Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
Lodenwijk

Overheid staat borg voor innovatie [BMKB]

Recommended Posts

Een bank kijkt bij de risicobeoordeling van een kredietaanvraag naar terugbetalingszekerheid en beschikbaarheid van onderpand. Door het ontbreken van een track record scoort een starter hierop veelal laag. Hetzelfde probleem kan spelen bij innovatieve MKB-bedrijven. Daarbij komt nog dat deze bedrijven investeren in ontwikkeling en intellectueel eigendom, investeringen die geen hard onderpand opleveren. Om het kredietrisico voor de bank te verlagen bestaat voor dit soort bedrijven de Borgstelling MKB Krediet (BMKB). Door deze overheidsborgstelling kan de bank in meer gevallen ‘ja’ zeggen tegen een kredietaanvraag.

 

Online vertaaldienst Tolq is één van de veelbelovende startende ondernemingen die van deze financieringsconstructie gebruikmaakt. Rabobank Utrechtse Heuvelrug vroeg vanwege het hogere risicoprofiel van het bedrijf een Innovatief Borgstellingskrediet aan en verstrekte vervolgens een lening. Het Innovatief Borgstellingskrediet is een variant van de BMKB. Deze variant biedt ruimere mogelijkheden voor innovatieve ondernemingen .

 

Hoe werkt de BMKB?

De overheid staat bij de BMKB borg tot 1,5 miljoen euro voor bedrijfsfinanciering. De bank kan van de BMKB gebruikmaken als gebrek aan onderpand reden is om een kredietaanvraag niet te honoreren. Doordat de overheid voor een groot deel borg staat, kan de bank toch bereid zijn de gevraagde lening te verstrekken. De regeling loopt via de bank, in het geval van Tolq dus via Rabobank Utrechtse Heuvelrug. De bank behandelt de kredietaanvraag volgens eigen procedures. Twijfelt de bank of de aanvraag voldoet aan de regeling? Dan kan de bank het specifieke geval altijd bij RVO.nl voorleggen. Na kredietverstrekking meldt de bank dit op de BMKB web portal. Om voor een BMKB krediet in aanmerking te komen dient de ondernemer een onderbouwde kredietaanvraag bij de bank in. Wel kan het behulpzaam als de ondernemer de accountmanager van de bank attendeert op het bestaan van de regeling.

 

Vertalen met één druk op de knop

Tolq is na een ontwikkelingstijd van drie jaar, ruim een jaar geleden op de markt gebracht door oprichter Danny de Wit. Hij kwam op het idee voor de vertaaldienst toen hij zelf een dienst internationaal aan de man wilde brengen en merkte hoeveel tijd en energie het kostte een website te vertalen. De kracht van de vertaalsite is de eenvoud ervan. Met een paar muisklikken kunnen zowel grote als kleine ondernemingen zelf hun website laten vertalen in elke gewenste taal. Je maakt een account aan bij Tolq en geeft aan in welke taal of talen je de website vertaald wilt hebben. De rest gaat automatisch. Via speciaal ontwikkelde software wordt met Java-Script een code in de website van de ondernemer geplaatst. Aan de achterkant wordt de website vervolgens helemaal uit elkaar gehaald. Op basis van verschillende criteria, zoals schrijfstijl en tone of voice, wordt deze vervolgens in brokken naar vertalers gestuurd. Hiervan zijn er wereldwijd inmiddels meer dan 35.000 bij Tolq aangehaakt. Bij wijzigingen op de oorspronkelijke website worden vertalingen automatisch aangepast.

 

Wereldwijde klantenkring

Inmiddels heeft het bedrijf honderden kleine en grote en bedrijven als klant. Ze kunnen de vraag bijna niet meer aan. En de klanten komen uit de gehele wereld. Dat is een van de redenen dat Tolq zoveel potentie heeft. Want niet alleen Nederlandse bedrijven die naar het buitenland gaan, hebben websites in andere talen nodig, maar ook bijvoorbeeld Russische, Chinese, Koreaanse ondernemingen die producten naar Frankrijk, Duitsland, Engeland of Nederland willen exporteren. We zijn blij dat de BMKB dit succes heeft kunnen ondersteunen.

 

Vraag je je af of de BMKB-regeling iets voor je is? Of wil je gebruikmaken van andere financieringsmogelijkheden die wij aanbieden? Aarzel dan niet om contact op te nemen met RVO.nl. Wij helpen je graag verder in je innovatieve zoektocht!

 

Lodewijk van der Vegt, coördinator RVO.nl

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste Lodewijk,

 

Wellicht ten overvloedde, maar voor de lezers merk ik graag op dat de borgstelling jegens de bank geldt en NIET de ondernemer. Op HL merken we vaak dat juist de ondernemers die er gebruik van maken er pas achteraf achter komen dat niet zij maar de bank gebruik kan maken van de borgstelling.

 

Groet

Joost


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste Lodewijk,

 

3 vragen naar aanleiding van deze column:

 

Om het kredietrisico voor de bank te verlagen

1)Kun je concreet aangeven welk restrisico de bank nog loopt met het gebruik maken van een borgstellingskrediet in deze case?

 

De wellicht onterechte beeldvorming is nu namelijk dat de bank geen enkel risico meer loopt. Ik ben dus erg benieuwd geworden naar het risico dat de bank nog loopt in deze case.

 

 

bestaat voor dit soort bedrijven de Borgstelling MKB Krediet (BMKB). Door deze overheidsborgstelling kan de bank in meer gevallen ‘ja’ zeggen tegen een kredietaanvraag.

 

2) Waarom biedt de overheid dit instrument exclusief aan banken aan en bijvoorbeeld niet aan vermogende particulieren, investeringsmaatschappijen en last but not least: crowdfunding partijen?

 

De Overheid heeft alle stimuleringen van financieringen (Scheeps-CV's, Tante Agaath etc etc) de laatste jaren afgebouwd. En particulieren weten zich geen raad met hun lage spaarrentes.

 

Tegelijkertijd kunnen banken bijna gratis aan geld komen - met dank aan de persen van de ECB - maar zijn desalnietemin nog steeds niet erg bereid te financieren tenzij de overheid voor een groot deel garant staat, of als ze er een absurd hoge rentevergoeding voor krijgen zoals via hun Qredits-vehikel, dat feitelijk een monopolist met staatsgoedkeuring is.

 

Waar het aan lijkt te ontbreken is concurrentie/marktwerking. Mijn advies daarom: geef het instrument van de BMKB Borg ook vrij aan de particuliere belegger en investeringsmaatschappij, uiteraard met de restrictie dat het moet gaan om het verstrekken van vreemd vermogen, en niet om participaties.

 

 

3) Als het bovenstaande geen haalbare kaart is, kunnen we dan niet beter alle banken nationaliseren?

 

Nog niet zo heel lang geleden waren 4 van de 5 systeembanken al in staatshanden of afhankelijk van staatssteun. De 5e bank, Rabobank, gaat er prat op dat ze dat als enige niet nodig had, wellicht ook omdat Rabobank zelf erg goed in staat bleek markten te kunnen manipuleren. ( En dat het hele Liborschandaal niet tot strafrechtelijke vervolging maar een schikking heeft geleid, kun je ook een vorm van staatssteun noemen.... )

Eerlijk gezegd zie ik het bestaansrecht van deze banken niet meer als ze harde garanties van de overheid nodig hebben om hun core business uit te kunnen voeren.

 

 


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites

In aanvulling op Joost: niet alleen is de borgstelling ten behoeve van de bank, maar ook dient de bank, ten behoeve van de staat, de overige zekerheden uit te winnen.

Met grote regelmaat maak ik in mijn praktijk mee dat bij de cliënt door de bank - ten onrechte - de indruk is gewekt dat voor het deel dat door het borgstellingskrediet afgedekt is geen beroep zal worden gedaan op de borgstelling die de cliënt zelf heeft afgegeven.

Ik heb nota bene momenteel een dossier in behandeling waarin in de mailcorrespondentie tussen directie en de accountmanager dit expliciet zo wordt benoemd: 'van de 2 ton is 1,5 ton afgedekt door de staat, dus de directie wordt hooguit voor 0,5 ton aangesproken bij een deconfiture'.

Share this post


Link to post
Share on other sites

De voorziening van de inhoud van de column lijkt ertoe te kunnen leiden dat een bank minder streng een project op haalbaarheid zal gaan beoordelen, waardoor sommige ondernemers niet tegens zichzelf zullen worden beschermd. Het echte probleem zit echter veel dieper. Het "rommelt" in ons financiële systeem en banken moeten koste wat kost hun zaakjes beter op orde brengen danwel meer vermogen opbouwen en ondertussen hun wonden likken en alles doen om hun broek op te houden. Dat is de echte reden waarom ze nu niet geïnteresseerd zijn in risico-kapitaal op MKB-niveau. Daarnaast moeten banken natuurlijk ook hun aandeelhouders tevreden houden. Er staat dus een hele rits "hogere" belangen vóór de MKB-ondernemer, het belang van dee bank te verdedigen. De Rabobank is ook volledig afgedreven van hun oorspronkelijke doelstelling. Ik zou het toejuichen als vanuit MKB-ondernemers een nieuwe MKB-bank zou worden opgericht, waarin de doelstellingen heel scherp en duidelijk zouden zijn vastgelegd en waardoor middels efficiënte aanpak en minimalisering van kosten, het MKB zichzelf een boost kan geven om deze crisis achter ons te laten. Ik besef ook wel dat we er daarmee nog niet zijn. Ondernemers moeten niet eindeloos op dezelfde paarden blijven wedden, maar de kans krijgen om nieuwe producten en nieuw werk te genereren.

Share this post


Link to post
Share on other sites

In aanvulling op Joost en Steven.

 

Er gaan verhalen van ondernemers die te horen kregen "het ministerie is er niet op uit om ondernemers failliet te laten gaan".

En toch worden ze niet veel later geconfronteerd met diezelfde borgsteller die wel degelijk probeert zo snel mogelijk het borgstellingskrediet op de ondernemer te verhalen.

 

Persoonlijk vind ik daarom ook dat dit topic een misleidende titel heeft. De overheid staat helemaal niet borg voor innovatie, de overheid staat borg voor het risico dat een bank loopt op het moment dat de ondernemer niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen.

 

 

Al met al vind ik trouwens dit hele borgstellingsprincipe niet meer van deze tijd. Er zijn andere veel betere manieren om je onderneming gefinancierd te krijgen die bij lange na niet zo risicovol zijn.

 

In het kader van wat in de bancaire wereld zorgplicht heet zou ik zelfs willen stellen dat dit hele borgstellingsverhaal per direct gestopt moet worden als je de zorgplicht in acht neemt.

 

Eigenlijk zit dat al in het feit dat de overheid borg staat voor de bank, daar wringt het al.

Als een bank geen krediet wil verstrekken dan heeft dat meestal een (goede) reden.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er zijn veel betere mogelijkheden voor de overheid om innovatie te stimuleren.

Ik heb vorig jaar meegedaan aan een sessie van de overheid (EZ en Buz)om de knelpunten die MKB ontmoet om te exporteren in kaart te brengen.

 

Eén van de punten die daar ingebracht is, is dat de overheid nu een zo onduidelijk beleid op diverse punten heeft dat het bedrijfsleven niet kán ontwikkelen en groeien. Op allerlei gebied is het beleid noch vleesch nog visch.

We waaien in NL met alle winden mee.

We kiezen bijvoorbeeld niet om kernenergie op termijn af te schaffen, we kiezen niet om alle energie uit hernieuwbare bronnen te halen, we kiezen niet om fysieke belasting af te schaffen, we kiezen niet om huizen 100% energie neutraal te bouwen, we kiezen niet om de toegang van kleding met kinderarbeid te stoppen, we kiezen niet om mensenrechten mee te nemen in ons handelsbeleid etc.

 

We zouden met deze keuzen een gidsland kunnen zijn, waardoor het MKB, flexibel als dit is, erop in kan springen en NLexport een enorme boost geven. Een beetje bank zoals PJ voorstelt komt dan vanzelf, want grootbankiers houden niet zo van principes.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vandaag zelf ook weer tegen een (bank)muur aangelopen. Minimaal 60% van het inhoudelijk deel van ondernemen heeft te maken met het financieel aspect. Vertaald in hele reeks van activiteiten zoals offertes uitbrengen, inkopen, facturen maken, resultaten bekijken en noem maar op.

 

Nu ben ik ruim 25 jaar ondernemer en ik los al 25 jaar de problemen van mijn klanten op. Dat is in hoofdzaak de basis van mijn eigen ondernemen. Toen ik startte, was er bij de Rabobank nog compassie en begrip voor ondernemers en zij profileerden zich met een "Rekening Coulant" voor ondernemers en te verrichten financiële service. Daarbij werd in elk geprobeerd om met ondernemers mee te denken en aan oplossingen te denken die ondernemersgericht waren. Dat is nu ook allemaal verdwenen. Banken richten zich nu op elektronische diensten, waarbij de (door de politiek) opgelegde doelstellingen centraal staan.

Dus allereerst alles op orde brengen om de bank veilig te houden en in beter vaarwater te brengen, staat nu boven het belang van die MKB-ondernemer. Als je nu uiteindelijk toch nog een bank-account-manager (ook meestal een net afgestudeerde HEAO-dame) dan merk je al snel dat die persoon al is gedrild om binnen het door de bank gestelde kader te denken en te handelen en dat botst met de gebruikelijke ondernemersgeest.

 

Daarom pleit ik echt vurig voor een nieuwe MKB-bank, die zich niet richt op verkoop van service, maar richt op financiële oplossingen voor het MKB. Die bank zou board-raden kunnen hebben aangesteld, die voor het grootste deel uit ervaren ondernemers bestaan en bij beoordeling van financieringsaanvragen veel dieper naar kansen en oplossingen kunnen zoeken, dan genoemde account manager. Daarmee is het niet de bedoeling om dan maar elke aanvraag te honoreren, maar om gedegen de aanvraag te onderzoeken en als die dan toch wordt afgewezen, wordt dat gedaan om de ondernemer tegen zichzelf in bescherming te nemen.

 

________________

[mede ingegeven door de reustekst wat "witruimte" toegevoegd ter bevordering van de leesbaarheid, aan de tekst zelf is (uiteraard) niets gewijzigd]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik ken een ondernemer (die in het verleden ook z'n verhaal hier op HL heeft gepost) die een borgstellingskrediet had gekregen. Z'n bedrijf ging failliet, de overheid stelde de bank schadeloos, en stuurde toen de deurwaarder naar de ondernemer voor het volle bedrag. Dat kon de arme jongen niet betalen, en hij is geemigreerd.

 

De overheid is in deze gevallen geen haar beter dan de banken.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lodewijk heeft inmiddels een PM of hij wil reageren in dit topic

 

 

gr. Joost

HL admin


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik hoor net dat Lodewijk de ondernemer die ik noemde wel kent. Mooi reclame maken hier voor overheidskredieten, vooral als die kredieten de ondernemer in de vernieling helpen.

 

Ik heb in 2005 een overheidsgarantiekrediet aangevraagd, maar Abn Amro wilde niet meewerken omdat te krijgen. Achteraf een zegen. In plaats daarvan kregen we een "gewoon" krediet van Abn Amro, dat naderhand voor mij een molensteen werd die ik tot de dag van vandaag om mijn nek voel.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het blijft in elk geval wel angstvallig stil vanuit die hoek ;)


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

Deze jongens hadden ook zo'n krediet:

http://925.nl/archief/2015/02/09/zo-draaide-rabobank-rotterdam-startup-pelliano-de-nek-om/

 

Nu kunnen ze kiezen tussen emigreren of het putje.

 

Een schandalig verhaal dat meer aandacht verdient te krijgen: zowel van de AFM als van de Media.

Of heeft de banklobby niet alleen goede ingangen in Den Haag maar ook bij de landelijke pers?

 

 

 

 


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik heb ooit zo'n krediet aangevraagd (en gelukkig niet gekregen, achteraf gezien). Het lijkt alsof de overheid je helpt een krediet van de bank te krijgen, maar dat is niet helemaal zo. Het enige wat de overheid doet is de bank beschermen tegen ondernemersrisico. Als ondernemer moet je het tot de laatste cent terugbetalen. Vandaar dat diverse ondernemers er al voor hebben gekozen dan maar te emigreren naar Silicon Valley, waar ze dan vervolgens succesvol en gelukkig zijn.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Precies.

. . . De overheid staat helemaal niet borg voor innovatie, de overheid staat borg voor het risico dat een bank loopt op het moment dat de ondernemer niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. . .

 

Maar goed, als ze gelukkig worden in The Valley dan is het toch eind goed al goed?

Ze hebben hier alvast een faillissement meegemaakt, iets wat volgens de overleveringen in de VS nogal een ding is.

 

Dus dan is het gewoon dat we hier borgen dat Nederlanders succesvol bijdragen aan de Amerikaanse economie.

 

Borgstelling Migratie Kennis en Bedrijven

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dus dan is het gewoon dat we hier borgen dat Nederlanders succesvol bijdragen aan de Amerikaanse economie.

 

Dat is zoals het werkt. High Tech ondernemers hebben hier een harde leerschool, en als ze dan geld gaan verdienen (en veel belasting gaan betalen) dan wonen ze inmiddels elders. Ons land betaalt, een ander land profiteert. Prima.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Allereerst. Het lijkt erop dat er mensen zijn die nog steeds de veronderstelling leven dat banken er zijn om ondernemers 'te helpen'. Ik heb daar recent, letterlijk, een boekje over opengedaan. In mijn boek ROTBANKEN (Recensie: "bankfinanciering voor Dummies"). Daarin staat o.a: "Banken zijn er niet om je te helpen, jij bent er voor de bank om zoveel mogelijk geld aan te verdienen." En zò is dat.

 

Het is niet bepaald sterk om je eigen ondernemersrisico op anderen (bijv. Bank, Staat, belegger etc.) af te wentelen. Bedenk dat bancaire financiers het volledige hoofdsomrisico lopen en dat daar slechts een relatief beperkte beloning tegenover staat in de vorm van hun renteMARGE op financieringen. En De Staat kan hooguit in de toekomst belastinginkomsten tegemoet zien.

 

Als ondernemer heb je de kans om, als je slaagt, via zo'n door De Staat aan de bank gegarandeerde financiering oneindig veel geld te verdienen. Maar dat betekent dan ook: zelf risico's nemen, je eigen gat branden en zelf op de blaren zitten. Zelf verlies leiden. Zelden kun je dat afwentelen op anderen.

 

Het nadeel is dat je eventueel pas brand of blaren kunt ervaren als je een kans hebt gekregen om risico's te nemen. Dàt blijkt in het huidige financieringenlandschap de grootste klus.

 

Dààrbij spelen banken en de BMKB regeling wel degelijk een rol. Dat maakt het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden, en alleen met een in de ogen van de geldschieters goed plan(!) via verschillende regelingen financieringen op te nemen. Voor de BMKB moet worden uitgegaan van (plannen voor) een, naar verwachting, potentieel winstgevende activiteit waaruit terugbetalingen gedaan kunnen worden.

 

Bij gebruikmaking van overheidsregelingen zoals de BMKB springt De Staat bij in een eventueel resterend dekkingstekort bij de bank als het fout afloopt. In dat geval loopt de bank overigens altijd nog 10% zelf risico en dus niet 0%. In de meeste garantieregelingen is ook ingebakken dat de krediet nemende ondernemer zelf een borgstelling moet tekenen. En daar is niets mis mee. Met geleend geld ondernemen is geen loterij zonder nieten waarmee je als ondernemer in potentie oneindig veel geld kunt gaan verdienen met geld van de belastingbetaler.

 

Er zijn enkele regelingen voor innovatieve investeringen waarbij, als het misloopt, de kredietnemer geld wordt kwijtgescholden. Op www.rvo.nl kun je daar alles over nalezen.

 

Overigens staat die BMKB regeling in bepaalde gevallen òòk open voor investeerders en voor het nieuwste fenomeen: Coöperatieve Kredietunies van-voor-door ondernemers die elkaar krediet verlenen. Maar dat terzijde.

 

 

 

 

 

 

 

 


Voormalig zakelijk bankier, nu onafhankelijk MKB business consultant in financierings- en derivatenkwesties. Gastdocent, columnist, auteur & uitgever van het boek ‘Rotbanken’. Dat leert ondernemers en adviseurs de “taal” van banken en financiers. Om via financiering de eigen doelen te bereiken.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste Michiel,

Zie de topic titel "Overheid staat borg voor innovatie". Die is imho op zijn zachts misleidend.

Aangezien ik net als Christine voorbeelden ken van mensen bij wie het verkocht is als borgstelling voor de ondernemer schort er dus duidelijk iets aan de manier waarop de overheid en de bancaire wereld met zijn klanten communiceert.

 

Het is niet bepaald sterk om je eigen ondernemersrisico op anderen (bijv. Bank, Staat, belegger etc.) af te wentelen. . . . Maar dat betekent dan ook: zelf risico's nemen, je eigen gat branden en zelf op de blaren zitten. Zelf verlies leiden. Zelden kun je dat afwentelen op anderen.

 

En nu we het toch over verwachtingsmanagement hebben.

 

Ondernemers proberen risico zoveel mogelijk uit te sluiten. Ondernemersrisico lijkt zo onderhand synoniem te worden met gokken op de beurs.

Als ondernemer neem je gecalculeerde risico's waarvan je de gevolgen als ondernemer zelf kunt dragen.

 

De overheid leeft nog altijd met het paradigma dat je met geld innovatie kunt bevorderen en dus dachten ze dat deze borgstelling (en subsidieprojecten) innovatie te kunnen bevorderen.

Dat was misschien zo net na WWII in de VS waar dit huidige beleid op is geïnspireerd.

De wereld is drastisch verandert, we zitten in een periode die minstens zoveel te weeg gaat brengen als de industriele revolutie. Dan kun je niet met na oorlogse modellen blijven werken.

 

Overheid, banken, of beter overheidsmedewerkers, beleidsmakers, bankiers etc zitten nog steeds in het denkpatroon vast van net na WWII. HEt wordt tijd dat deze mensen vervangen worden want oud denken moet plaats maken voor (jonge) mensen wiens brein flexibel genoeg is om zich aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Uiteraard kan ik in niet in de openbaarheid reageren ten aanzien van specifieke cases, het gaat immers om informatie m.b.t. dossiers die strikt vertrouwelijk zijn.

 

In algemene zin kan wel het volgende toegelicht worden:

 

Risicoverdeling tussen bank en overheid: De regeling is zo ingericht dat de bank altijd wel een risico loopt, per geval verschilt echter de mate waarin de bank afgedekt is met behulp van de overheidsborgstelling. In de praktijk constateren wij dat banken gemiddeld een substantieel risico blijven lopen op ondernemingen die met overheidsborgstelling gefinancierd zijn.

 

BMKB ook voor niet-bancaire financiers: De BMKB staat niet alleen open voor banken, ook alternatieve financiers kunnen toetreden en dus gebruik maken van de mogelijkheid om ondernemingen te financieren met overheidsgarantie.

 

Overheidsborgstelling: Bij claim wordt de overheidsborgstelling uitgekeerd aan de financier die met gebruik van de BMKB een financiering verstrekt. De ondernemer profiteert van de regeling doordat de financiering zonder overheidsborgstelling niet mogelijk zou zijn of alleen mogelijk zou zijn onder zeer ongunstige voorwaarden. Het feit dat de overheid borg staat richting de financier heeft echter geen invloed op het risico dat de ondernemer loopt. De kredietovereenkomst waarvoor de ondernemer tekent, met de bepalingen ten aanzien van de aansprakelijkheid, is ook met de overheidsborgstelling onverkort van kracht.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik kan wel op een specifieke casus reageren, die van mezelf. In deze column schreef ik daar ook iets over.

https://www.higherlevel.nl/extra/columns/view/542

 

Citaat:

 

"De bank vraagt zekerheden, die je niet hebt en dan stopt het meestal met de financiering. Dit is in veel gevallen een goede zaak. Een gedreven ondernemer gaat dan namelijk echt ondernemen. Die zoekt net zolang wegen tot het uiteindelijk vaak, zonder extern geld, toch een leuk bedrijf wordt. Daarna zijn banken wel bereid om te financieren, omdat er dan 'zekerheden' zijn gecreëerd."

 

En ik denk dat in veel gevallen de wegen heel mooi kunnen lopen als je geen geld hebt. Je hebt dan namelijk ook geen geld om alle adviezen van adviseurs te volgen. Adviseurs die je toch wel vaak angsten aanpraten en vervolgstappen die veel geld kosten zoals patenten, marktbescherming enz.

Het is namelijk alleen maar van belang om patenten en merkbescherming te hebben als de markt echt groot is. In veel gevallen is dit helemaal niet zo.

Dan kun je veel beter het schaarse geld dat je hebt gebruiken om het product zo goed mogelijk te ontwikkelen en daarmee de boer op te gaan. Uiteraard loop je de kans dat een grote jongen het van je kaapt, maar dan ben je in ieder geval niet opgezadeld met zo'n bankenschuld met overheidsgarantie waar je niet meer uit komt. Een beetje ondernemer vindt dan wel weer iets nieuws.

 

Ikzelf heb het geluk gehad dat ik geen vreemd geld heb hoeven ophalen, maar dat alle tonnen patentgeld uit spaargeld gefinancierd zijn. Toch zou ik minder naar de angstadviseurs hebben moeten luisteren, want zo'n wereldproduct is het tot nu toe ook nog niet geworden. ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het is niet bepaald sterk om je eigen ondernemersrisico op anderen (bijv. Bank, Staat, belegger etc.) af te wentelen.

 

Ik begrijp niet helemaal wat je daarmee bedoelt. In het algemeen, als je risico neemt, dan neem je dat als ondernemer, en de investeerder in je bedrijf doet er vrolijk aan mee. Daarom is 'ie namelijk investeerder en niet bank. De staat moet zich nergens mee bemoeien, en de bank moet je zoveel mogelijk mijden. Met beleggers heb je als ondernemer sowieso niets te maken.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het feit dat de overheid borg staat richting de financier heeft echter geen invloed op het risico dat de ondernemer loopt. De kredietovereenkomst waarvoor de ondernemer tekent, met de bepalingen ten aanzien van de aansprakelijkheid, is ook met de overheidsborgstelling onverkort van kracht.

 

Dat is duidelijk. Maar dat zou de ondernemer dan ook verteld moeten worden. Eigenlijk moet de overheid de ondernemer waarschuwen het niet te doen, omdat de ellende bij faillissement niet te overzien is. Het verschil tussen de ondernemers die ik ken die een krediet hadden via jullie regeling, en mijzelf die zonder tussenkomst van de overheid een krediet kreeg, is dat ik in de ellende werd gestort door de afdeling bijzonder beheer van Abn Amro (en hun deurwaaarders) en dat die twee andere ondernemers te maken kregen met de deurwaarders van de overheid. De consequentie is hetzelfde: grote ellende.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 13 leden online en 348 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept