Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
Wim Schreuder

Pensioenopbouw zzp-er buiten bijstandstoets

Recommended Posts

“Potverdikkeme nog an toe, zo gaan we niet met elkaar om in Nederland”. Zoiets moet Klijnsma, onze staatssecretaris van SZW, in de haar zo kenmerkende ‘dreuteltaal’ hebben gezegd toen ze vorig jaar vernam van het plan van de gemeente Enschede om bijstandsgerechtigden te dwingen hun pensioen eerder te laten ingaan. Al snel werd echter duidelijk dat het plan onhaalbaar was, waarop Enschede het weer introk.

 

Pensioen beschermd, lijfrente onbeschermd

Ongeveer gelijktijdig speelde de lobby om een pensioenfonds op te richten voor zelfstandigen. Ook daar kwam het bijstandsrisico aan bod. Het ZZP-pensioenfonds is namelijk geen ‘echt’ pensioenfonds met een beschermde constructie zoals dat bij werknemers het geval is, maar een lijfrentevoorziening. De gemeente kan iemand dwingen om, ondanks de fiscale boete die er op staat, zijn lijfrentevoorziening eerst te gelde te maken voordat er recht op bijstand ontstaat.

 

Lijfrente ook beschermen

De staatssecretaris was gevoelig voor de wens om de lijfrente-opbouw voor zzp-ers ook (tot op zekere hoogte) te beschermen. En omdat er ook werknemers zijn die geen of een slechte pensioenopbouw hebben, wil ze de bescherming ook laten gelden voor werknemers die via lijfrente (ook wel ‘banksparen’ genoemd) een aanvullende oudedagsvoorziening opbouwen.

 

In december 2014 heeft Klijnsma al een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Kennelijk is het er pas op 17 april 2015 van gekomen om haar voorstel, via minister Asscher, door de ministerraad te loodsen. Want toen werd wereldkundig gemaakt dat er een wetsontwerp zal worden ingediend met een beoogde ingangsdatum van 1 januari 2016. De concepttekst van de wet is nog niet openbaar. We moeten het dus nog even doen met de informatie van december 2014 en het persbericht van 17 april 2015.

 

Lijfrentevermogen beschermd, eigen vermogen onbeschermd

Het persbericht juicht over een vrijgesteld lijfrentevermogen van € 250.000. Klinkt goed niet? Want tweeëneenhalve ton is een hoop geld. Bovendien is de inleg binnen bepaalde grenzen fiscaal aftrekbaar. De eerste conclusie is dan ook dat je je geld beter in ‘banksparen’ (lijfrente) dan ‘gewoon sparen’ kunt steken. Immers, eigen vermogen is in de bijstand maar voor zo’n € 6.000 vrijgesteld voor een alleenstaande. Voor een gezamenlijke huishouding geldt een vrijstelling van circa € 12.000. Bedenk daarbij overigens wel dat je ‘banksparen’ vervolgens niet meer kunt gebruiken voor de aanschaf van bijvoorbeeld een auto of investering in je bedrijf. Voldoende eigen vermogen aanhouden blijft vanuit praktische redenen dus een ‘must’.

 

Randvoorwaarden

Als het bij het bovenstaande blijft, zou het haast te mooi zijn om waar te zijn. Niet verwonderlijk daarom dat de brief van de staatssecretaris van december 2014 toch wat ‘mitsen en maren’ bevat. Of deze uiteindelijk het wetsvoorstel halen, is nog niet bekend, maar dat lijkt wel realistisch.

 

Haar brief vermeldt de volgende punten die de aandacht trekken:

 

[*]“Niet vrijgelaten pensioenvermogen moet te gelde worden gemaakt.” Betekent dit dat tot nu toe opgebouwd lijfrentekapitaal niet is beschermd? Of betekent dit dat alleen het meerdere boven € 250.000 niet is beschermd?

 

[*]“Het bedrag van € 250.000 komt overeen met een bedrag dat op de pensioendatum benodigd is voor een pensioen ter hoogte van de AOW-uitkering”. Stel dat je nu met pensioen zou gaan, dan is dit kapitaal goed voor een levenslange waardevaste lijfrente-uitkering van ongeveer € 8.000 op twee levens. De min of meer waardevaste AOW voor een alleenstaande is momenteel rondom € 14.000 bruto per jaar, die voor een samenwonende persoon circa € 9.800. De AOW is momenteel dus ruimer dan de lijfrente-uitkering die voor € 250.000 kan worden verkregen.

 

[*]“De bescherming geldt alleen als de lijfrentevoorziening ten minste vijf jaar voorafgaand aan de bijstandsaanvraag is getroffen en er in elk van deze vijf jaar ten minste enige inleg heeft plaatsgevonden.” De vraag is of dat vijf jaar vanaf 1 januari 2016 is, of dat de voorziening eenvoudigweg tenminste al vijf jaar moet hebben bestaan.

 

[*]En tot slot: in de toetsingsperiode van vijf jaar mag er per jaar niet meer dan € 6.000 per jaar aan lijfrentepremie zijn ingelegd. Het deel dat er bovenuit komt, valt niet onder de bescherming.

Allemaal belangrijke voorwaarden waarvan het, zoals gezegd, nog de vraag is in hoeverre ze daadwerkelijk in de wet komen.

Conclusie

 

Het is mooi dat lijfrenteopbouw straks buiten de bijstandsverrekening wordt gehouden, zeker in vergelijking tot het nauwelijks beschermde eigen vermogen. Maar het is nog geen automatisme dat uw lijfrentevermogen ongeschonden uit de strijd komt.


Wim Schreuder, registerpensioenadviseur

www.hls-pensioen.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Misschien begrijp ik het niet, maar waarom moet pensioenopbouw buiten de bijstandstoets blijven?

 

Wellicht omdat je anders eerst je pensioenpotje op moet eten voordat je uberhaupt een vorm van bijstand zou mogen ontvangen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Misschien begrijp ik het niet, maar waarom moet pensioenopbouw buiten de bijstandstoets blijven?

 

Wellicht omdat je anders eerst je pensioenpotje op moet eten voordat je uberhaupt een vorm van bijstand zou mogen ontvangen.

 

Dat bespaart de overheid (de bijstands uitkerings instantie) geld. Dat is goed voor ons land.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dat bespaart de overheid (de bijstands uitkerings instantie) geld. Dat is goed voor ons land.

 

Het is maar hoe je het bekijkt. Voor je 65ste je pensioen opeten betekent dat je na je 65ste (of later vanwege de gewijzigde regels) met alleen AOW meer recht hebt op allerlei toeslagen.

 

En die worden weer door de overheid uitbetaald. :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dat bespaart de overheid (de bijstands uitkerings instantie) geld. Dat is goed voor ons land.

 

Het is maar hoe je het bekijkt. Voor je 65ste je pensioen opeten betekent dat je na je 65ste (of later vanwege de gewijzigde regels) met alleen AOW meer recht hebt op allerlei toeslagen.

 

En die worden weer door de overheid uitbetaald. :P

 

Die toeslagen, dat is maar weinig volgens mij.

 

Bovendien, het gaat om het idee. Is de norm dat we onze hand ophouden bij de overheid, of dat we proberen voor onszelf te zorgen?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bij alleen AOW zijn toeslagen vaak maximaal en "vette"pensioenen" heb je alleen als je ook een "vette" baan gehad. In mijn rol als belastingvrijwilliger voor bonden kom ik meer karige pensioenen tegen dan hele goeie.

 

Pensioen is een spaarpotje voor inkomen nadat je gestopt bent met werken en geen vermogen. Dus vind ik het zelf niet meer dan logisch dat het buiten het bijstandsverhaal blijft.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Misschien begrijp ik het niet, maar waarom moet pensioenopbouw buiten de bijstandstoets blijven?

Interessante opmerking! Over het waarom is of wordt eigenlijk helemaal niet gediscussieerd; en misschien zou dat zeker wel moeten.

 

De voorgestelde maatregel lijkt vooral bedoeld om meerdere rechtsongelijkheden op te lossen:

[*]werknemers (en DGA's met extern verzekerd pensioen) hoeven hun pensioenpot niet op te eten, want die pot zit wettelijk op slot.

[*]De ene gemeente dwingt wel tot afkoop pensioen bij bijstand, de andere niet

[*]de gedwongen afkoop wordt niet alleen ineens progressief belast (52% tarief) maar er zit ook nog een boete op van 20% revisierente.

 

 

 

 

 

 


B2Bsure, de vooruithelpers in risicomanagement en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact 📞📧

Share this post


Link to post
Share on other sites

Misschien begrijp ik het niet, maar waarom moet pensioenopbouw buiten de bijstandstoets blijven?

Interessante opmerking! Over het waarom is of wordt eigenlijk helemaal niet gediscussieerd; en misschien zou dat zeker wel moeten.

 

De voorgestelde maatregel lijkt vooral bedoeld om meerdere rechtsongelijkheden op te lossen:

[*]werknemers (en DGA's met extern verzekerd pensioen) hoeven hun pensioenpot niet op te eten, want die pot zit wettelijk op slot.

[*]De ene gemeente dwingt wel tot afkoop pensioen bij bijstand, de andere niet

[*]de gedwongen afkoop wordt niet alleen ineens progressief belast (52% tarief) maar er zit ook nog een boete op van 20% revisierente.

 

 

Het eerste punt is al een afdoende antwoord :-)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Misschien begrijp ik het niet, maar waarom moet pensioenopbouw buiten de bijstandstoets blijven?

Interessante opmerking! Over het waarom is of wordt eigenlijk helemaal niet gediscussieerd; en misschien zou dat zeker wel moeten.

 

De voorgestelde maatregel lijkt vooral bedoeld om meerdere rechtsongelijkheden op te lossen:

[*]werknemers (en DGA's met extern verzekerd pensioen) hoeven hun pensioenpot niet op te eten, want die pot zit wettelijk op slot.

[*]De ene gemeente dwingt wel tot afkoop pensioen bij bijstand, de andere niet

[*]de gedwongen afkoop wordt niet alleen ineens progressief belast (52% tarief) maar er zit ook nog een boete op van 20% revisierente.

 

 

 

 

 

 

 

Beetje kort door de bocht. Maar de overheid komt linksom of rechtsom toch wel aan de benodigde centen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het 'waarom' ligt inderdaad, zoals hierboven wordt opmerkt, in een vorm van rechtsongelijkheid. 'De politiek' hoopt echter ook dat zo meer zzp-ers worden aangezet tot pensioenopbouw. Daarmee zou een te grote inkomensterugval op de oudedag worden voorkomen.

 

Immers, zo redeneert de politiek, als er straks een grote groep (zzp-)gepensioneerden is zonder goed pensioen dan blijven zij te afhankelijk van overheidsvoorzieningen en heeft dit bovendien, in een vergrijzend NL, een negatief effect op de economische consumptie.


Wim Schreuder, registerpensioenadviseur

www.hls-pensioen.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het 'waarom' ligt inderdaad, zoals hierboven wordt opmerkt, in een vorm van rechtsongelijkheid. 'De politiek' hoopt echter ook dat zo meer zzp-ers worden aangezet tot pensioenopbouw. Daarmee zou een te grote inkomensterugval op de oudedag worden voorkomen.

Ik denk eigenlijk er juist een soms niet bestaand probleem wordt gecreëerd door te blijven hameren op het dat mensen pensioen "moeten" opbouwen. Er wordt dus vooral gericht het verzekeren van een x% inkomen na de pensioendatum, terwijl eigenlijk alleen maar bestedingsruimte (inkomen minus lasten) relevant is. Als je je lasten tegen je pensioendatum weet te verlagen, hoef je je inkomen ook niet navenant te verzekeren.

 

In feite kan het pensioensparen ervoor zorgen dat je minder of geen geld overhield om je huis af te lossen, waardoor je juist dat pensioen weer nodig had om na je pensioen je hypotheek mee te moeten betalen! De generatie die nu een huis koopt gaat heel erg blij zijn, zodra je er over 30 jaar achter komen dat ze geen hypotheeklasten meer hebben, omdat de overheid hen 'genudged' heeft om de boel vooral af te lossen. Een lager pensioen is dan een veel minder groot probleem.

 

Het is namelijk goed mogelijk dat iemand voldoende heeft aan nagenoeg alleen AOW als er daarnaast bijvoorbeeld het huis al volledig is afgelost en er wat gewoon spaargeld is. Je maakt je op die manier ook minder afhankelijk van de politieke grillen omtrent pensioenfondsen.


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik moet inderdaad maar 's gaan beginnen met pensioenopbouw.

Wat is er mis met een spaarrekening? En heb je meer vertrouwen in pensioenfondsen/verzekeraars dat ze je geld goed beheren tot aan je pensioendatum dan jezelf?


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het is namelijk goed mogelijk dat iemand voldoende heeft aan nagenoeg alleen AOW als er daarnaast bijvoorbeeld het huis al volledig is afgelost en er wat gewoon spaargeld is. Je maakt je op die manier ook minder afhankelijk van de politieke grillen omtrent pensioenfondsen.

En de omvang van die toekomstige AOW en het moment waarop je dat krijgt is niet afhankelijk van politieke grillen? Sweet dreams ;). Mijn doel van aanvullend pensioen opbouwen is juist om minder afhankelijk te zijn van de politieke grillen omtrent de AOW.

 

Wat is er mis met een spaarrekening?

Niets, zolang je die maar niet gebruikt voor opbouw van noodzakelijk aanvullend pensioen. Dan doe je jezelf 3x tekort: vermogensrendementheffing, niet beschermd tegen faillissement en bijstand en niet beschermd tegen jezelf

 

En heb je meer vertrouwen in pensioenfondsen/verzekeraars....

Bij een bancaire lijfrenterekening heb ik -als ik het wil -helemaal niets met verzekeraars te maken en ik bepaal desgewenst volledig zelf hoe ik mijn geld beheer (nog even los van de vraag of dat ook verstandig is) Met pensioenfondsen hebben IB ondernemers al helemaal niets te maken

 

...dat ze je geld goed beheren tot aan je pensioendatum dan jezelf?

Ja. ik heb uiteindelijk meer vertrouwen in een fonds met professionals zoals APG (historisch rendement tegen de 7%), dan in mezelf als het op beleggen aankomt. Ieder zijn expertise immers.. :)


B2Bsure, de vooruithelpers in risicomanagement en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact 📞📧

Share this post


Link to post
Share on other sites

En de omvang van die toekomstige AOW en het moment waarop je dat krijgt is niet afhankelijk van politieke grillen? Sweet dreams ;). Mijn doel van aanvullend pensioen opbouwen is juist om minder afhankelijk te zijn van de politieke grillen omtrent de AOW.

Uiteraard is de AOW (ingangsdatum, hoogte) óók afhankelijk van politieke grillen. Sterker nog, deze liggen natuurlijk in het verlengde van de veranderde regels omtrent pensioenopbouw (hoogte, premie, opbouwpercentages, franchise, etc). Ik ga er eigenlijk vanuit dat de AOW nog wel verder versoberd gaat worden, op wat voor manier dan ook.

 

Ken je fabel van de haas en de schildpad? Zo voel ik me eigenlijk een beetje als het om pensioen gaat. Doordat ik in korte tijd de pensioendatum ongeveer met 5 jaar heb zien opschuiven, heb ik juist erg de neiging gekregen om zoveel mogelijk van de tegoeden niet meer extern geparkeerd te houden (zzp-woekerpensioenpolis, FOR, oude bijbaanpensioentjes). Ik heb alle lopende (kleine) pensioenen afgekocht; alles liquide gemaakt en ben alles privé of zakelijk aan gaan houden.

 

Vreemd genoeg zorgen deze politieke beslissingen dus bij ons beiden voor een compleet omgekeerde reactie. Daar waar jij dus extra spaart in (bancaire) lijfrentes en/of pensioen, heb ik het tegenovergestelde gedaan. Het is altijd de tijd die het zal leren wie het beter of slechter heeft gedaan. Al denk ik altijd dat je op zich bij deze beslissingen moet doen waar je goed bij voelt. Nachtrust is ook wat waard.


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vreemd genoeg zorgen deze politieke beslissingen dus bij ons beiden voor een compleet omgekeerde reactie.

Niet echt. Het verschil is vooral spreiding van risico's.

 

Jij heb nu al je vermogen in box 3 zitten. Super flexibel, maar niet beschermd tegen faillissement, bijstand, vermogensrendementheffing en vooral niet beschermd tegen wanneer je zelf de kolder in de kop krijgt en denkt "waarom zou ik dat pensioengeld nu niet aan een leuke sportauto uitgeven"?

 

 

 


B2Bsure, de vooruithelpers in risicomanagement en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact 📞📧

Share this post


Link to post
Share on other sites

"waarom zou ik dat pensioengeld nu niet aan een leuke sportauto uitgeven"?

 

Beetje off-topic, maar ik vind dit inderdaad niet zulke beste beleggingsadviezen, Norbert.


Op 20 juli 2016 ontvingen wij het trieste bericht dat Marcel is overleden.

Marcel was een meer dan gewaardeerd deelnemer aan ons forum ! We zullen hem missen!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 4 leden online en 235 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept