• 0

Fabrieksgarantie persé uit laten voeren bij dealer?

L.S.,

 

Op rechtenforum heb ik een bericht gepost waarvan ik me voor kan stellen dat het voor veel ondernemers die producent zijn ook van belang is, dus wilde ik jullie deze link niet onthouden:

Fabrieksgarantie persé uit laten voeren bij dealer?

 

L.S.,

 

Moet een fabrieksgarantie-claim persé uitgevoerd worden door een dealer? Of mag dat bij ook bij een reparateur die niet door de dealer erkend wordt?

 

M.i. is in "Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen" de garantie een wettelijke verplichting en dus mag deze niet ingeperkt worden. In dit geval zou de inperking zijn dat ik slechts op bepaalde adressen terecht kan.

 

Graag hoor ik van jullie!

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

16 antwoorden op deze vraag

 • 0

Draai het eens om: zit er ook een voordeel aan de schadesturing voor de klant? Naar mijn mening namelijk wel.

 

Een automerk verleent x jaar fabrieksgarantie op bepaalde onderdelen.

Nu heeft een klant een groot probleem en laat dit herstellen bij een eigen reparateur in plaats van bij de door de fabrikant aangewezen partij.

 

Even los van de vraag wat de fabrikant in dat geval moet vergoeden: kun je van de fabrikant vervolgens nog verlangen dat hij/zij gedurerende de resterende termijn opnieuw fabrieksgarantie blijft verlenen? Wat gebeurt er als bij een volgende fabrieksgarantieclaim blijkt dat de reparateur de reparatie niet op de voorgeschreven werkwijze en niet met originele fabrieksonderdelen heeft uitgevoerd, of schade aan andere onderdelen heeft veroorzaakt door ondeugdelijke montage?

 

De "verplichting" om fabrieksgarantie uit te laten voeren bij de dealer lijkt mij niet alleen schadesturing in het nadeel van de klant (mogelijk hogere kosten) maar ook voordeel te bieden omdat er bij een eerstvolgende garantieclaim geen discussie kan ontstaan over de kwaliteit van eerder uitgevoerde reparaties: de fabrieksgarantie blijft overeind.

 

Het zelfde geldt uiteraard ook voor onderhoud.

 

 

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 0

Ik zie absoluut het voordeel dat je schets. Dat is een voordeel dat je altijd hebt als je naar één en hetzelfde bedrijf gaat.

 

Wat de fabrikant moet vergoeden? De standaard die zij ook vergoeden aan hun dealers. Heel simpel. De reparateur meld het garantiegeval aan bij de fabrikant. Die geeft vervolgens goedkeuring voor een bepaald bedrag. Als de reparateur het niet eens ben met het bedrag dan zal hij dat aan moeten tonen.

 

Met betrekking tot resterende garantie en onderhoud. Daar is jurisprudentie over: de fabrieksgarantie blijft intact of je nu naar een onafhankelelijke garage gaat of naar een dealer, zolang maar uitgevoerd volgens fabrieksspecificaties.

 

Ik denk als onderhoud overal (wel volgens de fabriekseisen) mag, dan mag garantie ook overal geclaimed worden....

 

Ik ben benieuwd!

Link naar reactie
 • 0

Je noemt in je startpost dat dit ook voor andere productent relevant kan zijn. Doel je daarmee ook op andere productgroepen dan automotive?

 

Bij, bijvoorbeeld, printerfabrikanten is de fabrieksgarantie gebonden aan reparatie via de dealer. Idem voor de mobiele telefoon: fabrieksgarantie alleen als je gebruik maakt van het stelsel van de fabrikant/authorized resellers. Ik kan me voorstellen dat dit ook komt omdat alleen die geautoriseerde resellers getraind zijn om de reparaties op de door fabrikant voorgeschreven wijze uit te voeren. Waarom zou dat in de automotive anders zijn?

 

En in hoeverre is een autofabrikant eigenlijk verplicht om inzage te geven in de voorgestelde reparatiewijze aan niet aangestelde reparateurs? Waarom zou dit geen bedrijfsgeheim mogen zijn?

 

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 0

Volgens mij geldt het inderdaad voor alle producenten en producten (want waarom zou de europesche unie voor deze proiductgroep een uitzondering maken) maar sowieso in de automotive. De gedachtegang is: het gaat kartels tegen.

 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html

 

http://www.alwaysbemobile.nl/DisplayNewsDetails.aspx?newsId=0f459034-e165-42e3-bf1f-fac3d156f4ca

Link naar reactie
 • 0
De gedachtegang is: het gaat kartels tegen.

 

Leuk bedacht. Maar die verticale kartelvorming dient niet alleen de bescherming van de distributiekolom maar ook het imago en de kwaliteit van het merk.

 

En slimme fabrikanten - zowel automotive als mobiele telefoons - hebben al lang een passende oplossing gevonden: richt je product zo in dat het alleen meer zeer specialistische bijzondere gereedschappen gerepareerd kan worden. Dient 2 doelen tegelijk: ten eerste maak je het voor een generieke reparateur erg moeilijk om zich op meerdere merken tegelijk te kunnen blijven richten qua kennis en ten tweede is de investering in al dat specifieke merkgebonden gereedschap en apparatuur erg duur.

 

 

 

 

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 0

Tuurlijk heeft de markt er weer een oplossing voor, maar dat doet niet af aan de beantwoording van de aanvankelijke vraag:

 

Moet een producent een garantieclaim door een onafhankelijke accepteren. (Als de onafhankelijke er niet het gereedschap voor heeft dan kan ie de garantieclaim helemaal niet indienen)

 

Graag hoor ik van jullie!

 

P.S. Thanks Norbert!

Link naar reactie
 • 0

Moet een producent een garantieclaim door een onafhankelijke accepteren.

Mijn interpretatie zou zijn, nee:

 

Artikel 1.2.e:

garantie: elke door een verkoper of producent tegenover de consument zonder bijkomende kosten aangegane verbintenis om de betaalde prijs terug te betalen, of om de consumptiegoederen te vervangen of te herstellen, of om zich er op enigerlei wijze om te bekommeren, indien de goederen niet overeenstemmen met de beschrijving in het garantiebewijs of in de desbetreffende reclame;

 

De verkoper (& indirect de fabrikant) heeft contractueel 3 opties:

Terugbetalen, herstellen of vervangen.

Welke van de 3 opties het wordt is te bepalen door de verkoper, niet door de consument of een derde.

 

Daarnaast heeft de consument maar beperkt recht om een oplossing af te dwingen:

Artikel 3.3

In eerste instantie heeft de consument het recht om van de verkoper het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging van de goederen te verlangen behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn.

 

Een vorm van genoegdoening wordt geacht buiten verhouding te zijn indien zij voor de verkoper kosten meebrengt die, vergeleken met de alternatieve vorm van genoegdoening onredelijk zijn, gelet op: ...

 

Het laten repareren door een derde komt overeen met een prijsvermindering ter hoogte van een marktconforme reparatie, wat waarschijnlijk fors duurder is dan een reparatie in eigen huis tegen kostprijs. Waarbij de overlast waarschijnlijk vergelijkbaar is voor de consument.

In het geval van een auto zal, Of de auto een dag weg zijn, Of kun je erop wachten. In het eerste geval kan een derde dat niet sneller, hooguit kan dit gecombineerd worden met een beurt. In het tweede geval is dit voor een gemiddelde consument niet onoverkomelijk of onredelijk. Een fabrikant hoeft geen 24/7 pitstops aan te bieden, maar een fatsoenlijke oplossing.

 

Pas als de verkoper in gebreke blijft mag er over gegaan worden op (gedeeltelijke) ontbinding:

Artikel 3.5:

De consument kan een passende prijsvermindering of de ontbinding van de koopovereenkomst verlangen:

- indien hij geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging, of

- indien de verkoper niet binnen een redelijke termijn tot genoegdoening is overgegaan, of

- indien de verkoper niet zonder ernstige overlast voor de consument tot genoegdoening is overgegaan.

 

De mogelijkheid om het product op kosten van de verkoper bij een derde te laten repareren is geen optie. Er zou alleen een 'passende prijsvermindering' kunnen worden toegepast. Echter kan de koper al aanspraak maken op herstelling en gaat dit artikel daardoor niet op.

 

Dus nee. Het zou ook raar zijn ook, de verkoper heeft een contract met de koper, een garantieaanvraag kun je zien als een 'in gebreke stelling' van de verkoper. Dan heeft de verkoper ook het recht om zelf te herstellen. Pas bij zwaarwegende redenen zou je hiervan kunnen afwijken, zoals het beperken van vervolgschade oid.

Link naar reactie
 • 0
Cyber Security Adviseur
Cyber Security Adviseur

Moet een producent een garantieclaim door een onafhankelijke accepteren.

Mijn interpretatie zou zijn, nee:

Het gaat hier niet over de wettelijke garantie, die de verhouding tussen koper en verkoper bepaalt, maar over 'fabrieksgarantie', de contractuele garantie die een producent nogal eens wil verlenen aan kopers.

 

Feitelijk is een fabrieksgarantie de afspraak dat een producent zegt 'als er iets kapot is, repareer ik dat' .En wat TS wil weten is of de fabrikant verplicht kan worden die reparatie, als deze niet bij de fabrikant wordt belegd, moet betalen.

 

Kortom, TS wil weten of de afspraak uitgebreid moet worden naar: 'als er iets kapot is, betaalt de producent de reparatie'.

Link naar reactie
 • 0

Het gaat hier niet over de wettelijke garantie, die de verhouding tussen koper en verkoper bepaalt, maar over 'fabrieksgarantie', de contractuele garantie die een producent nogal eens wil verlenen aan kopers.

 

Feitelijk is een fabrieksgarantie de afspraak dat een producent zegt 'als er iets kapot is, repareer ik dat' .En wat TS wil weten is of de fabrikant verplicht kan worden die reparatie, als deze niet bij de fabrikant wordt belegd, moet betalen.

 

Kortom, TS wil weten of de afspraak uitgebreid moet worden naar: 'als er iets kapot is, betaalt de producent de reparatie'.

Ik vind de kreet 'de contractuele garantie van de producent' niet kloppen. Er is geen contractuele garantie, tenzij die los is afgesloten (bv. garantieverlenging of servicecontract). De (basis) contractuele garantie ligt bij de verkoper en dat gaat ook niet veranderen.

 

Fabrieksgarantie ligt niet vast op EU niveau, daarnaast is de producent in dit geval ook nog eens de 'eerste' in de EU rij, dus kan dat ook prima een importeur zijn van een product van buiten de EU.

 

Artikel 4

Recht van verhaal

Wanneer de eindverkoper jegens de consument aansprakelijk is uit hoofde van een gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit een handelen of nalaten van de producent, van een eerdere verkoper in dezelfde contractuele keten of van enige andere tussenpersoon, kan de eindverkoper verhaal nemen op de aansprakelijke persoon of personen in de contractuele keten.

 

In dit geval heb je het dan over ketenaansprakelijkheid, hoe die precies moet worden uitgelegd/uitgevoerd is lidstaat afhankelijk. Aangezien de verkoper vaak maar 1 schakel in de keten is en bij misleiding, failliet of andere problemen de consument in de kou zou komen te staan heeft de consument heeft de mogelijkheid om verderop in de keten de aansprakelijkheid neer te leggen, bijvoorbeeld bij een importeur of producent. Echter is die verplichting hetzelfde als die van de verkoper, aangezien de ketenaansprakelijkheid alleen geldt als de verkoper ook aansprakelijk is, dus daar hoort niet het vergoeden van de reparatie bij, zoals ik in mijn vorige post uitlegde.

 

Dus nee, fabrieksgarantie is niks meer dan service/coulance van de fabrikant, naast eventuele ketenaansprakelijkheid die geen vergoeding van reparatie dekt. Een rekening sturen van een reparatie gaat (zover ik dat nu kan zien) niet werken.

In geval van een auto kan de producent dus prima ervoor kiezen de reparatie alleen door de verkoper/dealers te laten doen.

 

Overigens ook niet gek, want het wordt natuurlijk wel heel makkelijk om enorm hoge rekeningen te gaan sturen.

'Nu een gratis iPhone bij reparatie van je iPhone onder garantie'.

Link naar reactie
 • 0
Ik vind de kreet 'de contractuele garantie van de producent' niet kloppen. Er is geen contractuele garantie, tenzij die los is afgesloten (bv. garantieverlenging of servicecontract). De (basis) contractuele garantie ligt bij de verkoper en dat gaat ook niet veranderen.

 

We gaan nu een discussie in een discussie voeren over wat fabrieksgarantie is. Dat zaait onnodig verwarring

 

Voor zover mij bekend is fabrieksgarantie wel degelijk een contractuele garantie tussen fabrikant en koper. StevenK (advocaat, dus hij kan het echt wel weten) bevestigt dat ook, tot 2 x toe zelfs

 

Wat bij de verkoper ligt is de wettelijke garantie, maar dáár gaat de vraag van topicstarter niet over! (Zoals StevenK ook al eerder aangaf)

 

De vraag van topicstarter is en blijft of een fabrikant verplicht is de reparatie onder fabrieksgarantie te betalen als deze niet door de fabrikant of een door de fabrikant aangewezen partij is uitgevoerd.

 

 

 

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 0

Wat bij de verkoper ligt is de wettelijke garantie, maar dáár gaat de vraag van topicstarter niet over! (Zoals StevenK ook al eerder aangaf)

Volgens mij ging de vraag van de TS over de uitleg van Richtlijn 1999/44/EG.

 

de garantie een wettelijke verplichting en dus mag deze niet ingeperkt worden

Ik zie hier toch echt de TS refereren aan wettelijke verplichtingen?

Link naar reactie
 • 0

Volgens mij ging de vraag van de TS over de uitleg van Richtlijn 1999/44/EG.

 

Tja. ik lees het toch echt anders, StevenK idem. TS haalt de richtlijn aan In relatie tot zijn vraag over fabrieksgarantie. Zijn vraag is of de richtlijn impliceert dat - net als reguliere reparatie en onderhoud (al dan niet vallend onder de wettelijke garantie~van de verkoper), ook voor de fabrieksgarantie geldt dat de consument deze elders mag laten herstellen en de kosten in rekening brengen aan de fabrikant?

 

Ik zie hier toch echt de TS refereren aan wettelijke verplichtingen?

 

Klopt, TS haalt deze aan in relatie tot fabrieksgarantie

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 0

Ik vind dat JVerhallen wel een punt heeft, althans TS lijkt zelf e.e.a. door elkaar te halen.

TS gebruikt de richtlijn als grondslag voor zijn mening (of vraag) dat bij fabrieksgarantie de fabrikant de kosten voor reparatie bij een door de consument zelf gekozen derde moet vergoeden. De richtlijn ziet echter op de wettelijke verplichtingen tussen verkoper en koper zoals die ook zijn neergelegd in het BW. De verkoper heeft dan het 'recht' zelf voor herstel te zorgen (en het op zijn beurt dus door een dealer uit te laten voeren).

 

Fabrieksgarantie is een (aanvullende) overeenkomst tussen fabrikant (of verkoper) en koper. Daaraan kan, zoals bij iedere overeenkomst, voorwaarden worden gesteld. Wil je aanspraak maken op je fabrieksgarantie, dan volg je die voorwaarden. Wil je dat niet, dan heb je ook geen recht op fabrieksgarantie en val je terug op je wettelijke garantie...hetgeen wat betreft herstel bij een dealer op hetzelfde neer zal komen.

That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Link naar reactie
 • 0
Ik vind dat JVerhallen wel een punt heeft, althans TS lijkt zelf e.e.a. door elkaar te halen.

 

IMHO haalt TS het niet door elkaar :), maar haalt hij de richtlijn aan in relatie tot zijn vraag over de fabrieksgarantie. Wellicht is er een bepaalde reflexwerking?

 

Fabrieksgarantie is een (aanvullende) overeenkomst tussen fabrikant (of verkoper) en koper. Daaraan kan, zoals bij iedere overeenkomst, voorwaarden worden gesteld. Wil je aanspraak maken op je fabrieksgarantie, dan volg je die voorwaarden.

 

En dat lijkt nu juist de kern van de vraag van TS: is het wellicht zo dat de in 2013 van kracht geworden Anti-kartel maatregelen van de EU met betrekking tot reparatie en onderhoud (deel wettelijke garantie) het ook mogelijk maken om fabrieksgarantie te claimen op een andere wijze dan de fabriekgarantie overeenkomst dicteert?

De intentie van de EU wetgeving lijkt immers om de verticale kartelvorming tussen fabrikant en dealer met betrekking tot reparatie en onderhoud te doorbreken

 

 

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 0

Moet een fabrieksgarantie-claim persé uitgevoerd worden door een dealer? Of mag dat bij ook bij een reparateur die niet door de dealer erkend wordt?

Ben niet helemaal op de hoogte van de BER-regeling, maar mogelijk op basis daarvan moet het antwoord op de eerste vraag nee luiden en op de tweede ja.

 

M.i. is in "Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen" de garantie een wettelijke verplichting en dus mag deze niet ingeperkt worden. In dit geval zou de inperking zijn dat ik slechts op bepaalde adressen terecht kan.

Deze richtlijn heeft in ieder geval niks te maken met het antwoord op de vorige vraag. In beperking van de wettelijke regeling wordt immers door de regeling zelf voorzien.

 

That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  7 leden, 155 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.