Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
SebastiaanEikholt

Participatiewet: theorie is geen praktijk

Recommended Posts

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De wet, voorheen bestaande uit de losse wetten Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet sociale werkvoorziening en de Wajong, heeft als doel om arbeidsbeperkten te ondersteunen bij arbeidsinschakeling bij een willekeurige werkgever. Het is dus niet meer alleen van toepassing op sociale werkplaatsen. Onder arbeidsbeperkten worden mensen met een ziekte, handicap of bijstandsuitkering verstaan.

 

Veranderingen

 

De wet zal gedecentraliseerd uitgevoerd worden. De gemeenten krijgen meer bevoegdheid. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet. De wet mag niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Alle dossiers van mensen met een Wajong worden opnieuw bekeken. Ook wordt een groot gedeelte van deze mensen opnieuw beoordeeld op de Wajong.

 

Wanneer het UWV bij een beoordeling bepaalt dat mensen met een Wajong kunnen werken en deze mensen werken niet, dan zal de uitkering worden verlaagd van 75% naar 70% procent van het minimumloon. Wanneer er niet gewerkt kán worden, blijft de uitkering op 75% van het minimumloon.

 

In totaal zullen bedrijven 100.000 arbeidsbeperkten aan het werk moeten helpen. De overheid zal nog eens 25.000 mensen extra aan het werk helpen. Die doelstelling heeft een einddatum op 2026.

 

De regering heeft tevens een quotum ingesteld. Wanneer het aantal nieuwe werkplekken niet wordt behaald, dan zullen de bedrijven die geen arbeidsbeperkten inzetten een boete kunnen verwachten van € 5.000,- per niet ingevulde werkplek. Uiteindelijk gaat het om 5% arbeidsgehandicapten per werkgever.

 

Ondersteuning

 

Gemeenten zullen bijspringen, evenals de regering. Zo worden ondernemers gecompenseerd voor de loonkosten bij ziekte-uitval. Ook zullen bepaalde premies worden verlaagd wanneer mensen met een beperking worden aangetrokken. Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld loonkostensubsidie krijgen. Er komen samenwerkingsverbanden, de zogeheten werkbedrijven, waar bedrijven, gemeenten en het UWV zullen overleggen.

 

Een kleine meerderheid (51%) van de bedrijven omarmt de nieuwe Participatiewet. Toch blijkt 2 op de 5 bedrijven nog niet te weten hoe er invulling kan worden gegeven aan de nieuwe wet, blijkens onderzoek onder honderden bedrijven door Randstad.

 

Uitzendbureaus en detacheringsbedrijven hebben al toegezegd om ook bedrijven te ondersteunen in het creëren van banen voor arbeidsgehandicapten.

 

Kritiek

 

Toch zijn er kanttekeningen te plaatsen bij de nieuwe Participatiewet. De regering gaat ervan uit dat werkgevers, met behulp van gemeenten en uitzendbureaus, genoeg banen zullen creëren de komende jaren voor de groep arbeidsbeperkten.

 

Er kunnen daarnaast vraagtekens worden geplaatst bij de 5% ingehouden Wajong-uitkering wanneer een arbeidsbeperkte wel kan werken, maar niet wil werken. Waar is deze 5% op gebaseerd? We praten reeds over zeer lage inkomensbedragen, maar wat is de beweegreden van de overheid om een Wajong uit te keren van 70% van het minimumloon?

 

Een ander kritiekpunt komt vanuit de werkgeverskant. Het is een drogreden om te stellen dat banen zullen worden ingepikt. Door de nieuwe wet zijn arbeidsbeperkten ook arbeidsgeschikt en wanneer het om dezelfde capaciteiten gaat, gelijk ieder ander. Een drukkere bezetting op de arbeidsmarkt is gewoonweg niet meer te voorkomen, maar gevolg is wel dat de werkloosheid minder hard zal dalen. Wel worden nieuwe banen gecreëerd voor mensen die arbeidsbeperkten zullen ondersteunen bij hun werkzaamheden. Maar hebben bedrijven en gemeenten wel de financiële middelen om te investeren in deze nieuwe functies?

 

Mensen met een arbeidsbeperking die een hoger opleidingsniveau hebben, zullen minder uitzicht hebben op een baan. Dit komt door het quotum dat is ingesteld. Wanneer er niet genoeg banen worden gecreëerd voor arbeidsgehandicapten, dan zullen bedrijven boetes ontvangen wanneer ze nog niet iemand in dienst hebben.

 

Arbeidsbeperkten die zelfstandig tussen de 30% en 100% van het minimumloon vallen, zullen onder het quotum vallen. Arbeidsbeperkten met een hoger opleidingsniveau niet. Wanneer bedrijven aan het quotum moeten voldoen, zullen ze minder geïnteresseerd zijn in deze groep mensen met een beperking.

 

Ook zijn er veel regio's, zoals de provincies Limburg en Groningen, waar het aantal arbeidsbeperkten gemiddeld hoger ligt dan in andere regio's en waar bovendien de werkgelegenheid achterloopt op andere regio's in Nederland. Het creëren van banen in een krappe arbeidsmarkt lijkt dus niet altijd haalbaar.

 

Praktijk

 

Kortom, in theorie zijn er al veel vraagtekens te plaatsen bij een succesvolle integratie van arbeidsbeperkten. Bovendien is pas op lange termijn na te gaan of het stimuleren van arbeidsbeperkten op de arbeidsmarkt daadwerkelijk succesvol was op micro- en macroniveau.

 

Welke voordelen en nadelen ervaart u binnen uw eigen bedrijf? De theorie staat los van de praktijk. Juist deze ervaringen zijn belangrijk om te delen. Zijn de doelstellingen wel haalbaar voor bedrijven en wat zullen de gevolgen zijn wanneer er daadwerkelijk boetes zullen worden uitgedeeld?

Share this post


Link to post
Share on other sites

hmmm, ruim een week online en niemand die hier ervaring mee heeft of een mening over heeft?

 

gr. Joost

HL admin


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik denk dat bedrijven vooral tot 2017 de kat uit de boom gaan kijken. En daarna kijken ze wel welke vaart het loopt met boetes die kunnen worden uitgedeeld. En wellicht dat er dan zelfs nog bedrijven zijn die gaan 'rekenen' en uiteindelijk besluiten om domweg de quotumheffing te betalen dan moeite te doen om arbeidsbeperkten aan de slag te helpen.

 

Het lijkt overigens ook zo te zijn dat bedrijven niet zo zeer quotumplichtig worden vanaf 25 medewerkers, maar pas vanaf 25 maal het gemiddeld aantal loonuren per medewerker in Nederland. Grofweg wordt een bedrijf dus pas met het quotum van 5% geconfronteerd als er meer dan 40.000 salarisuren per jaar worden verloond.

 

Heel cynisch gezegd zou een bedrijf met 40.000 loonuren dat geen enkele arbeidsbeperkte in dienst wil nemen slechts een quotumheffing van nog geen 0,13 euro per loonuur voor de kiezen krijgen...


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Share this post


Link to post
Share on other sites

2017 dan zijn we al weer een regering verder, eerst maar eens kijken wat er dan gebeurt.

En door de stiimulatie vanuit de overheid om iedereen ondernemer te laten worden, zal het aantal arbeidsplaatsen dat wordt vervult door eigen personeel alleen maar afnemen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
hmmm, ruim een week online en niemand die hier ervaring mee heeft of een mening over heeft?

 

Ik ben me nog aan het inlezen over de risicotechnische consequenties van participanten, met name bij ziekte.

 

Voor zover ik het nu kan beoordelen is de start al allerminst gelukkig met een hoop onduidelijkheden en zekerheden voor werkgevers in 2015:

 

[*]vanaf 2016 vallen de participanten onder de no risk polis Ziektewet. Deze wordt per 01-01-2016 door het UWV uitgevoerd en duurt in beginsel 5 jaar - tot 01-01-2021 dus

[*]Over wie het ziekterisico van participanten na 01-01-2021 draagt en wie de uitvoer van de reïntegratie doet is nog niets bekend

[*]Voor 2015 moeten gemeenten zelf regelingen treffen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van participanten. De VNG heeft hiervoor een regeling getroffen met het UWV voor de uitvoer, maar wie nu in 2015 de kosten draagt is niet duidelijk.

 

Bij ziekte van een participant zal een werkgever in 2015 zowel gemeente als UWV moeten informeren. Of gemeente, UWV of de werkgever zelf voor deze kosten opdraait is - terwijl het jaar al bijna 2,5 maand oud is - nog niet duidelijk!

 

 

 

 


B2Bsure, de vooruithelpers in risicomanagement en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact 📞📧

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoe definieren ze eigenlijk een "arbeidsbeperking"? Dat hangt toch sterk af van wat je doet en in welke sector je werkt? Bijvoorbeeld, het missen van twee benen is voor een postbezorger een 100% arbeidsbeperking, maar voor een programmeur niet, die kan normaal werken.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 2 leden online en 144 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept