Jump to content
Norbert Bakker

[Artikel] Manifest van de zelfstandige

Recommended Posts

Mmmm... ik vind dat je wat lichtgeraakt bent Norbert. >;(

 

Ik viel een beetje over de wat pompeuze vorm van een "Manifest".

Zoals gezegd doet dat me denken aan Luther of Marx. In recente tijden heb je bijvoorbeeld The Cluetrain Manifesto en The Manifesto for Agile Software Development. Maar dat zijn erg doorwrochte sterk thematische verhandelingen, terwijl jullie meer een positief verhaaltje over de ZZPers willen houden. Ik noem dat meer een leuke column dan een "Manifest".

 

Ten tweede vond ik een beetje teveel de aandacht naar de initiatiefnemers uitgaan (alhoewel je jezelf natuurlijk best in het zonnetje mag zetten, dat doen we allemaal). Ik zou zelf gewoon het manifest onderteken met de namen van de mensen die het geschreven hebben. Maar misschien zeur ik.

 

Tenslotte vond ik het écht goed gevonden als "free publicity". Perfect ingesprongen op de actualiteit. Daar heb ik ook mijn complimenten voor gegeven.

 

Ik zag dat je vorige week een ABN moderator flamede omdat ie hier wat promotie kwam maken voor hun forum. Dan mag ik toch wat van jouw leuk gevonden zelfpromotie zeggen?

 

Verder steun ik het initiatief. Ik hoop alleen niet dat het bij een mooi manifest blijft en daarna ieder overgaat tot de orde van de dag.

 

Succes ermee!


Nooit had ik het oude tuinhuis moeten verlaten

Link to post
Share on other sites

Mmmm... ik vind dat je wat lichtgeraakt bent Norbert. >;(

Kun je nagaan, toen had ik je reactie op Zipconomy nog niet eens gelezen. :)

 

Maar misschien zeur ik.
Dat is mijn mening ja, vooral omdat je het kennelijk nogal nodig vindt om dat per sé op meerdere plaatsen te doen.

 

Ik zag dat je vorige week een ABN moderator flamede omdat ie hier wat promotie kwam maken voor hun forum. Dan mag ik toch wat van jouw leuk gevonden zelfpromotie zeggen?

Wat voor "leuk gevonden zelfpromotie" Hans?

 

Snap je nu echt het verschil niet? Begrijp je echt niet wat je hier (wederom) suggereert waar ik aanstoot aan neem? Eerlijk gezegd vindt ik dit nog veel beledigender dan je eerste reactie.

 

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik help  ondernemers met financieel inzicht en advies over betaalbare én betrouwbare verzekeringen en voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid,  aansprakelijkheid en pensioen onder het motto "geld voor nu én geld  voor later".   Meer weten?  Contact

Link to post
Share on other sites

Laten we ook niet vergeten te wijzen op of discussiëren over de inhoud van Het Manifest en de mogelijkheid om dit te onderschrijven. Het kan natuurlijk niet je smaak zijn of je kunt je eerder 'producent' voelen, maar ik denk dat hier ook voldoende ondernemers meelezen en posten die zich wel als 'zelfstandige' door dit statement aangesproken voelen.

 

Groet,

 

Highio

 

 


"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link to post
Share on other sites

Ik ben grotendeels akkoord met wat er in het manifest staat, maar toch een bedenking:

 

'Wij vragen vrijheid en zekerheid'. Dat zijn geen kleine eisen, dat zou kunnen tot gevolg hebben dat er daarvoor iets in ruil gevraagd wordt.

 

Nog een bedenking wat betreft de flexibiliteit: er zijn bijvoorbeeld jobs die pakweg 20 jaar geleden volledig door de overheid werden uitgevoerd maar momenteel is er een trend gaande van privatisering en worden die jobs meer en meer uitgevoerd door bedrijven/zelfstandigen, mogelijk is die trend binnen 20 jaar weer net omgekeerd door een veranderende maatschappij.

 

Ik wil gewoon maar zeggen: van zodra er een 'wij'/'zij' dynamiek merkbaar is ben ik meestal op mijn hoede en probeer ik daar (op kleine schaal) tegenin te gaan.


www.evelo.be - Elektricien in regio Kortrijk - technical support for creative people.

Link to post
Share on other sites

Dag allemaal,

 

Dit vind ik een goeie aanzet om de, in België althans, vaak in de schaduw werkende zelfstandige aan het spreken te krijgen. Proficiat voor het zetten van deze moedige stap.

 

Naar mijn gevoel om van een volwaardig manifest te spreken mis ik wat meer inhoudelijke onderbouwing. De zelfstandige krijgt hier een mooie beschrijving van z'n eigenschappen, uitdagingen en verantwoordelijkheden. Misschien kan het effectiever en boeiender worden als ook concrete inhoudelijke posities, situaties, uitdagingen, externe percepties, vooroordelen, politieke tekortkomingen en uitdagingen voor de toekomst, evoluties en projecties, ... enz. ook een plaats krijgen in een verdere inhoudelijke uitwerking?

 

Zo kan er een brug gebouwd worden naar politieke interpretaties en initiatieven waarbij dit manifest als bron en inspiratie kan dienen. Om dit te bereiken heeft het meer body en autoriteit nodig denk ik.

 

Ik kan helaas niet meteen relevante suggesties doen doordat ik in België opereer. Maar misschien is een grensoverschreidende samenwerking ook een goed idee? Te meer daar België ook zeker nood heeft aan dergelijk initiatief...

 

Ik denk bijvoorbeeld ook aan een samenwerking met een zelfstandigen organisatie zoals in België Unizo bestaat. Heeft Nederland een dergelijke organisatie? Zij hebben echter een zeer breed netwerk en ervaring met het tot stand laten komen van inhoudelijke discussies op nationaal niveau... waarom niet surfen op hun PR netwerk?

 

Dit gewoon als impuls.

Mooi! Veel succes!

 

Groet,

Bart.

 

 

Link to post
Share on other sites

Alles lezende, moet ik toch ook een paar opmerkingen maken. Ik heb al eerder voor het boomerang-effect gewaarschuwd en dat komt omdat in dit manifest de schijn-zelfstandigen niet worden uitgesloten. Het zijn immers de schijn-zelfstandigen die (al dan niet op eigen houtje) verwarring over ondernemerschap hebben gesticht.

 

De basis voor ondernemerschap in NL is dat je doorlopend, minimaal 2 klanten moet hebben, waaraan je je expertise/product e.d. aan levert en factureert.

 

Dit manifest suggereert dat je daar vanaf wil, omdat je vraagt om vrijheid?

 

De keuze voor ondernemerschap biedt juist alle vrijheid die je maar wil. Je bepaalt zelf je eigen activiteiten en je zoekt zelf je beste positie in de markt. Je bepaalt dus ook je eigen omzet en winst en daarmee ook je maatschappelijke positie om wel/niet een huis te kunnen kopen en een verzekering af te kunnen sluiten. Als dat met de ene activiteit niet lukt, zoek je een andere.

 

Je stelt een aantal van 1 miljoen "zelfstandigen", maar daarvan is minstens de helft schijn-zelfstandige. En daar gaat het dus fout. Er wordt de indruk gewekt dat de schijn-zelfstandige nu ook als zelfstandige bij dit manifest wordt betrokken.

 

Het ware beter en duidelijker geweest om kort en bondig afstand te nemen van schijn-zelfstandigheid, want die vorm levert juist alle problemen en kortingen op.

 

Want op dat punt moet de wetgeving worden aangescherpt, zodat werkgevers daar geen misbruik van kunnen maken.

 

 

Link to post
Share on other sites

Beste Bart,

 

Dank voor je reactie en opbouwende inhoudelijke kritiek.

 

Zoals ik al eerder vermeld (maar dat is ondergesneeuwd in ad hominem discussies), willen we zeker verder en meer, maar wisten we eerlijkheidshalve op het moment van lanceren / live gaan nog niet helemaal precies hoe en wat, wanneer en met wie

 

We hebben er bewust voor gekozen om nu - na circa 4 maanden van overleg - te lanceren omdat vorige week een absoluut dieptepunt in de berichtgeving en beeldvorming rondom zelfstandigen vormde. In combinatie met de aanname van de wet DBA vormde dat een moment dat we bewust hebben aangegrepen.

 

We zijn dus nu bezig met meer aandacht, body en autoriteit. Annedien zit over 5 minuten live bij BNR Radio, een volgende radioafspraak is al gemaakt en we denken na over een evenement.

 

Samenwerking zoeken met belangenbehartigers in binnen- en buitenland is zeker een te overwegen optie. Alleen hebben de Nederlandse belangenbehartigers zo te lezen een minder breed netwerk en minder ervaring met het tot stand brengen van inhoudelijke discussies dan in België? Alleen al die hypothese vind ik persoonlijk het nader onderzoeken meer dan waard omdat ik - persoonlijk - van mening ben dat (kleine) zelfstandigen vooral wat meer "vereniging" nodig hebben om als gesprekspartner én opdrachtnemer serieus genomen te worden en meer gelijkwaardig behandeld te worden.

 

Geen "vakbond voor zelfstandingen" wat mij betreft (contradictie), maar een echte goede belangenbehartiger en lobbyist die meer indruk kan maken dan ZZP NL, PZO en FNV Zelfstandigen nu.

 

Misschien is juist het feit dat we in Nederland niet 1 hele grote maar 3 relatief kleine belangenbehartigers hebben (en dan alleen nog voor zelfstandigen zonder personeel, terwijl kleine zelfstandigen met personeel wat mij betreft juist ook gehoord zouden moeten worden!) hier wel debet aan.

 

Dat heeft hier zo zijn geschiedenis: ZZP NL en PZO zijn of waren in de kern commerciële (inkoop)organisaties. Belangenbehartiging is bijzaak. FNV Zelfstandigen is dat niet, maar zit in een enorme spagaat: de belangen van zelfstandigen staan haaks op die van werknemers.

 

Lang verhaal kort: genoeg stof tot nadenken en genoeg te doen dus!

 

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik help  ondernemers met financieel inzicht en advies over betaalbare én betrouwbare verzekeringen en voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid,  aansprakelijkheid en pensioen onder het motto "geld voor nu én geld  voor later".   Meer weten?  Contact

Link to post
Share on other sites

Wat is eigenlijk een zelfstandige? Op eigen benen staan. In mijn ogen iemand die onafhankelijk van anderen in zijn levensonderhoud kan voorzien. Geen baas, geen opdrachtgever, geen verplichtingen, gewoon zijn of haar eigen ding doen. En de mensen(maatschappij) om hem heen waardeert wat hij doet en zorgt dan voor de betaling/hulp om in zijn/haar levensonderhoud te voorzien.

In mijn ogen zijn er niet veel mensen die deze vrijheid hebben. Slechts enkelen zijn in mijn ogen zelfstandig.

 

Alle andere mensen hebben een noodzaak tot inkomensverwerving die gebaseerd is op afhankelijkheid. Afhankelijk van opdrachtgever, werkgever oftewel de man die het geld heeft.

Dat je dit dan onderverdeelt in werknemers, 'zelfstandigen' of schijnzelfstandigen is gerommel in de marge. Het zijn afhankelijken. Er is een doolhof van wetten gemaakt om ieder te bedienen of te belasten. Ieder moet in een vakje passen en voor de één gelden beschermende wetten en voor de ander weer niet.

Een ondefinieerbare groep is de schijnzelfstandige, die eigenlijk op dit moment in geen van beide hokjes past. Hoe je ook draait of keert en wetten en regels aanpast, deze groep blijft bestaan omdat de kracht van de man met het geld altijd botst met het belang van de afhankelijken.

De overheid is daarom de ene keer aan het regelen voor de man met het geld en de andere keer voor de afhankelijken.

 

Als we nu eens beseften dat we het beste de dingen kunnen regelen voor de grote groep afhankelijken zodat die op een relatief eenvoudige manier in hun eigen levensbehoeften kunnen voorzien en de discussie over die kleine verschillen tussen afhankelijken staken of tenminste in het juiste perspectief plaatsen.

 

'Manifest van de afhankelijke' is in mijn ogen een betere naam.

 

 

Link to post
Share on other sites

We zijn dus nu bezig met meer aandacht, body en autoriteit. Annedien zit over 5 minuten live bij BNR Radio, een volgende radioafspraak is al gemaakt en we denken na over een evenement.

 

Zojuist in BNR ZZP Café de NVJ (Nederlandse vereniging van Journalisten) ondersteunt het manifest en wil meedenken over en meehelpen met verdere stappen en publiciteit. En we hebben aangekondigd dat er in mei een evenement komt.


Waarmee kan ik je helpen?

Ik help  ondernemers met financieel inzicht en advies over betaalbare én betrouwbare verzekeringen en voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid,  aansprakelijkheid en pensioen onder het motto "geld voor nu én geld  voor later".   Meer weten?  Contact

Link to post
Share on other sites

Wat voor "leuk gevonden zelfpromotie" Hans?

 

Snap je nu echt het verschil niet? Begrijp je echt niet wat je hier (wederom) suggereert waar ik aanstoot aan neem? Eerlijk gezegd vindt ik dit nog veel beledigender dan je eerste reactie.

Misschien is Hans alleen maar op zoek naar een antwoord op de vraag: wat is de achtergrond en de motivatie voor een aparte pagina "over de initiatiefnemers" en wat voegt deze pagina (functioneel) toe aan het manifest? Is het om meer gewicht aan het manifest te geven omdat je weet wie erachter zitten, gaat het om "open vizier", om herkenbaarheid, of om een stukje erkenning?

 

Mag van mij overigens allemaal ... :)

Link to post
Share on other sites

Wat is eigenlijk een zelfstandige? Op eigen benen staan. In mijn ogen iemand die onafhankelijk van anderen in zijn levensonderhoud kan voorzien. Geen baas, geen opdrachtgever, geen verplichtingen, gewoon zijn of haar eigen ding doen. En de mensen(maatschappij) om hem heen waardeert wat hij doet en zorgt dan voor de betaling/hulp om in zijn/haar levensonderhoud te voorzien.

In mijn ogen zijn er niet veel mensen die deze vrijheid hebben. Slechts enkelen zijn in mijn ogen zelfstandig.

;) zelfstandig ;)

 

 

 

Link to post
Share on other sites

Is het om meer gewicht aan het manifest te geven omdat je weet wie erachter zitten, gaat het om "open vizier", om herkenbaarheid, of om een stukje erkenning?

Open vizier wat mij betreft. Een manifest heeft nu eenmaal auteurs/initiatiefnemers. En die transparatie is ook nodig om - via oa de pers - het manifest verder onder de aandacht te kunnen brengen. Maar het enige doel daarbij is positieve(re) beeldvorming rondom zelfstandigen, niet de (zelf)promotie van de initiatiefnemers.

 

Een manifest promoot zichzelf nu eenmaal niet, daarvoor zijn echt mensen nodig die bereid zijn daar tijd en energie in te steken.


Waarmee kan ik je helpen?

Ik help  ondernemers met financieel inzicht en advies over betaalbare én betrouwbare verzekeringen en voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid,  aansprakelijkheid en pensioen onder het motto "geld voor nu én geld  voor later".   Meer weten?  Contact

Link to post
Share on other sites

De basis voor ondernemerschap in NL is dat je doorlopend, minimaal 2 klanten moet hebben, waaraan je je expertise/product e.d. aan levert en factureert.

Lijkt me een verkeerde basis. Ik ken genoeg ondernemers die lange tijd maar 1 opdracht bij 1 klant hebben, maar toch écht ondernemer zijn: geen gezag, eigen broek ophouden en morgen kan de klant weg zijn. Qua Continuïteitsrisico niet slim, maar zeker geen "schijnzelfstandige" volgens mijn Gezond Boeren Verstand -definitie.

Over boeren gesproken: de melkveehouder die levert aan die ene melkfabriek, is die nu na tienduizenden jaren evolutie opeens een schijnzelfstandige geworden? Arme boer: eeuwen lang een eigen "boeren"-stand, en nu een parasiet van de maatschappij.... ;)

 

Kennelijk deugen de beoordelingscriteria voor zelfstandigheid niet meer of - zoals ik al veel vaker opperde - zijn er meer categoriën dan alleen werknemer aan de ene kant en zelfstandig ondernemer aan de andere kant. De freelancer of contractarbeider bijvoorbeeld.

 

Je stelt een aantal van 1 miljoen "zelfstandigen", maar daarvan is minstens de helft schijn-zelfstandige. En daar gaat het dus fout. Er wordt de indruk gewekt dat de schijn-zelfstandige nu ook als zelfstandige bij dit manifest wordt betrokken.

Nee, dat is gegoochel met cijfers en framing. Er zijn geen half miljoen schijnzelfstandigen; er zijn er enige tienduizenden. Wat er wel zijn, zijn meer dan een half miljoen part time zelfstandigen die een vorm van ondernemerschap combineren met loondienst. Hybride ondernemers dus

 

Het ware beter en duidelijker geweest om kort en bondig afstand te nemen van schijn-zelfstandigheid, want die vorm levert juist alle problemen en kortingen op.

Hier geef ik je gelijk P.J. Maar wat niet is, kan nog komen en het probleem zit m in de definitie van wat schijnzelfstandigheid dan specifek is. Zie boven: wat mij betreft is langere tijd maar 1 opdrachtgever hebben geen schijnzelfstandigheid.

 

Want op dat punt moet de wetgeving worden aangescherpt, zodat werkgevers daar geen misbruik van kunnen maken.

Volgens Wiebes was dat nu net een van de redenen om de Wet DBA in te voeren. Of dat ook echt gaat werken zonder tegelijkertijd echte zelfstandigen het werken onmogelijk te maken moeten we maar afwachten. Alles staat of valt niet met de wetgeving maar met de frequentie, vorm en manier van handhaving

 

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik help  ondernemers met financieel inzicht en advies over betaalbare én betrouwbare verzekeringen en voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid,  aansprakelijkheid en pensioen onder het motto "geld voor nu én geld  voor later".   Meer weten?  Contact

Link to post
Share on other sites

ik heb de uitzending van BNR gevolgd, zoals ik trouwens een groot deel van het maatschappelijk debat omtrent z(z)p'ers via dit medium tot me neem, en ik kan toch niet nalaten even te melden, dat vooral zo'n presentator van dat programma ook zit te wijzen op haar volstrekte onafhankelijkheid, (alleen maar) omdat zij dit werk slechts twee dagen in de week bij BNR doet. Daarnaast heft zij kennelijk andere opdrachtgevers, of zit ze thuis met kinderen? we weten het niet.

 

Mi gaat zelfstandigheid met name in op de arbeidsrelatie, de gezagrelatie, de verantwoordelijkheid etc. , en niet in het aantal gewerkte uren. En al zeker niet waar dat er 60 per maand zijn.

Ik kan me daarentegen wél voorstellen als dat aantal uren echt substantieel kleiner is, onder de 12 of zo.

 

 

Link to post
Share on other sites

Er ziet een mooie flow in het manifest. Als de tekst meer ingedikt (lastig, want dan verlies je de nuances) zou zijn zou het een soort filmtrailer kunnen zijn: "We waren er altijd al. Wij zijn zelfstandig. And we are here to stay."

 

We moeten af van het begrijp "schijnzelfstandige". Als iemand ervoor kiest zelfstandig te werken dan is dat een keuze en die keuze moet je respecteren.

 

Ik zag op twitter al een nieuwe interpretatie van schijnzelfstandige voorbijkomen: freelancende vuurtorenwachter :P


BrokxMedia - Videoproducties & -marketing

Boeiende Bedrijfsfilms, Animaties & Livestreams

 

Link to post
Share on other sites

Ik mis hier duidelijk het echte ondernemersvuur en met name de profilering. Ondernemen en profileren is onlosmakelijk met elkaar verbonden, tenzij je dat profileren loslaat en zelfstandigheid een andere definitie gaat geven, zoals ik hier lees.......

Link to post
Share on other sites

Er ziet een mooie flow in het manifest. Als de tekst meer ingedikt (lastig, want dan verlies je de nuances) zou zijn zou het een soort filmtrailer kunnen zijn:

"We waren er altijd al. Wij zijn zelfstandig. And we are here to stay."

Wel een geinig idee! Zin en tijd om iets potentieel viraals verder uit te werken?

 

Hebben we gelijk de poster van het evenement al ;)

independence-day-film-header-front-main-stage-1.jpg

 

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik help  ondernemers met financieel inzicht en advies over betaalbare én betrouwbare verzekeringen en voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid,  aansprakelijkheid en pensioen onder het motto "geld voor nu én geld  voor later".   Meer weten?  Contact

Link to post
Share on other sites

Ik mis hier duidelijk het echte ondernemersvuur en met name de profilering. Ondernemen en profileren is onlosmakelijk met elkaar verbonden, tenzij je dat profileren loslaat en zelfstandigheid een andere definitie gaat geven, zoals ik hier lees.......

Dus de eerder genoemde veeteelthouder is geen ondernemer (meer) volgens jouw definitie? Ik zie namelijk echt het verschil niet tussen 1 boer met 100 koeien en 1 melkfabriek als afnemer, en 1 interim professional met 100 stukjes kennis en ervaring en 1 multinational als afnemer.

 

En ik zie ook niet waarom het enkele feit dat je die melk levert aan meer dan 1 fabriek, of je kennis (of product) levert aan meer dan 1 afnemer uitmaakt of je wel of geen ondernemer bent. Ondernemersvuur hebben ze beiden, die boer en die interrimmer. Ze zijn bewust actief als zelfstandige voor eigen rekening, risico en vrijheid. Niets met schijnzelfstandigheid te maken...

 

En wat bedoel jij precies met profileren?

 

PS PJ: hoewel we het op inhoud niet altijd met elkaar eens zijn, waardeer ik je inbreng in dit topic zéér!

 

Zijn we tenminste echt aan het discussiëren over de inhoud in plaats van de vorm en presentatie. En de verschillen van inzicht die we hier hebben, zijn een goed voorbeeld van de maatschappelijke verschillen van inzicht. Nu nog een maatschappelijke discussie!

 

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik help  ondernemers met financieel inzicht en advies over betaalbare én betrouwbare verzekeringen en voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid,  aansprakelijkheid en pensioen onder het motto "geld voor nu én geld  voor later".   Meer weten?  Contact

Link to post
Share on other sites

Ik heb familie met verschillende boerenbedrijven en volg altijd met belangstelling hun discussies. Dit zijn wel degelijk ondernemers Norbert en door overheidsbeleid hebben ze decennia lang beslissingen moeten nemen over het wel/niet switchen van hun bedrijfsdoel (koeien, varkens, etc.) en de opduikende verplichte investeringen. Als er één groep ondernemers is die is gekoeïneerd door de overheid (met name Brussel) dan is het deze wel. Maar zij zijn dan ook producent. Hun werk bepaalt de kwaliteit van ons voedsel......

 

En ja, de boeren profileren zich ook. Zij doen individueel het stinkende best om een zo goed mogelijk product te maken, omdat ze daar de beste prijs voor krijgen.

 

En andere ondernemers profileren zich evengoed, omdat ze donderspoed weten dat een minder-goed product, binnen niet al te lange tijd ook minder-goed gaat verkopen. Daar is de hele maatschappelijke structuur op gericht. Het begint bij het volgen van een opleiding. Als je die opleiding volgt om die alleen maar als statussymbool aan je naam te hangen, hou je jezelf goed voor de gek! Je volgt een opleiding om kennis te vergaren, waarop je latere functioneren kunt uitbouwen. Dat is bij werknemers precies zo als bij ondernemers. Tenzij je ervoor kiest om handelaar te worden, op de markt gaat staan of spulletjes op het internet verkoopt. Dan komen er andere eigenschappen bij kijken, die ze (waarschijnlijk) op geen enkele school aanreiken.

 

Een ondernemer die zich niet profileert, is gedoemd om zijn ondernemerschap op te geven. En zoals ik hierboven al aangaf, kan dat profileren op allerlei manieren gebeuren. Uiteindelijk ben je in een proces om je in de markt van andere ondernemers te onderscheiden d.m.v. jouw product of jouw kunstje. Als we dat loslaten is er dus geen ondernemerschap.

 

En als een werknemer zich niet profileert, staat hij/zij tot aan zijn pensioen hetzelfde geestdodende werk te doen.

 

Misschien heb ik nog een wat ouderwetse visie op ondernemerschap en moet ik me neerleggen bij een andere groep, die zich wil verenigen en die zich daarmee zelfstandigen willen noemen. Maar ook dat komt niet overeen met de basis van profileren en onderscheiden. Je kunt geen socialisme en ondernemerschap combineren Norbert.

Link to post
Share on other sites
Lijkt me een verkeerde basis. Ik ken genoeg ondernemers die lange tijd maar 1 opdracht bij 1 klant hebben, maar toch écht ondernemer zijn: geen gezag, eigen broek ophouden en morgen kan de klant weg zijn. Qua Continuïteitsrisico niet slim, maar zeker geen "schijnzelfstandige" volgens mijn Gezond Boeren Verstand -definitie.

Maar je zegt het al: bijéén klant. De persoonlijke arbeid ligt sterk op de loer, evenals de gezagsrelatie. ik kan met je meegaan als je 1 jaar als grens wat weinig vind, ik noemde hiervoor al eens twee jaar. Maar in die twee jaar vind ik nog steeds dat één klant die een groot aantal uren afneemt wel een eerste voorwaarde voor schijnzelfstandigheid.

 

De boer, om dat voorbeeld maar even aan te houden, werkt op eigen locatie, en er mist elke controle op diens werktempo en (grotendeels) op manier van werken. Controle is enkel op zijn output, de melk.

 

Inpandig werken, bij een klant dus, vind ik toch een eerste grote stap. Dan komen daar al vrij snel werktijden bij, niet voorschrijvend altijd ('je moet er om 9 uur zijn)maar dan toch op zijn minst wel controlerend. Dan vervolgens een vinger aan de pols houdend over manier van werken, het proces controlerend in plaats van het product.

En al helemaal de persoonlijke arbeid, niet zelden geëffectueerd met en persoonlijk pasje om het pand binnen te komen

 

 

Link to post
Share on other sites

@Realist, jij ook dank voor je input.

 

In de middeleeuwen werkten zelfstandige steenhouwers en metselaars vele tientallen jaren - of zelfs hun leven lang (of zelfs meerdere generaties van de zelfde familie achter elkaar) voor één opdrachtgever tijdens de bouw van een grote kathedraal.

Om hun belangen richting de grote dominante opdrachtgevers te behartigen (en om aan marktbescherming te doen) verenigden ze zich in zogenaamde gilden, die heel machtig werden.

 

Misschien moeten zelfstandigen zich heden ten dage weer meer gaan verenigen. En PJ: dat heeft wat mij betreft niets met socialisme van doen maar met macht en balans daartussen.

(uit de steenhoudersgilden is ook de latere vrijmetselarij ontstaan, die vooral onder ondernemers altijd veel aanhang heeft gehad)

 

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik help  ondernemers met financieel inzicht en advies over betaalbare én betrouwbare verzekeringen en voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid,  aansprakelijkheid en pensioen onder het motto "geld voor nu én geld  voor later".   Meer weten?  Contact

Link to post
Share on other sites

Maar Norbert...... De belangen van ondernemers zijn in het recente verleden altijd goed behartigd door bedrijfsverenigingen en de KvK. Dat is allemaal afgebroken, tegelijk met het loslaten van individuele eisen aan ondernemerschap stellen. Kijk gewoon naar Duitsland en "zie" hoe het hier was geregeld. Ik wil daarmee niet zeggen dat we terug moeten naar dezelfde starre bureaucratische structuur, maar ik denk wel dat je 99% van het probleem oplost als ondernemers weer aan basiseisen moeten voldoen en vakbekwaamheid moeten bewijzen. Dat geldt dan natuurlijk niet voor handelaren. En daar kun je overigens (nog steeds) een heel goede boterham mee verdienen.

 

Overigens zijn er een paar bedrijfstakken die de beschreven vernieuwing niet binnenlaten. De bij UNECO aangesloten bedrijven weten donders goed dat de kwaliteit van hun "product" in de kwaliteit van hun medewerkers zit en nemer geen pseudo-monteurs aan. Elke monteur moet zijn diploma's (kennis) ophalen en in de praktijk uitoefenen. Wil het hogerop schoppen, zul je daar ook voor moeten studeren.

 

In de nieuwbouw wordt daar weer volop van afgeweken en worden hordes pseudo-monteurs (al dan niet zzp of zelfs illegaal) aan de slag gezet. Alleen maar om kosten te drukken en zakken te vullen, niet om de klant een zo goed mogelijk product te leveren. En de bewoner is daar dan weer de dupe van.

Link to post
Share on other sites

@PJ wat er in de bouw en sommige andere sectoren (beroepsgoederevervoer bijvoorbeeld) gebeurt moet - uiteraard -niet kunnen. Dat lijkt mij vooral een kwestie van politieke onwil: het is een kwestie van veel frequenter en strenger handhaven in plaats van de hand boven het hoofd houden.

Dat FNV Bouw deze misstanden denkt op te lossen door de echte zelfstandigen duurder te maken vind ik dan ook niet alleen een belachelijke maar vooral ook een beschamend trieste keuze.

 

Verder... heel erg vloekend in de kerk (menig ZZP-er zal het zeer oneens met me zijn, wellicht mijn mede-initiatiefnemers ook)... maar ik ben groot voorstander van het weer invoeren van basiseisen voor vakbekwaamheid en ondernemerschap.

De reden daarvoor is overigens dat ik van dichtbij te veel drama's heb meegemaakt van mensen die echt totaal niet wisten waar ze - behoudens hun eigen vak - mee bezig waren en daar een héle hoge prijs voor hebben moeten betalen.

 

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik help  ondernemers met financieel inzicht en advies over betaalbare én betrouwbare verzekeringen en voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid,  aansprakelijkheid en pensioen onder het motto "geld voor nu én geld  voor later".   Meer weten?  Contact

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 12 leden online en 444 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept