Ga naar inhoud
 • 0

Vrijvallen van de FOR

 • Translate to English
Legend     806 43

Er wordt hier heel wat gezegd over het opbouwen van de FOR. Ook op de site BD is daar genoeg over te vinden.

 

Over het weer opnemen ervan, dus waarom het eigenlijk te doen is, vind ik minder.

je wilt natuurlijk, net als een pensioen, een jaarlijkse uitkering, en dat een aantal jaren aaneen.

O.a een aardig topic van april dit jaar, geeft ook geen uitsluitsel.

 

Eén optie is dat het opgebouwde bedrag in één keer vrijvalt, dat lijkt me belastingtechnisch dan nog niet handig.

Een tweede mogelijkheid die ik lees om het in lijfrentes om te zetten.

Een derde mogelijkheid, die ik hooguit vermoed, heeft hier mee te maken:

"het deel van de FOR dat het ondernemingsvermogen overstijgt, valt verplicht vrij."

Is het dan mogelijk om de zaak zeer geleidelijk af te bouwen? Je moet dan wel de EMZ aanhouden puur en alleen voor de FOR, en dat lijkt me niet de bedoeling

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0
Legend     514 28

Het 3e punt is alleen van toepassing als je ook de onderneming staakt of AOW gerechtigde leeftijd bereikt of voor het 2e jaar achter elkaar niet aan het urencriterium voldoet.

 

Je zou zoals je aangeeft dan dus voor de AOW gerechtigde leeftijd de FOR af kunnen bouwen door niet aan het urencriterium te voldoen wat natuurlijk andere fiscale nadelen heeft.

Link naar reactie
 • 0
Legend     806 43

Ja, maar dan zou dus alles in één keer, samen met nog andere vrijkomende bedragen, op mijn 65e erbij komen. Is dat voor de For nog 65, parallel aan aow, of twee jaar nadat je stopt?

Als ik het dan alsnog om moet zetten in lijfrentes, kan ik dat wellicht beter meteen doen.

ik had gehoopt het zonder lijfrentes te kunnen blijven doen: kostenbesparing en meer beschikkingsmacht.

Link naar reactie
 • 0
Legend     3,3k 14 676

Er wordt hier heel wat gezegd over het opbouwen van de FOR. Ook op de site BD is daar genoeg over te vinden. Over het weer opnemen ervan, dus waarom het eigenlijk te doen is, vind ik minder.

Dat is wel gek dan, want op de website van de Belastingdienst staat er eerst een kopje over de opbouw van de FOR en meteen daaronder een kopje over de afname van de Oudedagsreserve. Over beide onderwerpen staat dus exact even veel. Bovendien kun je ook gewoon de Wet op de Inkomstenbelasting op dit punt raadplegen. What more do you need?

 

je wilt natuurlijk, net als een pensioen, een jaarlijkse uitkering, en dat een aantal jaren aaneen.

Eén optie is dat het opgebouwde bedrag in één keer vrijvalt, dat lijkt me belastingtechnisch dan nog niet handig.

Maar dat is volgens mij ook gewoon mogelijk. Al werkt het alleen niet zo rechttoe-rechtaan. Of je de Oudedagsreserve beetje bij beetje moet laten vrijvallen na je pensionering is namelijk - voor zover ik de regeling begrijp - afhankelijk van (het verloop van) je ondernemingsvermogen. En daar kun je mogelijk weer zelf op sturen.

 

De volgorde is dus:

(1) Bepaal of je überhaupt een 'tekort' hebt (Oudedagsreserve minus ondernemingsvermogen is dan negetief).

 

(1a) Is er geen tekort? Dan gebeurt er sowieso niets met je Oudedagsreserve.

(1b) Is er wel een tekort? Dan bepalen of je aan één van de voorwaarden voldoet (je sluit de toko, je voldoet niet meer aan de 1225-ureneis óf je hebt de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt).

 

(1b-I) Voldoe je niet aan één van de voorwaarden? Dan gebeurt er alsnog niets met je Oudedagsreserve.

(1b-II) Voldoe je wel aan één van de voorwaarden? Dan neemt je Oudedagsreserve verplicht af, maar alleen met de hoeveelheid van het tekort.

 

Is het dan mogelijk om de zaak zeer geleidelijk af te bouwen? Je moet dan wel de EMZ aanhouden puur en alleen voor de FOR, en dat lijkt me niet de bedoeling

Volgens wie niet? Je zegt net dat je "natuurlijk, net als een pensioen, een jaarlijkse uitkering" wilt. Nu biedt de wet deze mogelijkheid gewoon, is het weer niet goed!

 

Het moet dan alleen wel via een omweggetje door te sturen op ondernemingsvermogen, middels privéonttrekkingen bijvoorbeeld. Doordat je het ondernemingsvermogen dan gedurende het jaar laat zakken, kun je zorgen dat de waarde ervan daalt tot onder de waarde van de Oudedagsreserve. Vervolgens moet je dan in je aangifte de Oudedagsreserve met dát bedrag laten dalen (en dus in de winst betrekken). Hiermee heb je dan bewerkstelligd dat een deel van de Oudedagsreserve fiscaal is vrijgevallen. Dit kun je net zo lang vol blijven houden tot er enerzijds geen Oudedagsreserve én anderzijds geen ondernemingsvermogen meer is.

The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link naar reactie
 • 0
Legend     806 43

OK, bedankt voor je reactie !

Dit verwachtte ik in eerste instantie al, dat het toch zo mogelijk zou moeten zijn, maar lezend en spittend in (uiteraard) precies de bronnen die jij aanhaalt, primair bij de BD zelf gekeken uiteraard, en later ook nog hier en elders, of hier https://www.higherlevel.nl/forum/index.php?board=49;action=display;threadid=54731

kwam ik steeds maar zaken tegen over een geheel vrijvallen bij staken van de onderneming.

En dat wanneer je twee jaar achtereen de 1225 uren niet haalt, dat je dan andere voordelen mist.

 

Maar de FOR blijft staan dus begrijp ik. Blijf je een slapende EMZ houden, die alleen nog beetje bij beetje FOR uitkeert. of je onderneemt nog een beetje door, kan ook....

 

via een omweggetje door te sturen op ondernemingsvermogen, middels privéonttrekkingen bijvoorbeeld

(1b-II) Voldoe je wel aan één van de voorwaarden? Dan neemt je Oudedagsreserve verplicht af, maar alleen met de hoeveelheid van het tekort.

ja, zo dacht ik het ook. Dus onderneminsvermogen is 20.000, je onttrekt 2000.

Het bedrag van de oudedagsreserve is dan hoger dan het ondernemingsvermogen.

En dus neemt het af ..met diezelfde 2000.

 

nou ja, dan is het dus toch gewoon die derde optie die ik ergens vermoedde, maar die ik maar niet 100% duidelijk kon lezen op de site BD.? men laat daar steeds in het midden of het gehele berag vrijkomt of dat je ook kunt kiezen voor een deel.

 

Kloppen overigens mijn andere aannames, dat lijfrentes behoorijk duur zijn? Ik heb eens wat zitten neuzen, maar er komen allerlei 'adviesgesprekken' e.d. langs, en je betaalt al snel honderden euro's.

Of is simpel banksparen dan ook een optie.

 

 

Link naar reactie
 • 2
Legend     521 2 75

Misschien kan ik nog het een en ander toelichten.

 

De oorspronkelijke gedachte achter de (Fiscale) Oudedagsreserve (FOR) was:

• Uitstel van belasting door toevoeging aan de FOR

• Na beëindiging bedrijf:

1. Vrijval volledige FOR (belast)

2. Aankoop lijfrente (bij een verzekeringsmaatschappij) voor hetzelfde bedrag (aftrekbaar)

3. Periodieke uitkeringen (door die verzekeringsmaatschappij) uit lijfrente (belast)

 

Bij de beëindiging van het bedrijf is dus geld nodig om de lijfrente te kopen. Dat bedrag kan bijvoorbeeld in het bedrijf zijn gespaard of worden verkregen door bedrijfsoverdracht, verkoop van activa (bedrijfspand, machines, voorraad) of goodwill.

 

Als er geen geld is om de lijfrente te kopen, moet toch worden afgerekend over de vrijgevallen FOR, vaak tegen 52% IB. Als dat bedrag er niet is, ontstaat er een probleem. Helaas is er in het verleden vaak blindelings jaarlijks maximaal toegevoegd aan de FOR zonder de gevolgen goed te overzien.

 


Inmiddels is er naast de lijfrente een andere mogelijkheid: banksparen. Daar zijn doorgaans minder kosten aan verbonden en is het ook flexibeler.

 


Als je nu al ziet aankomen dat er t.z.t. te weinig geld beschikbaar is om voor het FOR-bedrag een lijfrente of bankspaarproduct aan te schaffen, kun je de FOR geleidelijk vrijwillig afbouwen. Naast de bovengenoemde verplichte afnames, waarvoor diverse (nadelige) voorwaarden gelden, neemt de FOR af met het bedrag dat je in een lijfrente of bankspaarproduct stort. Daar heb je wel (zakelijk of privé) geld voor nodig.

 

Stel: je stort in 2015 € 10.000 in een lijfrente of bankspaarproduct.

• De FOR neemt met € 10.000 af

• De winst neemt met € 10.000 toe

• Hiervan is vanwege de MKB-vrijstelling € 1.400 vrijgesteld

• Je betaalt over € 8.600 extra bijdrage zorgverzekeringswet (4,85% = € 417)

• In privé heb je een aftrekpost van € 10.000

• Hiervoor is geen aantoonbaar pensioentekort benodigd

• Deze € 10.000 valt voortaan ook buiten box 3

 

 

Lexicom Administratie & Belastingen - Haarlem - www.lexicom-administratie.nl

Link naar reactie
 • 1
Legend     3,3k 14 676

Kloppen overigens mijn andere aannames, dat lijfrentes behoorijk duur zijn? Ik heb eens wat zitten neuzen, maar er komen allerlei 'adviesgesprekken' e.d. langs, en je betaalt al snel honderden euro's.

Of is simpel banksparen dan ook een optie.

Dat is inderdaad ook een mogelijkheid. Ik probeer zelf alleen altijd zo min mogelijk tussenstappen te organiseren. Die optie vereist alleen wel financiële discipline.

 

De eerste reden voor die keuze is dat ik 'strijkstokkosten' wil voorkomen. Eerst voor het afsluiten van zo'n verzekering of bankspaarproduct. En vervolgens nog een keer bij het moeten aankopen van een direct ingaande lijfrente. En de rendementen daarop zijn tegenwoordig redelijk beroerd. Als je momenteel voor 20.000 euro een direct ingaande lijfrente aankoopt om die in vijf jaar uit te laten keren, dan mag je blij zijn als je dat bedrag nominaal terugkrijgt in die periode.

 

De tweede reden is dat je die Oudedagsreserve namelijk ook gewoon zelf liquide kunt aanhouden in je eenmanszaak. In de tussentijd kun je best nog een 'redelijke' zakelijke rente ontvangen (die weliswaar tussentijds belast is). Persoonlijk woog die zakelijke rente op tegen de beloofde rendementen minus de afsluitkosten bij verzekeringsproducten. Je kunt natuurlijk uitrekenen of dat in jouw geval ook zo is.

 

De derde reden is - voor mij althans - dat ik het geld bij de hand had. Het zit niet vast in een verzekering of bankspaarproduct. Ik vind overigens de kwalificatie van een bankspaarproduct als een 'flexibel' alternatief enigszins misleidend. Je mag nog steeds niet aan je eigen geld komen...tot aan je pensioen! Maar...zoals gezegd: het geld zelf beheren tot die tijd vereist dat je jezelf absoluut kunt inhouden en er in de tussentijd geen domme dingen mee te doet. Het vereist ook weer wat zelfkennis om te weten of je daartoe in staat zult zijn. :)

 

Het laatste voorbeeld van Lex klopt (fiscaal) wel, maar voelt tegelijkertijd een beetje als een theoretische exercitie of een Catch-22. Als je namelijk niet voldoende geld hebt om bij je pensionering zelfs maar de latente belastingclaim op je Oudedagsreserve te betalen vanwege een te laag ondernemingsvermogen, dan heb je uiteraard zéker geen geld om diezelfde Oudedagsreserve in te ruilen voor iets waar je de premie volledig liquide voor beschikbaar moet hebben.

 

Als je echter wel voldoende geld privé hebt, zou je uiteraard voor Lex' rekenvoorbeeld kunnen gaan. Ik zou zelf een diametraal tegenovergestelde handelswijze volgen: namelijk het geld simpelweg (al dan niet geleidelijk) in de eenmanszaak terugstorten om het ondernemingsvermogen te versterken, waarmee je dan vervolgens bij pensionering in ieder geval de grootste klap van een verplichte, volledige vrijval kan temporiseren.

The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link naar reactie
 • 0
Legend     514 28

Ik heb er geen ervaring mee maar vraag me af je de emz aan kan houden alleen om niet over de FOR af te moeten rekenen. Als er in die emz verder helemaal geen activiteiten meer plaats vinden en je dus ook geen ondernemer meer bent dan zou de belastingdienst dit wel eens als een staking kunnen zien.

Link naar reactie
 • 0
Legend     1k 123

Ik ben op fiscaal / pensioen gebied een absolute leek vergeleken met Lex en Prinsrachid.

Zo weet ik niet eens het verschil tussen stamrecht en FOR. Of is dat hetzelfde?

 

Maar hun beschrijving van de gevaren komen me wel bekend voor.

 

Wat mij een onrustig gevoel gaf bij alle fiscale producten was dat de horizon zo verschrikkelijk ver weg ligt. In de tien, twintig of dertig jaar tussen het afsluiten van het product en je pensioen kan de wereld er heel anders uit zien.

 

Zo kan er vanuit de politiek opeens heel anders naar bepaalde potjes gekeken worden.

Drie jaar geleden begon Diederik Samsom opeens over “dood vermogen fiscaal afromen”.

Uiteraard is dat niet doorgegaan, maar stel dat ze het een keer wel doorzetten.

Als alles dan vastzit in producten ben je een "sitting duck".

Niemand van ons weet hoe de fiscale regels er over 30 jaar uit zien.

En een man in een pak die mij mooie beloftes doet geloof ik al helemaal niet.

 

Heb er zelf nog aan gedacht om een mooi stukje land te kopen, met een boomgaard erop als pensioen.

Dan heb je tenminste iets tastbaars in handen (en dertig jaar lang lekker fruit).

Nu heb ik die zorgen dat het 'afgepakt gaat worden' sowieso niet meer, want ik heb vrij weinig nu.

Dat geeft ook wel lekker rust :)

 

Maar even mijn ervaring beschreven, dat is met stamrecht. Ik heb in 2014 vrij onverwachts mijn BV moeten stoppen (daarvoor was het een Ez met daarin opgebouwde FOR). Ik heb nog geprobeerd het stamrecht om te zetten in een product bij Brandnewday maar daar zaten enorm hoge afsluitkosten aan. Gezien de tijdsdruk zat er niks anders op dan de stamrecht maar als salaris te belasten. De helft kon ik meteen overboeken naar de Belastingdienst. Dat was even slikken. Al met al heeft de hele FOR/stamrecht me weinig gebracht. Je denkt dat je een lekker potje als pensioen hebt maar het was uiteindelijk gewoon uitstellen van belasting betalen. Je verkijkt je er snel op.

 

 

Nooit had ik het oude tuinhuis moeten verlaten

Link naar reactie
 • 1
Legend     364 58

De derde reden is - voor mij althans - dat ik het geld bij de hand had.

Niet iedereen heeft zo'n ijzeren finansihele discipline. Een aantal deed gekke dingen met hun pensioencentjesgeld zoals een boot kopen of een bouwval in de Provençe...met een waardeloze boomgaard.

De ander stak het in een achtergestelde obligatielening bij DSB en kon naar zijn pensioenmuntjes fluiten...

Voor die mensen is zo'n geblokkeerde (bank)spaarrekening zo gek nog niet. En dat geld is dan ook veilig tegen faillissement én tegen gemeentelijke kasgraaiers bij de bijstand

 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     521 2 75

Een aantal van mijn klanten heeft al de grootste moeite om geld te reserveren voor de eerstvolgende BTW-kwartaalaangifte. Die gaat het echt niet lukken om van het FOR-geld af te blijven dat tientallen jaren op een spaarrekening naar ze staat te lonken.

 

Voor hen is zo'n geblokkeerde bankspaarrekening ideaal. Daar storten ze dan incidentele meevallers op, bijvoorbeeld bij een grotere opdracht of een KOR-teruggaaf.

 

Bovendien is het rendement een stuk hoger, afhankelijk van de looptijd bijvoorbeeld tot 2,5% (onbelast) tegen minder dan 1% (belast) op een zakelijke spaarrekening.

 

 

Lexicom Administratie & Belastingen - Haarlem - www.lexicom-administratie.nl

Link naar reactie
 • 0
Legend     1k 123

Bovendien is het rendement een stuk hoger, afhankelijk van de looptijd bijvoorbeeld tot 2,5% (onbelast)

Misschien zie ik het verkeerd, maar die tweeënhalve procent is toch veel te weinig om te laten groeien tot een fatsoenlijk pensioen? Kun je dan niet beter zoals Prins zegt het geld belasten en terug in je bedrijf stoppen om je bedrijf te laten groeien? (loop je wel het risico dat je alles kwijtraakt maar je bent niet voor niets ondernemer)

 

Een paar dagen geleden schreef je nog

De waarde van een (voorheen) RVS-lijfrentepolis is inmiddels bedroevend. Achteraf gezien had ik de inleg beter in een oude sok kunnen stoppen.
Was dat een ander soort lijfrente? En hoe herken ik die? Want dat klinkt niet echt als een succes.

 

 

Nooit had ik het oude tuinhuis moeten verlaten

Link naar reactie
 • 0
Legend     521 2 75

Die 2,5% moet je zien in vergelijking met het "stallen" op een bedrijfsspaarrekening. Het grootste deel van de groei moet inderdaad komen van de regelmatig ingelegde bedragen.

 

Veel ondernemers (zoals ik) maken met name hun eigen arbeid te gelde. De omzet kan dan alleen groeien door meer uren te maken of het uurloon te verhogen (los van het eventueel aannemen van personeel of uitbesteden van werk). Op een gegeven moment loop je dan tegen je grenzen aan en is verdere groei niet mogelijk.

 

Sommige (andere) bedrijven zouden inderdaad het FOR-bedrag kunnen investeren in bijvoorbeeld machines of voorraad en daarmee een hoger rendement behalen.

 

De lijfrente-overeenkomst die ik eerder noemde was van jaren terug. Daarbij werd maandelijks een vast bedrag aan een verzekeringsmaatschappij betaald, dat door hen (na aftrek van kosten) werd belegd. In die tijd bestond banksparen nog niet.

Lexicom Administratie & Belastingen - Haarlem - www.lexicom-administratie.nl

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,5k 83

Kloppen overigens mijn andere aannames, dat lijfrentes behoorijk duur zijn? Ik heb eens wat zitten neuzen, maar er komen allerlei 'adviesgesprekken' e.d. langs, en je betaalt al snel honderden euro's.

Of is simpel banksparen dan ook een optie.

Voor de simpelheid moet je ook kijken naar de uitkeringen natuurlijk. Dit geeft volgens mij een goed inzicht daarover.

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,5k 83

De moralen over lijfrente aankoop maar even terzijde.

 

je wilt natuurlijk, net als een pensioen, een jaarlijkse uitkering, en dat een aantal jaren aaneen.

Eén optie is dat het opgebouwde bedrag in één keer vrijvalt, dat lijkt me belastingtechnisch dan nog niet handig.

Maar dat is volgens mij ook gewoon mogelijk. Al werkt het alleen niet zo rechttoe-rechtaan. Of je de Oudedagsreserve beetje bij beetje moet laten vrijvallen na je pensionering is namelijk - voor zover ik de regeling begrijp - afhankelijk van (het verloop van) je ondernemingsvermogen. En daar kun je mogelijk weer zelf op sturen.

 

Ik had bij deze antwoorden het hoopvol vermoeden dat men bij de verplichte vrijval door het overstijgen van de FOR t.o.v. het Ondernemers Vermogen (op de AOW leeftijd) niet nog eens de verplichting geldt van een lijfrente aankoop.

Met andere woorden: artikel 3.70 - b staat dan los van - a. Klopt dat volgens jou ook?

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     4,7k 1 165

Ik begrijp niet precies wat je bedoelt (denk ik), maar je hoeft natuurlijk nooit een lijfrente te kopen als je dat niet wil.

 

Als de FOR verplicht afneemt (bijvoorbeeld doordat je 'gestuurd' hebt met het eigen vermogen van de onderneming), dan komt het bedrag gewoon bij je winst.

En dus verschuif je de belastinglatentie naar voren (vanuit de situatie dat je als "65-minner" belasting betaalt, tot het moment dat je als "65-plusser" belasting betaalt) en daarin schuilt inderdaad een klein voordeeltje qua belastingdruk.

 

Maar het is niet heel enorm en je weet het: "uitstel is geen afstel"...

 

Net zo min als het om een "uitkering" gaat, zoals geschreven is. Want het is gewoon een beetje schuiven met belasting.

Behalve wanneer je een lijfrente koopt dan, want dan komt er wel een uitkering.

 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     1k 123

Maar het is niet heel enorm en je weet het: "uitstel is geen afstel"...

Dit is het gevaar waar ik ook op wilde wijzen.

 

Zoals Lex aangaf is het voor veel ondernemers erg verleidelijk om winsten meteen weer opnieuw in te zetten en daarom is het goed dat er zoiets als de 'FOR spaarpot' is. Maar zo mooi als de FOR klinkt is het tegelijk ook weer een nieuw probleem. Diezelfde ondernemers die maar moeilijk van het geld af kunnen blijven (ik denk dat ik daar zelf ook onder val) begrijpen ook maar moeilijk dat in de FOR een heel groot stuk uitgestelde belasting zit. Je verkijkt je er snel op. Zo stond ik zelf echt beteuterd te kijken toen er van het mooie potje dat ik dacht opgebouwd te hebben nog niet eens de helft overbleef toen ik moest afrekenen met de Belastingdienst bij het stoppen van mijn BV.

 

Overigens vertelde mijn boekhouder dat ik het nog netjes had gedaan door van het geld af te blijven.

Hij kende ook genoeg verhalen van ondernemers die het geld van de FOR (in nood) hadden aangesproken en niet eens meer kunnen afrekenen met de Belastingdienst. Je kunt zeggen 'eigen schuld dikke bult' maar misschien kan de Overheid ondernemers helpen om ze tegen zichzelf te beschermen. Want uitstel (van belastingen) is zeker geen afstel.

 

 

 

 

Nooit had ik het oude tuinhuis moeten verlaten

Link naar reactie
 • 0
Legend     364 58

Zoals Lex aangaf is het voor veel ondernemers erg verleidelijk om winsten meteen weer opnieuw in te zetten

"in te zetten?" als in zakelijk? Dat lijkt me sterk, het wordt vooral privé besteed. Linksom of rechtsom maakt het ook niet uit: geld voor de FOR moet je juist niet besteden, noch zakelijk noch privé.

 

en daarom is het goed dat er zoiets als de 'FOR spaarpot' is.

Dat lijkt mij juist niet!

Lex bedoelde het zo te lezen ook eerder andersom: het is juist niet goed dat er een FOR spaarpot is, want het is helemaal geen spaarpot, maar alleen een papieren tijger.

 

Een slimme ondernemer gebruikt of de FOR niet, of stort de FOR tijdig af. Geen papieren FOR maar een echte geblokkeerde spaarpot

 

Enige uitzondering op het bovenstaande: een materieel gedekte FOR: geld dat vastzit in zakelijke stenen of andere activa (machines) etc die verkocht kunnen worden . Dáármee zou je een FOR reserve kunnen aanleggen. Na verkoop stort je de muntjes in een mooie stakingslijfrente en los de FOR ineens af.

Die ondernemers hebben dan ook geen problemen met ontoereikend zakelijk vermogen voor hun FOR en dotaties : iets wat veel kenniswerkers en freelancers vroeg of laat wel krijgen:een hoog ondernemersvermogen wordt al snel onzakelijk, toename FOR is daarna niet meer mogelijk

En - niet onbelangrijk - geld dat vastzit in stenen en machines, kun je niet aan gekke dingen uitgeven. Een soort blokkering dus...

Link naar reactie
 • 0
Legend     1k 123

Een slimme ondernemer gebruikt of de FOR niet, of stort de FOR tijdig af. Geen papieren FOR maar een echte geblokkeerde spaarpot

Ik begrijp heel goed dat er mooie producten zijn waar je de FOR in kunt afstorten zodat je er echt niet meer bij kunt. Maar heb je wel eens naar de advies, afsluit en jaarlijkse kosten van zo'n product gekeken?

 

Bovendien weet niemand hoe zijn leven tot aan zijn pensioen er uit ziet. Of jij wel?

Er kan altijd iets gebeuren waardoor je die reserve écht nodig hebt (Ik heb het nu niet over een leuke boot of boomgaard).

 

Als je dan in zo'n geval dat geld weer uit het 'product' moet lospeuteren ben je pas echt duur uit.

Je mag het zelf uitrekenen als je me niet als je me niet geloofd.

Nooit had ik het oude tuinhuis moeten verlaten

Link naar reactie
 • 0
Legend     364 58

Ik begrijp heel goed dat er mooie producten zijn waar je de FOR in kunt afstorten zodat je er echt niet meer bij kunt. Maar heb je wel eens naar de advies, afsluit en jaarlijkse kosten van zo'n product gekeken?

Advies op een geblokkeerde spaarrekening???

Afsluitkosten op een geblokkeerde spaarrekening???

Jaarlijkse kosten op een geblokkeerde spaarrekening???

Ik maak er al jaren gebruik van. Advieskosten 0, afsluitkosten 0, jaarlijkse kosten 0. Alleen de rente is bagger: daarin zit ook de winst voor de bank

 

Bovendien weet niemand hoe zijn leven tot aan zijn pensioen uit ziet. Of jij wel?

Er kan altijd iets gebeuren waardoor je die reserve écht nodig hebt

 

De essentie van pensioengeld is dat je dat geld alleen kunt gebruiken voor pensioen, en voor niets anders, hoe dringend ook

De wet maakt het je daarin nog makkelijk ook: je kunt je lijfrente tegenwoordig ook deblokkeren bij langdurige ziekte. Niet verstandig, wel mogelijk.

 

Als je dan in zo'n geval dat geld weer uit het 'product' moet lospeuteren ben je pas echt duur uit.

"Lospeuteren" hoort wat mij betreft helemaal niet mogelijk te zijn. Een werknemer kan zijn pensioen ook niet afkopen: het is geld dat bedoeld is voor je pensioen.

 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     364 58

Ik dacht dat je een of andere lijfrente polis bedoelde.

Lijfrenteverzekering bedoel je? Al enige tijd uitgestorven, ik komt het alleen nog in het Monopoly spel tegen bij "Algemeen Fonds"-kaarten (en daar krijg je er uiteindelijk ƒ 100, - voor : die makers van Monopoly hadden hoge voorspellende gaven)

 

Maar daar ga je denk ik geen mooi pensioen mee bij elkaar sparen, zoals je zelf al aangaf.

Ik gaf dat niet aan: mijn opmerkingen over "uitstel" hebben geen betrekking op de opbouw zelf, maar op het moment van met pensioen gaan / staken bedrijf.

 

En mijn mening is anders: daarmee kun je wel een mooi pensioen bij elkaar sparen, als je maar vroeg genoeg begint en genoeg inlegt. Niet per sé mooi in de vorm van heel hoog (dan moet je meer inleggen), maar wel veilig en gegarandeerd.

 

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  6 leden, 209 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.