Ga naar inhoud
 • 0

btw en de auto - belaste en onbelaste omzet

 • Translate to English
Legend     806 43

Toch nog een vraag die hier nog niet beantwoord is? Jazeker.

 

ik heb zoals u kunt lezen in profiel een huiswerkbegeleiding, en als zodanig veel onbelaste omzet en een beetje belaste, als ze bijv 21+ jaar zijn.

De kosten scheid ik netjes naar omzet , om zo de btw al dan niet terug te kunnen vragen.

Ik rijd een privé-auto en breng 19 ct/km in.

Maar wat te doen met de btw op de autokosten?

 

Er zijn twee opties:

1. de kosten scheiden naar omzet

2. ook hier weer een scheiding maken door iedere rit/kostenpost toe te wijzen aan belaste of onbelaste omzet.

 

Ik lees hier elders, bijvoorbeeld hier heb echt al veel nageplozen, dat primair gekeken moet worden naar toewijzing naar echte kosten.

Ook de BD stelt dit. bel dienst

De scheiding naar omzet is dan een redmiddel als dat niet gaat.De kms worden al geregistreerd voor die 19 ct. Maar de reparatiekosten zijn dan weer niet toe te wijzen.

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

20 antwoorden op deze vraag

 • 0
Legend     806 43

tot op heden helaas nog geen antwoord op deze vraag gekregen.

Bij teruglezen zag ik, dat wellicht mensen dit niet als een vraag geïnterpreteerd hebben, maar dat was het wel degelijk:

 

wat is de juiste weg? scheiden naar omzet of scheiden door de kilometers te koppelen aan omzetsoort?

 

Ik stel de vraag hier nog eens, omdat de belastingtelefoon me duidelijk geen goed antwoord kon geven, mevrouw kwam al met verkeerde termen omtrent sluitend versus aannemelijk maken, en moest deze vraag ook 'opzoeken'. Enne o ja, optie 1 is voor mij gunstiger, dus mag dat?

 

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     20,4k 37 1727

Ik neem aan dat je jouw privé auto voor de btw zakelijk bestempeld hebt.

 

Dus eerst moet je de btw op je autokosten splitsen in zakelijk en privé. Als dat uit je administratie niet blijkt mag je het forfait toepassen.

 

Vervolgens ga je van de zakelijke btw op je autokosten kijken welk deel duidelijk toe te rekenen valt aan de btw belaste prestaties. Pas als dat niet duidelijk is, pas je op de zakelijke btw de breuk toe (belaste omzet gedeeld door totale omzet). Dat deel vraag je terug als voorbelasting.

 

Groet

Joost

 

 

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 2
Legend     1,5k 137

Hoi,

 

om te beginnen even niet over de auto: huiswerkbegeleiding is (verplicht) vrijgesteld van btw als het plaats vindt in het kader van vrijgesteld onderwijs. De leeftijd van de cliënt speelt geen rol voor deze btw-vrijstelling.

Ik denk dat huiswerkbegeleiding alleen belast is als het om begeleiding gaat om een opleiding die zelf niet onder een btw-vrijstelling valt. Dat is, nu ik zo optyp, een dramatisch onderscheid, want dan zou jij aan je cliënten moeten vragen of zij over hun opleidingskosten btw afdragen.

Toch verzin ik dit niet zelf, het staat in paragraaf 12.2 van het Besluit van 7 augustus 2014. Ga er even voor zitten, zou ik zeggen.

 

 

Dan de btw op je kosten, waaronder je autokosten.

Hoofdregel: btw heeft óf betrekking op directe kosten, óf op algemene kosten. Bij directe kosten kun je aangeven of het te maken heeft met btw-belaste omzet, zoja, dan is de btw volledig aftrekbaar. Of het heeft te maken met vrijgestelde omzet, dan is de btw helemaal niet aftrekbaar.

Als het btw op algemene kosten betreft, is de (sub)hoofdregel dat je splitst naar rato van de omzetverhoudingen. 15% btw-belaste omzet en 85% vrijgestelde omzet? Dan is 15% van de btw op de algemene kosten aftrekbaar.

Als je vindt dat een andere verhouding meer recht doet aan het gebruik van de goederen/diensten, mag je die ook inzetten (bijv. aantal clienten in de ene/andere groep).

 

Autokosten lijken mij nou typisch zo'n kostensoort die vrijwel onmogelijk 'direct' te maken is. Ik heb gisteren voor 55,- getankt, incluis btw, en ik heb de komende dagen vier afspraken, een belast en drie vrijgesteld. Tussen afspraak drie en vier tank ik nog eens voor 31,- incl btw, maar rij ik ook 100 km privé. Je zou voor minder gek worden.

 

Kortom, btw op autokosten zijn volgens mij altijd algemene kosten.

Als je op je autokosten in totaal 500,- btw hebt betaald, dan is de vraag, welk deel van die btw is zakelijk en welk deel is privé. Als je op basis van een kilometer-administratie aannemelijk kan maken dat 40% van die auto-btw zakelijk is, hebben we het dus over 200,- btw die zakelijk is.

DAN komt de vraag welk deel van die zakelijke btw ook aftrekbaar is. Als 25% van jouw omzet btw-belast is, zou dus 25% van die 200,- ofwel 50,- aftrekbaar zijn.

Voor die 50,- heb je dan stapels aan bonnen en facturen verzameld en die allemaal in je boekhouding gestopt.

 

Het is niet mijn zaak, maar de jouwe, maar ik zou sterk overwegen of dit de moeite wel waard is.

 

 

OVERIGENS staat dit geheel los van de 19-cent-per-kilometer-regel, die regel komt namelijk uit de inkomstenbelasting. En hoewel ze allebei eindigen op het achtervoegsel 'belasting', gelden voor de inkomstenbelasting en de omzetbelasting vaak hele andere regels. Zeker als het om auto's gaat.

 

 

 

EDIT: taart voor Joost voor de veel kortere samenvatting van wat ik wilde zeggen :-[

Op 20 juli 2016 ontvingen wij het trieste bericht dat Marcel is overleden.

Marcel was een meer dan gewaardeerd deelnemer aan ons forum ! We zullen hem missen!

Link naar reactie
 • 0
Legend     806 43

Joost en Marel, dank voor de reactie:

 

vooraf: inderdaad is het merendeel vrijgesteld van btw, zoals ik ook boven al schrijf.

het gaat dan echter om een, toch niet onaanzienlijk, deel van 21 + ers: met name leerlingen die bijv mbo - werken - toch maar hbo doen, of 40+ ers die een thuisstudie doen. heel zuur ja van die btw.

 

Doordat ik óók nog de 19 cent moet verantwoorden heb ik dus al een km registratie, op het niveau van het aannemelijk maken. Ik registreer de prive kms niet.

 

Nou is die 19 ct-registratie ook aardig sluitend voor wat betreft de belast-onbelast verdeling, maar niet helemaal. Drie situaties:

1. Soms heb je een via-via rit.

2. inderdaad gaat de btw om het bonnetje - het bonnetje betreft een tankbeurt waarmee ik tot wel 30 klantbezoeken af kan leggen 9het is en lokale markt vanwege de kosten)

3. De grote hap van onderhoud is sowieso al niet te splitsen

 

Overigens volg ik Marcels advies ree, dat het verschil te futiel is om je hier nog druk over te maken,

maar ik sta er dan ook zo in (economie en ook bedrijfseconomie is een van die vakken die ik geef), dat ik het ook graag wilde weten, ook al om die manier van denken van de wetgever te doorgronden.

 

Als ik de antwoorden van bovenstaande tracht ultra te samenvatten kom ik op:

Pas als dat niet duidelijk is....

Kortom, btw op autokosten zijn volgens mij altijd algemene kosten.

Wat wel aansluit bij wat ik zelf dacht.

 

Als jullie nog geïnteresseerd zijn in het antwoord van de belastingtelefoon:

1e dame: ik zeg ik wil graag doorverbonden worden met een specialist

zei zegt: u moet het toch eerst aan mij voorleggen

Dus ik leg het aan haar voor

zei zegt: dat zal ik toch aan een specialist moeten vragen

 

2e dame stelt, dat ze het op moest zoeken (of was het navragen?)

Daarna kwam nog een onduidelijkheid, volgens mij begreep ze het niet goed, en stelde toen maar dat het altijd naar omzet gescheiden moest worden. Vooral dat woordje altijd kriebelde bij mij, want toen had ik Joosts reactie van eerdere link al gelezen: altijd is sowieso niet goed, die omzetscheiding is echt een redmiddel.

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     486 21

 

maar ik sta er dan ook zo in (economie en ook bedrijfseconomie is een van die vakken die ik geef), dat ik het ook graag wilde weten, ook al om die manier van denken van de wetgever te doorgronden.

 

 

De beste manier is dan om dan met een specialist met kennis van zaken te gaan praten. In dit geval is dat een btw specialist. Medewerkers van de belastingtelefoon krijgen een opleiding om de meeste praktische fiscale vragen te beantwoorden, maar zullen geen fiscaal advies geven. Waarschijnlijk is dit een vraag waar een btw specialist maar 1 of 2 uur voor nodig heeft.

Leeg

Link naar reactie
 • 0
Legend     4,7k 1 165

Als ik de antwoorden van bovenstaande tracht ultra te samenvatten kom ik op:

 

De splitsingsregels (art. 15,6 W en art. 11 t/m 14 Besch.) bij goederen en diensten die gebruikt worden zowel voor belaste als onbelaste handelingen zijn eigenlijk vrij simpel:

 

De voorbelasting op gemengd gebruik wordt gesplitst naar de verhouding van de omzet met aftrekrecht tot de totale omzet (excl. BTW).

Maar wanneer de splitsing naar werkelijk gebruik (dus in dit geval op basis van een sluitende kilometeradministratie) voor handelingen mét en handelingen zonder aftrekrecht een zuiverder resultaat geeft, dan moet je splitsen op basis van werkelijk gebruik.

 

Gezien je helemaal geen sluitende kilometeradministratie hebt, want je registreert alleen de zakelijk gereden kilometers, dan kán je mijns inziens helemaal geen splitsing op basis van werkelijk gebruik maken. Dus dan lijkt mij dat je helemaal niet eens over na hoeft te denken of dat eventueel een 'zuiverder uitkomst' zou geven (want "het kan helemaal niet", zeg maar).

 

 

Nu komt er wel een ander aspect hier bij kijken, namelijk:

Wat zijn dan überhaupt 'aftrekbare voorbelasting' in dit geval?

 

Nou, omdat je geen sluitende kilometeradministratie hebt, kan je de wettelijke regeling niet gebruiken.

Dus zal je de forfaitaire regeling moeten gebruiken. Dat is (simpel gezegd) "de voorbelasting op brandstof en onderhoud minus 1.5% van de cataloguswaarde" (want ik neem aan dat je niets met de 'aanschaf-BTW' hebt kunnen doen).

 

En daarna moet je dus het 'zakelijke gedeelte' gaan splitsen op basis van de splitsingsregels.

 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     377 23

De vraagstelling leek me niet zo ingewikkeld als je de begin en eindkm stand per jaar weet .

 

Dan weet je:

totaal aantal km's (bijvoorbeeld 20.000)

totaal zakelijke km's (bijvoorbeeld 10.000 = 50%)

Je weet de verhouding tussen belaste en onbelaste werkzaamheden (op basis van omzet of toch op basis van km's) stel 30%-80%,

 

 

Je hebt een overzicht van alle auto gerelateerde bonnen dus totaal btw voor dat jaar, stel 2100,--

 

Dan is hiermee toch duidelijk welk deel van de btw op autokosten aftrekbaar is (30% x 50% = 15% x 2100,--)

 

of mis ik dan iets?

 

ahqbeheer: participatie, vastgoed, advies en coaching

www.websitevanons.nl leverancier van brand spinazie

Link naar reactie
 • 0
Legend     4,7k 1 165

of mis ik dan iets?

 

Tja, wat is missen op dit gebied...

 

De meeste fiscalisten en geleerden zijn van mening dat je - voor de omzetbelasting - over een (sluitende) kilometeradministratie moet beschikken om gebruik te kunnen maken van de wettelijke regeling voor het bepalen van de correctie voor het (gratis) privégebruik door de ondernemer.

 

Gelukkig heb je dan ook de forfaitaire regeling.

Voor diegene die betere dingen te doen heeft dan alle ritjes te specificeren (of een gok nemen dat jaarlijkse begin- en eindstanden van de teller genoeg zijn om dit allemaal aannemelijk te maken).

 

Maar let op: Een 'sluitende kilometeradministratie' voor de omzetbelasting is niet hetzelfde als een (met je zakelijke agenda sluitende) rittenregistratie waarmee je voor de inkomstenbelasting moet bewijzen dat je max. 500 privékilometers gereden hebt! Want op zo'n rittenstaat zijn dan weer allerlei eisen van toepassing.

 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     806 43

 

Maar let op: Een 'sluitende kilometeradministratie' voor de omzetbelasting is niet hetzelfde als een (met je zakelijke agenda sluitende) rittenregistratie waarmee je voor de inkomstenbelasting moet bewijzen dat je max. 500 privékilometers gereden hebt! Want op zo'n rittenstaat zijn dan weer allerlei eisen van toepassing.

 

sluitend is echt dat je ieder ritje registreert, ook (met name) de priveritten. Dit is noodzakelijk om echt goed aan te tonen dat je écht niet prive rijdt, je hebt in beginsel nl de schijn tegen met een auto voor de deur.

 

Voor de zakelijke kms volstaat het om aannemelijk te maken dat je die kms gemaakt hebt.

Naar een klant in Maastricht rijden, en dan een factuur betaald krijgen waarop ook die rit staat, s toch vrij aannemelijk.

Peter, bedoel je dan dat de BD een zo groot onderscheid maakt in IB en btw?

Ja meneer, voor de IB mag u wel 19 cent aftrekken, we geloven u. Maar straks komt mijn collega van de btw en die gelooft u niet?

Of bedoel je met 'sluitend' iets anders dan wat ik hierboven noemde (echt alle ritjes), gezien je opmerking over 'sluitend met de zakelijke agenda'.

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     4,7k 1 165

Peter, bedoel je dan dat de BD een zo groot onderscheid maakt in IB en btw?

 

Nou, de belastingdienst...

 

Er zijn gewoon twee verschillende wetten, met (o.a. in dit opzicht) verschillende uitwerkingen.

 

Hoe het in de praktijk allemaal gaat en uitpakt, dat is een tweede natuurlijk.

 

Vroeger was het meer "gelijk" overigens: Dan was de BTW-correctie gebaseerd op de 'IB-bijtelling' (als een bepaalde percentage over het privégebruik voor de inkomstenbelasting dus).

Maar dat "mocht niet meer voor Brussel" op een bepaald moment...

 

Link naar reactie
 • 0
Junior     10 0

Wat hierboven staat is te moeilijk.

 

Als je ondernemer bent voor de btw, dat ben je als je regelmatig met btw belaste omzet maakt en invult op je btw aangifte, dan kun je in beginsel alle btw over autokosten zoals brandstof en onderhoudskosten als voorbelasting in aftrek brengen.

 

Jaarlijks corrigeer je 1,5% van de cataloguswaarde op de laatste aangifte van het jaar. Dit tarief van 1,5% geldt als je de btw op de aanschaf niet hebt teruggevraagd. Als je dit wel hebt gedaan geldt de eerste vijf jaren een tarief van 2,7%

 

Bij gemengd onbelaste en belaste omzet doe je dit naar rato. Dus bij 20% belaste omzet in een jaar vraag je 20% van de btw terug en corrigeer je 20% van de 1,5% of 2,7% van de cataloguswaarde.

 

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     806 43

t is maar wat je moeilijk vind. Ligt toch aan de cijfertjes welke methode het beste is?

Stel (stel he heb ik niet) je hebt een auto van € 40.000, en je rijdt weinig.

 

de 2,7% waar je over spreekt, is dan wat je prive nog moet betalen, dat is dan € 1080 !

Dan betaal ik liever € 800 minder met een km administratie. maar jij mag dat moeilijk vinden.

 

Ik vind de materie wel interessant hoor, maar ik registreer al ivm de 19 ct /km.

De hoofdvraag was wel: hoe scheid ik de zakelijke kms in belast en onbelast.

En daar zijn al goede antwoorden op gekomen. Nieuwe visies op dat punt zijn nog welkom natuurlijk.

Link naar reactie
 • 0
Junior     6 0

 

Maar let op: Een 'sluitende kilometeradministratie' voor de omzetbelasting is niet hetzelfde als een (met je zakelijke agenda sluitende) rittenregistratie waarmee je voor de inkomstenbelasting moet bewijzen dat je max. 500 privékilometers gereden hebt! Want op zo'n rittenstaat zijn dan weer allerlei eisen van toepassing.

 

 

Hallo allemaal,

 

Ik heb een vraag over BTW op autokosten. Op zoek naar het antwoord kwam ik op deze discussie. Ik ben inmiddels een beetje in de war geraakt van alle antwoorden die soms tegenstrijdig zijn/lijken.

 

Mijn oorspronkelijke vraag:

De radioluisteraars herkennen vast de reclame van een brandstof-administratie-club. Die zeggen (en staat ook op hun website): "Veel ondernemers weten niet, dat de fiscus tankbonnen zonder naamsvermelding niet erkent als volwaardig factuur."

 

Is dat juist? Ik meen van niet, omdat bij uitgaven onder een bepaald bedrag (weet even niet meer welk, maar een normale tankbeurt komt daar niet boven) naamsvermelding niet nodig is. Het is voor zover ik weet wél nodig met PIN-pas af te rekenen, zodat kan worden aangetoond dat uitgave van bankrekening van ondernemer is afgeschreven.

 

Mijn bijkomende vraag, gelet op de reactie van Peter_CVinfo:

Is het bijhouden van elke rit (datum, van-naar, prive/zakelijk, beginstand en eindstand km-teller) in (uiteindelijk) een Excel-sheet een sluitende kilometer/rittenregistratie voor een zzp'er die zijn privé auto zakelijk gebruikt?

 

Hoop dat iemand van jullie een helder antwoord heeft! Bij voorbaat dank!

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     806 43

Goed om dit nog maar eens aan te halen want die reclame is erg misleidend.

MKB brandstof wil natuurlijk dat je hun pas koopt voor €70.

 

Een bonnetje (van tanken) alleen is niet genoeg. Je kunt immers ook wel bonnen van de vloer rapen.

Een bonnetje plus een bankafschrift van hetzelfde bedrag is wel genoeg aangetoond dat jij getankt hebt.

De belastingdienst heeft immer ook wel een vaag vermoeden dat ook jij af en toe eens moet tanken.

 

beginstand - reisdoel -eindstand -gereden kms is genoeg voor de bel dienst.

Van wat ik begrepen heb is dit voor alleen de zakelijke kms genoeg (waarbij dan begin en eindstand ook niet hoeven), teneinde die 19 ct terug te kunnen claimen.

 

Voor de bijtelling-ontwijking (dus zstellen dat je <500 km rijdt) is de BD wat kritischer. Het lijkt mij, zelfs ik zou dat nog kunnen programmeren, dat BD met begin-eindstand en ook de tankbeurten precies het verbruik bijhoudt, en zo in de gaten kan houden dat je dan inderdaad weer de tank leeg had.

 

Wil je overigens een pasje, met een zakelijke factuur op naam eens per maand, dan kun je het beste een pasje van een benzinemaatschappij halen.

die zijn gratis, je moet wat geld storten op een rekening, waar je dan van af haalt per tankbeurt, maar geen nood: de rente op die rekening is vaak flink hoger dan bij de bank.

Link naar reactie
 • 0
Legend     377 23

of mis ik dan iets?

 

Tja, wat is missen op dit gebied...

 

De meeste fiscalisten en geleerden zijn van mening dat je - voor de omzetbelasting - over een (sluitende) kilometeradministratie moet beschikken om gebruik te kunnen maken van de wettelijke regeling voor het bepalen van de correctie voor het (gratis) privégebruik door de ondernemer.

 

 

 

 

 

de correctie voor gratis prive gebruik heeft hier toch helemaal niets mee te maken als je de zakelijke km's a 0,19 opvoert ???

 

De autokosten draag je in dat geval allemaal prive, per zakelijke km voer je 0,19 op en over het deel zakelijke km's mag je percentage-gewijs de btw aftrekken. In dit geval heb je dan nog te maken met een deel niet belaste werkzaamheden waardoor je de btw op het zakelijke deel nog extra moet corrigeren.

Ik krijg het idee dat binnen dit topic 2 dingen door elkaar heen lopen:

zakelijke km's a 0,19 opvoeren of

de auto zakelijk nemen (en alle kosten zakelijk boeken) en dan een correctie opvoeren voor prive gebruik.

 

 

ahqbeheer: participatie, vastgoed, advies en coaching

www.websitevanons.nl leverancier van brand spinazie

Link naar reactie
 • 0
Legend     4,7k 1 165

Hoi Astrid,

 

Je hebt helemaal gelijk dat er hier van alles 'bij gehaald' wordt.

 

En je hebt gelijk dat je voor de zakelijke km's met de privéauto voor de inkomstenbelasting geen km-administratie nodig hebt. Een specificatie van de gereden km's is genoeg (als die goed en kloppend is!).

 

Maar voor de BTW is het toch anders, althans als je de wettelijke regeling wil gebruiken.

En dat was precies wat TS eerst van plan was (als ik het goed begrijp dan). Hij wilde het zakelijke gedeelte van de door hem betaalde voorbelasting op het gebruik (dus benzine en onderhoud) voor zijn privéauto terugvragen/verrekenen. Voor het gedeelte dat gebruikt werd voor zijn belaste prestaties, wel te verstaan.

 

En dan zal je het toch echt (althans als je het goed wil doen) moeten doen zoals al omschreven.

 

Peter

 

(p.s. Overigens zou ik persoonlijk toch voor de forfaitaire regeling gaan. Is een stuk makkelijker.)

 

Link naar reactie
 • 0
Junior     10 0

@Whugos

 

Aan de hand van de bonnetjes moet de Belastingdienst jou kunnen identificeren.

 

Dat wil zeggen dat je naam er op staat OF dat er op staat dat er per pin betaald is met een betaalpas die aan jou of je bedrijf te linken is.

 

Het mag beide dus.

 

 

@Realist

 

Mocht je toch kiezen voor de forfaitaire regeling: waarschijnlijk geldt het tarief van 1,5% voor jou omdat je bij aanschaf, neem ik aan, de btw over de auto niet hebt teruggevraagd. Hoe meer je privé rijdt, hoe voordeliger dit is. Of dit in jouw situatie voordelig is zou je uit kunnen rekenen.

Link naar reactie
 • 0
Legend     806 43

@Whugos

 

@Realist

 

Mocht je toch kiezen voor de forfaitaire regeling: waarschijnlijk geldt het tarief van 1,5% voor jou omdat je bij aanschaf, neem ik aan, de btw over de auto niet hebt teruggevraagd. Hoe meer je privé rijdt, hoe voordeliger dit is. Of dit in jouw situatie voordelig is zou je uit kunnen rekenen.

inderdaad. Dat is al wat anders dan de "tip" dat je gewoon lekker makkelijk die forfaitairre regeling moet gebruiken.

 

Eigenlijk geldt voor ieder forfaitair bedrag van de belastingdienst (die stelling durf ik wel aan) dat het atijd per geval verschillend is of je daar bij inschiet of juist aan overhoudt. Daarom is het ook forfaitair: de BD rekent een soort gemiddelde uit. Voor veel mensen is dat lucratief, voor anderen is dat duur. Dat verschilt ook nog eens in de tijd, omdat forfaitaire regelingen niet erg snel aangepast worden aan de marktprijzen. Neem de 19 ct per km, of de 4% geschat rendement.

 

1,5% (of 2,7%) levert een vast bedrag op, dus iedereen voelt aan dat je bij weinig kms erbij inschiet, en bij veel kms dit lucratief kan zijn. (of op zijn minst dan minder gedoe)

 

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  6 leden, 160 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.