loading
Ga naar inhoud
vincenttt
Verberg

Bedrijfsovername en Personeel overnemen

vraag

Beste forum leden,

 

na een flink aantal nuttige tips gevonden te hebben op deze site over allerhande zaken verbonden aan het ondernemen heb ik mij maar eens geregistreerd om een vraag te stellen.

 

(de informatie die ik zoek kon ik niet vinden op de site, maar ook niet op andere websites met behulp van vriend Google)

 

Ik ben sinds 2008 werkzaam bij een verzekeringsmaatschappij welke na een fusie en een defusie een reorganisatie heeft doorgevoerd. Op basis van het beleid van het UWV heeft mijn werkgever het afspiegelingsprincipe toegepast, en ben ik "boventallig verklaard" in juni 2014.

 

Omdat er echter nog voldoende werk te doen was heeft mijn werkgever mijn ontslag uitgesteld en heb "tijdelijk werk" verricht voor het bedrijf. Dit werk begint nu op te drogen en zoals het er nu naar uit ziet wordt gaat per 1 april van dit jaar het voor het bedrijf geldende sociale plan in.

 

Dit sociale plan houdt (onder meer) in dat ik 9 maanden mijn salaris ontvang, maar vrij ben gesteld van het verrichten van arbeid.

 

Nu kan ik natuurlijk 9 maanden op de bank zitten en Netflix kijken, of ik kan een onderneming oprichten en deze 9 maanden gebruiken om het bedrijf financieel gezond te maken.

(er hoeft immers geen ondernemersloon uitbetaald te worden)

 

Ik kan een deel van de onderneming overnemen (detailhandel via franchise) van een ondernemersechtpaar dat inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

 

Het was ooit de bedoeling dat de kinderen van dit ondernemersechtpaar de zaak zouden overnemen, maar de ambities van de kinderen blijken elders te liggen.

 

De onderneming van het echtpaar heeft 3 winkels waarvan ik er 1 wil overnemen.

De huidige omzetcijfers zien er goed uit, en marges, bedrijfkosten etc. komen overeen met wat gebruikelijk is in de branche. So far so good...

 

De onderneming heeft nu hoge personeelskosten omdat het ondernemersechtpaar zelf niet in deze winkel staat. Er wordt nu 65 uur verloond verdeeld over 4 personeelsleden (waarvan 1 een tijdelijk contract, en de overige vaste arbeidscontracten). Kost circa 47k per jaar.

 

Mijn intentie was om 30/35 uur zelf in de winkel te staan (overige uren tijd aan besteden aan acquisitie B2B markt, bezorging goederen, administratie etc.)

De resterende 30 uren wou ik invullen met personeel. Kost circa 22k per jaar

 

Wanneer ik het op deze manier uitvoer dan krijg ik de exploitatie sluitend met een acceptabel bedrijfsresultaat, met volledige verloning krijg ik dit echter niet voor elkaar.

 

(de huidige eigenaar heeft wel een net bedrijfsresultaat omdat hij geen huur voor het pand hoeft te betalen als eigenaar van het pand zijnde)

 

De overname van de V.O.F. naar mijn eenmanszaak zou een zgn. passiva-active transactie zijn waarbij ik alle lusten en lasten overneem, en dus verplicht ben het personeel over te nemen.

 

Een deel van het personeel bij de huidige V.O.F. achter laten (en laten werken in de andere 2 winkels) ziet het personeel zelf niet zitten, en het ondernemersechtpaar ook niet.

 

Nu heb ik begrepen dat wanneer een personeelslid gemiddeld 24 uur per week heeft gewerkt de afgelopen 2 jaar deze aanspraak kan maken op deze 24 uren (ondanks dat dit personeelslid een arbeidscontract heeft voor bijv. 13 uur)

 

Dit maal 4 personeelsleden (na afloop contract 3 personeelsleden) kan mij potentieel gaan nekken, en zie ik als een onacceptabel risico.

(ik kan immers geen fatsoenlijk ondernemersloon uit na mijn 9 maanden-traject vanuit het sociaal plan van mijn werkgever, en bovendien niet de gewenste afdrachten doen aan de bank gedurende die 9 maanden om het bedrijf financieel gezond te krijgen)

 

Heeft iemand tips hoe ik dit probleem het beste kan oplossen ?

* Personeel ontslaan zou kunnen, maar zou mij veel geld kosten (flinke ontslagvergoeding, want er is sprake van 18 dienstjaren)

* Gewoonte doorbreken? Personeel gewoon minder uren inroosteren na overname bedrijf gedurende bijv. 2 maanden. De gewoonte van meer werken dan contracturen is dan doorbroken en er kan geen aanspraak gemaakt worden op extra uren ?

* De gemene baas uithangen en het personeel zodanig treiteren dat er één vanzelf opstapt (niet echt sympatieke oplossing)

 

Daarnaast vroeg ik mij af of je personeel niet mag ontslaan zonder uitbetaling vergoeding vanwege bedrijfseconomische redenen. (is er dan uberhaupt wel sprake van bedrijfseconomische redenen als de ondernemer onvoldoende ondernemersloon aan zichzelf kan toekennen?)

 

Graag jullie advies :)

 

[verandering: titel]

Link naar bericht
Delen op andere sites

13 antwoorden op deze vraag

Aanbevolen berichten

 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Mijn intentie was om 30/35 uur zelf in de winkel te staan (overige uren tijd aan besteden aan acquisitie B2B markt, bezorging goederen, administratie etc.)

De resterende 30 uren wou ik invullen met personeel. Kost circa 22k per jaar

[..]

(de huidige eigenaar heeft wel een net bedrijfsresultaat omdat hij geen huur voor het pand hoeft te betalen als eigenaar van het pand zijnde)

[..]

Wanneer ik het op deze manier uitvoer dan krijg ik de exploitatie sluitend met een acceptabel bedrijfsresultaat, met volledige verloning krijg ik dit echter niet voor elkaar.

Als ik het zo allemaal lees, zullen de personeels- en huurkosten wellicht onoverkomelijk kunnen blijken te zijn.

 

Omdat je vragen vooral over het personeel gingen, zal ik die eerst behandelen. Je gaf al aan dat het sowieso pas rendabel voor jou wordt als je ongeveer de helft van de uren schrapt. Dus eigenlijk kun je überhaupt niet verder zónder enige vorm van ontslag of reorganisatie.

 

De makkelijkste stap is natuurlijk het tijdelijke contract niet verlengen. Ontslag om bedrijfseconomische redenen kan in gevallen van bijvoorbeeld een bedrijfsverhuizing (en dus minder werkplaatsen bijvoorbeeld) of als je zaak verlies is gaan draaien. Maar als je de zaak zo overneemt, draait de zaak een verlies dat vooraf te voorzien is. Dat wordt een moeilijk verhaal bij het UWV.

 

Je kunt verder uiteraard vrijwillig ontslag voorstellen, maar verwacht niet dat het personeel daar zo maar mee akkoord gaat. De transitievergoeding is bij zo'n ontslag inmiddels het minimum dat je dan moet betalen, want jij wilt immers van ze af. Dus het is maar de vraag of dat zonder slag of stoot gaat gebeuren. Bovendien moet je eigenlijk enige zekerheid omtrent dat ontslag hebben vóórdat je de overname doet. Anders koop je straks een zaak waarvan het personeel helemaal geen ontslag wíl nemen, terwijl dat noodzakelijk lijkt voor het voortbestaan ervan.

 

De gewoonte doorbreken door minder uren in te roosteren zal ook lastig worden. Als er namelijk 'onduidelijkheid' wordt geschapen over het aantal werkuren, doordat je opeens minder dan de contracturen gaat inplannen, zul je waarschijnlijk tegen het zogenaamde rechtsvermoeden van arbeidsomvang aanlopen. Op basis daarvan mogen medewerkers het arbeidscontract (alsnog) laten aanpassen naar het gemiddeld aantal uren dat ze normaal per week werken gerekend over de 13 voorafgaande weken. Dan heb je dus ongewild opeens nóg grotere contracten.

 

Je kunt ook de zaak overnemen en beginnen met een verziekte sfeer. In dat geval heb je over een tijdje helemaal geen werknemers meer of medewerkers die zich allemaal ziek hebben gemeld. Die mag je dan 2 jaar ziekengeld gaan doorbetalen. Dat wil je echt niet.

 

Het kan ook zijn dat je het voor elkaar krijgt dat maar één persoon zich ziek meldt. In dat geval zul je én die persoon moeten doorbetalen én zelf in de winkel moeten werken voor de gewenste uren én maak je geen winst. Oh ja, en houd er rekening mee dat jij de 'nieuweling' bent. Dus je werkt dan noodgedwongen met de nog resterende mensen die jouw bloed wel kunnen zuipen. Mwah.

 

Ook zul je eigenlijk gewoon rekening moeten houden met een goeie mix van contracten, alleen al voor de continuïteit van je bedrijf. Wat is je ideale bezetting? Hoeveel vaste uren, hoeveel flexuren, hoeveel mensen, wat voor soort contracten (weinig fulltimers of juist veel parttimers), hoe vang je ziekte op, hoe financier je ziekte, etc?

 

Als je dus al van personeel af wilt, zal het echtpaar er voor moeten zorgen dat dat al is gebeurd vóór de overname, anders lijkt me de hele deal erg oninteressant. De cijfers worden ook geflatteerd door lager dan gebruikelijke bedrijfslasten elders.

 

En daarmee komen we op dat blijkbaar al aanwezige (en afbetaalde?) bedrijfspand. Hoe past dat precies in dit verhaal? Als het pand alleen voor de eigen VoF werd gebruikt, dan kan ik me zo voorstellen dat het pand nu volledig ondernemingsvermogen is en dat er misschien behoorlijk op is afgeschreven. Wordt dit pand ook verkocht of blijft het in de VoF achter? In dat laatste geval zal het zo zijn dat je vanaf de datum van overname huur moet gaan betalen. Heb je daar afspraken over gemaakt? Voor hoelang loopt een eventueel contract? Wat is de jaarlijkse verhoging, mag je verlengen, hoeveel jaar tegelijk, etc? Of neem je het hele pand over, zodat jij vervolgens het pand op jouw balans hebt staan?

 

Ik weet het niet, maar zou het erg lastig vinden om de cijfers hier sluitend voor te krijgen.


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Hartelijk dank voor de reactie. Ik heb het huidige ondernemers echtpaar gevraagd om iets met het personeel te doen. (2 personeelsleden moet achterblijven/ontslagen worden, de overige 3 neem ik graag over)

 

Doen ze dat niet, dan ben ik bang dat ik er vanaf moet zien... jammer, want ik had er erg veel zin in.

 

Ik hou jullie op de hoogte van de ontwikkelingen!

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

 

En daarmee komen we op dat blijkbaar al aanwezige (en afbetaalde?) bedrijfspand. Hoe past dat precies in dit verhaal? Als het pand alleen voor de eigen VoF werd gebruikt, dan kan ik me zo voorstellen dat het pand nu volledig ondernemingsvermogen is en dat er misschien behoorlijk op is afgeschreven. Wordt dit pand ook verkocht of blijft het in de VoF achter? In dat laatste geval zal het zo zijn dat je vanaf de datum van overname huur moet gaan betalen. Heb je daar afspraken over gemaakt? Voor hoelang loopt een eventueel contract? Wat is de jaarlijkse verhoging, mag je verlengen, hoeveel jaar tegelijk, etc? Of neem je het hele pand over, zodat jij vervolgens het pand op jouw balans hebt staan?

 

Ik weet het niet, maar zou het erg lastig vinden om de cijfers hier sluitend voor te krijgen.

 

Het pand is eigendom van het ondernemersechtpaar. Of dit privé eigendom is of van de VOF weet ik niet. Het pand mag gekocht worden, maar het ontbreekt mij aan middelen om dit te doen. Het pand blijft dus van de huidige eigenaren.

 

Het is mij uiteraard bekend dat ik huur moet betalen voor het pand, deze huur heb ik opgenomen bij huisvestingskosten in mijn exploitatiebegroting. De huurtermijn gaat 5 jaar bedragen, verhoging van huurprijs zal conform CBS prijs index zijn.

 

Het pand komt dus niet op mijn balans.

 

Inmiddels heb ik antwoord ontvangen van het echtpaar dat zij "geen personeel gaan ontslaan zonder zekerheden over overnameprijs en huurprijs."

 

Volgende week maar weer contact opnemen om een afspraak te maken. Ze gooien de deur dus niet dicht betreft het personeel. Ben benieuwd wat de mogelijkheden zijn.. reuzespannend dus..

 

Hou jullie op de hoogte!

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Inmiddels heb ik antwoord ontvangen van het echtpaar dat zij "geen personeel gaan ontslaan zonder zekerheden over overnameprijs en huurprijs."

Het lijkt me overigens dat je bij een eventueel akkoord hetzelfde voorbehoud moet maken. Oftewel afspreken dat je de overeenkomst geen doorgang heeft, zonder zekerheden over de hoeveelheid en samenstelling van het personeel (en huurprijs). Dat lijkt een beetje een Catch-22, maar kan er voor zorgen dat je gelijk kunt oversteken.

 

Als zij zeker weten dat je serieus bent, kunnen ze gaan proberen om een ontslagaanvraag te starten. Mocht de ontslagaanvraag echter niet worden gehonoreerd door het UWV, dan kun je alsnog onder het contract uit. Wat wel een nadeel is, is dat je dan sowieso - zo lijkt me - begint met een kleine achterstand. Je bent in de ogen van de overblijvers immers de 'veroorzaker' van het vertrek van één of meer van hun oud-collega's.


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Wat wel een nadeel is, is dat je dan sowieso - zo lijkt me - begint met een kleine achterstand. Je bent in de ogen van de overblijvers immers de 'veroorzaker' van het vertrek van één of meer van hun oud-collega's.

 

Ik ben het (deels) met je eens dat ik kan worden gezien als de 'boe-man'. Aan de andere kant: de onderneming waar het om gaat betreft een winkel waar personeelsleden alleen in de winkel staan gedurende een werkdag. (verspreid over de dagen van de week).

 

De uitzondering hier op is de zaterdag (2 parttimers)

 

Hoewel het dus zeker collega's zijn, werken ze niet dagelijks met elkaar. (en hoe verre men elkaar in de privé-sfeer kent en kan gaan klagen weet ik niet overigens)

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Update: de verkopende partij is bereid 2 dames te ontslaan en hen een vergoeding te betalen. De derde dame heeft zelf ontslag genomen en vertrekt dus zonder vergoeding. Ik zou dan achterblijven met 2 zaterdagkrachten, waar ik prima mee kan leven.

 

Ik heb de financieringsaanvraag de deur uit gedaan... we wachten met spanning af...

 

To be continued...

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Update: de verkopende partij is bereid 2 dames te ontslaan en hen een vergoeding te betalen.

 

"Bereid"? Volgens mij moet hier gewoon toestemming van ofwel UWV (bedrijfseconomische reden) of kantonrechter (overige redenen... die er niet zijn) voor gevraagd worden. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als UWV "nee" zegt?


Ik help ondernemers aan betaalbare en betrouwbare verzekeringen voor aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Vragen of offerte? ☛  contact

Werkgever en op zoek naar een goede en betaalbare verzuimverzekering voor je personeel ? ☛ www.verzuimverzekerd.nl

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 1
 • Waardeer dit antwoord

Update: de verkopende partij is bereid 2 dames te ontslaan en hen een vergoeding te betalen.

"Bereid"? Volgens mij moet hier gewoon toestemming van ofwel UWV (bedrijfseconomische reden) of kantonrechter (overige redenen... die er niet zijn) voor gevraagd worden. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als UWV "nee" zegt?

Op zich is dit toch wel de juiste volgorde. De volgorde der dingen luistert hier wel erg nauw namelijk. Het is een delicaat proces, dus ik kan me voorstellen dat de verkopers niet nu alvast domweg personeel gaan ontslaan.

 

TS geeft aan dat hij "bereid" is om de zaak over te nemen onder voorbehoud van ontslag en financiering. Vervolgens geven de verkopers aan "bereid" te zijn om die mensen te ontlaan. Op dát moment kan TS een financieringsaanvraag doen met het gereduceerde personeel als uitgangspunt, zonder dat het personeel nu al is ontslagen.

 

En dan komt de Catch-22 die ik al eerder noemde. De deal kan dan alsnog afketsen door zaken die mislukken aan beide kanten. Als TS de financieringsaanvraag niet rond krijgt, dan gaat de deal uiteraard niet door (en hoeft het personeel ook niet ontslagen te worden). Maar als de financieringsaanvraag er wél door komt, moet de verkopende partij uiteraard pas op dát moment overgaan tot het aanvragen van ontslag van het overtollige personeel. En pas als het UWV daar goedkeuring voor heeft verleend, kan de deal tussen TS en verkopende partij pas echt doorgang vinden.

 

Persoonlijk vind ik dat er dan nog serieus gekeken moet worden naar de exacte inhoud van de (nieuwe) huurovereenkomst.


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Maar als de financieringsaanvraag er wél door komt, moet de verkopende partij uiteraard pas op dát moment overgaan tot het aanvragen van ontslag van het overtollige personeel.

Ná goedkeuring UWV mag je nog max 4 weken wachten om het contract daadwerkelijk op te zeggen. Je zou dus al eerder kunnen starten met de ontslagaanvraag, mocht tijd een belangrijke factor zijn.

 


That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

"Bereid"? Volgens mij moet hier gewoon toestemming van ofwel UWV (bedrijfseconomische reden) of kantonrechter (overige redenen... die er niet zijn) voor gevraagd worden. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als UWV "nee" zegt?

 

De dames in kwestie krijgen wat geld mee van de huidige eigenaar en zetten een handtekening onder een ontslag met wederzijds goedvinden.

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

TS geeft aan dat hij "bereid" is om de zaak over te nemen onder voorbehoud van ontslag en financiering. Vervolgens geven de verkopers aan "bereid" te zijn om die mensen te ontlaan. Op dát moment kan TS een financieringsaanvraag doen met het gereduceerde personeel als uitgangspunt, zonder dat het personeel nu al is ontslagen.

 

En dan komt de Catch-22 die ik al eerder noemde. De deal kan dan alsnog afketsen door zaken die mislukken aan beide kanten. Als TS de financieringsaanvraag niet rond krijgt, dan gaat de deal uiteraard niet door (en hoeft het personeel ook niet ontslagen te worden). Maar als de financieringsaanvraag er wél door komt, moet de verkopende partij uiteraard pas op dát moment overgaan tot het aanvragen van ontslag van het overtollige personeel. En pas als het UWV daar goedkeuring voor heeft verleend, kan de deal tussen TS en verkopende partij pas echt doorgang vinden.

 

Correct. De aanvraag ligt bij de kredietverstrekker. Op basis van die uitkomst (= zekerheid voor verkopende partij) zal er afscheid genomen gaan worden van een deel van het personeel.

 

Persoonlijk vind ik dat er dan nog serieus gekeken moet worden naar de exacte inhoud van de (nieuwe) huurovereenkomst.

 

Er is duidelijkheid. De eigenaar verhuurd het pand casco. Er is een huurprijs vastgesteld, er is een periode vast gesteld, en deze is verwerkt in mijn financieel plan.

 

Waar zou ik nog exact naar moeten kijken volgens jou ? Alle tips zijn welkom, het zou vervelend zijn dat ik voor verrassingen kom te staan die voorzien zouden kunnen worden.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Er is duidelijkheid. De eigenaar verhuurd het pand casco. Er is een huurprijs vastgesteld, er is een periode vast gesteld, en deze is verwerkt in mijn financieel plan. Waar zou ik nog exact naar moeten kijken volgens jou?

OK, dat klinkt op zich goed. Ik was een beetje bang dat het gebrek aan huur voor de huidige zaak (broekzak-vestzak) de boel enigszins te rooskleurig zou lijken, omdat jij dat 'voordeeltje' van gratis huur uiteraard niet hebt.

 

Keep us posted!


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link naar bericht
Delen op andere sites
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Wie is er online?

  Er zijn 10 leden online en 128 gasten

  Bekijk volledige lijst    
 • Ook interessant:

 • OndernemerspleinNL

×

Cookies op HigherLevel.nl

Cookies zijn nodig om Higherlevel.nl goed te laten functioneren. Door het gebruik van HigherLevel.nl verklaar je onze voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

 Meer informatie   Oké