgelopen weekend werden mij ook wat (vertrouwelijke) details bekend over, tja, hoe moet je dit noemen, prestige fraude.

Het ging om een project van de NS bij één van de grotere knooppunten in Nederland.

Er waren twee oplossingen

Één van enkele miljoenen, zeg maar een kleinschalige hardware matig aanpassing.

En een oplossingen van vele honderden miljoenen., grote infra oplossing.

 

Er werd gekozen voor de laatste, dat geeft immers meer prestige. ???

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dat is weer een heel ander verhaal natuurlijk... het is evengoed onverantwoord gebruik van algemene middelen, maar eerder een dwaling dan iets frauduleus. Eigenlijk zou de overheid niet aan prestige-projecten moeten doen, tenzij er brede maatschappelijke steun voor is. Overigens tel ik de NS nog maar even als (semi)overheid, hoewel het formeel niet meer zo is.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Persoonlijk vind ik dit juist een van de ernstigste "fraudes" van overheidsdienaren. "prestige" bouwen met geld van het volk. Het is "slecht beheer" van publieke middelen. Werk je in dienst van "het publiek", dan moet je "het publiek" dienen en niet jezelf. Slechte zaak. Het is een voorbeeld van een "graaicultuur" die ik zelf niet begrijp. Ik ben toch echt anders opgevoed.


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Het hangt er een beetje vanaf voor wie dat prestige bedoelt is. Een overheidspand van binnen compleet in marmer met gouden sanitair inrichten is duidelijk graaien, iets waar de burger niets aan heeft.

 

Een iets ander verhaal wordt het als men besluit een 'mooie' brug of een 'bijzonder' pand neer te zetten... dat is iets dat de burger wel ziet, en wellicht ook enige allure aan nl als geheel geeft. Nu vind ik dat persoonlijk ook verkwisting van belastinggeld (bouw maar de goedkope brug en het nuttige gebouw), maar ik kan me voorstellen dat er liefhebbers onder de kiezers zijn.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

De Erasmusbrug lijkt me hier een mooi voorbeeld van: binnen een korte tijd symbool geworden vna het potentieel van Rotterdam aan de andeere kant van de Maas. Niet alleen een infrastructurele verbinding, maar als 'merk' ook een enorme boost voor de kleinschalige en grootschalige economische activiteiten op de Kop van Zuid, evenals een mooi symbool om de woonkwaliteit op de Kop van Zuid te promoten. Lijkt me goed gespendeerd belastinggeld. :)

 

Een slecht voorbeeld lijkt me de Afrikahaven in Amsterdam: de gemeente is aandeelhouder, en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkelingskosten. Alle drukte rondom Ruigoord ging over de Afrikahaven. Hij is ruim twee jaar in bedrijf, en er is welgeteld 1 schip gelost. Na de opening heb ik de emeente er nooit meer over gehoord...)

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Het ging om een innovatieve oplossing versus stom grijs beton.

Kosten voor het eerste enkele miljoenen, voor het grijze beton minimaal een factor honderd meer.

Het grijze beton is er dus gekomen, zichtbaar voor de treinreiziger. :(

 

In dit geval ging het echt om de prestige van de projectmannen.

Een project van honderden miljoenen telt nu eenmaal flink op je cv.

Helaas heeft de bedenker van deze en andere innovatieve oplossing het veld moeten ruimen en is met vervroegd pensioen gestuurd.

 

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Een iets ander verhaal wordt het als men besluit een 'mooie' brug of een 'bijzonder' pand neer te zetten... dat is iets dat de burger wel ziet, en wellicht ook enige allure aan nl als geheel geeft. Nu vind ik dat persoonlijk ook verkwisting van belastinggeld (bouw maar de goedkope brug en het nuttige gebouw), maar ik kan me voorstellen dat er liefhebbers onder de kiezers zijn.

 

Ik vindt dat wel een heel ander verhaal. Wat dat betreft hebben we in Nederland vaak weinig lef. Ben het dan ook niet met Nils eens. Kijk eens naar de Fransen, die laten een TGV station op de luchthaven van Lyon ontwerpen door Koolhaas. Of kijk eens naar 'La Defence' in Parijs, of de verbouwing van het Louvre. Eén en al prestige, maar het geeft wel degelijk allure aan een land of stad.

 

Ik ben er van overtuigd dat dat op de lange termijn een forse invloed heeft op het cultureel en maatschappelijk vlak. Uiteindelijk denk ik dat ook economisch belangrijk is. Maar ik geef toe dat dat moeilijk in cijfers te voorspellen zal zijn.

 

Hier in de buurt hebben we recentelijk zo'n jarenlange discussie gehad omdat de Haarlemmermeer 3 bruggen wilde laten ontwerpen door Calatrava. Die is als architect bijzonder duur, en de uitvoering van zijn projecten ook. Maar het is een lust voor het oog om langs die bruggen te rijden. En dat blijft misschien wel 100 jaar of langer zo.

 

Niemand wil in een betonnen bouwplaats als de Bijlmer wonen. Maar we hebben er ook geen cent voor over in Nederland als we onze leefomgeving stijl willen geven.

 


Auto leasen? Eerst bij LeaseVergelijker kijken! | InfoTrade: erkend Adwords Qualified Company

 

Hope is not a strategy!

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 6 leden online en 179 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept