Ga naar inhoud
 • 0

App (maatwerk) laten ontwikkelen voor extern gebruik

 • Translate to English
Junior     8 0

Beste leden,

 

Ik heb een onderneming opgericht en was in eerste instantie van plan de boekhouding zelf te doen. Gaandeweg het uitzoeken van het een en ander vond ik het toch wel lastig om erachter te komen hoe ik mijn balans moet opstellen en hoe ik mag aftrekken.

 

Ik zal de situatie uitleggen: Ik laat een app ontwikkelen waarvoor de leverancier 10.000 euro vraagt. Ik ga zelf de app exploiteren in de app stores van apple en android. De app is in eerste instantie gratis te downloaden, maar in de toekomst wordt daar (optionele) betaalde functionaliteit aan toegevoegd die de klant kan afnemen (freemium).

 

Met betrekking tot het wel of niet activeren lees ik in dit artikel dat er onderscheid wordt gemaakt tussen vier categorieën:

(1) systeemsoftware die samen met de hardware is aangeschaft

(2) aangekochte standaardsoftware voor gebruik door derden

(3) zelfontwikkelde software voor eigen gebruik en

(4) zelfontwikkelde software voor gebruik door derden.

Mij lijkt het dat #1 en #2 sowieso niet van toepassing zijn. Over #3 en #4 twijfel ik, want er wordt vanuit gegaan dat het "zelf ontwikkeld" is, terwijl ik voor het programmeren wel 10.000 euro heb betaald. Dus is het dan wel zelf ontwikkeld?

 

Bovendien is het voor mij niet helemaal duidelijk of mijn situatie nu valt on het "voor eigen gebruik" of "voor derden"? De gebruikers die mijn app downloaden vallen volgens mij onder "gebruik door derden", maar het artikel benadert dit volgens mij heel anders. Onder welk kopje hoort mijn situatie nu?

 

Wat heeft het trouwens nog voor invloed dat de Apple Store en Google Play Store tussen mij en de gebruiker zit als "verkoopkanaal"?

 

Daarnaast lees ik het volgende:

Om voor activering in aanmerking te komen, moet zijn voldaan aan twee voorwaarden:

– Het is waarschijnlijk dat toekomstige economische voordelen van uitgaven voor software naar de onderneming vloeien.

– Het actief heeft een kostprijs of waarde waarvan de omvang op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld.

Ik neem aan dat volgens deze voorwaarden de app in ieder geval gezien mag worden als bedrijfsmiddel/actief.

 

Deze site vat het geheel samen:

Uit de jurisprudentie valt af te leiden dat een eenmalige betaling voor het gebruik van software een bedrijfsmiddel doet ontstaan. Terwijl bij een jaarlijkse betaling voor dat gebruik meer kan worden aangenomen dat sprake is van huur van de software. Een ander belangrijk criterium – zo niet een essentieel criterium – is ook of men de eigendom/het exploitatierecht over de software heeft verkregen. Wordt de eigendom/het exploitatierecht van de software ten behoeve van de onderneming verkregen, dan is sprake van een bedrijfsmiddel (tenzij het gaat om een relatief en absoluut gering belang, dan mag het weer direct in de kosten). In de jurisprudentie worden uitgaven voor software waarvan het exploitatierecht bij derden ligt, beschouwd als een last (of als het zijn nut over meerdere jaren heeft, als een transitorische post) en niet als bedrijfsmiddel. Software die kwalificeert als bedrijfsmiddel kan ook in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

Op deze site vind ik dat het nog van belang is of het auteursrecht bij mij ligt of niet voor de investeringsaftrek. Ik heb volgens het contract niet het auteursrecht, maar wel exclusief het explotatierecht. Als het goed is heb ik dan recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. (Ik voldoe aan het urencriterium van 1225 uur)

 

Daarnaast heb ik nog 2 vragen:

- Ik doe zelf het uitdenken/ontwikkelen en detailed requirements schrijven (+/- 200 uur werk). Alleen het programmeren is uitbesteed. Zijn de kosten die ik gemaakt heb ook te activeren? Ik heb begrepen van wel, maar dat het heel wat rompslomp met zich mee kan nemen om dat te bewijzen. Bovendien biedt het denk ik in mijn geval niet veel voordeel, want er zijn geen aftrekken van toepassing. Althans, dat haal ik uit reactie 4 van dit topic. Klopt dat?

 

- Mag ik vanwege het recht op de startersaftrek dan ook willekeurig aftrekken en in het 1e jaar de volledige waarde afschrijven?

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

17 antwoorden op deze vraag

 • 0
Newbee     4 0

Je vraag is erg lastig te begrijpen met zoveel tekst. Ik ben zelf ontwikkelaar en krijg nog wel eens te maken met dit soort vraagstukken en het is, om het zo eens te noemen, omslachtige materie. Waar het volgens mij op neer komt:

 

Als JIJ de software bedenkt, maar iemand anders voert de werkzaamheden uit, ben JIJ het geestelijk brein en ligt het auteursrecht bij jou. Het enige waar je op moet letten zijn of er procedures zijn gebruikt die door anderen zijn toegepast en geacht kunnen worden niet tot het publieke domein te behoren (oftewel het is een specifieke procedure die waaraan iemand auteursrecht zou kunnen claimen).

 

Jou ontwikkelaar mag in zo'n geval nooit het auteursrecht claimen. Hij moet alleen duidelijk jouw handtekening hebben voor de kosten die met het ontwikkeltraject gepaard gingen om bij geschillen in zijn recht te staan.

 

Betreft je andere vraag is het "boekhoudkundiger", daar kan ik niet op ingaan.

Link naar reactie
 • 0
Senior     86 15

Als ik nog mag wat mag aanvullen op hetgeen Rafael78 zegt:

als jij mensen inhuurt om de software te ontwikkelen ligt het auteursrecht in principe bij hen, tenzij je bij akte overeenkomt dat het auteursrecht wordt overgedragen (wel heel goed de software omschrijven dan).

 

Je schrijft dat het contract stelt dat jij een licentie krijgt (exploitatierecht). Dan ben je dus niet de rechthebbende. Wellicht is het mogelijk daar een afwijkende afspraak over te maken, indien je dat wenst. Daar hangt meestal wel een prijskaartje aan.

Juridisch adviseur met focus op privacy, auteursrecht, merkenrecht, contracten en startups.

 

www.maylegal.nl

0653872244

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,5k 28 1875

Ik ga zelf de app exploiteren in de app stores van apple en android.

Vraagje: heb je je contractuele aansprakelijkheid en inbreuk op andermans intellectueel eigendom goed geregeld?

Zelf online je Movir AOV berekenen én afsluiten? -> www.aovzelfdoen.nl 

 

Toch liever advies of vragen over andere risico's en verzekeringen? Mijn collega's van B2Bsure helpen je graag verder.

Link naar reactie
 • 0
Junior     8 0

Als ik nog mag wat mag aanvullen op hetgeen Rafael78 zegt:

als jij mensen inhuurt om de software te ontwikkelen ligt het auteursrecht in principe bij hen, tenzij je bij akte overeenkomt dat het auteursrecht wordt overgedragen (wel heel goed de software omschrijven dan).

 

Je schrijft dat het contract stelt dat jij een licentie krijgt (exploitatierecht). Dan ben je dus niet de rechthebbende. Wellicht is het mogelijk daar een afwijkende afspraak over te maken, indien je dat wenst. Daar hangt meestal wel een prijskaartje aan.

Dat is wat ik ook begrepen heb. De software ontwikkelaar geeft aan dat het op zich wel mogelijk is om het auteursrecht over te dragen, maar dat dat flink wat extra kost in vergelijking wat ik er nu voor betaal. Gezien het overnemen van auteursrecht op dit moment niet financieel haalbaar is, heb ik daarin een bewuste keuze genomen. De auteursrechten brengen ze onder in een risicoloze BV en ik heb een goed vertrouwen met het bedrijf opgebouwd in het afgelopen half jaar.

 

 

 

Ik ga zelf de app exploiteren in de app stores van apple en android.

Vraagje: heb je je contractuele aansprakelijkheid en inbreuk op andermans intellectueel eigendom goed geregeld?

Norbert, kun je toelichten wat je hier precies mee bedoelt? (met voorbeelden?)

 

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,5k 28 1875
Norbert, kun je toelichten wat je hier precies mee bedoelt? (met voorbeelden?)

Jij exloiteert de app zelf in de appstore. Stel dat iemand in de VS jou aansprakelijk stelt voor inbreuk op iemands anders auteursrecht of patent (*) , ben jij dan in het uiterste geval ook veilig achter een ""risicoloze BV""?

 

Zo te lezen namelijk heeft de bouwer van de app z'n zaakjes wel redelijk goed op orde en doordacht, maar het enkele feit dat je mij moet vragen wat ik hiermee bedoel, doet mij vermoeden dat je dat zelf wellicht nog niet hebt.

( Het lijkt er een beetje op dat ik bij je navraag of je auto wel een veiligheidsgordel heeft, en jij mij vervolgens vraagt "wat is dat, een veiligheidsgordel?" ) :)

 

(*) = in VS zijn er advocatenkantoren die daar van leven: die zoeken bewust naar inbreuken op auteursrechten en patenten van anderen (niet eens van reeds bestaande klanten!) om daar vervolgens een zaak van te maken. Ik heb klanten die er al hinder van hebben ondervonden)

 

 

Zelf online je Movir AOV berekenen én afsluiten? -> www.aovzelfdoen.nl 

 

Toch liever advies of vragen over andere risico's en verzekeringen? Mijn collega's van B2Bsure helpen je graag verder.

Link naar reactie
 • 0
Junior     8 0

Je hebt gelijk: deze materie is helemaal nieuw voor mij. Het voorbeeld dat je noemt is natuurlijk een horror-scenario, maar de vraag is tot op welke hoogte ik me voor dit soort zaken nu al moet indekken. Misschien kan je me in de juiste richting sturen wat ik zoal zou moeten regelen om zo'n scenario te voorkomen? Is dat dan in de richting van het oprichten van een B.V. om mijn persoonlijke situatie te beschermen of afsluiten van bepaalde verzekeringen of inwinnen van bepaald advies?

 

Ik heb voor nu namelijk het idee ik gaandeweg steeds beter mezelf zal gaan beschermen naar mate de app succesvoller wordt. Ik sta nu nog aan het begin van een (hopelijk leuke) ontwikkeling, waarvan ik periodiek zal moeten overwegen of het waard is extra te investeren (of dat nu in de app is, in de onderneming of in advies/verzekeringen). Maar wellicht ben ik hiermee niet voorzichtig genoeg bezig?

 

Bedankt voor jullie input, wordt erg gewaardeerd!

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,5k 28 1875

Het voorbeeld dat je noemt is natuurlijk een horror-scenario, maar de vraag is tot op welke hoogte ik me voor dit soort zaken nu al moet indekken.

Zodra je zelf een app publiceert in de app store is een claim vanwege vermeende inbreuk op auteursrecht of intellectueel eigendom een reëel risico. Het kan een reden zijn om dat te doen via een rechtspersoon, zoals een BV.

 

Maar de kans op een dergelijke claim is (meer) dan evenredig aan het succes ervan. Is jouw app een doorslaand succes zoals Flappy Bird, dan trekt dat vanzelf claims aan (zowel terechte als onterechte), terwijl je met een marginaal of gemiddeld succes van dergelijke ellende bespaard kunt blijven... of niet.

 

Zoals eerder gezegd: ik heb klanten die dit inmiddels zelf meegemaakt hebben. Erg vervelend.

 

Misschien kan je me in de juiste richting sturen wat ik zoal zou moeten regelen om zo'n scenario te voorkomen?

Meest voor de handliggende: kijk of jouw app uniek is, en niet te veel lijkt op andere apps.

 

Is dat dan in de richting van het oprichten van een B.V. om mijn persoonlijke situatie te beschermen of afsluiten van bepaalde verzekeringen of inwinnen van bepaald advies?

Alles kost geld, en verzekeringen bieden in dit soort zaken (US+Intellectueel eigendom of auteursrecht) meestal geen passende oplossing. (Dekking voor IE inbreuken US is sinds kort overigens wel mogelijk bij een beperkt aantal verzekeraars, maar kost uiteraard geld)

De keuze is dan dus al snel het risico accepteren en/of de veiligheid van een BV opzoeken.

 

 

Zelf online je Movir AOV berekenen én afsluiten? -> www.aovzelfdoen.nl 

 

Toch liever advies of vragen over andere risico's en verzekeringen? Mijn collega's van B2Bsure helpen je graag verder.

Link naar reactie
 • 0
Newbee     4 0

Als ik nog mag wat mag aanvullen op hetgeen Rafael78 zegt:

als jij mensen inhuurt om de software te ontwikkelen ligt het auteursrecht in principe bij hen, tenzij je bij akte overeenkomt dat het auteursrecht wordt overgedragen (wel heel goed de software omschrijven dan).

 

Niet geheel natuurlijk.

 

Stel (ik heb deze eerder gebruikt): Je bent een schrijver en je brengt je woorden over op iemand die het ook daadwerkelijk schrijft (iemand die jij inhuurt). Wie is er nu de auteur: Jij of de typist?

 

Het auteursrecht ligt bij de bedenker, het maakt niet uit wie het uitvoert. Echter, het is wel verstandig dit duidelijk overeen te komen om discussie te voorkomen. Als ontwikkelaar heb ik heel vaak mee te maken met dit soort 'lastige' dingen.

 

In licentie iets mogen gebruiken, is inderdaad een ander punt.

 

De software ontwikkelaar geeft aan dat het op zich wel mogelijk is om het auteursrecht over te dragen, maar dat dat flink wat extra kost in vergelijking wat ik er nu voor betaal.

 

Dat is alleen maar zodat, bijvoorbeeld in geval er een conflict zou ontstaan, hun de app voor zichzelf mogen gebruiken. Zij hebben immers het auteursrecht, dus hun mogen ermee handelen zoals hun goeddunkt.

 

Zoals ik al eerder aanhaalde tegen "Elimination" in een PM: Helaas wordt auteursrecht regelmatig ten onrechte gebruikt als tegengewicht. Ze maken de vergissing dat auteursrecht hun recht op betaling schenkt, maar daarvoor heb je een overeenkomst of (ondertekende!) uren specificatie.

 

Zoals ik het inmiddels begrijp is het verweven met het programma wat het bedrijf in kwestie al exploiteert, dus dat maakt auteurschap een stuk ingewikkelder. Had de app door een andere (/derde) partij gemaakt, was het waarschijnlijk eenduidiger geweest.

 

Overigens moet ik zeggen dat dit topic niet ging om auteursrecht ging, maar om "boekhoudkundig technische" dingen ;)

Link naar reactie
 • 0
Newbee     4 0

Op deze site vind ik dat het nog van belang is of het auteursrecht bij mij ligt of niet voor de investeringsaftrek. Ik heb volgens het contract niet het auteursrecht, maar wel exclusief het explotatierecht. Als het goed is heb ik dan recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. (Ik voldoe aan het urencriterium van 1225 uur)

 

Het gaat erom of het gaat om een tijdelijke of permanente licentie (wederkerende kosten of eenmalige kosten). Wederkerende kosten zijn volgens dat artikel mogelijk niet opvoerbaar voor kleininvesteringsaftrek. Eenmalige investering daarentegen wel.

 

Kosten die je maakt voor jou bedrijf zijn natuurlijk altijd op te voeren in je boekhouding. Liefste wel onderbouwd met een factuur met btw, maar als op zijn minst maar voorkomt op je zakelijke rekening.

Link naar reactie
 • 0
Senior     86 15

Als ik nog mag wat mag aanvullen op hetgeen Rafael78 zegt:

als jij mensen inhuurt om de software te ontwikkelen ligt het auteursrecht in principe bij hen, tenzij je bij akte overeenkomt dat het auteursrecht wordt overgedragen (wel heel goed de software omschrijven dan).

 

Niet geheel natuurlijk.

 

Stel (ik heb deze eerder gebruikt): Je bent een schrijver en je brengt je woorden over op iemand die het ook daadwerkelijk schrijft (iemand die jij inhuurt). Wie is er nu de auteur: Jij of de typist?

 

Het auteursrecht ligt bij de bedenker, het maakt niet uit wie het uitvoert. Echter, het is wel verstandig dit duidelijk overeen te komen om discussie te voorkomen. Als ontwikkelaar heb ik heel vaak mee te maken met dit soort 'lastige' dingen.

 

In licentie iets mogen gebruiken, is inderdaad een ander punt.

 

De software ontwikkelaar geeft aan dat het op zich wel mogelijk is om het auteursrecht over te dragen, maar dat dat flink wat extra kost in vergelijking wat ik er nu voor betaal.

 

Dat is alleen maar zodat, bijvoorbeeld in geval er een conflict zou ontstaan, hun de app voor zichzelf mogen gebruiken. Zij hebben immers het auteursrecht, dus hun mogen ermee handelen zoals hun goeddunkt.

 

Zoals ik al eerder aanhaalde tegen "Elimination" in een PM: Helaas wordt auteursrecht regelmatig ten onrechte gebruikt als tegengewicht. Ze maken de vergissing dat auteursrecht hun recht op betaling schenkt, maar daarvoor heb je een overeenkomst of (ondertekende!) uren specificatie.

 

Zoals ik het inmiddels begrijp is het verweven met het programma wat het bedrijf in kwestie al exploiteert, dus dat maakt auteurschap een stuk ingewikkelder. Had de app door een andere (/derde) partij gemaakt, was het waarschijnlijk eenduidiger geweest.

 

Overigens moet ik zeggen dat dit topic niet ging om auteursrecht ging, maar om "boekhoudkundig technische" dingen ;)

 

Het is niet mijn bedoeling dit topic helemaal over auteursrecht te laten gaan, maar als jij aangeeft dat het auteursrecht bij TS ligt omdat hij de bedenker is, wil ik daar een kanttekening bij plaatsen. Zeker in de app ontwikkeling is het doorgaans zo dat de opdrachtnemer (de ontwikkelaar) de auteursrechten heeft. Deze partij is immers degene die haar creativiteit gebruikt. Dat is anders dan in jouw voorbeeld.

Maar dit gedeelte is nu kennelijk duidelijk en ik bemoei me verder niet met de boekhoudkundige kant.

Juridisch adviseur met focus op privacy, auteursrecht, merkenrecht, contracten en startups.

 

www.maylegal.nl

0653872244

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,8k 4 268

Als JIJ de software bedenkt, maar iemand anders voert de werkzaamheden uit, ben JIJ het geestelijk brein en ligt het auteursrecht bij jou.

 

Dat ligt eraan wat je onder 'bedenkt' verstaat. Je opdracht moet al heel gespecificeerd zijn, wil het auteursrecht aan jou toekomen. De programmeur is dan weinig meer dan een typist (net als in het schrijfvoorbeeld van je).

 

Met 'maak me een tekstverwerker' kom je er niet. Je moet al minstens op architectuurniveau met een uitgebreid ontwerp zijn gekomen. Ben je de architect, maar wordt de software niet onder jouw leiding en toezicht geprogrammeerd en komt de programmeur met eigen oplossingen voor de problemen die hij tegenkomt, dan heb je een gedeeld auteursrecht.

 

Je hebt het bijvoorbeeld erover dat je moet oppassen dat een programmeur niet ergens bibliotheken van het web moet plukken. Dat komt op mij al over alsof de programmeur voldoende vrijheid heeft om naar die bibliotheken op zoek te gaan en dat het auteursrecht daarom mogelijk gedeeld is of zelfs helemaal bij hem ligt.

Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Link naar reactie
 • 0
Junior     8 0

Iedereen erg bedankt voor de input! Ik neem alle adviezen mee.

 

Meest voor de handliggende: kijk of jouw app uniek is, en niet te veel lijkt op andere apps.

Oke, dat zit wel aardig goed. Heb een goed beeld van concurrerende apps en is er voldoende onderscheid om de mijne als uniek te bestempelen.

 

Alles kost geld, en verzekeringen bieden in dit soort zaken (US+Intellectueel eigendom of auteursrecht) meestal geen passende oplossing. (Dekking voor IE inbreuken US is sinds kort overigens wel mogelijk bij een beperkt aantal verzekeraars, maar kost uiteraard geld)

De keuze is dan dus al snel het risico accepteren en/of de veiligheid van een BV opzoeken.

Oke, genoteerd. Zodra ik een beetje een idee heb van het potentiele succes van de app, dan ga ik een BV oprichten.

 

Let naast op de code, ook goed op de rechten van de grafische elementen van de app.

Staat momenteel zelfs een bekende speelgoedfabrikant voor het hekje voor het gebruik van een LETTERTYPE op website en productverpakking zonder (juiste) licentie...

Goede tip!

 

 

Het gaat erom of het gaat om een tijdelijke of permanente licentie (wederkerende kosten of eenmalige kosten). Wederkerende kosten zijn volgens dat artikel mogelijk niet opvoerbaar voor kleininvesteringsaftrek. Eenmalige investering daarentegen wel.

Beide elementen zijn dus van toepassing. Ik betaal een eenmalig bedrag van 10.000 euro voor het ontwikkelen van de app en ik betaal een maandelijks bedrag voor het gebruik, onderhoud en toekomstige ontwikkelingen voor hun CMS.

 

Dan resten er nog 2 vragen:

- Kan ik voor de eenmalige investering van 10.000 euro gebruik maken de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek?

- Kan ik de eenmalige investering van 10.000 euro willekeurig afschrijven?

 

 

Link naar reactie
 • 0
Junior     6 0

Wellicht wat mosterd na de maaltijd maar mag ik vragen wat voor app het is?

 

Is het een spel, is het voor productiviteit of iets anders?

Het is nogal een bedrag namelijk.

 

Heb ooit eens bij verschillende app bouwers een offerte opgevraagd voor een productiviteit app.

De prijsrange varieerde van 500 tot 5000. Zelf ben ik echter webdeveloper en tegenwoordig maak ik eigen "apps" gewoon in PHP/HTML/CSS etc. en maak die responsive.

Vervolgens kun je via een functie genaamd "webview" de webapplicatie laden in een Android/iOS app container en dan ben je er ook. Updates e.d. kun je dan gewoon op ieder moment uitvoeren zonder dat je klant de app hoeft te updaten.

 

Hoe heet de app? Zal hem zeker downloaden.

 

 

Webshop voor elektromotoren en vertragingskasten: http://www.motorreductorshop.nl

Artikel: http://www.motorreductorshop.nl/artikelen/1-elektromotor-met-vertragingskast-webshop/

Link naar reactie
 • 0
Legend     1,2k 3 122

Wellicht wat mosterd na de maaltijd maar mag ik vragen wat voor app het is?

 

Is het een spel, is het voor productiviteit of iets anders?

Het is nogal een bedrag namelijk.

 

TS geeft aan dat alleen het uitschrijven van de requirements (hetgeen hij zelf doet) al op 200 uur werk wordt geschat.

Er vanuitgaand dat een vergelijkbaar aantal uren voor de implementatie nodig zijn is 10k eerder wel erg goedkoop.

 

Link naar reactie
 • 0
Junior     8 0

Wellicht wat mosterd na de maaltijd maar mag ik vragen wat voor app het is?

 

Is het een spel, is het voor productiviteit of iets anders?

Het is nogal een bedrag namelijk.

 

Heb ooit eens bij verschillende app bouwers een offerte opgevraagd voor een productiviteit app.

De prijsrange varieerde van 500 tot 5000. Zelf ben ik echter webdeveloper en tegenwoordig maak ik eigen "apps" gewoon in PHP/HTML/CSS etc. en maak die responsive.

Vervolgens kun je via een functie genaamd "webview" de webapplicatie laden in een Android/iOS app container en dan ben je er ook. Updates e.d. kun je dan gewoon op ieder moment uitvoeren zonder dat je klant de app hoeft te updaten.

 

Hoe heet de app? Zal hem zeker downloaden.

De app wordt native ontwikkeld voor iOS en Android. De prijs is daarom nog best aan de lage kant. De appnaam zal ik delen zodra hij live gaat :)

 

 

Iemand nog antwoord op het administratieve gedeelte?

 

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  14 leden, 277 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.