Ga naar inhoud
 • 0

Inhuur op basis van uren

 • Translate to English
Senior     59 2

Ik ben afgelopen jaar ingehuurd op project 1 (als ZZP-er). De opdrachgever wenste mij in te huren voor 36 uur per week. Omdat de hoeveelheid werk (zwaar) tegenviel gevraagd of ik er een klus naast mocht doen. Was geen probleem, mits ik de afgesproken producten op tijd zou opleveren. Op die manier ben ik halverwege het jaar project 2 gaan doen. Ingehuurd voor 32 uur per week. Met die opdrachtgever afgesproken dat ik de helft van de werkzaamheden door een 2e zzp-er zou laten doen (iemand die zij al kende). Beide projecten vonden plaats bij een landelijke overheidsorganisatie. Zodoende had ik op papier 68 uur, waarvan 16 uur voor mijn collega.

 

Nu krijg ik vanuit project 1 het verwijt dat ik een tweede klus binnen die landelijke organisatie heb aangenomen, en dat ik te veel uren in rekening heb gebracht. Wat betreft het eerste verwijt: ze kunnen van alles vinden, maar me niets maken. Achteraf gezien was het geen handige actie van mij, maar dat hangt samen met het intern functioneren van de organisatie.

 

Het tweede punt: ik heb te veel uren in rekening gebracht. Nu staat in de inhuurvoorwaarden:

 

Urenregistratie en facturering geschieden via het systeem van de Opdrachtgever en conform de gegeven instructies. De inzetperiode en het goedgekeurde budget in het administratieve system van de Opdrachtgever is leidend voor de facturatie

 

De ARVODI is als bijlage bij de inhuurvoorwaarden gevoegd en daar staat dat alleen werkelijk gemaakte kosten en uren worden vergoed. Tenzij er sprake is van een vaste prijsafpsraak.

 

De Opdrachtgever (die tot half december zonder vragen mijn uren heeft goedgekeurd, terwijl het project 5 maanden vertraging had opgelopen) beroept zich nu op het artikel in de ARVODI, terwijl mijn standpunt is dat ik a) beschikbaar ben geweest voor die uren die ik heb geboekt en b) het artikel uit de inhuurvoorwaarden zegt dat er een vaste prijsafspraak is (aantal uur x mijn tarief).

 

Binnen het gestelde budget van uren x tarief heb ik de gevraagde werkzaamheden verricht (tot volle tevredenheid van de opdrachtgever nota bene).

 

Per saldo heb ik zelf al ruim 140 uur niet in rekening gebracht, omdat ik niet het onderste uit de kan hoefde te hebben.

 

Ik werk al jaren op detacheringsbasis (sinds 2008 als zelfstandige) en mijn uitgangspunt is altijd geweest dat:

 

- de Opdrachtgever schat een bepaalde hoeveelheid werk op basis van uren en een periode

- de opdractnemer stelt iemand beschikbaar om dat werk te verrichten binnen die periode

- voldoen de werkzaamheden van de opdrachtnemer, dan vergoed de opdrachtgever het aantal afgesproken uren per week.

 

Eén en ander is aanleiding geweest om mijn contractverlenging op 10 januari van dit jaar stop te zetten per 1 januari van dit jaar, met als argument dat ik het voorgestelde contract zou hebben geweigerd, omdat ik het tarief te laag zou vinden. Dit is bezijden de waarheid, daar ik vorige week gewoon mijn werkzaamheden heb verricht en met de Opdrachtgever in gesprek was over de aanpassingen in het contract (andere functie).

 

Per saldo wil de oodprachtgever 88 uur van vorig jaar niet meer vergoeden, en meen ik recht te hebben op de betaling van 36 uur per week tot 10 februari (maand opzegtermij).

 

Vast wel iemand die kan zeggen waar ik wel of niet gelijk heb. Alvast bedantk voor de moeite.

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

16 antwoorden op deze vraag

 • 0
Senior     86 15

Een lastige kwestie. Om een goed oordeel te kunnen vellen zou ik moeten weten wat er precies in jouw inhuurvoorwaarden staat. Staat daar heel duidelijk in dat een vaste prijsafspraak is gemaakt (een andere bepaling dan die jij nu citeert)?

 

En voorts, als daar bijvoorbeeld uitdrukkelijk staat dat jullie met de facturering afwijken van de ARVODI, dan kun jij gelijk hebben (ik vermoed dat dit niet het geval is). Als daar bijvoorbeeld in staat dat indien de huurvoorwaarden afwijken van de ARVODI, en dat in dat geval de huurvoorwaarden gelden, dan kun jij wederom gelijk hebben.

 

In artikel 16.5 van de ARVODI staat echter ook:

 

Indien door gewijzigde inzichten van Opdrachtgever of door wijziging van de voor de te verrichten prestaties van belang zijnde wettelijke voorschriften de prestaties die Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst moet verrichten, aantoonbaar worden verlicht dan wel verminderd, is sprake van minderwerk, dat voor verrekening in aanmerking komt. Indien een Partij meent dat van minderwerk sprake is, doet zij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de andere Partij.[/u] Indien een vaste prijs is overeengekomen, bepalen partijen in onderling overleg het bedrag van het minderwerk, dat met de te betalen prijs wordt verrekend.[/u]

 

Is aan de voorwaarden van dit artikel voldaan (gewijzigde inzichten/wetgeving, kennisgeving etc.)? Kennelijk kan dan zelfs - ook al is sprake van een vaste prijs- minder werk worden verrekend...

Juridisch adviseur met focus op privacy, auteursrecht, merkenrecht, contracten en startups.

 

www.maylegal.nl

0653872244

Link naar reactie
 • 0
Legend     3k 6 452

Als je voor een inhuurklus minder uren kunt maken dan begroot en je er hierdoor bij in zou schieten zou ik het nog vervelend voor je vinden. Maar als je ondertussen doodleuk een andere betaalde klus aanneemt en zo je uren dubbel in rekening wilt brengen vind ik dat niet geweldig. Niet gehinderd door juridische kennis snap ik de opdrachtgever wel.

 

Overigens zie je bij steeds meer opdrachten in de voorwaarden staan dat het totaal van je opdrachten niet boven de 36 uur per week uit mag komen. Begrijpelijk, als ik je verhaal lees.

 

Het lijkt me hier de vraag of je contact gemaakte of beschikbare uren vergoed. En of er wel sprake was van een vaste prijsafspraak, zoals je stelt. Als "adviseur contractbeheersing" zou je daar toch zelf de nodige kennis van moeten hebben?

 

Of je formeel in je recht staat weet ik niet, ik zal dit draadje blijven volgen. Maar wil je dat recht wel uitspelen? Wat zou je zelf een redelijke oplossing vinden?

Inflectioninterim managementtraining, coaching en mediation voor de publieke sector.

Link naar reactie
 • 0
Senior     59 2

Dat je die 36 uur steeds meer ziet verschijnen, is dus mijn schuld. ;D

 

Ik heb dus op eigen initiatief al minder uren in rekening gebracht. Formeel was het 36 uur, maar het budget liet 40 uur toe, die ik ook mocht boeken. Gemiddeld heb ik na mij de start van mijn 2e klus uiteindelijk 30 uur/week betaald gekregen. Plus 16 uur op klus 2.

 

En natuurlijk kan er sprake zijn van Minderwerk. Maar dat had de Opdrachtgever dan zelf moeten aandragen. De consequentie voor de opdrachtgever is dat ik dan ook daarna minder beschikbaar ben. De Opdrachtgever wenste mij echter ook voor komend jaar voor 36 uur in te huren. Ik ben geen oproepkracht met een nul uren contract.

 

Minder uren is ook niet bespreekbaar. Dit staat in de nieuwe uitvragen, onder het zelfde stukje als dat je niet meer dan 36 uur mag werken voor de betreffende opdrachtgever. Mijn standpunt is dat een opdrachtgever er dan ook voor hoort te betalen. Wat ik met de rest van mijn tijd doe van die 7x24 uur heeft een opdrachtgever niets te maken. Had ik die uren elders gemaakt (volledig uit het zicht van de Opdrachtgever) had men het niet geweten en had men er niets van kunnen vinden.

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,8k 4 268

Een vaste prijs is voor mij (bijvoorbeeld): ik doe het totaal van de werkzaamheden voor 20.000 euro.

 

Dat zou je ook kunnen omschrijven als: ik doe het totaal van de werkzaamheden in 200 uur en reken daarvoor een tarief van 100 euro per uur.

 

Ik heb de indruk dat dit niet is wat jij hebt afgesproken. Dat klinkt meer als: ik werk totdat de opdracht af is voor 100 euro per uur en met een maximum van 32 uur per week. Vergis ik me? Voor mij is dat geen vasteprijsafspraak.

 

Wat ik met de rest van mijn tijd doe van die 7x24 uur heeft een opdrachtgever niets te maken.

Behalve als dat onderdeel is van de overeenkomst die je met de opdrachtgever hebt.

Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Link naar reactie
 • 0
Senior     59 2

De opdrachtgever wenst een medewerker om een bepaalde functie te vervullen voor de duur van (in mijn geval) 36 uur en voor een bepaalde periode. De werkzaamheden worden vervuld onder verantwoordelijkheid van een oogtoezichthouder (aldus de inhuurvoorwaarden en uitvraag).

 

Dat betekent dat ik gewoon 36 uur per week beschikbaar moet zijn om de door de opdrachtgever opgedragen werkzaamheden te verrichten, en dat voor een bepaalde periode. Dat is dus volgens de tweede manier zoals door jouw omschreven. Het aantal uren en de periode wordt door de Opdrachtgever vooraf vastgesteld, en na opdracht dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd (die vooraf slechts zijn aangeduid als een functie).

 

Ik vind het te krom voor woorden, maar ik krijg dus al tegenargument dat wanneer ik mijn werkzaamheden door een hogere informatieverwerking en een creatieve manier van werken 2x zo snel mijn werk doe, ik dus slechts de helft betaald zou moeten krijgen.

Link naar reactie
 • 0
Junior     13 0

Ik werk voornamelijk ook uurtje factuurtje. Werk ik minder uurtjes, stuur ik ook minder factuurtjes...

 

Dat is echt iets anders dan een werkpakket afspreken tegen een vaste prijs, waar je de kans hebt om het in minder tijd af te ronden met als risico dat je er langer over doet. Je zit dan met offertes, acceptatie, garantie, etc te kijken.

 

Jouw verhaal klinkt als een geval van iemand inhuren die (op locatie) mee komt helpen en betaald wordt naar de hoeveel daadwerkelijk gewerkte uren (detacheringsconcept).

Link naar reactie
 • 0
Senior     59 2

Mijns inziens dus niet.

 

in de opdrachtbevestiging staat:

 

Inhuur periode: 1 januari 2016 tot 31 december 2015.

Te werken uren per week: 36

 

En geen opzegtermijn voor mij als Opdrachtnemer.

 

In de nieuwe uitvragen staat tevens dat het niet mogelijk is minder te werken dan het gevraagde aantal uren.

Link naar reactie
 • 0
Legend     3k 6 452

Ik vind het te krom voor woorden, maar ik krijg dus al tegenargument dat wanneer ik mijn werkzaamheden door een hogere informatieverwerking en een creatieve manier van werken 2x zo snel mijn werk doe, ik dus slechts de helft betaald zou moeten krijgen.

 

Jouw "hoge informatieverwerking en creatieve manier van werken" zou je als onderscheidend vermogen kunnen inzetten om ingehuurd te worden in plaats van al die anderen die zich aanbieden. Met de mentaliteit die je nu hebt, prijs je jezelf volgens mij ontzettend uit de markt. Ik zeg wel eens dat mijn werk (ook op urenbasis voor overheidsorganisaties) juist bestaat uit het in (te) weinig tijd (te) grote problemen oplossen. Dat is precies waarin ik me onderscheid van de in de organisatie beschikbare capaciteit. Ik factureer uitsluitend gemaakte uren, nooit meer dan dat.

 

 

Inflectioninterim managementtraining, coaching en mediation voor de publieke sector.

Link naar reactie
 • 0
Senior     59 2

Ook dat ligt nog al anders. Ik moet inschrijven onder een bepaald (niet genoemd maar wel bestaand plafond) om uberhaupt in aanmerking te komen. Ik kan niet mijn eigen tarief bepalen (of ik moet gewoon ergens anders gaan werken).

 

Vraag&aanbod en als de vraag laag is, heb ik pech.

 

Maar als ik een dergelijk contract aanga (voor 36 uur per week), kan ik niet nog ergens 24 uur per week gaan werken, omdat ik mijn werk in 16 uur aan kan. Want de Opdrachtgever kan elk moment wel een beroep doen op die 36

 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     806 43

Maar het lag niet aan jou superslimme manier van werken, maar omdat er gewoon weinig werk, weinig taken aangeboden werden. Dat schrijf je zelf

De opdrachgever wenste mij in te huren voor 36 uur per week. Omdat de hoeveelheid werk (zwaar) tegenviel gevraagd of ik er een klus naast mocht doen. Was geen probleem, mits ik de afgesproken producten op tijd zou opleveren.

Dan zijn er twee opties:

- je doet niets er naast (althans meldt dat niet) en vangt de afgesproken 36 uur uitbetaling

- je doet er wel iets naast, zij geven je daarvoor de ruimte, maar dan betalen ze je ook minder.

De crux zit m in dat deel tussen haakjes. Je hebt het gemeld, ook toestemming gevraagd, en ik zie het als een wederzijdse vernieuwing van de opdracht om met wederzijds goedvinden er iets naast te gaan doen, omdat de verwachte drukte bij opdrachtgever 1 wat tegenviel.

Link naar reactie
 • 0
Junior     10 0

Beetje vaag verhaal. Begrijp ik je goed dat je bij 1 opdrachtgever 2 opdrachten bent aangegaan?

Zij willen nu 88 uur niet aan jou uitbetalen omdat je die uren niet gemaakt hebt (of kunt hebben gemaakt)? (doordat je 2 bijna fulltime functies naast elkaar had)

Het hangt er ook vanaf wat je opdracht nu precies was. Is dat: ' 36 uur aanwezig zijn en product x en y afleveren' of ' product x en y afleveren'.

 

 

 

Link naar reactie
 • 0
Senior     59 2

Twee opdrachten van in totaal 78 uur, waarvan 16 uur uitbesteed en 4 uur niet geboekt. Dus 48 uur per week gedeclareerd. Deze discussie is inmiddels afgerond met de Opdrachtgever en alle gedeclareerde uren zijn betaald. Er was dus wel degelijk sprake van een vaste prijs. Alles geheel volgens de inhuurovereenkomsten. Als je dat niet wil, moet je mij geen twee contracten geven.

 

Nu loopt er nog een discussie over dit jaar. De afhandeling van het contract wat ik voor dit jaar heb, verloopt geheel volgens de regels (men heeft geprobeerd het contract domweg te annuleren, maar dat is niet gelukt), maar men wil het niet mogelijk maken om de resterende uren waar ik recht op heb, te declareren. Maar wel word ik verzocht de beëindiging van het contract (digitaal) te accorderen. Dat doen we dus nog even niet.

 

Ondertussen een nieuwe opdracht. Die maken er ook een potje van. Mondeling overeen gekomen dat ik 36 uur werk, maar omdat de huidige urendekking onvoldoende is, heb ik een contract voor 18 uur per week.

Link naar reactie
 • 0
Legend     645 15

De opdrachtgever wenst een medewerker om een bepaalde functie te vervullen voor de duur van (in mijn geval) 36 uur en voor een bepaalde periode. De werkzaamheden worden vervuld onder verantwoordelijkheid van een oogtoezichthouder (aldus de inhuurvoorwaarden en uitvraag).

 

Dat betekent dat ik gewoon 36 uur per week beschikbaar moet zijn om de door de opdrachtgever opgedragen werkzaamheden te verrichten, en dat voor een bepaalde periode. Dat is dus volgens de tweede manier zoals door jouw omschreven. Het aantal uren en de periode wordt door de Opdrachtgever vooraf vastgesteld, en na opdracht dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd (die vooraf slechts zijn aangeduid als een functie).

 

Ik vind het te krom voor woorden, maar ik krijg dus al tegenargument dat wanneer ik mijn werkzaamheden door een hogere informatieverwerking en een creatieve manier van werken 2x zo snel mijn werk doe, ik dus slechts de helft betaald zou moeten krijgen.

 

Dit is toch de normale gang van zaken? Je komt samen een contract overeen dat je 36uur per week werkt, en de uren die je dan werkt (over het algemeen gemiddeld minder dan 36uur per week) mag je vervolgens tegen het afgesproken uurtarief factureren.

 

En als je het werk slimmer en sneller kunt doen dan moet je dat verwerken in je uurtarief. Zoals gezegd, daar ligt je onderscheidend vermogen.

 

En eigenlijk vraag ik me hardop af, wat is er mis met 36uur per week...waarom meer...?

Link naar reactie
 • 0
Legend     806 43

Het gaat er toch om wat je overeenkomt: 36 uur werk.

 

Stel nou eens, dat je de gestelde opdracht niet in die tijd had afgekregen.

Dan had men kunnen zeggen: omdat je niet efficiënt genoeg werkt.

 

Moet je nu

a. de opdracht in je eigen tijd afmaken, of

b. krijg je voor de extra uren wel betaald

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  10 leden, 272 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.