• 0

Van marge btw maken

Ls, hallo allemaal. Kom als ondernemer veelvuldig snuffelen voor informatie maar zit nu met een concrete vraag over een al veelvuldig behandeld onderwerp maar nog steeds onduidelijk.

 

Het betreft de aanschaf van een tweede hands auto bij een garage die deze heeft verkregen van een particulier en dus als marge auto te boek staat. Ik kom veel informatie tegen zoals: eens een marge auto, altijd een marge auto, btw wel of niet aftrekbaar etc.

 

Ik wil graag deze auto aanschaffen en leg daarom de cases even voor met de volgende vraag: Klopt mijn visie?

 

De auto kost 25.000 euro marge. De handelaar zegt dat het hem niet uit maakt om er een btw auto van te maken, maw, ik krijg een factuur van € 19750 ex btw + btw € 5250 welke ik kan aftrekken als ondernemer. So far, so good.

 

De belastingdienst zegt hier het volgende over:

 

Normaal BTW berekenen bij marge goederen:

Als u margegoederen verkoopt, dan vermeldt u op de factuur geen btw. De btw is wel bij uw prijs inbegrepen. Is uw klant een ondernemer die btw mag aftrekken? Dan kan hij de btw niet aftrekken. Het is voor hem dan voordeliger als u de gewone btw-regeling gebruikt. Bij elke verkoop mag u ervoor kiezen om niet de margeregeling toe te passen, maar de gewone btw-regeling. In dat geval berekent u btw over de verkoopprijs. U vermeldt dan wel btw op de factuur.

En:

Als u de margeregeling toepast, betaalt uw klant € 5.210. Past u de gewone btw-regeling toe, dan betaalt uw klant € 6.050. Hij kan het btw-bedrag van € 1.050 als voorbelasting aftrekken. Uiteindelijk betaalt hij dus € 6.050 - € 1.050 = € 5.000. In deze situatie is het voor uw klant voordeliger als u de gewone btw-regeling toepast. U ontvangt en betaalt dan een hoger btw-bedrag. Voor u maakt het dus per saldo niets uit.

Als u margegoederen hebt verkocht en daarbij btw in rekening hebt gebracht, moet u uw administratie aanpassen.

 

Het lijkt er dus op, in mijn ogen, dat dit een kloppende deal is alhoewel het vrij haaks staat op de vele berichten hier op het forum. Daarnaast ga ik er vanuit dat de handelaar aan zijn administratieve plicht voldoet alhoewel met een goede factuur en overeenkomst ikzelf bij problemen waarschijnlijk wel buiten schot blijf.

 

Concreet: Kan de gevraagde marge prijs opgesplitst worden in component 'prijs ex. btw' en een component 'btw' om zo aftrekbaarheid mogelijk te maken voor mij als ondernemer? Iets wat dan weer losstaat van het feit dat volgens mij de handelaar hier aan aderlating doet omdat hij plots van de marge verkoopprijs die hij voor ogen had nu een deel zal moeten afdragen aan de belastingdienst.

 

Gr, Chris

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

10 antwoorden op deze vraag

 • 0

De auto kost 25.000 euro marge. De handelaar zegt dat het hem niet uit maakt om er een btw auto van te maken, maw, ik krijg een factuur van € 19750 ex btw + btw € 5250 welke ik kan aftrekken als ondernemer. So far, so good.

 

Nou, niet helemaal. De berekening is al niet goed. Als iets € 19.750,00 exclusief BTW is dan bedraagt de BTW daar 21% van, dus € 4.147,50. Dat scheelt dus een dikke € 1.100,00 met jouw berekening. De BPM laten we even helemaal buiten beschouwing.

 

Concreet: Kan de gevraagde marge prijs opgesplitst worden in component 'prijs ex. btw' en een component 'btw' om zo aftrekbaarheid mogelijk te maken voor mij als ondernemer?

 

Dit zal niet zo gaan. De prijs van de marge-auto bedraagt € 25.000,00. Over de marge wordt BTW berekend. De marge is gelijk aan de verkoopprijs -/- de inkoopprijs. Dus als de auto is ingekocht voor € 15.000,00 en wordt verkocht voor € 25.000,00 is de marge € 10.000,00. Over de marge wordt BTW betaald, die zit in de marge. Dus (€ 10.000,00 / 1,21 =) € 8.624,46 is de winst, (€ 10.000,00 -/- € 8.624,46 =) € 1.735,54 is de af te dragen BTW.

Nu zeg jij: ik wil er graag een BTW-factuur van hebben. Dat kan, maar de handelaar zal niet in zijn marge willen snijden. Immers, als een particulier langskomt aan wij hij de auto verkoopt maakt hij ruim € 8.600,00 winst. Dat zal hij niet willen veranderen. De BTW factuur zal dus als volgt zijn samengesteld:

 

[*]verkoopprijs auto = inkoopprijs + winst = € 15.000,00 + € 8.624,46 = € 23.634,46

[*]BTW over verkoopprijs = € 4.885,54

[*]Factuurbedrag = € 28.520,00

 

Je tikt het factuurbedrag af bij de dealer. Dit is dus € 3.520,00 meer dan je zou doen bij de marge-auto. Maar de BTW van € 4.885,54 mag je terugvragen. Dat betekent dus dat je € 1.365,54 minder kwijt bent dan als je de marge-auto zou kopen.

 

Iets wat dan weer losstaat van het feit dat volgens mij de handelaar hier aan aderlating doet omdat hij plots van de marge verkoopprijs die hij voor ogen had nu een deel zal moeten afdragen aan de belastingdienst.

 

Dat zal dus ook niet zomaar gebeuren. Althans niet door klakkeloos van een marge-auto een BTW-auto te maken. Als het het resultaat is van een onderhandeling wordt het een heel ander verhaal. Maar als je gewoon afspreekt dat je een BTW-factuur wilt hebben dan zal de bruto prijs van de auto dus toenemen.

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Het blijft dus ongelofelijk lastig om dit te bediscussiëren.

 

> Voor wat betreft de BTW berekening. Excuus, mijn fout!

> BPM speelt in deze discussie/vraag volgens mij geen rol maar wordt er nu plots wel bijgehaald. Mis ik hier iets?

> Vervolgens volgt er een pleidooi over wat marge is, maar daar ging deze discussie volgens mij ook niet over, expliciet worden er aannames gedaan over winst die een ondernemer wil maken die ik in mijn vraagstelling nu juist probeer uit te sluiten: "Iets wat dan weer losstaat van het feit dat volgens mij de handelaar hier aan aderlating doet omdat hij plots van de marge verkoopprijs die hij voor ogen had nu een deel zal moeten afdragen aan de belastingdienst"

> Ik wil inderdaad een BTW factuur en ja, dit is reeds onderhandeld.

> Mijn vraag is dus concreet: Mag de vraagprijs opgesplitst worden en wordt een marge auto dan weer BTW auto (en ja!! met verlies voor de verkoper of een verkleining van zijn winst, ik ken zijn inkoop niet) zoals ik lees in bijgevoegde teksten van de belastingdienst.

 

Link naar reactie
 • 0

Het blijft dus ongelofelijk lastig om dit te bediscussiëren.

Zo lang jij niet laat zien wat je allemaal al weet en wat je allemaal wilt komen te weten is het heel lastig. Je zou ook blij kunnen zijn met de tijd die anderen in jouw casus willen steken.

 

> BPM speelt in deze discussie/vraag volgens mij geen rol maar wordt er nu plots wel bijgehaald. Mis ik hier iets?

Ja je mist iets: "De BPM laten we even helemaal buiten beschouwing." Dus hij wordt er juist niet bijgehaald maar expliciet uitgesloten. Eerst lezen, dan mopperen.

 

> Vervolgens volgt er een pleidooi over wat marge is, maar daar ging deze discussie volgens mij ook niet over, expliciet worden er aannames gedaan over winst die een ondernemer wil maken die ik in mijn vraagstelling nu juist probeer uit te sluiten: "Iets wat dan weer losstaat van het feit dat volgens mij de handelaar hier aan aderlating doet omdat hij plots van de marge verkoopprijs die hij voor ogen had nu een deel zal moeten afdragen aan de belastingdienst"

Zolang jij niet aangeeft dat de ondernemer bereid is dat te doen ga ik ervan uit dat een ondernemer niet akkoord gaat met een marge-auto als BTW-auto te verkopen voor dezelfde prijs. Dus is het onzinnig om daarvan uit te gaan. De vraagstelling impliceert namelijk ook dat je hier nog niet over uit bent met de verkoper ("Kan de gevraagde marge prijs opgesplitst worden in component 'prijs ex. btw' en een component 'btw' om zo aftrekbaarheid mogelijk te maken voor mij als ondernemer?").

Hoe vollediger jij bent in je informatie (dus verkoper is akkoord met dit voorstel) hoe gerichter wij antwoord kunnen geven...

 

> Ik wil inderdaad een BTW factuur en ja, dit is reeds onderhandeld.

Dus gewoon aangeven dat de verkoper de auto wil verkopen voor € 25.000,00 inclusief BTW. Zou veel helderheid scheppen en irritatie voorkomen.

 

> Mijn vraag is dus concreet: Mag de vraagprijs opgesplitst worden en wordt een marge auto dan weer BTW auto (en ja!! met verlies voor de verkoper of een verkleining van zijn winst, ik ken zijn inkoop niet) zoals ik lees in bijgevoegde teksten van de belastingdienst.

 

Natuurlijk mag dat! Waarom zou dat niet mogen? Dat kun je toch ook lezen in de teksten van de Belastingdienst?

Als de verkoper zegt: ik verkoop jou de auto voor € 25.000,00 inclusief BTW en jij geeft jou een factuur met de correcte en noodzakelijke gegevens is het gewoon een BTW-auto.

 

Overigens, afhankelijk van de auto, is de kans groot dat hier toch de BPM om de hoek komt kijken ;) Over de rest-BPM wordt geen BTW geheven wat er dan toe zal leiden dat je minder BTW terug kan vragen (immers, over het totale factuurbedrag van € 25.000,00 is al overeenstemming bereikt). Bij marge-auto's mag bij de berekening geen rekening gehouden worden met de rest-BPM.

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Fantastisch en veel dank voor de zeer heldere uiteenzetting!!

 

Hier was ik naar opzoek, veel dank voor de toelichting.

 

Dat ik twijfel over hetgeen ik lees bij de belastingdienst heeft voornamelijk te maken met alle discussies over marge en btw op (tweedehands) auto's die hier op het forum staan met veel stellige uitspraken als, marge blijft lijd marge, een auto die ooit van een particulier is geweest is altijd een marge auto etc.

 

Allemaal niet waar dus, wat ik idd al last in teksten van de belastingdienst maar waarin in andere posts hier op het forum veel en vaak getwijfeld wordt. Wat mij dan weer doet wankelen, moet ik niet meer intrappen dus!

 

Veel dank!

Link naar reactie
 • 0
Cyber Security Adviseur
Cyber Security Adviseur

Ls, hallo allemaal. Kom als ondernemer veelvuldig snuffelen voor informatie maar zit nu met een concrete vraag over een al veelvuldig behandeld onderwerp maar nog steeds onduidelijk.

 

Het betreft de aanschaf van een tweede hands auto bij een garage die deze heeft verkregen van een particulier en dus als marge auto te boek staat. Ik kom veel informatie tegen zoals: eens een marge auto, altijd een marge auto, btw wel of niet aftrekbaar etc.

 

Ik wil graag deze auto aanschaffen en leg daarom de cases even voor met de volgende vraag: Klopt mijn visie?

 

De auto kost 25.000 euro marge. De handelaar zegt dat het hem niet uit maakt om er een btw auto van te maken, maw, ik krijg een factuur van € 19750 ex btw + btw € 5250 welke ik kan aftrekken als ondernemer. So far, so good.

Ik denk dat jij de verkoper verkeerd hebt begrepen. Die verkoper gaat echt geen drie of vierduizend euro weggeven omdat jij een BTW factuur wil hebben.

Link naar reactie
 • 0

Beste StevenK, dat gaat hij wél doen ;D, zojuist de proforma factuur ontvangen. Wat blijkt, hij importeert de auto en zet hem pas bij verkoop op kenteken en voert hem dan in, de auto is als nieuw, conform de regels moet hij dan ook BTW betalen, is de auto dus BTW auto en klaar zijn we.

 

Hoera, ik ben blij mens!

Link naar reactie
 • 0

Beste StevenK, dat gaat hij wél doen ;D, zojuist de proforma factuur ontvangen. Wat blijkt, hij importeert de auto en zet hem pas bij verkoop op kenteken en voert hem dan in, de auto is als nieuw, conform de regels moet hij dan ook BTW betalen, is de auto dus BTW auto en klaar zijn we.

 

We hadden het dus helemaal niet over margeregelingen hoeven te hebben :P

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Wat blijkt, hij importeert de auto en zet hem pas bij verkoop op kenteken en voert hem dan in, de auto is als nieuw, conform de regels moet hij dan ook BTW betalen, is de auto dus BTW auto en klaar zijn we.

 

Ehhhmmm, de auto gaat van een geadverteerde margeauto ineens naar een BTW-auto omdat ze "als nieuw" is? Heb je al eens opgezocht wat "als nieuw" betekent in de zin van de BTW?

 

De fiscus stelt:

Met nieuw of bijna nieuw bedoelen we:

 

landvoertuigen die niet langer dan 6 maanden geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen of niet meer dan 6.000 kilometer hebben gereden

 

voldoet de door jou gekochte auto daar wel aan?

 

groet

oost

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Zoals e.e.a. tot nu toe is uitgelegd, voornamelijk in de posts van Dennis van 2 mei is helemaal kloppend. Hetgeen Joost hier net boven zet is ook van belang. Namelijk de uitleg van Dennis geldt altijd tenzij de naar een ander EU land gaat en nieuw is volgens voor de BTW.

Een auto is nieuw volgens de BTW regels als hij òf maximaal 6.000 kilometer heeft gereden òf maximaal 6 maanden oud is.

 

Dus als een auto met 2.000km van een particulier gekocht wordt als margeauto gaat het verhaal van Dennis op als aan een Nederlander (ook een Nederlandse bedrijf) wordt verkocht. Als echter deze auto aan (bijvoorbeeld) een Duitser (particulier of bedrijf) wordt verkocht dan mag de verkoper (particulier of bedrijf) 21/121 aan BTW terugvragen. Zie Elsevier almanak 27.3.2.2. De Duitse koper moet in Duitsland de BTW aangeven. Een Duitse particulier kan de BTW niet terugkrijgen, dus als deze de auto weer verkoopt dan wordt de auto weer een marge-goed. Als een Duitse ondernemer de auto koopt dan krijgt hij de aangegeven BTW weer als voorbelasting terug zodat deze per saldo niet betaald is. Vervolgens kan het Duitse bedrijf de auto weer intracommunautair aan de Nederlandse handelaar leveren. De Nederlandse handelaar heeft dan een BTW auto in handen!

 

Aangezien Chris1234 van import sprak denk ik dat bovenstaande van toepassing is.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wie is er online?
  7 leden, 196 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.