Jump to content
Nils de Witte
Verberg

EZ aanspreekpunten voor ondernemers

vraag

EZ heeft "aanspreekpunten" ingessteld voor ondernemers. Geen gek idee. Ik hoop dat het werkt. Bel je aanspreekpunt en leg je problemen voor.

 

BTW, misschien een leuk idee om de aanspreekpunten vast te vragen hiet op HL een vinger aan de pols te houden.


 

Aanspreekpunten ondernemers

In de Industriebrief heeft het Kabinet aangekondigd voor sectoren, sleutelgebieden en hotspots aanspreekpunten in te stellen.

 

Waarom?

De afgelopen jaren is de overheid – ook volgens ondernemers - te veel op afstand van het bedrijfsleven komen te staan. In de Industriebrief kiest het kabinet voor een rol als ‘betrokken overheid’. Om deze veranderde rolopvatting invulling te geven zijn voor de diverse sectoren uit het bedrijfsleven, sleutelgebieden en hotspots medewerkers aangewezen die de “linking pin” moeten vormen tussen bedrijven uit de desbetreffende sector en EZ, andere departementen en overheidsorganisaties.

 

Doel en functie

De aanspreekpunten staan in een ‘voortdurende dialoog’ met het veld. Ondernemers kunnen bij “hun” aanspreekpunt problemen/knelpunten signaleren en ontwikkelingen aankaarten. De taak van het aanspreekpunt is om serieuze knelpunten/problemen op te pakken en met verantwoordelijke overheidsinstanties te bezien hoe deze kunnen worden opgelost. Het is ook de taak van een aanspreekpunt om, in samenspraak met bedrijven, kansrijke ontwikkelingen te signaleren, partijen bij elkaar te brengen en waar nodig en mogelijk te ondersteunen. Als een spin in het web weten de aanspreekpunten de weg te vinden naar de juiste personen en instanties. Concreet heeft een aanspreekpunt de volgende functies:

 

een aanspreekfunctie, deze functie betekent ‘er zijn’. Het aanspreekpunt is bekend bij de sector/sleutelgebied en bedrijven en intermediaire organisaties kunnen er terecht om de laatste ontwikkelingen te bespreken en knelpunten aan te kaarten. Er worden regulier contacten onderhouden met bedrijven en branches; branche/clusteractiviteiten worden bezocht.

een signalerings- of “early warning”-functie, betekent het in een vroegtijdig stadium onderkennen dat er ontwikkelingen zijn waaraan beleidsmatig aandacht moet worden besteed.

een interventiefunctie, waar nodig actie ondernemen op ontwikkelingen (al dan niet als gevolg van overheidsmaatregelen) die het functioneren van een sector/sleutelgebied in ernstige mate nadelig beïnvloeden.

een kennisfunctie, vanuit inzicht in afzonderlijke bedrijfstakken/sleutelgebieden een bijdrage op strategisch niveau leveren aan de vormgeving van de EZ-beleidsagenda. Ook betekent deze functie het volgen van de internationale/Europese (beleids)ontwikkelingen.

Heeft u al contacten met EZ, dan kunt u die natuurlijk blijven gebruiken.

 

In de lijst met aanspreekpunten vindt u de namen en adresgegevens van de betrokken aanspreekpunten.

Lijst met aanspreekpunten

Sectoren

Aanspreekpunt

Telefoon

E-mail

 

Lichte Industrie

Textiel- en meubelindustrie

Karel de Beer

070-379 78 37

k.s.a.m.debeer@minez.nl

 

Papier- en houtindustrie

Karel de Beer

070-379 78 37

k.s.a.m.debeer@minez.nl

 

Kleding- en schoenindustrie

Karel de Beer

070-379 78 37

k.s.a.m.debeer@minez.nl

 

Grafische industrie

Karel de Beer

070-379 78 37

k.s.a.m.debeer@minez.nl

 

Procesindustrie

Fijnchemie

Reinier Jansen

070-379 74 46

r.j.j.jansen@minez.nl

 

Farmaceutische industrie

Jan Huijbregts

070-379 75 15

j.m.huijbregts@minez.nl

 

Voedings- en genotmiddelenindustrie

Robine van Dooren

070-379 69 77

r.a.m.vandooren@minez.nl

 

Basis-chemie

Elisabeth Schless

070-379 64 03

e.s.j.schless@minez.nl

 

Metalectro

Basismetaalindustrie/metaalrecycling

Jan Huijbregts

070-379 75 15

j.m.huijbregts@minez.nl

 

Metaalproductenindustrie

Rik Zweers

070-379 72 90

f.h.zweers@minez.nl

 

Machine- en apparatenbouw

Rik Zweers

070-379 72 90

f.h.zweers@minez.nl

 

Electro, IT- en telecom-apparatuur

 

(incl. embedded software)

Wolter Leiseboer

070-379 79 67

w.leiseboer@minez.nl

 

Automotive sector

Marjo Krijn

070-379 67 64

m.j.g.krijn@minez.nl

 

Maritieme sector

Wolter Leiseboer

070-379 79 67

w.leiseboer@minez.nl

 

Lucht- en ruimtevaart

Johan Lindeman

070-379 70 02

j.b.lindeman@minez.nl

 

Energiesector

Energieproductie (mijnbouwmaatschappijen en elektriciteitsproducenten

Gerard van Dijk

070-379 7041

g.j.vandijk@minez.nl

 

Energiehandels- en transportbedrijven

René Korthof

070-379 6318

r.m.korthof@minez.nl

 

Bouwnijverheid

Edwin Mulder

070-379 62 37

e.b.mulder@minez.nl

 

Diensten

Financiële dienstverlening

Jos Hessels

070-379 75 33

j.m.hessels@minez.nl

 

Zakelijke en overige dienstverlening

Jan Oosterhout

070-379 73 13

j.p.oosterhout@minez.nl

 

Groothandel

Jan Oosterhout

070-379 73 13

j.p.oosterhout@minez.nl

 

Detailhandel

Jan van Egmond

070-379 66 98

j.vanegmond@minez.nl

 

Transport en logistiek

Timo Staal

070-379 73 60

t.s.staal@minez.nl

 

Post, telecom en ICT

Post

Bert Aerts

070-379 81 89

g.aerts@minez.nl

 

Telecom/ICT nummers

Klaas Bouma

070-379 89 04

k.bouma@minez.nl

 

telecomwet

Leonard Thijssen

070-379 81 26

l.h.a.thijssen@minez.nl

 

kabel

Niels van Campen

070-379 69 77

n.g.m.vancampen@minez.nl

 

omroep

Tom Visser

070-379 81 44

t.j.b.visser@minez.nl

 

breedband

Birgitta Westgren

070-379 89 53

b.e.westgren@minez.nl

 

ICT-agenda

Norbert van den Hove

070-379 81 77

n.h.l.vandenhove@minez.nl

 

mobiel betalen

Han Zwijnenberg

070-379 89 14

j.zwijneberg@minez.nl

 

standaardisatie

Jan Wester

070-379 81 88

j.wester@minez.nl

 

Toerisme, recreatie, horeca

Jacqueline Coenraadts

070-379 74 15

j.j.m.coenraadts-stortelder@minez.nl

 

Culturele en creatieve industrie

Jasper Kraaijeveld

070-379 66 32

j.y.kraaijeveld@minez.nl

 

Defensiegerelateerde industrie

Pieter Taal

070-379 71 28

p.taal@minez.nl

 

Sleutelgebieden

Mirco Rossi

070-379 65 76

m.rossi@minez.nl

 

Hotspots (regionaal beleid)

Marian Sanders

070-379 74 62

m.sanders@minez.nl

 

Algemene coördinatie aanspreekpunten

Dolf Hulspas

070-379 62 94

a.w.a.hulspas@minez.nl

 

 

 

 

 

 

 


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link to post
Share on other sites

1 answer to this question

Recommended Posts

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 9 leden online en 212 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept