• 0

nieuwe religie in reclame

Beste HL’ers

Ik heb samen met een partner een innovatief concept voor reclame ontwikkeld. Het komt tegemoet aan de reclamebehoeften van adverteerders én consumenten. De inkomsten van de reclame willen we deels investeren in de lokale samenleving.

 

Er zijn wel unieke kenmerken, maar het blijft een idee dat iedereen kan bedenken/aanpassen. Onze vraag is hoe we dit concept maximale bescherming kunnen geven, ook buiten de landsgrenzen. Ten tweede: hoe kunnen we het goede doel aan dit concept beschermen? Het is niet lastig een investeerder te vinden want we hebben een mooi concept. Toch willen wij het liefst een investeerder vinden die een groot hart heeft en een grote portemonnee.

 

Ons eigen idee: alles helemaal omschrijven en vastleggen in een i-depot en een NDA opstellen. Om ervoor te zorgen dat we de juiste investeerder vinden, wilden we de media benaderen en het systeem uitleggen. Dat zorgt niet alleen voor bekendheid rondom het idee maar maakt ook de koppeling met ons doel bekend, zodat een investeerder die op ons afkomt, in ieder geval weet waar hij voor tekent.

De volgende stap is erg belangrijk voor ons. Wil iemand met ons meedenken?

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0

Het is hier in Europa niet mogelijk om een concept te beschermen.

Het i-depot en de NDA hebben in die zin niet veel nut behalve dat je mensen die de NDA tekenen kunt vragen niets met jullie concept te doen.

 

De enige manier om dit op te lossen is snel naam maken met het concept omet behulp van een onderscheidende merknaam die je van te voren registreert bij het BOIP.

 

Zonder te weten waar het concept om draait is de kans zeer klein dat een investeerder instapt.

De reden hiervoor is het ontbreken van bescherming van de dienst. Ook al registreer je de naam als merk, dan nog kan iemand anders het ook onder een andere naam kopiëren.

 

Heb je de columns van Ties al gelezen?

Link naar reactie
 • 0

Dank je Nico, ik heb eens goed gekeken naar zijn columns en hoewel hij niet meer in de lijst met columnisten staat, kan je hem via de zoekfunctie wel vinden. Op Ties vd Laan ook ;) Ik ga nog eens goed lezen want hij heeft nogal wat geschreven. Dank voor de tip.

 

Het concept zelf kan ik wel vertellen zonder NDA, maar een investeerder zal bewijs willen zien. Ik leg daarom bewust de vergelijking met een religie. Die gaat het beste op als je over reclame praat, omdat ze beide een verbindende factor zijn. Bovendien hebben we met zijn allen ons geloof in reclame een beetje verloren toch? De een wat meer dan de ander natuurlijk.

 

Ik snap dat ik het niet kan beschermen. Wat als ik het zo goed mogelijk wil beschermen, heb ik dan meer succes als ik het in de VS registreer?

Link naar reactie
 • 0

Als je de vergelijking met religie wilt maken, dan zal je ook wel zien dat geen enkele religie 'op de markt' is gebracht door wie dan ook een NDA te laten tekenen. (en ja, ook in religie wordt geinvesteerd) Ik zeg niet dat een uniek concept zichzelf wel zal beschermen, want er zijn er genoeg gejat. Echter, een NDA gaat je ook niet helpen. Als je perse wilt beginnen bij investeerders, zoek dan een serieuze. Serieuze investeerders hebben namelijk wel wat beters te doen dan je concept te jatten.

Link naar reactie
 • 0

Er voor zorgen dat je de eerste bent om je concept concreet uit te voeren en ook dat je er een goed verhaal rond kan vertellen lijkt mij persoonlijk de beste en goedkoopste 'bescherming'.

 

Dan sta je in ieder geval een stuk sterker als anderen je gaan nadoen. Dat anderen je gaan nadoen lijkt mij dan zelfs een positief signaal naar mogelijke investeerders en klanten toe.

 

 

www.evelo.be - Elektricien in regio Kortrijk - technical support for creative people.

Link naar reactie
 • 0

Ik kan zo geen voorbeelden bedenken omdat reclame al jaren via gebaande paden gaat. Maar dat wil niet zeggen dat er geen enkele bescherming mogelijk is.

 

Als je het concept in een format weet te vertalen, vergelijk het met een format voor een tv programma, dan heb je in ieder geval een kans dat je op kan treden tegen kopieerders of een vergoeding kan claimen.

 

Veel hangt af van de vraag in hoeverre het format echt nieuw is en of de specifieke elementen goed in te kaderen zijn. Het format handen en voeten geven is natuurlijk altijd een goed idee.

Link naar reactie
 • 0

Precies.

 

Auteursrecht voor concepten en formats

In de creatieve wereld worden vaak concepten voor spellen, diensten, televisieprogramma's ("formats") of boeken ("plots") bedacht. Voor creatieve werken is in principe het auteursrecht de meest aangewezen vorm van bescherming.

 

Auteursrecht stelt wel als eis dat het concept voldoende is uitgewerkt. Er moeten concrete elementen aan te wijzen zijn die anderen zo kunnen toepassen. Wie hetzelfde concept of idee gebruikt, maar zijn eigen invulling geeft, pleegt geen inbreuk op het auteursrecht. Zolang er geen concrete elementen van de uitwerking worden overgenomen, wordt alleen het abstracte idee of concept gebruikt, en dat mag. (bron Ius Mentis)

 

Dus als ik, als voorbeeld, een format bedenk waarbij mensen hun favoriete merken als vierkant speltje op een geblokt hoedje dragen zou dat format bescherming kunnen hebben, als dat tenminste nieuw is.

 

Je moet dus elementen bedenken die nieuw zijn en bijdragen aan het specifieke format. Zoals de draaiende stoel bij The Voice.

 

Link naar reactie
 • 1

Wat betreft bescherming van een (marketing)format kwam ik deze uitspraak tegen. Relevant t.a.v. het format zijn overwegingen 4.4 en 4.6.

Hierin werd een marketingformat geacht auteursrechtelijke beschermd te zijn, aangezien de (combinatie van) verschillende elementen dusdanig uniek waren.

That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Link naar reactie
 • 0

 

In de zaak BuurtKadoos (Welkom in de Buurt) versus Miec Marketing (Welkom in Onze Buurt) speelde ongetwijfeld ook een rol dat de tweede samengewerkt had met de eerste en dat er sprake was van klantenoverheveling.

 

De eiser vroeg bescherming van een specifieke combinatie van elementen die samen het 'format' zijn; daar is zelfs een lijstje van gemaakt. De rechter meende dat die combinatie inderdaad een eigen oorspronkelijk karakter heeft dat het stempel van de maker draagt. Toch leidt die overweging niet direct tot een veroordeling (voor zover ik kan zien) omdat de tweede partij aangeeft elementen toegevoegd en veranderd te hebben. Wat gebruikt wordt, is de observatie dat de tweede partij 'niet tegenspreekt' elementen van het format overgenomen te hebben.

 

Lijkt me knap lastig om uit deze zaak af te leiden hoe je een format kan beschermen. ;)

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

In de zaak BuurtKadoos (Welkom in de Buurt) versus Miec Marketing (Welkom in Onze Buurt) speelde ongetwijfeld ook een rol dat de tweede samengewerkt had met de eerste en dat er sprake was van klantenoverheveling.

Ik lees nergens dat de rechter dat in zijn overweging meeneemt. Zou volgens mij ook niets afdoen aan de vraag of een format auteursrechtelijk beschermd kan worden.

 

De eiser vroeg bescherming van een specifieke combinatie van elementen die samen het 'format' zijn; daar is zelfs een lijstje van gemaakt. De rechter meende dat die combinatie inderdaad een eigen oorspronkelijk karakter heeft dat het stempel van de maker draagt.

Dat is toch al een antwoord op de vraag of een dergelijke format zich überhaupt leent voor bescherming? Het antwoord daarop is kennelijk 'ja'. Of er vervolgens inbreuk gemaakt wordt is weer een andere vraag en slechts relevant als de eerste vraag met ja wordt beantwoord.

 

Toch leidt die overweging niet direct tot een veroordeling (voor zover ik kan zien) omdat de tweede partij aangeeft elementen toegevoegd en veranderd te hebben. Wat gebruikt wordt, is de observatie dat de tweede partij 'niet tegenspreekt' elementen van het format overgenomen te hebben.

De rechter heeft in ro 4.6 geoordeeld dat er sprake is van een beschermd werk (bestaande uit verschillende elementen). Vervolgens komt de vraag aan bod of de wederpartij daar inbreuk op maakt. Ze hebben al toegegeven bepaalde elementen te gebruiken, dus dat hoeft niet meer onderzocht te worden. Vervolgens stellen ze zich op het standpunt daar nog andere elementen aan te hebben toegevoegd, zodat sprake is van een nieuw 'werk'.

De rechter vindt die toevoegingen echter minimaal en oordeelt dat het 'nieuwe' format, zeker in de ogen van de consument, niet wezenlijk verschilt van dat van eiser.

 

Lijkt me knap lastig om uit deze zaak af te leiden hoe je een format kan beschermen. ;)

Uiteraard niet, hoewel daar wel redelijk duidelijke rechtspraak/literatuur over te vinden is. Ik zou sowieso niet al te wakker liggen van een uitspraak van een rechtbank, maar dat daargelaten. Was de enige uitspraak die ik zo 1,2,3 kon vinden die niet alleen een format auteursrechtelijke bescherming toekent (wat ansich geen unicum is, zie ook rechtspraak over tv-formats), maar tevens ook geoordeeld werd dat er een inbreuk op gemaakt wordt. Dat alles om Nico een plezier te doen... ;)

 

Heb je voorbeelden van cases waar dit met succes is uitgevoerd?

That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Link naar reactie
 • 0

 

Dat moge allemaal zo zijn, maar in het wereldje van formatkopieerders is het redelijk bekend dat je gewoon kan kopiëren mits je een paar elementen aanpast. Iemand die een Welkom in de Buurt-doos vervangt door een Welkom in Onze Buurt-doos, lijkt me niet de meest snuggere. Zeker niet als die iemand kort daarvoor bezorger van de eerste doos was.

 

Inkoppertje.

 

In wat meer professionele kopieerkringen wordt dat dus wat slimmer gedaan. En daar kun je niet tegen beschermen.

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

Dat moge allemaal zo zijn, maar in het wereldje van formatkopieerders is het redelijk bekend dat je gewoon kan kopiëren mits je een paar elementen aanpast (...) In wat meer professionele kopieerkringen wordt dat dus wat slimmer gedaan. En daar kun je niet tegen beschermen.

 

Als er geen sprake is van een inbreuk dan behoef je ook geen bescherming.

That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Link naar reactie
 • 0

Dat het niet eenvoudig is om een format voor een dienst (reclame) goed te beschermen was al van het begin af aan duidelijk. Dat kan je zien als een drempel maar ook als een uitdaging. Elke bescherming is meegenomen als je voorsprong wil krijgen en behouden. Er zijn talloze talentenjachten maar de goede formats (zoals The Voice) worden niet smakeloos gekopieerd maar aangekocht.

 

Het is voor een producent veel eenvoudiger om een bewezen succesvolle format in de markt te zetten dan een "slimme" kopie. Ook omdat investeerders veel eerder zullen gaan voor zekerheid en al helemaal niet zitten te wachten op procedures en gedoe.

 

Met bovenstaande in het achterhoofd zou TS dus een format moeten schrijven en die eventueel deponeren om later aan te kunnen tonen wanneer een en ander op papier is gezet.

 

Dat het een idee is dat iedereen kan bedenken maakt helemaal niets uit. Dat geldt namelijk voor vrijwel alle formats/werken.

 

Naast de bescherming heeft het bedenken van een goede format natuurlijk ook heel grote commerciële voordelen. Flappy bird is bedacht en gemaakt op een achternamiddag en vreemd genoeg is het origineel steeds populairder geworden naarmate er meer klonen (elke 24 min één) bij kwamen. Dat je gekopieerd wordt is minder erg als het origineel staat als een huis.

 

Link naar reactie
 • 0

 

The Voice is een aangepaste variant op The X Facor, wat een variant is van Pop Idol (Idols - American Idol), wat geïnspireerd was op Popstars (New Zealand). Maar de bron is uiteraard de Soundmixshow (sinds 1985) van Henny Huisman. De formats hebben overwegend gemeen dat het publiek in een serie van opeenvolgende shows kan kiezen uit een door een jury geselecteerde keuze van onbekende zangtalenten.

 

Over de rechtszaken en claims over en weer zou je een boek kunnen schrijven.

 

Een investeerder zal best een voorkeur hebben voor een bewezen format, maar die investeerder is vooral nodig in de fase dat het format nog niet bewezen is. Het lijkt dan ook logisch om een investeerder te zoeken die een belang heeft in een dergelijk format, zoals de Stichting DOEN bijvoorbeeld. Op serieuze bescherming rekenen, is verspilde tijd.

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

Bedankt voor al jullie inlevingsvermogen en voor alle concrete uitspraken en over een abstract omschreven concept. Ik schiet heen en weer van 'niet langer wachten en snel zelf doen' naar 'als je het goed aanpakt, zijn er kansen voor een succesvolle registratie'. Begrijp ik het goed dat ik best een kans maak door het als format te registreren onder het auteursrecht? Of lees ik nu wat ik wil lezen?

Mocht dat allemaal niet lukken, dan is de investering van reclame-inkomsten in de lokale samenleving misschien wel de beste bescherming tegen een copycat.

 

Om iets concreter te worden: ons concept als een huis, hoewel de elementen niet nieuw zijn. Het unieke aan ons concept is de verbinding tussen de elementen in onze dienst. Tenminste: Die verbinding is in onze ogen uniek, maar of een rechter dat ook erkennen zal, dat is de moeite van het uitzoeken dus wel waard.

Mocht het auteursrecht soelaas bieden, maakt het dan nog iets uit of we dit in Nederland of in de VS of in een ander land buiten de EU registreren voor maximale bescherming?

Link naar reactie
 • 0

Ik ben sceptisch, ik zie wekelijks mensen die denken dat ze iets fantastisch hebben bedacht, wat achteraf niet zo blijkt te zijn.

 

Mijn beste advies is:

Het gaat niet om het idee, maar om de uitwerking. Steek daar energie in.

 

Facebook is groot geworden door de uitwerking, niet door het concept.

 

Je kunt niet iets registreren onder het auteursrecht, je verkrijgt automatisch het auteursrecht, daar hoef je niets voor te doen.

 

Je moet alleen wel later kunnen bewijzen dat jij de auteur bent. Je kunt een i-depot overwegen om later een bewijspositie te verbeteren, kost niet veel, een paar tientjes, maar je krijgt in ieder geval iets. Of het veel of weinig waard is zal later blijken.

 

Het is wettelijk onmogelijk om een idee voor je zelf te reserveren. De technische of creatieve uitwerking ervan, ja dat gaat, maar het concept zelf: onmogelijk. De wet voorziet daar simpelweg niet in.

Bel een octrooigemachtigde van Patenthuis bij al uw octrooivragen !

Link naar reactie
 • 0

Ook ik zie vaak mensen die denken dat ze iets "fantastisch" hebben bedacht en even vaak mensen die vooral bang zijn dat anderen dan zijzelf geld gaan verdienen aan het idee. Maar zelf uitwerken daar hebben ze geen zin in, geen tijd voor of geen geld. Dus blijft het vaak bij ideeën, frustratie en zelfmedelijden.

 

Vreemde bij deze topic is dat er geen sprake lijkt te zijn voor angst om zelf geld mis te lopen, immers het geld zou gaan naar de lokale samenleving. Waarom zou je zoiets dan willen beschermen? Om de eigen lokale samenleving te bevoordelen t.o.v. de rest van Nederland of zelfs de Wereld? Ik voel de warmte van de nachtkaars. :)

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Wat is jullie core business? En waarom zou jullie dorp of buurt (sociale omgeving) zich niet lenen als testmarkt?

 

Wat is het effect van bijvoorbeeld alle online inspanningen voor de Negen Straatjes (de 9 Straatjes) voor ondernemers en bewoners? Of gaat dat toch vooral samen met het geheel aan offline verrichtingen en contacten? Lees dit eens.

 

Groet,

 

Highio

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0

 

Vreemde bij deze topic is dat er geen sprake lijkt te zijn voor angst om zelf geld mis te lopen, immers het geld zou gaan naar de lokale samenleving. Waarom zou je zoiets dan willen beschermen? Om de eigen lokale samenleving te bevoordelen t.o.v. de rest van Nederland of zelfs de Wereld? Ik voel de warmte van de nachtkaars. :)

 

 

 

 

Helemaal de spijker op zijn kop. Het is een kwestie van de juiste propositie kiezen als je iets hebt dat op meerdere punten interessant is. Dat hebben we vanmiddag gedaan en we zijn eruit. Dat i-depot komt er dus, maar geen NDA. We gaan ervoor zorgen dat een kopie nooit zo goed zal zijn als ons origineel.

 

Bedankt voor het meedenken, binnenkort horen jullie meer van ons! Dan weten jullie ook waar je aan hebt meegedacht.

 

Link naar reactie
 • 0

Lijkt mij een goede keuze. Ik denk dat velen het voordeel van de eerste te zijn serieus onderschatten. Ik bedoel dan specifiek voor diensten of concepten. Voor productontwikkeling liggen de zaken dan anders denk ik.

www.evelo.be - Elektricien in regio Kortrijk - technical support for creative people.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  5 leden, 175 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.