• 0

BTW aanbetaling of vooruitbetaling

L.S.,

 

Ik maak met een afnemer een contract over de levering van een product. In dit contract is een aanbetaling/vooruitbetaling opgenomen die ik mag behouden als de afnemer het product niet afneemt.

 

Ik verstrek geen factuur over de aanbetaling. Is dit juist?

 

Als ik wel een factuur zou moeten (of willen?) verschaffen dan moet ik daarop (i.m.h.o.) geen BTW berekenen (arrest van het hof d.d. 18-7-2007 C-277/05). Het is immers een forfaitaire schadeloosstelling wegens ontbinding ter compensatie van de schade die is geleden als gevolg van de niet-nakoming door de klant.

 

Ik heb alle berichten hier op Higherlevel gelezen maar die halen (helaas) deze uitspraak niet aan...

 

Graag hoor ik van jullie,

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

8 antwoorden op deze vraag

 • 1

Het maffe is, dat er in 2007 veel te doen is geweest over deze uitspraak van het Europese Hof, maar dat er sindsdien helemaal niets over gepubliceerd lijkt

 

De site van Jongbloed vermeldt:

 

Nederlandse situatie

Het Ministerie van Financiën moet nu beslissen of deze uitspraak alleen gaat gelden voor de horeca- en hotelsector of voor meerdere (alle) sectoren in Nederland. De reisbranche, aannemerij en meubelsector krijgen hiervoor zeker de handen op elkaar. Als dit zo zou zijn, hoeven bedrijven geen BTW meer af te dragen over aanbetalingen op orders die worden afgezegd.

 

In andere artikelen wordt melding gemaakt van een proefproces indien de Minister de BTW vrijstelling op vooruitbetalingen van geannuleerde orders niet voor alle sectoren van toepassing verklaard, maar verdere informatie daarover ontbreekt

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 1

ALLE berichten op HL gelezen, jij held! :P

 

Is je afnemer een ondernemer? Bij een vooruitbetaling door een ondernemer verstrek je altijd een factuur en ben je direct btw verschuldigd. Als de voorutibetailng vervolgens omgezet wordt in ontbindings-schadevergoeding, ben je volgens mij inderdaad geen btw verschuldigd over de schadevergoeding, maar ik vind het wat boud om daar bij de aanbetaling al vanuit te gaan.

Op 20 juli 2016 ontvingen wij het trieste bericht dat Marcel is overleden.

Marcel was een meer dan gewaardeerd deelnemer aan ons forum ! We zullen hem missen!

Link naar reactie
 • 0

Bedankt voor jullie reacties! Klopt het dat jullie ook niet weten of het nu wel of niet kloppend is om geen factuur te sturen (omdat ik daarover in jullie posts niets lees) en inderdaad geen BTW berekenen?

 

ALLE berichten op HL gelezen, jij held! :P

 

Haha, nee, niet alle, maar wel met betrekking tot dit onderwerp. Ik was bang dat er slechts een verwijzing zou komen.

 

In andere artikelen wordt melding gemaakt van een proefproces indien de Minister de BTW vrijstelling op vooruitbetalingen van geannuleerde orders niet voor alle sectoren van toepassing verklaard, maar verdere informatie daarover ontbreekt

Inderdaad, dat las ik ook. Nu dat de Minister dat dus niet heeft gedaan, is het dus wel op alle sectoren van toepassing (imho).

Link naar reactie
 • 0

Hoi Marcel,

 

Bedankt voor je reactie. Ik waardeer het e-norm. Ik zie dat je vervoegingen van "norm" gebruikt. Ik verwacht niet dat je een verschil bedoelt te maken tussen normale en abnormale regels (want het moet volgens alle regels kloppen) maar hoe het merendeel de regels uitlegt.

 

Ik heb (o.a. op andere threads) gelezen dat de norm inderdaad BTW in rekening brengt.

 

Het gaat mij er echter niet om wat de norm doet. Ik wil graag weten wat juist is of mag.

 

Nee, de order loopt nog.

 

Nogmaals dank!

Link naar reactie
 • 1

Dag

 

Het arrest Société Thermale waar jij naar verwijst, mist toepassing op jouw vraag. Het ging daarbij over de verschuldigdheid van de BTW nadat de klant de reservering geannuleerd had en niet om de vraag of de factuur voor de aanbetaling zonder BTW uitgeschreven mag worden. Het zou ook wel erg prematuur zijn als je bij een aanbetaling al kunt vaststellen dat het een schadevergoeding wordt ipv een (deel)vergoeding voor een toekomstige dienst ;)

 

Dus een factuur zonder BTW gaat niet op. Zoals reeds aangehaald door Marcel ontstaat de BTW afdracht verplichting bij ontvangst van de aanbetaling en dus is een factuur met BTW vereist.

 

Als jouw klant afziet van jouw dienst en jij houdt het geld (conform afspraak!) als wijze van schadevergoeding dan is het aan jou om de reeds afgedragen BTW terug te vorderen. Daarbij kun je een beroep doen op dit arrest, maar let wel: het arrest is gewezen naar Frans recht. In de uitspraak lees je passages over Frans consumentenrecht en Frans recht met verplichtingen voor de ondernemer. Dat kun je niet 1 op 1 copy-pasten naar Nederland. Neemt niet weg dat je naar mijn mening sterk staat met deze uitspraak in je handen.

 

Nu voorziet de BTW-aangifte zelf hier niet in. Je kunt in de aangifte over de periode waarin de annulering valt dit aanmerken als negatieve omzet maar dat strookt niet met je boekhouding omdat je het geld wel ontvangen hebt op je bankrekening. Alternatief is om de BTW-correctie op te geven als voorbelasting. Dat is weer niet formeel juist want het is geen BTW die jij betaald hebt.

 

Formeel zul je schriftelijk een verzoek tot teruggave moeten indienen van ten onrechte afgedragen BTW. Dus per brief met een beroep op dit arrest.

 

Succes

Joost

 

 

 

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Wederom bedankt voor de reactie.

 

Het arrest Société Thermale waar jij naar verwijst, mist toepassing op jouw vraag. Het ging daarbij over de verschuldigdheid van de BTW nadat de klant de reservering geannuleerd had en niet om de vraag of de factuur voor de aanbetaling zonder BTW uitgeschreven mag worden.

 

Daar heb je helemaal gelijk in. Maar het geeft er imho wel antwoord op èn evenzozeer imho een ander antwoord...

 

ARREST VAN 18. 7. 2007 — ZAAK C-277/05

 

35. Aangezien het voorschot niet de vergoeding is die een hotelexploitant daadwerkelijk ontvangt als tegenprestatie voor een autonome en individualiseerbare dienst die hij voor zijn klant heeft verricht, en het behouden van dit voorschot in geval van annulering door de klant tot doel heeft de gevolgen van de niet-uitvoering van de overeenkomst te compenseren, moet worden geoordeeld dat noch de betaling, noch het behouden, noch het dubbel terugbetalen van voorschotten onder artikel 2, lid 1, van de Zesde richtlijn valt.

 

Er staat niet "van DEZE voorschotten". Er staat ook niet dat achteraf bezien de voorschotten niet meer onder de richtlijn vallen en dat eerst wel deden.

 

Volgens mij maakt dit arrest een einde aan het berekenen van btw op alle voorschotten, aanbetalingen etc die wanneer niet afneming plaatsvind als schadevergoeding dienen want...

 

19 Uit de rechtspraak van het Hof volgt dat slechts voor de eerste in de prejudiciële vraag voorgestelde oplossing kan worden gekozen wanneer er een rechtstreeks verband bestaat tussen de verrichte dienst en de ontvangen tegenprestatie, en de betaalde bedragen dus de daadwerkelijke tegenprestatie vormen voor een individualiseerbare dienst die is verricht in het kader van een rechtsverhouding waarbij over en weer prestaties worden uitgewisseld.

"de eerste in de prejudiciële vraag voorgestelde oplossing" verwijst naar "aan btw onderwerpen".

 

Het Hof oordeelt dat het vasthouden van de kamer, het aanleggen van een klantdossier etc geen individualiseerbare dienst is waarvoor het voorschot als tegenprestatie heeft te gelden.

 

In mijn geval doe ik ook niet méér dan het vasthouden van het product en het aanleggen van een klantdossier.

 

Mogelijk is het belangrijk om daarbij te weten dat het product dat ik verkoop ook door anderen zonder aanbetaling wordt verkocht.

 

DAARNAAST ben ik er niet zeker van dat de Société Thermale btw op alle voorschotten (show + no-show) betaalde want...

Volgens punt 11 van het arrest stelde de belastingdienst zich op het standpunt dat dat btw moest worden betaald over de

voorschotten die de Société thermale bij de reservering van verblijf had ontvangen en na annulering van de reservering door de klanten had behouden.

Als ze al btw betaald hadden op alle voorschotten dan had er imho gestaan dat de belastingdienst de teruggave niet accepteerde....

 

https://www.higherlevel.nl/forum/index.php?board=16%3baction=display%3bthreadid=7357

Hier was toch ook sprake van een aanbetaling ZONDER factuur? En sprake van een aanbetaling ZONDER BTW? Wat is het verschil?

 

Ook wil ik graag uitleggen waarom ik op de aanbetaling geen BTW wil berekenen:

- Mijn eindfactuur is qua btw van te voren nog niet met zekerheid vast te stellen. Ik heb te maken met verschillen niet-btw plichtige posten waarvan ik de hoogte van te voren niet precies in kan schatten. (het product wat ik lever is wel precies omschreven en dat veranderd op zich niet meer. Soms worden er nog wel producten aan toegevoegd.)

- De totale prijs inclusief alles maar ook inclusief BTW is de vaste afspraak met de klant

- Op 1 factuur heb ik met meerdere BTW tarieven te maken en soms zelfs met de marge regeling

 

Ik zou dan dus een aanbetaling ontvangen. Als ik daar btw over zou moeten berekenen, moet ik de aanbetaling opsplitsen op de manier hoe de opsplitsing er op de uiteindelijke factuur uitziet? Of moet ik 21% berekenen?

 

En stel nu dat ik 21% moet berekenen en vervolgens een marge-goed lever. Moet ik dan de eerste factuur crediteren? Of een negatieve aanbetaling en bijbehorende negatieve BTW op de tweede factuur berekenen? Wordt wel een rommel zo, toch?

 

Ook las ik deze post:

https://www.higherlevel.nl/forum/index.php?board=49;action=display;threadid=31506

Is het een kwestie van woordkeuze en heb ik niets met de btw te maken als ik het een borg noem? Of onderscheid een borg zich van een aanbetaling in kenmerken?

 

Alvast bedankt!

 

Link naar reactie
 • 1
35. Aangezien het voorschot niet de vergoeding is die een hotelexploitant daadwerkelijk ontvangt als tegenprestatie voor een autonome en individualiseerbare dienst die hij voor zijn klant heeft verricht, en het behouden van dit voorschot in geval van annulering door de klant tot doel heeft de gevolgen van de niet-uitvoering van de overeenkomst te compenseren, moet worden geoordeeld dat noch de betaling, noch het behouden, noch het dubbel terugbetalen van voorschotten onder artikel 2, lid 1, van de Zesde richtlijn valt.

 

Hier ga je er aan voorbij dat deze conclusie deels berust op het Franse consumentenrecht. Hoe je dat dient te vertalen naar NL kan ik niet zeggen. Zie ook 17. van het arrest!

DAARNAAST ben ik er niet zeker van dat de Société Thermale btw op alle voorschotten (show + no-show) betaalde want...

Volgens punt 11 van het arrest stelde de belastingdienst zich op het standpunt dat dat btw moest worden betaald over de

voorschotten die de Société thermale bij de reservering van verblijf had ontvangen en na annulering van de reservering door de klanten had behouden.

Als ze al btw betaald hadden op alle voorschotten dan had er imho gestaan dat de belastingdienst de teruggave niet accepteerde....

 

Dat zullen ze niet betaald hebben uit eigen beweging. Het ging in kwestie ook om een naheffingsaanslag n.a.v. een boekenonderzoek.

https://www.higherlevel.nl/forum/index.php?board=16%3baction=display%3bthreadid=7357

Hier was toch ook sprake van een aanbetaling ZONDER factuur? En sprake van een aanbetaling ZONDER BTW? Wat is het verschil?

 

met alle respect voor de reacties in dat topic, maar daar zit geen fiscalist tussen.

Ik zou dan dus een aanbetaling ontvangen. Als ik daar btw over zou moeten berekenen, moet ik de aanbetaling opsplitsen op de manier hoe de opsplitsing er op de uiteindelijke factuur uitziet? Of moet ik 21% berekenen?

 

Hoe stel jij dan de aanbetaling vast als je niet weet wat je gaat leveren? Je weet toch immers welke artikelen jij in reservering plaatst?

Ook las ik deze post:

https://www.higherlevel.nl/forum/index.php?board=49;action=display;threadid=31506

Is het een kwestie van woordkeuze en heb ik niets met de btw te maken als ik het een borg noem? Of onderscheid een borg zich van een aanbetaling in kenmerken?

 

Je kunt van een aanbetaling geen borg maken. Immers, borg wordt opgevolgd door een prestatie. Bij jou is dat nog maar de vraag.

 

Samenvattend: begrijp me niet verkeerd. Je kunt jouw weg zeker inslaan en met het arrest heb je een sterke zaak. Ik wil je waarschuwen voor de mogelijke gevolgen van je handelen. Omdat ik het arrest niet 1 op 1 toepasbaar vind in Nederland ga ik er vanuit dat je beter eerst de BTW kunt aangeven (wordt verschuldigd op moment van ontvangst) en daarna terughaalt als de order niet doorgaat en jij de betaling houdt.

 

Succes!

Joost

 

 

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  0 leden, 117 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.