Jump to content
driehuis

Vermoeden van valsheid inz. BBZ. Wat te doen?

Recommended Posts

Ik heb eind okt. een afwijzing BBZ gehad. Een afwijzing geinspireerd lijkt te zijn door de "injectienaaldtheorie"..die veel gebruikt wordt door de media. Manipulatie (opzettelijk weglaten/selectieve presentatie etc) , indoctrinatie (systematische herhaling/opdringen van....met als doel denkpatroon te beinvloeden) en propaganda (uitsluitend eenzijdige informatie.) worden ingezet om de conclusie aan te passen aan het referentiekader van de "koper"..Zo zie ik het tenminste.

 

In mijn geval:

Intake voor bbz op gemeentehuis door detachante IMK

IMK komt bij mij thuis en maakt advies op > dit is negatief.

Kan gebeuren, echter....de inhoud is zondermeer dubieus te noemen: Dmv leugens wordt een valse voorstelling van zaken gegeven, opzettelijk worden de positieve kanten van mijn propositie totaal niet besproken, echter bijzaken die in het negatieve kunnen worden getrokken worden talloze keren herhaald.

 

Dus IMK detachant moet nu het advies beoordelen (maar ik denk niet dat een detachant ooit een advies van zijn werkgever zal afwijzen??) en gaat akkoord met de afwijzing.

 

Ik maak bezwaar, en weerleg o.a. de zaken die door mij als pertinente leugen gezien worden (zijn simpelweg te verifieren).

College vraagt aanvullend advies nav mijn bezwaar ..Wederom herhaling van negatieve zaken, maar.....gaat niet inhoudelijk in op mijn bezwaren wegens niet relevant (terwijl ze wel ten grondslag liggen aan de conclusie!!)...

 

Detachant ontvangt dit bezwaar en gaat er kennelijk mee akkoord dat er niet inhoudelijk op mijn bezwaren wordt gereageerd,

 

Dus IMK wil niet inhoudelijk reageren om mijn bezwaren; zij gebruikt het aanvullend advies slechts om wederom haar negativiteit aan te dikken.

 

De leugens, tesamen met nog een aantal andere zaken wijzen erop dat de gemeente niet van plan is te financieren. En wellicht dat zij via haar detachant IMK opdracht heeft gegeven alle aanvragen af te wijzen..in ruil voor....de opdracht??? Geen idee.

 

Ik heb deze week pas het aanvullend advies gekregen; echter het aanvullend advies is al 2 weken terug ontvangen door de commissie (zit bij de processtukken die ik deze week krijg van de gemeente). Vreemd is echter dat in de processtukken het advies van het IMK gedateerd is als x jan, en dat pagina 2-3-4....6 van dit advies de datum x december hebben. Dit advies heeft geen briefhoofd van IMK, geen handtekening, Het lijkt er dus op dat dit een CONCEPT is waarop de gemeente nog aanpassingen kan vragen. Betaalt de gemeente alleen voor advies die binnen haar referentiekader passen??? Het lijkt er wel op.

 

Het advies is dus gebaseerd op leugens (en nogmaals: simpel verifieerbaar ) en de succesfaktoren van mijn plan totaal onbesproken. Volgens het strafwet is het opzettelijk weglaten van zaken een vorm van valsheid. Maar ook manipulatie/zaken anders voorstellen kan als valsheid gezien worden.

 

Wat kan ik nu het beste doen?

Moet ik naar de ombudsman?

Of moet ik een advocaat zoeken om aangifte doen van een vermoeden van corruptie?

Of moet ik een klacht deponeren bij het meldpunt integriteit..(of zoiets)???

Hoe dwing ik inhoudelijke reaktie af van IMK

kan ik een klacht indienen bij de gemeente en haar onafhankelijkheid in twijfel trekken

kan ik aangifte doen tegen IMK wegens het opzettelijk onjuist adviseren?

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Je plaats hier redelijk boude uitspraken, die van hieruit niet te becommentariëren zijn.Blijkbaar heb je de broepsprocedure al gevolgt, zonder resultaat.

 

Mogelijkheid zou kunnen zijn, betreffende wethouder met jouw probleem confronteren en vragen om bemiddeling.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik vind het nogal wat, wat je hier zo neerzet, eerlijk gezegd....

 

Heb persoonlijk 2 goedgekeurde BBZ aanvragen gehad (in vorig bedrijf) en heb nog dagelijks te maken met de aanvragen. De persoon van de IMK is mijns inziens wel erg streng en vraagt door, zeker naar de zg zij-weggetjes, maar dat is zijn/ haar goed recht lijkt me.

 

Wanneer de bijzaken niet kloppen, of LIJKEN te kloppen, kan dit grote invloed hebben op de hoofdzaak, je aanvraag dus.

 

Ik zou toch de spiegel nog eens voorhouden.

 

Is er overigens een accountant of boekhouder bij dit gesprek aanwezig geweest ? (wat vrij gebruikelijk is ?)

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ marco

 

Ja, ik kan me voorstellen dat het zo overkomt. Echter....mijn reaktie komt niet voort uit boosheid over een afwijzing. In het rapport staan ook wel zaken waarvan ik denk dat ze daar wel een punt hebben.

 

maar .....er zijn zaken die vraagtekens oproepen Ik geef je een voorbeeld:

Als jij een juf zou zijn op de basisschool zou je een PABO diploma hebben. Dan zou je weten dat bijv.

3+6*10 = 63. Maar als je deze als juf afkeurt en zegt: FOUT. Moet zijn 90 dan roept dit vragen op.Immers, ik mag verwachten dat de Juf op de hoogte is van "meneer van Dalen blabla....

 

Als ik dan bezwaar maak, begrijp ik niet dan het aanvullend advies, opgemaakt door een andere IMK medewerker, zich aansluit bij dat onjuiste standpunt. En dat dit aanvullend advies opnieuw geen vraagtekens oproept bij een behandelend ambtenaar. (detachant IMK) Maar ik heb het over ca. 12 van zulke leugens. Google, en je weet of mijn bezwaar terecht is voor elk item dat ik aandraag. Waarom heeft dus zowel 2e IMk medew. IMK detachant zich aangesloten bij een advies waarvan zij MOETEN weten dat het onjuist is??? En als ik in het licht hiervan de inhoud van het hele rapport bekijk, dan kan ik niet anders dan vermoeden dat mijn gemeente alleen advies "koopt" die passen in haar referentiekader. En dat IMK er alles aan heeft gedaan het lied te zingen van degene wiens brood men eet.

 

Nog een voorbeeld: men heeft in het aanvullend advies van 2011 een marktonderzoek aangehaald van 2008. Dat voorspelt weinig goeds voor mijn branche; we zitten midden in de crisis. Maar op diezelfde website staan ook de marktonderzoeken voor 2009-2010 met een vooruitblik tot 2014-2015. DIe zijn overigens bijzonder positief en zouden kunnen benadrukken dat er mijn plan voorziet in de behoefte ... Het rapport voor 2010 is al een paar maanden beschikbaar. Al deze onderzoeken staan onder elkaar, jaar na jaar. Waarom kiest het IMK dan in haar aanvullend advies van 2011 ervoor JUIST dat onderzoek van 2008 te gebruiken terwijl er recente onderzoek voorhanden is? omdat zij dan haar conclusie (niet levensvatbaar) kan onderstrepen? ....omdat zij blijkbaar opdracht heeft gekregen van de gemeente om er alles aan te doen om adviezen af te wijzen (gemeente heeft geen geld misschien?).

 

Dit is slechts het topje van de ijsberg maar ik kan helaas nu niet teveel details geven.

 

De fase waar ik nu in zit is wachten op een hoorzitting.

Dus ik kan hier niet op te veel details opnoemen omdat ik niet "herkenbaar"wil zijn voor de partijen waarvan ik op dit moment de onafhankelijkheid zeer sterk in twijfel trek.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Qudo.

Ik heb via google postings op HLgevonden.. Er is veel over geschreven inmiddels. SOms positief, maar vaker negatief. Maar ik heb mijn net aangemeld en ben dus niet betrokken bij andere topics

Share this post


Link to post
Share on other sites

Allereerst maak je een paar enorm zware beschuldigingen aan het adres van de gemeente en de medewerkers/contractanten.

Een pertinente leugen is met opzet en reden niet waar. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, waar ambtenaren bij betrokken zijn worden zaken soms volkomen verkeerd weergegeven. Echter zonder reden WAAROM zij zouden "liegen" zal een onafhankelijk of beoordelend persoon al snel tot de conclusie komen dat er wel fouten zijn gemaakt, maar om te "veroordelen" tot leugens gaat dan wel ver. Ikzelf zou een klant die beweert dat een van mijn medewerkers liegt een stuk minder serieus nemen dan een klant die beweert dat die medewerker een fout heeft gemaakt. Ook omdat ik een fout kan herstellen of oplossen, met een beschuldiging kan ik helemaal niks. Misschien wat lijmen of goedpraten, maar niks concreets of opbouwends.

 

Al jouw pogingen om "je recht" te krijgen bij de gemeente zullen niet alleen de onwaarheid/leugen moeten onderbouwen maar ook bewijzen dat er te kwader trouw is gehandeld. Anders heb jij dadelijk nog een aanklacht vanwege laster aan je broek, of op z'n minst een gemeente waarbij jouw naam nooit enige medewerking teweeg zal brengen.

 

Ik weet niet 100% hoe de BBZ regeling aan de achterkant werkt, maar aangezien het geheel door de gemeente wordt afgehandeld en er vrij strikt gecontroleerd wordt denk ik dat het veilig is om te zeggen dat de gemeente zelf verantwoordelijk is voor de fondsen die nodig zijn voor deze regeling. Dit betekent meteen ook dat de gemeente een grote vrijheid heeft in de invulling van een regeling. Uiteindelijk kan iedereen die in aanmerking komt voor een uitkering wel een businessplan gaan schrijven, een webshopje de lucht inknallen of op een andere manier deze regeling "toepassen". Daarnaast is deze regeling ook 2 ledig, aan de ene kant starters, aan de andere kant bestaande ondernemers.

Hoe een gemeente hier invulling aangeeft is dus redelijk vrij en de criteria die het daarbij opstelt kunnen per gemeente dus ook flink verschillen. Dit betekent dus ook dat externe partijen ingehuurd door de gemeente (duidelijke) instructies meekrijgen over wie ze allemaal door mogen laten. Als ze dat jaar al honderden aanvragen hebben gehad kan het zijn dat ze de regels aanscherpen om verder instroom wat af te zwakken, of dat ze regeling voornamelijk willen gebruiken voor bestaande ondernemers te helpen en alleen die starters helpen die voor de crisis wel een banklening konden krijgen maar nu net tussen wal en schip vallen. Soms wordt er ook gekeken naar regionaal belang. Een winkel is een aanwinst voor een gemeente, een webshop vanuit een slaapkamer voegt weinig toe.

 

Ik zou je dan ook sterk willen aanraden om iemand die bij deze gemeente/dit bureau ervaring heeft in de hand te nemen en al je beschuldigingen heel gauw in te slikken. Uiteindelijk WIL je iets van de gemeente, kijk dan ook goed naar wat de gemeente wil bereiken! Als zij geen interesse hebben in jouw "type" onderneming of in jou als persoon dan kan ik je zeggen dat er ergens wel een gat in je ondernemingsplan zit waarop je kan worden afgewezen.

 

Ps. Voorbeeldje: Bij de welstandscommissie kun je een verzoek doen voor een hoge omheining, maar dat wordt afgewezen voor normale huizen. Een muur omdat het uitzicht wordt belemmerd, maak je er dan een hek van dan past het niet bij het natuurlijk karakter, maak je het van hout dan is het niet brandveilig.... Conclusie: Ze willen het niet hebben, ongeacht welke argumenten je aandraagt. Stuur je toch een verzoek in, dan krijg je een standaard antwoord, wat je ook zonder verzoek had gekregen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ Verhallen

Dank voor je uitgebreide reaktie; het door jouw geschetste voorbeeld van het hek zou inderdaad ook op mij van toepassing kunnen zijn. Maar die leugens zijn er. PUNT. In mijn plan wordt cijfermateriaal afgewezen omdat het niet klopt. In mijn plan worden onderzoeken afgewezen omdat het niet klopt. Maar met een rekenmachine, internet (openbare onderzoeken), een boekje om the checken of ik volgens richtlijnen handel is eenvoudig te controleren dat de mij beschreven zaken gewoon JUIST zijn. En dit is niet te betwistten.

 

Ik heb inmiddels op advies van het juridisch loket gezocht naar een advocaat bestuursrecht; a.s. maandag hebben wij een afspraak. Samen met hem zal ik bekijken welke stappen er nodig zijn om hier de onderste steen boven te krijgen.

 

en mbt to het voorbeeld van jouw medewerker:

In mijn bezwaar heb ik dus niet gesproken over leugens maar heb ik alle aantijgingen weerlegd. IMK had stof tot nadenken; ze had zaken op waarheid kunnen controleren. MAAR..IMK blijft bij het standpunt.. Ik moet het anders zeggen: IMK wil niet reageren op de door mij aangehaalde punten.....Dus IMK krijgt de kans zaken te herstellen; ik spreek ze aan op een fout.....Net zoals in het voorbeeld van je medewerker. Maar de enige reaktie die IMK kan geven is eigenlijk: wij erkennen dat wij op de punten xxxxxxx onterecht de kwalificatie "incorrect" hebben gegeven....

 

Als je kijkt naar het voorbeeld van de som: er is maar 1 antwoord mogelijk...IMK had via het bezwaar de kans zaken de corrigeren, maar wil dit niet doen. Omdat zij dan blijkbaar haar hele conclusie onderuit haalt.....

 

EN natuurlijk, er zijn altijd zaken waarover je niet kunt discussieren; zie het voorbeeld van het hek. Daar heb je helemaal gelijk in.

 

Allen bedankt voor de reakties; ik zal verder met de advocaat bespreken welke weg wij nu moeten volgen.

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ Verhallen

Dank voor je uitgebreide reaktie; het door jouw geschetste voorbeeld van het hek zou inderdaad ook op mij van toepassing kunnen zijn. Maar die leugens zijn er. PUNT. In mijn plan wordt cijfermateriaal afgewezen omdat het niet klopt. In mijn plan worden onderzoeken afgewezen omdat het niet klopt. Maar met een rekenmachine, internet (openbare onderzoeken), een boekje om the checken of ik volgens richtlijnen handel is eenvoudig te controleren dat de mij beschreven zaken gewoon JUIST zijn. En dit is niet te betwistten.

Graag gedaan, maar noem het alstublieft geen leugens. Daarmee krijg je een welles/nietes spelletje over of het wel of niet een leugen is (zoals wij nu ook hebben). Dat helpt jouw zaak compleet niet verder, alleen je eergevoel.

 

Mijn advies, wat aansluit bij wat hierboven wordt geadviseerd:

Een advocaat kost heel veel geld en moeite die beter in zinnige zaken gestoken kan worden, zowel voor jou als de gemeente. Vraag een gesprek aan met het afdelingshoofd/wethouder. Bij die aanvraag kun je aangeven dat je de afhandeling van je aanvraag dusdanig ondermaats vind dat je overweegt een advocaat in te schakelen om je aanvraag toch fatsoenlijk afgehandeld te zien worden. Als ze weigeren zit er niks anders op dan een advocaat in te schakelen, maar waarschijnlijk krijg je dan een gesprek.

Tijdens het gesprek zou ik dan proberen te bewerkstelligen dat je aanvraag OPNIEUW en volledig wordt behandelt door een andere partij (of op z'n minst medewerkers die er niks mee te maken hadden). Ga niet zomaar akkoord ermee als ze "er nog een keertje" naar gaan kijken, want als je dan alsnog wordt afgewezen met een excuus erbij dat er wel fouten zijn gemaakt dat de eindconclusie goed is, dan heb je geen grond meer over. Neem tijdens zo'n gesprek altijd iemand mee die tactisch is, zodat je wat rugdekking hebt. Daarnaast zal die persoon ook niet betrokken zijn en daardoor iets makkelijker het hoofd koel kunnen houden. Mocht het gesprek nergens heen gaan, dan haal je de advocaat erbij. (Dit mag je ook tegen de gemeente zeggen, dat dit een laatste bemiddelingspoging is, dan weten zij ook de consequenties)

 

Als je dan een nieuwe aanvraag mag doen, kijk dan ook even op de website van IMK, daar staat een ondernemingsplan op. De mensen daar werken waarschijnlijk het liefst met hun eigen "plan" (als je dat nog niet hebt gedaan), alle vragen in dat plan zullen zij beantwoord willen zien (daarmee worden ze waarschijnlijk ook getrained).

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ Verhallen

Dank voor je uitgebreide reaktie; het door jouw geschetste voorbeeld van het hek zou inderdaad ook op mij van toepassing kunnen zijn. Maar die leugens zijn er. PUNT.

Dan ga je in beroep en kan de rechtbank zich erover uitlaten.

 

En nadat de rechtbank heeft vastgesteld dat er sprake is van leugens, dan kun je dat aan de grote klok hangen. Tot die tijd ben je voorzichtig met de beschuldigingen die je uit en denk je na over de toon die je hanteert.


Partner bij Storm van 's Gravesande Advocaten te Ede: www.advocaatstorm.nl

Focus op ondernemers- en insolventierecht

Mijn bijdrage aan de maatschappij lever ik in het (jeugd)strafrecht

Share this post


Link to post
Share on other sites

@qudo

Mijn topic"Bzz, een oplossing of een hel" en deze stelling staan ver uit elkaar. 8)

 

TS heeft problemen met IMK

In een andere topic wordt juist daarvoor ook andere gezocht.

Via mail contact heb ik vernomen dat zijn problemen met het IMK opgelost en is de Bbz toegekend. Klachten IMK

 

Ik heb met de gemeente over de uitvoering en inhoudelijk meningsverschil van de wet Bbz 2004. Mijn adviseur (ex-imk'er) had geen kennis had van mijn branche, het internet en de verdien modellen.

 

Ik zal binnenkort (1 tot 2 maanden) een update van mijn situatie geven.

Ik heb ook nu ook een positieve ervaring met de Bbz !!

 

Mijn mening is dat de Bbz behandeling en benadering per gemeente zeer verschillend is.

en dat ambtenaren en "in loondienst zijnde" (IMK) adviseurs anders denken en redeneren dan ondernemers.

En dat kan nogal botsen !!

 

Voor mij de belangrijkste les:

Ik was niet meer aan het ondernemen, alleen bezig met het onrecht wat mij is aangedaan door de gemeente.

Door persoonlijke gesprekken met o.a. met een lid van HL, maar ook door de opmerkingen van Danny Jansen CR en Henkh in mijn topic zijn mij ogen geopend.

Ik ben nu weer aan het ondernemen en dat werp vruchten af.

De lopende procedure zijn nu een bijzaak geworden en niet meer een hoofdzaak. En dat werkt ook voor je mentale drive zeer positief.

 

"valsheid en leugens" zijn niet de juiste woorden, maar pure frustratie, maar het is een "verschil in inzicht"die het IMK zelf een (negatieve) invulling aangeven en niet op papier wil zetten hoe jij dat zou willen.

 

Ik begrijp dat TS frustratie kwijt wil, maar je moet gewoon als je denkt ik je recht te staan de procedures volgen !!

 

Maar belangrijker is "blijf ondernemen en wacht de procedures niet af of ga je daarop niet blindstaren."

Als ondernemer weet je dat er meerdere wegen naar Rome leiden !!

Ga op zoek naar die wegen met je ondernemers tom-tom !!

 


There's only one difference between an amateur and a professional.

The professional is an amateur that did not give up.

Share this post


Link to post
Share on other sites

LET OP!! Ook gedupeerd door een onterechte BBZ afwijzing?

 

ZZP Nederland gaat samen met de VARA Ombudsman een onderzoek doen naar klachten over de afhandeling van BBZ aanvragen. Geef je reactie zodat er landelijke aandacht gevraagd kan worden voor de problematiek rondom de BBZ.

 

http://www.zzp-nederland.nl/artikel/klachten-over-bbz-regeling

 

 

Gaan we weer...

 

 

Wellicht kan zzp nederland ook mij even contacten? In 8 jaar, vele tientallen bbz aanvragen per jaar ondersteund, en echt nog nooit een zaak meegemaakt hoe jij die beschrijft. Er gaat ongetwijfeld dingen mis bij bbz aanvragen maar gelukkig is dat nooit de schuld van de ondernemer... ;D

 

Misschien kan zzp nederland dan ook een inventarisatie maken bij ons van de vele successen die geboekt zijn door de bbz regeling. Het vele voorkomen van uithuiszettingen door de bbz,het enorme aantal doorstarters die door de bbz door konden ipv stoppen en de wsnp in. Schuldeisersdie in ieder geval nog een deel van de schuld konden innen door een bbz krediet ipv nihil door het moeten stoppen.

 

Ik neem aan dat jij de eerste was die je case hebt aangemeld per telefoon,fax,email,postduif en tamtam. Succes ermee!

 

Danny

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Uiteraard zijn er goede verhalen, anders zou het hele BBZ reeds sinds lange tijd in elkaar gestort zijn.

 

De bedoeling is niet om het hele systeem over één kam te scheren. Er bestaan grote verschillen tussen de BBZ uitvoering bij verschillende gemeenten (zo wijst onderzoek uit).

 

Het idee is een (maatschappelijke) discussie aanzwengelen die het systeem (verder) zal verbeteren op die plekken waar het nodig is. Het BBZ 2004 komt verder onder druk te staan, omdat de economie onder druk staat. Dit vereist extra aandacht en deze aandacht lijkt er te komen (al dan niet vanuit de VARA).

 

Er wordt druk gecommuniceerd tussen belangenorganisaties en gemeenten om processen te verbeteren. Dat is een duidelijke indicatie dat er (ondanks de goede ervaringen) ook echt nog dingen niet goed gaan. Dus indien er (media) aandacht zou komen voor dit (steeds weer terugkerende) onderwerp, dan is dat volgens mij een goede zaak.

 

Het is duidelijk een onderwerp dat leeft onder ZZP`ers en veel emotie oproept. Bovendien een onderwerp dat alleen maar actueler lijkt te worden gezien de economische omstandigheden.

 

Dus bij deze, niet alleen gedupeerden, maar ook positieve verhalen melden...Kunnen we allemaal van elkaar leren :)

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mijn ex man is fiscaal een blok aan mijn been geworden..

het is een heel verhaal maar waar het op neerkomt is dat hij claimt bbz te hebben verkregen maar de voorwaarden die gemeente stelt daar kan hij nooit aan hebben voldaan, 1 er van was dat hij alles moest hebben geschikt bij de schuldeisers en dat hij mij daar mee ook zou vrijwaren van alle schulden.

helaas  niets is minder waar, ik heb inmiddels zelf aangifte over 2016, 17 en 18 gedaan, dat was heel lastig want hij wil ondanks de gemaakte afspraken in het convenant niet samen de cijfers maken.

ik bleek geld terug te gaan ontvangen en nu is dat verrekent met 2015!

dat zijn zijn zakelijke schulden.

hij speelt dus een vies spel en als hij toch bbz heeft ontvangen waar kan ik dan bezwaar maken ivm de door de gemeente gestelde voorwaarden?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste De Sjaak, allereerst welkom op HL.

Het verhaal is complex, wellicht te complex om op een forum te ontrafelen,  ook is het de vraag in hoeverre het probleem (nog) relevant met ondernemerschap is.  Zoals je zelf aangeeft, lijkt het een fiscaal probleem te zijn, waarbij de oplossing (deels) lijkt te liggen bij gegevens die van de gemeente moeten komen.  Op basis van het verhaal dat je schetst, denk ik dat je de belastingdienst zou kunnen benaderen en te vragen met welke gegevens (van de gemeente) een andere uitkomst van de aangifte zou kunnen worden bewerkstelligd. Oftewel,  met welke gegevens zou jij succesvol bezwaar kunnen maken tegen betreffende aanslag. 


Succes & Groet, Hans van den Bergh, Horeca- & Recreatie-ondernemer 'VOF De Witte Boerderij'

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik kreeg voorheen een dichte deur bij de bbz afdeling , ook de belastingdienst zwijgt.

mijn hoop ligt nu uiteindelijk in een rechtzaak.

morgen ga ik wel weer een rondje bellen.

ik wordt leip van de invloed op mijn leven nog steeds ..

elke keer als ik iets uit de lucht oplos dient het volgende zich alweer aan.

gekmakend iig

iemand niet zoiets meegemaakt?

dan doel ik er op : melden dat iemand niet voldoet aan  de eisen die gesteld worden voor het verkrijgen van bbz.

een soort meldpunt

of klokkenluider

Share this post


Link to post
Share on other sites

ik heb zelf ook een jaar of 5 terug een vrij slechte ervaring met IMK gehad.

Kwamen iets onderzoeken wat niet aangevraagd was en het rapport stond vol met onjuistheden en was volstrekt niet onderbouwd.

kwamen met uitspraken dat een bedrijf als wat ik destijds had nooit meer als 100K omzet per jaar zou kunnen halen. dat zou blijken uit hun interne informatie.

Waar dat op gebaseerd was wilde en konden ze verder niet onderbouwen..

Aangeleverde informatie met jaarstukken enz. van andere vergelijkbare bedrijven die tot wel 6 miljoen omzet per jaar hadden (mijn prognose ging slechts tot een paar ton omzet) werden volledig genegeerd en werd helemaal niet op ingegaan.

Ook bij mij werden veel heel belangrijke zaken volstrekt weggelaten en genegeerd terwijl heel kleine minpunten zeer sterk uitvergroot werden.

 

Mara uiteindelijk als zowel IMK als Gemeente weigert om naar je aangedragen punten te kijken en weigert antwoord en onderbouwing op vragen te geven is het zeer lastig om daar wat aan te veranderen ben ik achter gekomen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 uur geleden, De sjaak zei:

ik heb inmiddels zelf aangifte over 2016, 17 en 18 gedaan...

 

Als ondernemer? Of als ex-partner van een ondernemer? Als er een link met ondernemen is, verdient je vraag z'n eigen topic. 😉


Als je wil weten wat we eigenlijk eten... watch mee!  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • On this forum all subjects are discussed related to entrepreneurship.

  Growing together with other entrepreneurs

  ✓     Ask your entrepreneur questions

  ✓     Share your answers

  ✓     Low profile

  ✓     Transparant

  ✓     At your convenience

  ✓     Always based on relevance, substance and expertise

  Bring your business plan to a higher level!

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept