Ga naar inhoud
 • 0

Terugbetaling lening / schenking

 • Translate to English
Newbee     3 0

Hallo iedereen,

 

Excuus als dit al duidelijk had moeten worden uit een ander antwoord op het forum, ik heb mijn best gedaan maar weet niet steeds niet zeker hoe het nu zit.

 

Ik heb een bedrijf waarbij het nodig is wat investeringen te doen. Nu de banken op het moment wat moeilijker doen had ik het hier pas over met een (vermogende) vriend, hij gaf aan dat hij graag een lening zou verstrekken van in dit geval €50.000 die ik dan met lage rente terug kon betalen. Het zou hier dan gaan om 1% rente, en annuitair terugbetalen over 15 jaar.

 

Nu denk ik dat een rente van 1% wordt gezien als lager dan de normale zakelijke rente, en zou dit dus gedeeltelijk gaan vallen onder de schenkbelasting. Deze zou ik voor mijn rekening nemen mocht dat het geval zijn, maar ik vroeg me dus af of dit het geval zou zijn.

 

Voor zover ik zelf kan berekenen zou het bij een annuitaire terugbetaling jaarlijks om zo'n €3600 gaan dat ik terugbetaal, klopt het dan dat het gedeelte boven de schenkingsvrijstelling van €2100 gaat worden gezien als schenking en er dus zo'n 30% schenkbelasting bovenop komt? Ik zou de schenkbelasting betalen, maar heeft deze terugbetaling verder nog iets van (negatief) effect op belasting die mijn vriend zou moeten betalen?

 

Alvast heel erg bedankt!

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

8 antwoorden op deze vraag

 • 0
Legend     3,3k 14 676

Nu denk ik dat een rente van 1% wordt gezien als lager dan de normale zakelijke rente, en zou dit dus gedeeltelijk gaan vallen onder de schenkbelasting. Deze zou ik voor mijn rekening nemen mocht dat het geval zijn, maar ik vroeg me dus af of dit het geval zou zijn.

Ik weet dat haast wel zeker. Ik denk ook eigenlijk dat je zeker niet moet beginnen met een onzakelijke lening. De lening zelf moet je gewoon volstrekt zakelijk houden. Oftewel: een zakelijke rente afspreken, eventueel voldoende onderpand, etc. Als het namelijk al begint als een zogenaamde bodemlozeputlening en de zaak gaat op de fles, kan de lening achteraf worden gezien als kapitaal in plaats van een lening (of hebben we het hier over een eenmanszaak?). De lagere dan toegestane rente betekent overigens ook een hogere winst (en dus meer IB/Vpb).

 

Laten we dus uitgaan van een fatsoenlijke rente, bijvoorbeeld 4 tot 5% ofzo. Je annuïteit stijgt dan van zo'n 3.600 euro naar 4.600 per jaar. Voor de zaak heb je dan in ieder geval inzicht in de werkelijke kosten van zo'n lening. Mocht het overigens zo zijn dat de zaak de aanvankelijke annuïteit of deze stijging van 1.000 euro niet zelfstandig kan ophoesten uit de lopende winsten, dan moet je je sowieso al afvragen of je hier aan moet beginnen. Het niet kunnen betalen van de (volledige) rente is een voorbode voor zwaarder weer, als je daar al niet in zit.

 

Hij kan natuurlijk besluiten om elk jaar direct 2.000 euro aan de zaak kwijt te schelden. Dat is weliswaar niet belast met schenkbelasting voor de hem (omdat hij als schenker onder het drempelbedrag blijft), maar voor de zaak zou dat volgens mij leiden tot kwijtscheldingswinst die onder normale omstandigheden gewoon belast is voor jou.

 

En alternatief is wellicht om het dus strikt van privé naar privé te laten lopen. Als hij jou geld schenk, kun jij er voor kiezen om dat in je zaak steken (via een privéstorting of R/C DGA) om vervolgens daarmee een halve maand aflossing te doen óf om de lening voor 2.000 euro vervroegd af te lossen. In dat laatste geval heeft de verstrekker zijn eigen geld weer terug, maar gaat wel je leningbedrag - en dus het maandelijkse aflossingsbedrag en rente - automatisch omlaag voor de rest van de looptijd. Let er wel op dat je dan privé een vordering op de zaak hebt.

The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link naar reactie
 • 0
Newbee     3 0

Bedankt voor je snelle reactie!

 

Dat het geen zakelijke rente was is ons beide duidelijk, maar hier zijn we allebei akkoord mee (dit was trouwens ook niet mijn voorstel, maar hij doet het graag met het idee dat hij er niet aan wil verdienen maar wel ongeveer inflatie af wil dekken). Vandaar juist mijn vraag over de schenkbelasting, het is ons beide duidelijk dat onder deze voorwaarden de lening niet als zakelijke lening kan worden gezien.

 

Het laatste gedeelte snap ik niet geheel. In dat geval zouden we de lening aangaan, ik hem ieder jaar 4600 euro terugbetalen, en hij 2000 euro terugstorten waardoor de betaling effectief op 2600 euro uitkomt, als ik dat goed begrijp?

 

Stel dat we het wel zo doen zoals ik in de eerste post aangaf en het als onzakelijke rente geldt, klopt het dan wel dat over de 1500 (3600-2100) schenkbelasting betaald moet worden en hij verder hierover geen extra belasting betaald zolang ik de schenkbelasting voor mijn rekening neem?

Link naar reactie
 • 0
Legend     3,3k 14 676

Dat het geen zakelijke rente was is ons beide duidelijk, maar hier zijn we allebei akkoord mee

Maar de fiscus niet. Bij het hanteren van een onzakelijke rente zul je voor je (fiscale) winstberekening alsnog van een zakelijke rente moeten uitgaan.

 

Het laatste gedeelte snap ik niet geheel. In dat geval zouden we de lening aangaan, ik hem ieder jaar 4600 euro terugbetalen, en hij 2000 euro terugstorten waardoor de betaling effectief op 2600 euro uitkomt, als ik dat goed begrijp?

Tja, min of meer. Ik krijg de indruk dat je niet goed zakelijk en privé van elkaar weet te scheiden. De schenking annex kwijtschelding is een ander soort transactie dan de lening en het aflossingsschema. En beide dingen worden nu op onontwarbare en onzakelijke manier met elkaar verweven. Handel nu toch gewoon in beginsel zakelijk! (Je zit hier immers op een ondernemersforum)

 

Stel dat we het wel zo doen zoals ik in de eerste post aangaf en het als onzakelijke rente geldt, klopt het dan wel dat over de 1500 (3600-2100) schenkbelasting betaald moet worden en hij verder hierover geen extra belasting betaald zolang ik de schenkbelasting voor mijn rekening neem?

Het is volgens mij het één of het ander. OF je spreekt een lage rente af (niet aangeraden, want onzakelijk) en daarmee heb je in feite al je 'kwijtschelding' binnen in de vorm van een lagere rente en een lagere annuïteit, OF je spreekt een zakelijke rente af en hij schenkt een deel daarvan terug. Maar als ik je nu zo aanhoor, dan krijg ik de indruk dat je denkt dat het lekker dubbelop gaat! De financier laat zich eerst 50.000 euro uit z'n zak kloppen met een absurd lage rente. En vervolgens gaat hij die lage rente én volledige aflossing nog eens kwijtschelden! Dat klinkt eerlijk gezegd nogal idioot.

 

Maar goed, als hij een daadwerkelijke schenking doet (dat is dus iets anders dan kwijtschelden!) boven de drempel, dan betaalt in ieder geval één van jullie tweeën schenkbelasting. En hoeveel dat is, kun je makkelijk zelf uitrekenen. Bij dit bedrag zal dat dus zo'n 450 euro zijn. Maar dan zul je dit wel goed moeten vastleggen. Het geld zul wél (al dan niet administratief) via de zaak moeten laten lopen om daarmee de door de zaak verschuldigde annuïteit te kunnen voldoen. Zoals gezegd is het dan wel zo dat je privévordering op de zaak oploopt.

 

Maar je blijft met het probleem van administreren zitten. Als hij de lening zakelijk heeft verstrekt en die 3.606 euro kwijtscheldt, zal dit leiden tot een kwijtscheldingswinst voor jou (geen schenkbelasting, maar simpelweg 'gewone' belasting over die kwijtschelding), maar géén kwijtscheldingsaftrek voor hem, omdat het een onzakelijke kwijtschelding betreft (er is immers geen enkele noodzaak toe).

The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link naar reactie
 • 0
Newbee     3 0

Excuus, ik had me verkeerd ingelezen over de schenkbelasting en zit hier inderdaad compleet verkeerd-om te redeneren. Ik haalde de terugbetaling van de lening in de war met een schenking.

 

Zoals ik het nu begrijp is het zo dat uitgaande van een marktconforme rente van 6% op een lening van 50.000 euro, door het niet rekenen met een marktconforme rente van bijvoorbeeld 1% het verschil in rente als een schenking wordt gezien, in dit geval dus 5% van 50.000 euro = 2500 euro schenking, waarvan zo'n 400 euro belastbare schenking overblijft.

 

Nogmaals excuses, ik begrijp nu waarom ik het verkeerd begreep. Je raadt zelf een rente aan van bijvoorbeeld 4-5%, hierbij treedt niet het probleem op van een lagere dan marktconforme rente (aangezien deze op de meeste plaatsen wordt aangegeven als zo'n 6%)?

Link naar reactie
 • 0
Legend     4,7k 1 165

Dit is mijns inziens veel te ver gezocht allemaal:

 

Als je een goede vriend hebt die jou wil matsen met een lening met een vriendelijke rente is er weinig aan de hand.

 

Het is heel anders als je ouders (via een trucje) proberen erfbelasting te ontlopen door geld jouw kant uit door te sluizen, of wanneer je zelf (vanuit bijvoorbeeld je eigen BV) probeert om fiscaal-vriendelijk geld privé te maken door "slimme leningen" e.d.

 

Het moet wel heel gek lopen als de BD achteraf een claim gaat indienen omdat iemand een kennis geholpen heeft met een sympathieke lening.

 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     806 43

Ik zie ook niet zoveel problemen, anders dan inderdaad ouders of familie.

Ik betwijfel nl ook als de gestelde 4-5% nog wel zo zakelijk is.

Wel vanuit de kredietvrager gezien, maar bekijk de zaak eens van de financier. Die krijgt nu een luizige procent rente, en ziet hier een investeringsvoorstel waar hij zeg eens 2-3% kan krijgen. Dat is best hard te maken dat dat een zakelijk offer is. Dat krijgt hj uit de markt nooit.

Wellicht doe je er nog wat opties o.i.d bij, een lokkertje voor als het goed gaat met het berijf, dat hij dan meedeelt in de winst. Voor de BD is dat , mits reëel, reden genoeg om deze transactie te billijken.

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     1k 105

Ik denk dat men iets te makkelijk denkt over de jaarlijkse schenkbelasting.

 

ALS (met nadruk op ALS) de fiscus een schenking ziet in een lage rente, dan kan dat zorgen voor een behoorlijke heffing in het eerste jaar. De fiscus zal mogelijk een vruchtgebruikconstructie constateren, in plaats van een jaarlijks terugkerende schenking.

 

JM juristen & adviseurs

ondernemingsrecht:

samenwerkingsverbanden | overeenkomsten | (algemene) voorwaarden en reglementen | bedrijfsstructuren | bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Legend     514 28

Ik ben het hier met Prins Rachid en Johan eens.

Bij een controle kan dit zeker wel problemen opleveren ook al is de lening niet van familie. Die vriend betaald er in box 3 nu meer belasting over dan dat hij krijgt. Daarnaast zijn er geen zekerheden gesteld dus loopt hij dus veel risico. Je moet je hier altijd de vraag stellen of hij deze lening onder dezelfde voorwaarden ook aan een vreemde geleend zou hebben. Dat antwoord lijkt me duidelijk, NEE.

 

Wat Rachid daarom ook uitlegde hoe je het fiscaal wel op een manier kan regelen zodat er geen schenkbelasting betaald hoeft te worden en je per saldo ook niet meer aan die vriend hoeft te betalen.

 

Stel je betaald nu het 1e jaar 1% wat €500 op jaarbasis betekent.

Bij 6% zou dit €3000 zijn.

 

De rente is bij jouw vriend onbelast maar bij jou wel aftrekbaar als hij dit aan jouw bedrijf leent. Afhankelijk van de rechtsvorm en de winst levert die aftrek €600 tot €1300 voordeel op. Zeg even in het negatiefste geval €600. Die €3000 rente kost je dan nog €2400.

Je betaald hem die €3000

Bij de belastingdienst heb je een voordeel van €600

Hij schenkt €1900 aan jou privé

Per saldo kost je dit dus ook weer €500 (3000-600-1900) net als bij 1% maar zonder verdere problemen met de belastingdienst en dus zonder schenkbelasting.

Je vriend houdt hier nu zelf €1100 aan over terwijl het jou niets extra's kost.

Je vriend zou er natuurlijk ook voor kunnen kiezen de volledige €2122 te schenken. In dat geval houdt hij er nog steeds €878 aan over en kost jou die lening ineens nog maar €278 i.p.v. €500. In dat geval is die 6% dus ineens voordeliger geworden dan 1%.

 

 

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  0 leden, 96 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.