Ga naar inhoud
 • 0

Vraag over aanstaande samenwerking met IT-partner

 • Translate to English
Junior     6 0

Ik ben al geruimte tijd bezig met een idee voor een onderneming die zich gaat toeleggen op IT-dienstverlening binnen het recruitment domein. Na een grondige uitwerking van, en onderzoek naar, mijn plannen ben ik nu uitgekomen bij een IT-organisatie met wie ik mijn plannen ga uitwerken. We zijn voornemens samen een BV te starten. Hierbij stuit ik op een aantal punten waar ik mijn hoofd vooralsnog over breek; input is zeer gewenst :)

 

In a nutshell: het IT-bedrijf gaat bestaande software-toepassingen die ze reeds ontwikkeld hebben ter beschikking stellen aan de nieuwe BV. Aan deze software geef ik met mijn ideeen een bepaalde twist, waardoor er een nieuw en innovatief systeem ontstaat (maar wel gebruik makend van hun tools).

 

Vraag 1 hierbij: Het bedrijf geeft aan dat het intellectueel eigendom hiervan niet bij de BV kan komen te liggen, doordat zij veel componenten die gebruikt zullen worden zelf ontwikkeld hebben. Hier kan ik inkomen. Maar wat zijn nu mogelijkheden om dit toch slim vast te leggen, om te voorkomen dat ik hun product ga doorontwikkelen, en dat ze na pakweg 2 jaar zeggen "bedankt, we gaan er nu zelfstandig de markt mee op!". Is er een bepaling te bedenken waarmee we toch aan elkaar vast zitten?

 

Vraag 2: Wat is, grofweg, een faire verdeling van de inkomsten. Ik ga full-time aan de slag (krijg een management fee), en zij leveren vooral hun software-pakket (dat een substantiele waarde vertegenwoordigd). Het bedrijf stelt voor dat zij 60% pakken van toekomstige omzet uit licensering van het product (dat lijkt mij fair), en 75% van gebruik van aanvullende instrumenten en tools (die ik dus samen met ze ga ontwikkelen). Dit laatste lijkt mij redelijk hoog, zeker omdat daar uiteindelijk veel potentie ligt voor extra omzet. De rest vloeit terug in de BV.

 

Vraag 3: Het voornemen is nu dat ik op basis van een management fee ga werken ipv in dienst treden BV. Totdat we een bepaalde omzet gerealiseerd hebben. Is dit een gebruikelijke/aan te raden route?

 

Alvast hartelijk bedankt aan eenieder die de moeite heeft genomen dit te lezen :)

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

15 antwoorden op deze vraag

 • 0
Legend     2,8k 4 268

Volgens mij is het zo dat het andere bedrijf sowieso de rechten op de oorspronkelijke software behoudt en dat jullie samen de rechten op de nieuwe software hebben. Om de nieuwe software te exploiteren (die gebaseerd is op de oorspronkelijke software), is van beide partijen toestemming vereist.

 

Ik vermoed dat dit overeenkomt met wat jullie willen, dus dat krijgen jullie zo gratis, uit de doos, van de auteurswet. (Wel elkaar nog even toestemming geven.)

 

Het kan zijn dat je de onderlinge afspraak maakt dat jij de software in je eigen richting mag doorontwikkelen en dat de andere partij (of jullie allebei) het resultaat mogen exploiteren. Je zou die wederzijdse toestemming kunnen laten verlopen als jullie samenwerking beëindigt. Op die manier voorkom je het risico dat jij de software zonder toestemming doorontwikkelt of dat zij jouw uitbreidingen zonder toestemming blijven gebruiken.

 

Van tevoren afspreken onder welke omstandigheden en voorwaarden de samenwerking beëindigt is altijd verstandig.

 

Hou rekening met je klanten/gebruikers. Niets is zo vervelend dat een dienst of support op een pakket ophoudt, omdat de rechtensituatie bij een exit verdere exploitatie onmogelijk maakt. Wat je kunt doen is de software in een escrowdepot stoppen waar deze uit wordt vrijgegeven onder bepaalde voorwaarden. Er zijn in Nederland verscheidene escrowagents die je daarbij kunnen helpen.

 

Er zijn in de auteurswet wat uitzonderingen waar je rekening mee moet houden:

 

- Als het werk in een relatie werkgever/werknemer is ontwikkeld, heeft de werkgever het auteursrecht.

 

- Als het werk in op zichzelf staande delen valt op te splitsen, hebben zowel de afzonderlijke delen als het geheel een auteursrecht. Het auteursrecht van het geheel ligt bij de samensteller. Het bekende voorbeeld hiervan is een tijdschrift. Ik kan me deze constructie eerlijk gezegd bij software niet zo snel voorstellen.

 

- Als het werk onder regie van een partij is ontwikkeld (deze partij vertelt je precies wat je moet doen, je bent alleen maar een uitvoerder), komt het auteursrecht toe aan de regisseur.

 

Ik vermoed dat geen van deze dingen van toepassing is, maar ken je exacte situatie niet.

Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Link naar reactie
 • 0
Senior     86 15

Ik sluit me grotendeels bij Branco aan. Wel wil ik nog wat benadrukken.

 

De licentie (toestemming) luistert echter wel heel nauw. Deze moet sluitend zijn.

Denk aan de omschrijving van de software, de omschrijving voor de toestemming (op welke wijze en voor welk duur mag de software worden gebruikt, door wie etc.) en de duur van de licentie (b.v. eeuwigdurend en niet opzegbaar). Eventueel kan er in plaats van een licentie, ook een vruchtgebruik worden gevestigd.

 

Mocht je dit niet goed regelen, dan kan dat vervelende en grote consequenties hebben voor de BV. Zowel financieel als operationeel.

 

Als jullie samen een nieuw werk ontwikkelen onder de BV dan heeft de BV deze rechten. Houd er dan inderdaad rekening mee dat je zorgt dat de rechten ook echt bij de BV liggen. Zie de situaties die Branco heeft geschetst. Ook dit dient goed geregeld te worden.

 

Kortom, de IE-rechten zullen vermoedelijk de grootste, meest belangrijke activa zijn van de BV.

Ik adviseer je hierover juridisch advies in te winnen. Mocht het nodig zijn, dan kan ik je verder op weg helpen.

 

Vriendelijke groet en succes!

 

Juridisch adviseur met focus op privacy, auteursrecht, merkenrecht, contracten en startups.

 

www.maylegal.nl

0653872244

Link naar reactie
 • 0
Senior     86 15

Ja, doorgaans is de werkgever de auteursrechthebbende. Ik ben er desalniettemin groot voorstander van om dat ook uitdrukkelijk in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Zo voorkom je misverstanden.

 

In geval TS in opdracht van de BV gaat werken tegen een managementfee, dan kan in die overeenkomst worden opgenomen dat de auteursrechten toekomen of worden overgedragen aan de BV. Dit geldt uiteraard ook als andere partijen de software gaan bouwen. Die dienen allen de auteursrechten over te dragen aan de BV.

Juridisch adviseur met focus op privacy, auteursrecht, merkenrecht, contracten en startups.

 

www.maylegal.nl

0653872244

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,5k 28 1875

Vraag 3: Het voornemen is nu dat ik op basis van een management fee ga werken ipv in dienst treden BV. Totdat we een bepaalde omzet gerealiseerd hebben. Is dit een gebruikelijke/aan te raden route?

Hoe zien jullie dat voor je, zo'n "managementfee" aan een niet-aandeelhouder ? Het lijkt me dat dat al snel gewoon een dienstverband is, dus met bijbehorende rechten (loondoorbetaling bij ziekte, ww) en plichten (afdracht sociale premies). Kortom: er is sneller sprake van "in dienst treden" dan je denkt.

 

 

Zelf online je Movir AOV berekenen én afsluiten? -> www.aovzelfdoen.nl 

 

Toch liever advies of vragen over andere risico's en verzekeringen? Mijn collega's van B2Bsure helpen je graag verder.

Link naar reactie
 • 0
Junior     6 0

Ontzettend bedankt voor de reacties tot dusver, ik neem het mee in mijn verdere uitwerking.

 

Een ander punt wat ik me pas later besefte. Het voorstel is nu dat de omzet als volgt verdeeld wordt: 60% van elke opdracht gaat naar het bedrijf (onkostenvergoeding), 40% naar de BV waarvan 2/3e voor mij is. Dit komt grofweg neer op 25% voor mij. Dit is voor mij wat karig. Hoe kan ik hier, op een slimme manier, met een voorstel counteren dat dit 50/50 gesplitst wordt (mijn uitgangspunt)?

Link naar reactie
 • 0
Moderator     3k 7 474

Een ander punt wat ik me pas later besefte. Het voorstel is nu dat de omzet als volgt verdeeld wordt: 60% van elke opdracht gaat naar het bedrijf (onkostenvergoeding), 40% naar de BV waarvan 2/3e voor mij is. Dit komt grofweg neer op 25% voor mij. Dit is voor mij wat karig. Hoe kan ik hier, op een slimme manier, met een voorstel counteren dat dit 50/50 gesplitst wordt (mijn uitgangspunt)?

Als zij direct 60% van de omzet aan de BV factureren, is het juist redelijk dat jij op jouw beurt loon naar werken ten laste van dezelfde BV krijgt — bijvoorbeeld door als directeur in dienst te treden van de BV.

 

Anticipeer nu ook alvast op latere groei, want daarin wijzigt de reële kostenstructuur. Het is dan misschien niet handig om tot in lengte der dagen 60% aan ontwikkelkosten te betalen wanneer de software redelijk is uitontwikkeld en de BV feitelijk vooral kosten voor sales en support maakt.

 

Voor de intellectuele eigendom is het daarnaast misschien verstandig die 60% in tweeën te splitsen: een deel voor de (directe variabele) kosten per opdracht en een ander deel voor (indirecte semivariabele) kosten van een softwarelicentie.

 

Link naar reactie
 • 0
Junior     6 0

Een ontwikkeling n.a.v. vandaag. We hebben principe-overeenkomst over een groot aantal punten die hier besproken zijn. Er zijn nu 2 scenario's geschetst:

 

A: We richten de BV op zodra de launching customer binnen is (naar verwachting binnen nu en 2 maanden, er is een concrete klant in beeld en prospects zijn goed) en gaan daarna volop verder acquireren. Tot dat moment hou ik me part time bezig met de BV (er hoeft niet zoveel meer te gebeuren om die klant binnen te halen) en ga ik part-time ook ZZP'en (voor IT-bedrijf ook ter nadere kennismaking / opbouwen affiniteit) voor inkomstenvoorziening.

 

B: IT-bedrijf neemt mij in dienst als ZZP en ik ga voor hen de launching customer binnen halen (tegen een fee minimaal gelijk aan wat ik eraan zou verdienen mocht het in de BV terechtkomen) evenals andere projecten. Mocht dat allemaal naar wens verlopen (gereguleerd door te maken afspraken) dan starten we daarna met de BV. Dit om te voorkomen dat -bij tegenvallende resultaten- we tienduizenden Euro's steken in de oprichting van de BV.

 

Beide scenario's vind ik interessant, ik moet sowieso in mijn inkomsten voorzien dus ontkom niet aan andere ZZP-klussen in het begin (investering/lening zie ik op dit moment niet zitten). Zijn er bepaalde risicofactoren te bedenken bij beide scenario's, die ik mee dien te wegen in mijn uiteindelijke besluit?

 

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,5k 28 1875
A: We richten de BV op zodra de launching customer binnen is
Wordt je in optie A dus direct aandeelhouder voor 5% of meer? Zo ja dan is DGA loon van toepassing, ook al werk je part time. En uiteraard tellen deze uren niet mee voor urencriterium zelfstandige voor je ZZP-activiteiten naast de BV

 

B: IT-bedrijf neemt mij in dienst als ZZP
ZZP en "in dienst nemen" is onverenigbaar: het ene sluit het andere uit. Wellicht bedoel je wat anders, namelijk dat het IT-bedrijf jou inhuurt als zelfstandige via een overeenkomst van opdracht?

 

Zijn er bepaalde risicofactoren te bedenken bij beide scenario's, die ik mee dien te wegen in mijn uiteindelijke besluit?
Uiteraard. Bij optie B ben je o.a. zelfstandig aansprakelijk voor zowel wanprestatie (richting IT bedrijf) en onrechtmatige daad (IT-bedrijf en derden)

Bij optie A is DGA salaris van toepassing, en tellen die uren niet mee voor urencriterium. Ook zou er - bij een minderheidsbelang en/of geen bestuurder - sprake zijn van sociale verzekeringsplicht (te betalen door het IT bedrijf)

 

En last but not least: in optie A ben je mede-eigenaar, in optie B (nog) niet

Zelf online je Movir AOV berekenen én afsluiten? -> www.aovzelfdoen.nl 

 

Toch liever advies of vragen over andere risico's en verzekeringen? Mijn collega's van B2Bsure helpen je graag verder.

Link naar reactie
 • 0
Moderator     3k 7 474

Je zou kunnen overwegen om te starten met een gemeenschappelijke VoF die later in een BV wordt omgezet. De voorwaarden voor die omzetting en meer algemeen een stop/go kun je formaliseren in een vennootschapsakte of een separate intentieverklaring. Ook je andere hete hangijzers, zoals de eigendom van de deels gemeenschappelijke software, kun je dan direct vastleggen. (Dat kan met een notariële of onderhandse akte, maar laat het wel door een jurist doen; niet gaan copypasten met gefundenes Fressen van internet.)

Link naar reactie
 • 0
Junior     6 0

Ik neig nu naar optie B: Waarbij ik op ZZP-basis in opdracht van het IT bedrijf ga werken. Na jaar 1 evalueren we dan en gaan we al dan niet door met de BV. Hoe kan ik dit het beste formaliseren? Daarbij is het voor mij van belang dat er en bindende voorwaarden geschept worden voor wederzijds commitment en dat het intellectueel eigendom van het (deels nieuwe) gemeenschappelijke product bij ons samen ligt, en dat niet 1 van ons er mee "aan de haal" kan gaan. Kan dit uberhaupt geformaliseerd worden zonder het oprichten van een BV of VOF?

Link naar reactie
 • 0
Junior     6 0

Daar ben ik zeker toe bereid. Ik ga maar eens bellen met een notaris gespecialiseerd in ondernemingsrecht. Ik heb me geprobeerd in te lezen maar online vind ik vrij weinig over een dergelijke constructie. Het lastige lijkt mij enerzijds het creeren van bindend commitment zodra bepaalde prestatie-indicatoren behaald worden, en anderzijds het vastleggen van intellectueel eigendom.

Link naar reactie
 • 0
Newbee     5 0

Als toevoeging.

 

Let goed op wat jezelf ontwikkelt en welke delen uit de open-source/free software community worden gebruikt. Sommige licenties verplichten je namelijk om je eigen broncode ook beschikbaar te maken. En bij het ontwikkelen van commerciële producten is dat iets wat je waarschijnlijk niet wilt.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  13 leden, 271 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.