Jump to content
Peter ten Berge
Verberg

Regionale uitvindersinitiatieven kunnen innovatieproces stimuleren

vraag

Om in voetbaltermen te spreken:

 

de NOVU is op dit moment de enige vereniging in Nederland. Het clubhuis is te klein, het is te ver weg en alleen overdag geopend. Er zijn geen velden, er wordt niet getraind en er wordt niet gevoetbald. De leden staan verspreid door het land in hun ééntje tegen een muur, of soms met z'n tweeën een balletje te trappen. De contributies zijn te hoog en de theorielessen peperduur.

 

Het ontbreken van regionale initiatieven stagneert het innovatieproces.

 

Mijn streven is:

binnen drie jaar minimaal 6 clubs in Nederland waar mensen elkaar minimaal één maal per maand kunnen ontmoeten en ECHT samen aan projecten gaan werken.

De NOVU zal NOOIT initiatieven in die richting ontplooien. Dat zou immers veel leden kosten á 135 Euro per jaar.

 

Ik heb gesproken.

 

Peter ten Berge

Nieuw Innovatie En Uitvinders Web ;)

Link to post
Share on other sites

15 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Tja Peter,

 

Beginnesfout :(. Jezelf profileren door af te geven op de marktleider. Niet echt sympathiek. Als jij denkt dat er behoefte is aan meer regionale initiatieven, dan doe je dat toch gewoon.

 

Btw, de Novu is zover ik wet wel degelijk geïnteresseerd in regionale initiatieven. Er zijn echter wat obstakels. Meerdere kleinere initiatieven zijn namelijk veel kostbaarder. Het is extreem moeilijk om goede mensen te vinden om die initiatieven te "managen". Daarnaast is er voor de kwaliteit en de continuiteit een zeker vollume nodig om op de lange termijn te kunnen overleven. De Nuvu komt nét aan dat vollume. Versnippering zou tot verpaupering leiden.

 

Ik vind je een aardige vent, maar met dit soort berichten maak je geen vrienden.

 

Nils


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ben ik het absoluut niet mee eens.

De NOVU gedraagt zich zeker niet als monopolist, deze mensen werken hard en met hart aan het masseren van de samenleving om pioniers een betere kans te geven.

De cursussen kosten zeer weinig (je bent zeker niet bekend met de gangbare seminars in het bedrijfsleven) en leveren veel informatie voor beginnende uitvinders.Het NOVU buiten evenement was een groot succes en gaat zeker vervolg krijgen.

Het ligt niet aan de NOVU dat er weinig activiteiten door leden in den lande worden uitgevoerd. Je schijnt te vergeten dat de uitvinder nogal introvert is, en niet makkelijk contacten legt, uitvinders leren opener tegenover elkaar te zijn op bijeenkomsten , en kunnen zo hun kans van slagen groter maken.deze bijeenkomsten organiseert de NOVU.

Blijkbaar iets wat jij nog niet aan toe bent, anderen benaderen met een open vizier. Het traject van vinding tot markt iets wat de uitvinder zelf moet doen, iemand aan het handje meenemen zal niet gaan.

 

Verder weet ik zeker dat de NOVU openstaat voor één of meerdere belangenverenigingen, wat jou belang is, laat zich een beetje te makkelijk raden.

 

Ongetwijfeld is er wel iets wat bij de NOVU verbeterd kan worden, op de jaarlijkse leden vergadering kan hier over gesproken worden, al staan W Pijzel of D Gerritsen hier door het jaar heen ook wel voor open.

Tijdens deze ledenvergadering wordt ook gesproken over de jaarlijkse contributie en de hoogte daarvan.De leden bepalen hier op democratische wijze hoe hoog of laag deze is.

 

De NOVU heeft juist de laatste jaren een enorme sprong voorwaarts gemaakt en is een zeer goed geleide organisatie die opkomt voor de uitvinder, het produkt tot een succes maken moet deze uitvinder echt zelf doen.

 

Om in voetbaltermen te spreken:

 

Wat betreft het partijtje voetbal kun je het beter niet tegen "mijn" team opnemen, Dat bestaat inmiddels uit meer dan elf spelers (en groeiend) waar ik regelmatig een goed partijtje "vind maar uit en breng op de markt mee speel." De ene keer ben ik de coach de ander keer de medespeler.

Dat jij blijkbaar niet verder gekomen bent daan een bal tegen een muurtje trappen zul je bij jezelf moeten zoeken, blijkbaar wil er niemand met jou voetballen.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Het blijft een beetje een warrig verhaal Peter. Wat wil je nou? Er is toch niemand die jou belet een regionale bijeenkomst te organiseren voor uitvinders? Ik zou zeggen; ga je gang.

 

Je kruistocht tegen de NOVU komt op mij nogal ondoordacht over. Hoe kom je erbij dat de novu monopolist is? Dan zou zij concurrentie kunnen uitbannen. Dat is volgens mij niet het geval. En wat heeft innovatienet hier mee te maken. Dat is een site van Syntens.

 

Anyway, doe nou eens niet zo negatief en vertel eens lekker wat jíj gaat doen om regionale netwerkvorming te bevorderen.


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hoi MIkky,

 

kan jij dat hele verhaal Monpoly NOVU werkt stagnerend eraf gooien?

De titel was ongelukkig gekozen en denkt niet de lading.

 

Een betere titel zou zijn: Regionale uitvindersinitiatieven kunnen innovatieproces stimuleren.

Ik vindt het moeilijk om het onder woorden te brengen, zit hier achter mijn pc en blijf corrigeren, knippen, plakken...

 

Wat ik wil, is dat uitvinders regionaal en regelmatig bij elkaar kunnen komen. Uitvinders worden GEBOREN, net als homo's, suikerpatienten en grote componisten.

Uitvinders zijn anders. Prima. Zij zijn gek, wij zijn gek, ik ben gek. Prima, en de rest van de wereld is normaal ( "heeft U electrisch licht thuis?" ). Ik richt een patientenvereniging op voor die mensen en zet ze een keer per maand bij elkaar. Gewoon lekker zeuren over het werk en de problemen thuis. Een biertje drinken en ouwehoeren over hun uitvindingen. Dat kunnen ze niet thuis, niet op hun werk en niet op verjaardagen: daar zitten ze alleen in een hoekje van de kamer met een fles bier want iedereen heeft die lulverhalen al dertig keer gehoord.

 

Veel kerels die voor het eerst van hun leven een leuk idee hebben nemen met trillende knieën contact op met de NOVU en dansen drie kwartier de kamer rond als ze horen dat ze lid mogen worden. Maar de NOVU is een Orde en kent -net als de Orde van advocaten- geen verenigingsleven zoals een tennis- of een voetbalclub. Da's een beetje sneu voor de mensen die met dat idee lid worden. Ze mogen een cursus van Idee tot Markt volgen, misschien een cursus prototyping maar dan trekt moeder de vrouw de stekker eruit. Vervolgens hebben ze nog één maal per jaar de ALV, misschien een keer "Uitvindersdag" en met geluk een regioborrel.

 

In het verleden heb ik het bestuur voorgesteld maandelijkse bijeenkomsten te organiseren in mijn regio. Dat wilden het bestuur niet en ik werd eruit getrapt. Achteraf begrijpelijk. Op het moment dat in Zuid-Limburg twintig man elke maand bij elkaar komen stappen ze na een tijdje uit de NOVU. Scheelt die mannen een hoop centjes.

 

Maar niet alleen voor de sociale contacten, ook voor uitvinders die samenwerking zoeken zijn die regionale contacten van groot belang.

De NOVU kan dit niet organiseren. Dan maken ze zichzelf overbodig. Als die mensen in de regio collectief bedanken voor hun lidmaatschap en voor zichzelf beginnen is het einde oefening.

 

Ik weet niet waarom ik me hier zo druk over maak. Oud NOVU-leden verklaren mij voor gek: "Doe lekker je eigen ding, laat ze barsten."

Misschien hebben die mensen gelijk. Maar het scenario is duidelijk. Dankzij Internet wordt de wereld steeds kleiner. Mensen betalen niet langer meer dan nodig ( "kijk eerst op marktplaats.nl" ). Er komt steeds meer gratis en goede informatie op het internet, er zijn een paar prima boeken te koop en met lastige vragen kunnen mensen op Higher Level terecht. Als mensen in een regionaal clubje stappen ( niet eens een vereniging in de juridische zin van het woord ) beleven ze daar waarschijnlijk veel plezier aan. Sociale contacten, kennis opdoen, kennis overdragen, ervaringen delen, samenwerkingsverbanden aangaan, inspiratie opdoen... En ze vinden elkaar straks heel eenvoudig via het internet.

De NOVU staat voor een dilemma. Als ze niets doet in de regio, lopen de mensen straks weg ( lagere kosten, meer sociale contacten, meer samenwerking ). Als de NOVU wél dingen gaat organiseren in de regio lopen ze het risico dat de mensen na een tijdje voor zichzelf beginnen. Dus kan de NOVU op dit moment niets anders dan NIETS doen. En in die zin werkt het monopoly van de NOVU ( beter gezegd: het ontbreken van alternatieven ) dus stagnerend op het innovatieproces in NOVU-verband. Ze HOEVEN niets te doen omdat ze niks MOETEN doen. "Concurrentie" maakt daar een eind aan.

 

Wie het gaat doen maakt niet uit. Het zal via internet beginnen. Internet is een ontmoetingsplaats. Die ontmoetingen zullen uiteindelijk niet alléén op het internet maar ook gewoon twee hoog achter of in een zaaltje achterin de kroeg plaatvinden. Er zullen regionale uitvindersclubs ontstaan en dat is goed. Goed voor de mensen, goed voor de economie en uiteindelijk misschien, wie weet uiteindelijk ook wel goed voor de NOVU.

Tot op heden werden er bij mijn weten geen landelijke initiatieven genomen om uitvinders buiten de NOVU om met elkaar in contact te brengen. Laat ik dan maar de eerste zijn.

Maar ik ga geen landelijke organisatie, geen KNVB opzetten. Dat is niet de bedoeling. De mensen willen voetballen. Ik vertel ze iets over de spelregels en vertel ze hoe ze een clubje op kunnen richten. Want ik ga die karren niet trekken. Ik zet er een aantal buiten en vertel de mensen hoe ze werken. Ze kunnen elkaar vinden via het internet en trekken doen ze zelf.

 

Maar haal dat verhaal er maar af.

Het is misschien te complex, te verwarrend.

De mensen begrijpen het misschien niet, misschien ben ik niet duidelijk, misschien zie ik het verkeerd.

De tijd zal het leren.

Misschien moet ik maar gewoon "m' n eigen dingetje" doen.

 

Misschien moet een ander maar een discussie starten onder de titel: Regionale uitvindersinitiatieven kunnen innovatieproces stimuleren

 

Groetjes,

 

Peter ten Berge

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Laten we het over een andere boeg gooien :

 

Wat mis je nog in de activiteiten van de NOVU ?

 

Peter heeft gelijk wat de regiobijeenkomsten betreft. Het is iets wat ik ook mis. Aan de andere kant kan ik ook begrijpen dat er een heleboel werk aan vast zit, en er moeten wel leden zijn die deze bijeenkomsten willen faciliteren. Mijn werkpplaats laat het helaas nog niet toe.

 

Wat kan er nog verbeterd worden ?

 

De website die doet het slecht onder bepaalde browsers, en echt duidelijk vind ik hem ook niet.

 

Verder moeten de leden zich bewuster worden van het eigen NOVU netwerk, en dus ook hun informatie aanvullen in de database.

Dus kom naar die nieuwjaarsborrel !!!

 

Wat zou je zelf hier aan willen doen met/zonder de NOVU ?

 

Op zich zijn er een aantal leden die af en toe hand en span diensten verrichten, ook de organisatie zelf moet aangeven waar behoefte aan is.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

FYI: De Novu organiseerd in samenweking met o.a. ID-NL, Bureau I.E. en NeBIB een aantal regionale netwerkbijeenkomsten voor ondernemers, uitvinders en investeerders volgens het format van Holland Innovation maar dan wat kleiner. Er staan al twee bijeenkomsten op de rol (Brabant/Limburg en Zuid-Holland) en er wordt over twee bijeenkomsten onderhandeld met partijen in Flevoland en Gelderland/Overijssel. De bijeenkomsten moeten allemaal vóór de zomer plaatsvinden.

 

Is dat wat jullie voor ogen hadden?


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Wat ik bedoel (en dat is denk ik ook wat Peter bedoeld) zijn kleinschalige meetingen, liefst on the spot. Dus daar waar een uitvinder ontwikkelaar met zijn produkten bezig is.

 

Ik vind Holland Innovation een hardstikke leuk event, al is het alleen maar om een beetje een totaal beeld te hebben van wat er in Nederland speelt op innovatie, en dan bedoel ik vooral op welke manier innovatie leeft.

Zoals dit jaar met die provincie stands, ja dat is goed.

 

Het nadeel van deze events is het stropdas quotient, ik zie dan weinig mensen die zelf aan het ontwikkelen zijn, die dat gevoel kennen van YES!

Je ziet ook mensen die zich helemaal niet thuis voelen in zo'n pak, doe het dan niet. Er lopen dan ook nogal wat "deskundige" adviseurs rond, die nu innovatie predikken en twee jaar geleden iets heel anders.(Dat heb ik jou ook wel eens horen zeggen over dit soort mensen Nils)

 

Dus kleinschalig (20 30 man) en een verbod op driedelig pak met stropdas, gewoon om lekker los en ontspannen te kunnen praten.

Lekker in iemands keuken kunnen kijken, hoe doe je dit, oh dat is leuk, heb je een ....., en waar haal je dit vandaan.

Maar ook over de dingen waar iedereen mee bezig is, en daar mogen best mensen tussen zitten die maar één ding uitgevonden hebben, of mensen die degene die het faciliteerd geholpen hebben, en dus geen uitvinder zijn.

 

Off topic

Ik heb al een beetje dat indruk dat het interessant wordt om je uit te geven als uitvinder, die mensen beginnen er ook bij te komen, als je dan vraagt wat ze bedacht hebben komt er één onduidelijk verhaal dat nergens over gaat.

/Off topic

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

@merkava

 

Die kleine bijeenkomsten die jij bedoeld zijn prima, maar zeer kostbaar om te organiseren en het animo van de betrokken is ook niet altijd even groot. De inspanning om een dergelijk event "aan de man" te brengen is onevenredig met het resultaat.De bereidheid om ervoor te betalen is er al helemaal niet. Het is alleen te regelen als "de vraag" al aanwezig is.

 

Als de betrokkene behoefte hebben aan dit soort bijeenkomsten, hoeven ze maar te kikken. Er zijn zat partijen die dat soort bijeenkomsten willen fasciliteren, als het initiatief maar van de gebruikers komt. De novu en wij, maar ook allelei regionale (techno) startersinitiatieven spannen zich graag in voor dit soort dingen.

 

Dus: Wie heeft er behoefte aan een "entre nous" met gelijk gestemden en waar zit je? Wat wil jeen wat kun je op tafel leggen?


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

@merkava

 

Die kleine bijeenkomsten die jij bedoeld zijn prima, maar zeer kostbaar om te organiseren en het animo van de betrokken is ook niet altijd even groot. De inspanning om een dergelijk event "aan de man" te brengen is onevenredig met het resultaat.De bereidheid om ervoor te betalen is er al helemaal niet. Het is alleen te regelen als "de vraag" al aanwezig is.

 

@De Witte

 

De NOVU leden zullen zelf bewuster moeten worden hoe waardevol deze ontmoetingen kunnen zijn. Ik vind dat een uitvinder dit zelf moet initieren en uitvoeren, in Weesp moeten ze daar niet ook nog druk mee zijn. Fasciliteren moeten de leden zelf regelen, bij de uitvinder "thuis" is de meest voor de hand liggende plek. In Weesp kun je gewoon een uitdraai krijgen van uitvinders in je eigen regio.

 

Misschien een forum onderdeel regio, zou ook voor HL kunnen werken !

 

PS Zodra ik de boel enigzins op orde heb hier, ga ik dit minimaal één keer doen, met vers brood zo uit de oven ;D

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

PS Zodra ik de boel enigzins op orde heb hier, ga ik dit minimaal één keer doen, met vers brood zo uit de oven ;D

 

Dat bedoel ik. Goed idee! Niet wachten op anderen, gewoon lekker zelf doen.


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Voor de regio Vecht en Venen, Gooi en de Wijde Meren, stellen wij onze hut ter beschikking ;D


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Geachte forumleden, 

allereerst wil ik graag zeggen, dat ik blij ben dat de lucht een beetje geklaard is. Af en toe blijft die naald even steken in één van die krasjes op mijn harde schijf en komt mijn boodschap onduidelijk of ongenuanceerd over. Mijn excuses daarvoor. Dank ook aan de voorzitter om de discussie onder een andere titel voor te zetten.

 

De netwerkbijeenkomsten die de Novu gaat organiseren in samenweking met o.a. ID-NL, Bureau I.E. en NeBIB ondersteun ik van harte.

Ik zal ze met alle plezier vermelden mijn websites en meenemen in de nieuwsbrieven.

 

We richten ons op doelgroepen die elkaar slechts gedeeltelijk overlappen. Die overlap zien we bij de uitvinders behoefte hebben aan intensiever contact met collega-uitvinders. Omdat ze gewoon af en toe eens lekker een biertje willen drinken met mensen met dezelfde passie of omdat ze samenwerkingsverbanden aan willen gaan. Ze hebben een goed idee maar kunnen het technisch niet uitvoeren. NIet iedereen heeft verstand van electronika of een draaibank in de schuur staan.

 

Het organiseren van bijeenkomsten zoals hierboven beschreven behoort niet tot mijn doelsteliingen. MIjn aanpak is totaal anders.

De verschillen zitten in de wijze van organiseren, de aanwezige partijen, de schaal van de bijeenkomsten en het feit dat er nauwelijks of geen kosten mee gemoeid zijn. ( België doet overigens ook mee. )

 

Iemand die het leuk vindt om een keer met een aantal uitvinders in zijn regio bijeen te komen vraagt mij om een oproep te doen op m' n websites en in de NIEUWsbrief. Hij kan ook gewoon mensen bellen of een e-mail sturen aan alle uitvinders in zijn provincie. De adressen vindt hij op de site. Hij haalt een kratje bier en een stokbroodje in huis, en kijkt weer eens in de gebruiksaanwijzing van de stofzuiger.

 

Een internet-forum per provincie is één van de dingen die ik in gedachte had, maar als het op Higher Level kan, heel graag: " Versnippering leidt tot verpaupering."

 

Ik ga me nadrukkelijk ook richten op de man die met z' n hondje loopt te wandelen en voor het eerst in z' n leven een goed idee krijgt. Die leent nu vierduizend Euro van z' n zwager voor een octrooi van acht cent per kilo omdat hij niet weet hoe het werkt in dit circus.

 

Misschien ben ik niet zo' n goede voetballer maar als trainer in de tweede divisie kan ik misschien nog wel iets betekenen.

 

Peter.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

merkava : laten we dit doen. ik help mee.

Als daarna enthousiasme komt kunnen vertegenwoordigers per regio komen, die dit soort borrels/kringen organiseren.

 

@Webwolff

Nou je weet me te vinden ;D

Wachten we daarmee tot 18 januari ?

 

@Peter

Goed leesbaar positief stukje reusje voor jou

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 4 leden online en 87 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept