• 0

Timmerman met 1 opdrachtgever - ondernemer voor belasting?

Goedendag

 

Hoe gaat de belasting om met het feit dat er in 2013 maar voor een opdrachtgever gewerkt is.

Ik ben bezig voor de aangifte IB 2013 voor mijn man.

Hij heeft wel 1225 uur gewerkt en hij heeft ook bericht gehad dat hij aangifte moet doen als ondernemer.

 

Om mij heen hoor ik allerlei verhalen. De een zegt dat je het beter niet kan aanvinken omdat je daar achteraf problemen mee kunt krijgen. De ander zegt dat je het wel moet doen. Lekker allemaal dus.

 

Is het zo wanneer je maar een opdrachtgever hebt je geen ondernemer bent? Met andere woorden, je moet nee zeggen tegen deze opdrachtgever omdat je anders geen ondernemer bent. Vervolgens zit je zonder werk. Gevolg:

Alsnog een opdrachtgever en geen inkomsten meer.

 

Ik zit te denken om de aangifte uit te besteden aan een boekhouder. Stel dat deze wel aangeeft dat er recht is op ondernemersaftrek, en deze bij controle wordt afgewezen dan is hij toch aansprakelijk?

 

Groetjes Maartje

 

 

[titel verduidelijkt - mod]

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

13 antwoorden op deze vraag

 • 0

Bij 1 opdrachtgever zal de belastingdienst vermoedelijk wel kritisch zijn. Was afgelopen jaar het eerste jaar van je man als zelfstandige? Bij startende ondernemers komt het wel vaker voor dat er maar 1 opdrachtgever was. Wat is het beroep van je man? En was die ene opdrachtgever de ex werkgever van je man?

 

Overigens is een boekhouder niet verantwoordelijk als hij aanvinkt dat er recht is op zelfstandigenaftrek. Als de vraag of je minimaal 1225 uur hebt besteed aan je onderneming met Ja wordt beantwoord is er in principe recht op ondernemersaftrek mits de belastingdienst van mening is dat er sprake is van ondernemerschap voor de IB met slechts 1 opdrachtgever.

 

Het indienen van de aangifte blijft altijd de eigen verantwoordelijkheid van de aangever, of deze nu door een derde wordt ingevuld of niet.

maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Link naar reactie
 • 0

Dag Maartje,

 

In dat geval is het alleszins aannemelijk dat dit beoordeeld wordt als een voortgezet dienstverband, dus feitelijk inkomsten uit loondienst en niet als zelfstandige. Ik begrijp dat hij bij zijn werkgever uit dienst is gegaan en vervolgens, aansluitend als zelfstandige (dezelfde) werkzaamheden is blijven uitvoeren?

 

Dat hij aangifte moet doen als ondernemer zal te maken hebben met zijn inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De belastingdienst weet natuurlijk (nog) niet dat hij slechts 1 opdrachtgever had en dat dit ook nog eens zijn ex-werkgever is.

 

Heeft hij indertijd een VAR aangevraagd voor zijn werkzaamheden als zelfstandige?

maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Link naar reactie
 • 1

 

Wat gebeurt er nou in zo'n situatie? Werkgever zet werknemer op straat en neemt hem vervolgens aan als freelancer. Geen van beide partijen gaat na of dat wel correct is en een jaar na dato blijkt bij de aangifte dat er waarschijnlijk gewoon sprake is van een werkgever-werknemer relatie. Welke heffingen volgen dan en wie wordt daarvoor aangesproken?

 

En wat betekent dat voor de verdere samenwerking?

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

In feite gaat het hier blijkbaar om een zogeheten "schijnconstructie" waar momenteel veel om te doen is. Er lijkt geen sprake van zelfstandig ondernemerschap maar eerder van een voortzetting van het dienstverband.

 

Wat er gebeurt hangt mede af van de vraag of de opdrachtnemer een VAR-wuo heeft gekregen. Deze beschermt de opdrachtgever tegen eventuele naheffingen in de LB sfeer. Echter, indien de opdrachtgever had kunnen weten dat de VAR-wuo ten onrechte was afgegeven (bijvoorbeeld omdat de opdrachtnemer (vrijwel) fulltime voor hem werkt en dus niet of nauwelijks andere opdrachtgevers had kunnen hebben) dan kan alsnog bij de opdrachtgever nageheven worden. In de door TS geschetste situatie lijkt dit mij het meest voor de hand liggend.

 

Indien sprake is van een voortgezet dienstverband zou de opdrachtnemer zich wellicht ook kunnen beroepen op de rechten die hieruit voortvloeien als werknemer. Dit aspect laat ik echter ter beantwoording over aan de specialisten op dit gebied.

 

Het lijkt mij dat verdere samenwerking ziet op een voortgezet dienstverband.

maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Link naar reactie
 • 0

Volgens mij is het iets genuanceerder. Als een VAR-WUO is afgegeven door de Belastingdienst en de werkzaamheden vallen binnen de VAR (omschrijving werkzaamheden, geldigheid) dan kan de opdrachtgever ervan uitgaan dat de VAR-WUO klopt. Of er nu één opdrachtgever is of twintig (dat kan de opdrachtgever immers niet zien, er kan ook gewerkt zijn bij andere opdrachtgevers dan deze) is niet relevant voor de status van deze opdrachtnemer in de ogen van de opdrachtgever. De opdrachtgever loopt dus niet het risico op een naheffing als alles binnen de VAR-WUO valt.

 

Voor de timmerman, de opdrachtnemer, is het een heel ander verhaal. Als uit de feiten en omstandigheden van 2013 blijkt dat hij helemaal geen ondernemer is voor de inkomstenbelasting heeft hij ook geen recht op de aftrekken (zelfstandigenaftrek, mkb-wisntvrijstelling). De inkomsten dienen dan opgegeven te worden als Resultaat uit Overige Werkzaamheden - de timmerman is een resultaatgenieter. De beoordeling of je al dan niet ondernemer voor de inkomstenbelasting bent maak je in eerste instantie zelf bij het doen van aangifte. De Belastingdienst mag daar natuurlijk op terugkomen. Het geen gebruik kunnen maken van de aftrekken kan serieus aantikken, het kan gaan om een verschil van duizenden euro's in de aanslag.

 

Overigens hoeft het hebben van één opdrachtgever zeker niet te betekenen dat je automatisch geen ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. De jurisprudentie over dat onderwerp is veelomvattend en ingewikkeld.

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Dennis, dank voor je input.

 

In dit geval echter is niet slechts sprake van maar 1 opdrachtgever. Die ene opdrachtgever is ook nog eens de ex werkgever. Naar mijn idee is dit toch op zijn minst tricky. Zeker wanneer er, zoals helaas wel vaker gebeurt, ook nog afspraken zijn gemaakt in de trant van Ga maar uit dienst dan huur ik je vervolgens in als zzp'er.....

maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Link naar reactie
 • 0

Ha Marjan,

 

Gevoelsmatig ben ik het helemaal met je eens. Maar met de Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR is in de Wet op de loonbelasting 1964 artikel 6a gewijzigd en dit artikel luidt nu:

 

Als inhoudingsplichtige van een persoon wordt niet beschouwd degene die beschikt over een afschrift van een aan hem getoonde beschikking als bedoeld in artikel 3.156 of 3.157 van de Wet inkomstenbelasting 2001 waaruit blijkt dat de voordelen die die persoon geniet, worden aangemerkt als winst uit een onderneming of de werkzaamheden die die persoon verricht, worden aangemerkt als werkzaamheden verricht voor rekening en risico van een vennootschap waarin die persoon een aanmerkelijk belang heeft, mits:

 

a. de werkzaamheden die in de beschikking zijn aangeduid overeenkomen met de werkzaamheden die die persoon voor hem verricht;

b. de werkzaamheden die die persoon voor hem verricht:

1°. vallen in het tijdvak waarvoor de beschikking geldt, of

2°. vallen in het kalenderjaar aansluitend op het tijdvak waarvoor de beschikking geldt en worden verricht op basis van een overeenkomst die is aangegaan:

a. vóór 1 november van het kalenderjaar waarin het tijdvak is gelegen waarvoor de beschikking geldt, en

b. ingeval voor het aansluitende kalenderjaar reeds een beschikking is aangevraagd, voor de dagtekening van de voor dat kalenderjaar geldende beschikking, en

c. hij de identiteit van die persoon heeft vastgesteld aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1° tot en met 3°, van de Wet op de identificatieplicht, alsmede de aard en het nummer daarvan in zijn administratie heeft opgenomen en een afschrift daarvan er bij bewaart.

 

De opdrachtgever is dus niet inhoudingsplichtig als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan. Een inhoudelijke toetsing of de opdrachtnemer al dan niet terecht beschikt over een VAR hoort niet tot de genoemde voorwaarden. Als de wet stelt dat het overleggen van een afschrift van een beschikking, en het nakomen van de overige genoemde voorwaarden, voldoet om niet inhoudingsplichtig te zijn dan kan ik er ook niet meer van maken. Hoewel, nogmaals, ik het gevoelsmatig helemaal met je eens ben.

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Volgens mij kan de fiscus de var naast zich neerleggen als ze eerst constateert dat er sprake is van een voortgezet dienstverband. De oude dienstbetrekking is dan immers voortgezet zodat een var niet eens aan de orde had mogen komen.

 

Yep. Bij voortgezet dienstverband kan die VAR de prullenbak in

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 1

Akkoord, bij voorgezet dienstverband ben ik het met jullie drie helemaal eens. Ik zie alleen niet dat er sprake is van voortgezet dienstverband.

 

Ik haal even aan uit de draad:

 

Hij is al een aantal jaar timmerman.

In 2013 was het idd zijn ex-werkgever.

 

De ondernemersaftrek is wel zo'n 7000 euro, en veel geld.

 

Dat in 2013 de enige opdrachtgever zijn ex-werkgever was hoeft nog helemaal niet te betekenen dat hij in 2012 of 2011 in dienst was bij deze ex-werkgever. Dat kan gerust wat langer weg geweest zijn. Dit wordt ook onderstreept door het feit dat de ondernemersaftrek gezet wordt op zo'n 7000 euro en er dus niet gerept wordt over de startersaftrek.

 

Alleen Maartje kan daar uitsluitsel over geven ;)

 

Maar we dwalen ernstig af van de initiële vragen, ook ik overigens:

 

1) Is het zo wanneer je maar een opdrachtgever hebt je geen ondernemer bent?

2) Ik zit te denken om de aangifte uit te besteden aan een boekhouder. Stel dat deze wel aangeeft dat er recht is op ondernemersaftrek, en deze bij controle wordt afgewezen dan is hij toch aansprakelijk?

 

De tweede vraag lijkt mij uitstekend beantwoord door Marjan.

De eerste vraag blijft nog een beetje in de lucht hangen in het specifieke geval, maar in zijn algemeenheid kun je stellen dat het geen van van Meden en Perzen is dat er bij één opdrachtgever geen sprake kan zijn van ondernemerschap voor de inkomstenbelasting.

 

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  0 leden, 104 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.