Ga naar inhoud
 • 0

Afweging tussen In loondienst of Overeenkomst van Opdracht

 • Translate to English
Newbee     1 0

Ik zou graag de voor- en nadelen, valkuilen, fiscale en financiele consequenties van een loondienstverband (al dan niet via payrolling) en de overeenkomst van opdracht - geen werkgeversgezag tegen elkaar af willen wegen.

Ik vraag me af wat het beste is in mijn persoonlijke situatie, maar ook in meer algemene zin voor iedereen die, net als ik, werkt als freelancer voor (grotendeels) 1 opdrachtgever.

 

Mijn situatie:

Ik werk als Freelancer, en voor het grootste deel (ca. 90%) voor 1 opdrachtgever. Vooralsnog heb ik geen loondienstverband. Eventueel kan ik daarop aandringen, maar dat wil ik uiteraard pas doen als dat voor mij gunstig zou zijn. Bovendien zit er een risico aan, namelijk dat de opdrachtgever dan zegt: 'Als jij niet (meer) als freelancer wilt werken, zoeken we iemand anders', en dan blijf ik met lege handen achter. Vandaar dat ik eerst mezelf wil orienteren, voor ik een gesprek aanga.

 

Wat betreft de aard van de werkzaamheden (Tekstschrijver) kan ik dit namelijk goed als freelancer doen.

 

Bij de nieuwe modelovereenkomsten van de Belastingdienst zit de variant: Overeenkomst van Opdracht - geen werkgeversgezag.

 

Dat is dus een mogelijkheid. Een andere mogelijkheid is om te werken via payrolling, als de opdrachtgever mij niet zelf in dienst wil nemen, en het toch een loondienstverband zou (moeten) zijn.

 

Ik wil dus graag weten wat de voor- en nadelen van alle opties zijn.

 

Uitgangspunt: er is sprake van 1 (hoofd)opdrachtgever.

Ik ben dus niet op zoek naar meerdere opdrachtgevers. Deze 'schijnzelfstandigheid' wil ik ondervangen met

a) opdrachtgever 'moet' mij in dienst nemen (heb daar zelf weinig over te zeggen)

of b) payrolling

of c) werken met overeenkomst van opdracht - geen werkgeversgezag (in mijn geval van toepassing)

 

Wanneer is het gunstig om voor het een te kiezen, en wanneer voor het ander?

 

N.B. De belastingaftrek voor zelfstandig ondernemers is (volgens mij) sowieso niet van toepassing als je een 'freelancer' bent zoals hierboven omschreven (1 opdrachtgever). Dat voordeel valt dus weg.

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

13 antwoorden op deze vraag

 • 0
Legend     1,7k 138

Als je de voor en nadelen moet vragen dan ben je denk ik al geen ondernemer..

Want dat is typisch iets dat ondernemers nooit doen...

 

@TS, je kunt je sterk afvragen of niet reeds een dienstverband hebt.

 

 

That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,8k 4 268

Voornamelijk voor één opdrachtgever werken kan er op wijzen dat er sprake is van een verkapt dienstverband. Dit kan gevolgen hebben voor de belastingen; als de fiscus beoordeelt dat er inderdaad sprake is van een verkapt dienstverband, moeten jij en de opdrachtgever alsnog bepaalde belastingen betalen.

 

De opmerking van RT dat er mogelijk zelfs sprake is van een dienstverband, snap ik echter niet. Ik weet dat dat al snel het geval is als je loon betaald krijgt, maar ik neem aan dat jij facturen stuurt? Hoe zit dat?

Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Link naar reactie
 • 0
Legend     1,7k 138

Voornamelijk voor één opdrachtgever werken kan er op wijzen dat er sprake is van een verkapt dienstverband.

Maar....

De opmerking van RT dat er mogelijk zelfs sprake is van een dienstverband, snap ik echter niet.

Je snapt je zelf wel of...? ;)

 

 

That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,5k 28 1875

Ik las dienstverband = baan. Daar zitten allerlei beschermingen aan vast die je bij een verkapt dienstverband niet hebt.

Bij mij weten is een verkapt dienstverband een dienstverband = baan, en daar zitten allerlei beschermingen aan vast die je als zelfstandige niet hebt.

 

Een verkapt dienstverband is iets anders dan een fictief dienstverband

 

Tot slot is er nog de term "Verkapte dienstbetrekking", wanneer een

werkgever en werknemer pretenderen dat ze opdrachtgever en opdrachtnemer

zijn en er dus geen loondienstcontract is, maar de belastingdienst hun

relatie wel als dienstbetrekking beoordeelt. In dit geval is er gewoon

sprake van een "echte dienstbetrekking" (en niet van een "fictieve

dienstbetrekking", zoals op het internet veel gezegd wordt).

 

 

Zelf online je Movir AOV berekenen én afsluiten? -> www.aovzelfdoen.nl 

 

Toch liever advies of vragen over andere risico's en verzekeringen? Mijn collega's van B2Bsure helpen je graag verder.

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,8k 4 268

Dit heb je neem ik aan van deze posting van Lancelots, waar iemand een medewerker van de belastingdienst parafraseert.

 

De belastingdienst lijkt me echter niet over zaken als ontslagbescherming te gaan. En wat als je tijdens je dienstverband ziek was? Of iets al dan niet een verkapt dienstverband is, wordt pas achteraf bepaald. Heb je dan alsnog recht op het loon dat je doorbetaald had moeten krijgen?

Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,5k 28 1875

Dit heb je neem ik aan van deze posting van Lancelots, waar iemand een medewerker van de belastingdienst parafraseert.

Klopt.

 

De belastingdienst lijkt me echter niet over zaken als ontslagbescherming te gaan. En wat als je tijdens je dienstverband ziek was? Of iets al dan niet een verkapt dienstverband is, wordt pas achteraf bepaald. Heb je dan alsnog recht op het loon dat je doorbetaald had moeten krijgen?

Als mijn begrip van "verkapt dienstverband" (=dienstverband) klopt wel, want dan is er immers gewoon sprake van een dienstverband, met alle bijbehorende rechten en plichten.

 

 

 

 

Zelf online je Movir AOV berekenen én afsluiten? -> www.aovzelfdoen.nl 

 

Toch liever advies of vragen over andere risico's en verzekeringen? Mijn collega's van B2Bsure helpen je graag verder.

Link naar reactie
 • 1
Legend     1,7k 138

Ik las dienstverband = baan. Daar zitten allerlei beschermingen aan vast die je bij een verkapt dienstverband niet hebt.

Jij gaat kennelijk uit van het begrip fictief dienstverband, zoals gehanteerd door de belastingdienst.

Dat is, zoals Norbert al opmerkte, iets anders dan verkapt dienstverband, waar mee bedoelt wordt dat er sprake is van een dienstverband, terwijl men de schijn ophoudt dat dat niet het geval is.

 

Het begrip loon is overigens niet beperkt tot het arbeidsrecht. Ook bij de overeenkomst van opdracht hanteert de wetgever het begrip 'loon', zie bijvoorbeeld art. 7:405 BW.

Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf is aangegaan, is de opdrachtgever hem loon verschuldigd.
Dat TS aan zijn opdrachtgever/werkgever factureert, betekent dus niet dat hij geen loon ontvangt.

 

Dus, als jij een 'opdrachtnemer' hebt die iedere morgen om half 9 op kantoor is (persoonlijke arbeid), die jouw instructies opvolgt (gezagsverhouding), arbeid verricht en daar een beloning voor krijgt (loonverplichting)...dan is dat gewoon een werknemer.

That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,8k 4 268

Nee, ik ga niet uit van een fictieve dienstbetrekking. Toevallig weet ik wat dat is, omdat ik laatste in verband met de VAR-vervanger iets heb uitgezocht over de artiestenregeling.

 

Waar het mij om gaat is de vraag: als de belastingdienst jouw relatie met de opdrachtgever als een verkapt dienstverband ziet, is er vanaf dat moment een impliciete arbeidsovereenkomst?

 

Zonder boek 7 helemaal door te spitten durf ik wel te stellen dat de fiscus niet zomaar arbeidscontracten bij derden kan uitdelen alsof het M&M's zijn. Wikipedia lijkt me daar gelijk in te geven en noemt 4 factoren die een rechter meeneemt bij het bepalen of iets nu wel of niet een arbeidsovereenkomst is:

 

[*]De bedoeling van partijen: Allereerst dient de rechter te onderzoeken of de procespartijen bij het aangaan van de overeenkomst, een arbeidsovereenkomst beoogd hadden.

[*]Het formele gezagscriterium: Ten tweede bekijkt de rechter of de werknemer in de organisatie is ingebed.

[*]Het materiële gezagscriterium: Is de werknemer niet ingebed in de organisatie, dan kan er wellicht toch een arbeidsovereenkomst bestaan, omdat de werkgever inhoudelijke instructies geeft aan de werknemer.

[*]De maatschappelijke positie van de partijen: Ten slotte kijkt de rechter hoe de onderlinge verhoudingen zijn tussen de partijen. Blijkt bijvoorbeeld dat de werknemer zijn werk als 'extra' werk doet, naast zijn gewone baan, kan de rechter oordelen dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. De eerder genoemde criteria moeten dan ook in aanmerking worden genomen.

 

Dit komt uit het arrest Groen/Schroevers (HR 14 november 1997, NJ 1998/149).

 

In een lezing aan de UvA (zo te zien) zegt de hoogleraar arbeidsrecht Ronald Beltzer (PDF): "Voorgaande overweging [of er al dan niet een arbeidsovereenkomst was beoogd] sloot aan bij de opkomst van aanbieders van arbeid op de arbeidsmarkt met een goede economische en maatschappelijke positie en die dermate bewust, en met begrijpelijke reden, afzien van de bescherming die de arbeidsovereenkomst biedt, dat ze ook aan die keuze kunnen worden gehouden.Meestal zijn dergelijke personen niet “in dienst”, al is de begrenzing met de opdracht lastig, omdat ook daar een instructiebevoegdheid bestaat. Zouden we nu anders moeten oordelen vanwege een snelle toename van de ‘flexibele schil’, in het bijzonder de zzp’ers?"

 

Hij vervolgens een hele rits arresten aan waaruit blijkt dat de HR aan de zogeheten partijbedoeling voorbijgaat en overeenkomsten van opdracht (of soortgelijk) toch als arbeidsovereenkomst.

 

Ik had dit overigens moeten weten. Beltzer noemt de Gouden Kooi-uitspraak waar ik in 2011 zelf nog over had geblogd. :/ In dat geval was de vraag of een realityshowdeelnemer recht had op WW. Het antwoord was ja.

 

Hoe dan ook, het is mij nog steeds niet duidelijk in hoeverre de mening van de belastingdienst hierbij van belang is. Ik vraag me ook af of dat ooit getoetst zal worden; de belastingdienst lijkt me alleen geïnteresseerd in afdrachten, en een opdrachtnemer zal niet zomaar tegen zijn opdrachtgever beweren: vanaf nu ben je mijn baas, waar is mijn salaris?

Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,5k 28 1875

@Branko; het kwartje valt bij mij nu pas :)

 

Ik heb gisteravond een citaat gebruikt om te verduidelijken dat verkapt en fictief dienstverband niet het zelfde zijn. In dat citaat staat ook dat de belastingdienst dat zou beoordelen. Dat lijkt mij inderdaad niet het geval... Die beoordeling vindt voornameliijk plaats door rechter en/of - bij werkeloosheid of Ziekte - het UWV.

 

 

Zelf online je Movir AOV berekenen én afsluiten? -> www.aovzelfdoen.nl 

 

Toch liever advies of vragen over andere risico's en verzekeringen? Mijn collega's van B2Bsure helpen je graag verder.

Link naar reactie
 • 0
Legend     1,7k 138

Branco, ik kan jouw omzwervingen niet helemaal plaatsen.

 

TS vreesde met lege handen te komen staan als hij bij zijn opdrachtgever aandrong op een dienstverband.

...Vooralsnog heb ik geen loondienstverband. Eventueel kan ik daarop aandringen, maar dat wil ik uiteraard pas doen als dat voor mij gunstig zou zijn. Bovendien zit er een risico aan, namelijk dat de opdrachtgever dan zegt: 'Als jij niet (meer) als freelancer wilt werken, zoeken we iemand anders', en dan blijf ik met lege handen achter.

Daarop stelde ik dat die vrees wellicht onterecht is als er feitelijk reeds sprake is van een dienstverband. Die stellingname is m.i. verdedigbaar gelet om de omstandigheden.

 

Ik zie niet in wat het begrip 'fictief dienstverband' hier mee te maken heeft.

 

That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Link naar reactie
 • 0
Legend     478 1 112

Ik zou graag de voor- en nadelen, valkuilen, fiscale en financiele consequenties van een loondienstverband (al dan niet via payrolling) en de overeenkomst van opdracht - geen werkgeversgezag tegen elkaar af willen wegen.

(...)

Mijn situatie:

Ik werk als Freelancer, en voor het grootste deel (ca. 90%) voor 1 opdrachtgever. Vooralsnog heb ik geen loondienstverband. (...)

Wat betreft de aard van de werkzaamheden (Tekstschrijver)

(...)

Ik ben dus niet op zoek naar meerdere opdrachtgevers. Deze 'schijnzelfstandigheid' wil ik ondervangen met

a) opdrachtgever 'moet' mij in dienst nemen (heb daar zelf weinig over te zeggen)

of b) payrolling

of c) werken met overeenkomst van opdracht - geen werkgeversgezag (in mijn geval van toepassing)

(...)

N.B. De belastingaftrek voor zelfstandig ondernemers is (volgens mij) sowieso niet van toepassing als je een 'freelancer' bent zoals hierboven omschreven (1 opdrachtgever). Dat voordeel valt dus weg.

 

 

Het heeft weinig zin om de voor- en nadelen van de genoemde opties tegen elkaar af te wegen zolang het zeer de vraag is of alle opties wel relevant zijn. Ik vraag me af of loondienst in casu echt een optie is. Gezien de situatie (90% werken voor 1 opdrachtgever) zal de opdrachtgever tot nu toe steeds een VAR-WUO van jou hebben ontvangen, zodat ze is gevrijwaard voor naheffingen. Een dergelijke opdrachtgever heeft i.h.a. ook in 2016 geen trek in het aangaan van een loondienstverband.

 

Jou inhuren via een payroll bureau kost een vergoeding aan de payroller, dus dat is (voor jou en/of de opdrachtgever) een duur alternatief voor jou inhuren als ZZP'er. Dus als jouw opdrachtgever straks nog steeds nergens aan vast wil zitten en nog steeds zo goedkoop mogelijk uit wil zijn, dan gaat hij per 1-4-2016 per definitie voor de opdrachtovereenkomst waarbij geen sprake is van werkgeversgezag. Want dan is het aan de fiscus om te bewijzen dat er feitelijk toch sprake is van werkgeversgezag en aangezien die het al druk genoeg heeft met andere dingen en ze beschikt over te weinig budget, zal de handhaving daarvan straks wel weer geen reet voorstellen, zoals ook het geval was/is met de VAR.

 

Overigens, als beide partijen geen risico willen lopen op kostbare discussies met c.q. correcties van de fiscus en op het moeten beëindigen van de samenwerking, dan kan je ook kiezen voor de Uniforce-BV. Deze oplossing kost je overigens jaarlijks minstens 2.500 euro aan conceptfee en extra administratiekosten.

 

Tot slot: ook als je wel IB-ondernemer bent, maar slechts 1 opdrachtgever hebt, kan je profiteren van de zelfstandigenaftrek e.d., (tenminste zolang je voldoet aan het urencriterium). Niet vergeten te claimen dus, tenzij je het risico op discussies en correcties bij voorbaat al wil minimaliseren.

Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  0 leden, 42 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.