loading
Ga naar inhoud
Rijs
Verberg

Mag opdrachtgever vragen om kopie paspoort opdrachtnemer?

vraag

Ik heb een opdracht als docent voor een HBO onderwijsinstelling. Zij vragen een kopie van mijn paspoort. Mogen zij deze vragen, of zijn ze dat zelfs verplicht?

Ik doe vergelijkbare freelance opdrachten voor een universiteit en daar is nooit om een kopie paspoort gevraagd.

 

[Mod edit: titel "freelance docent" verduidelijkt ]

 

 

Link naar bericht
Delen op andere sites

25 antwoorden op deze vraag

Aanbevolen berichten

 • 0
 • Waardeer dit antwoord

soms wel soms niet verplicht

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/identificatie/identiteitsbewijs

 

ik kan niet direct doorlinken maar even scrollen en dan vind je de vraag moet ik als zzp-er een kopie van mijn identiteitsbewijs geven?

 

lees ook even de andere tips erover zoals altijd het doel van de kopie erop schrijven bijv "ter identificatie en verificatie voor opdracht X bij opdrachtgever Y"

ik dateer de kopie ook altijd zodat je weet wanneer het was.

 

dat voorkomt dat de kopie voor andere doeleinden kan worden misbruikt

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

dat klopt, maar in dit geval mag de hoge school erom vragen als ze ook een VAR vragen, dan is de opdrachtgever namelijk wettelijk verplicht om een kopie van het identiteitsbewijs bij de VAR te bewaren.

 

als er geen VAR wordt gevraagd (en je bent ook geen werknemer) dan hoef je geen kopie af te geven.

In die gevallen zal het het meeste fout gaan omdat HR administraties streng geïnstrueerd worden/zijn altijd een kopie paspoort te eisen maar niet getraind op de kennis van de wet wanneer het wel of niet mag.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Ik heb een opdracht als docent voor een HBO onderwijsinstelling. Zij vragen een kopie van mijn paspoort. Mogen zij deze vragen, of zijn ze dat zelfs verplicht?

Ik doe vergelijkbare freelance opdrachten voor een universiteit en daar is nooit om een kopie paspoort gevraagd.

 

[Mod edit: titel "freelance docent" verduidelijkt ]

 

 

 

Dan lijkt me hier wel sprake van persoonlijke arbeid 8)

 

Maar het lijkt me wel dat men hier naar vragen mag, net zoals naar diploma's vragen.

En die diploma's zijn op naam, zonder fotootje, dus dan moet de opdrachtnemer ook even laten zien dat hij degene is van dat diploma

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Maar het lijkt me wel dat men hier naar vragen mag, net zoals naar diploma's vragen.

Lijkt me zus, lijkt me zo...

 

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) constateert dat bedrijven in verschillende sectoren nog steeds in strijd met de wet om een kopie van een identiteitsbewijs vragen.
Mag dus alleen bij uitzondering. ::)

 

Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zzp'er? Dan moet u een kopie van uw identiteitsbewijs geven als u een verklaring arbeidsrelatie (VAR) gebruikt. Heeft u geen dienstverband en geen VAR, dan hoeft dit niet.

 

VAR

 

Geeft u een VAR aan uw opdrachtgever? Dan moet u daarbij een kopie van uw identiteitsbewijs afstaan. Uw opdrachtgever moet namelijk uw identiteit kunnen aantonen bij de Belastingdienst. Hiertoe is de opdrachtgever wettelijk verplicht een kopie van uw identiteitsbewijs te bewaren. Werkt uw opdrachtgever weer voor een andere opdrachtgever, een zogenoemde hoofdaannemer? Dan is ook de hoofdaannemer verplicht om uw VAR en een kopie van uw identiteitsbewijs te bewaren voor de Belastingdienst.

Bestaat die VAR nog?

 

 


Stelt al sinds 2003 vragen op dit forum. 🍾   En helpt soms andermans vragen te beantwoorden. 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Bestaat die VAR nog?

Die VAR bestaat nog tot 1 mei 2016

Edit: RT was me voor, story of my life... ;)

 

Relevanter nog: in de modelovereenkomsten die op of na 1 mei van toepassing worden staat de volgende bepaling:

4.4 Opdrachtnemer zal er vóór aanvang van de Overeenkomst zorg voor dragen dat Opdrachtgever

over de volgende documenten beschikt, indien en voor zover de navolgende documenten niet reeds

onderdeel vormen van c.q. ten grondslag liggen aan het algemeen erkende kwaliteitskeurmerk

waaraan Opdrachtnemer dient te voldoen:

i. na vaststelling van de identiteit een afschrift van een geldig paspoort of ander identiteitsbewijs;

(citaat afkomstig uit de door FNV zelfstandigen ingediende modelovereenkomst voor thuiszorg, zoals vermeld als voorbeeldovereenkomst op de site van de belastingdienst)

 

 


Ik help ondernemers aan betaalbare en betrouwbare verzekeringen voor aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Vragen of offerte? ☛  contact

Werkgever en op zoek naar een goede en betaalbare verzuimverzekering voor je personeel ? ☛ www.verzuimverzekerd.nl

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Ik denk dat het in ieder geval nooit kwaad kan om kritisch te zijn als het gaat om het verstrekken van je persoonsgegevens. Sommige mensen delen ze uit als flyers... :-\

 

Bij twijfel kun je de instantie die er om vraagt altijd vragen naar de wettelijke grondslag op basis waarvan ze gerechtigd zijn deze persoonsgegevens op te slaan en te verwerken. Vraag je ze meteen naar hun privacyprotocol en de maatregelen die ze getroffen hebben om je persoonsgegevens te beveiligen. Een check bij het CBP-register kan ook geen kwaad. Denk er aan dat je pasfoto en BSN bijzondere persoonsgegevens zijn, waarvoor strengere eisen gelden.


That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord
Bij twijfel kun je de instantie die er om vraagt altijd vragen naar de wettelijke grondslag op basis waarvan ze gerechtigd zijn deze persoonsgegevens op te slaan en te verwerken.
Zolang Artikel 6a en Artikel 6a letter c van de Wet op de Loonbelasting 1964 niet komen te vervallen, zal er aan de identificatieplicht voor ZZP-ers weinig veranderen.

 

LB, Artikel 6a

Als inhoudingsplichtige van een persoon wordt niet beschouwd degene die beschikt over een afschrift van een aan hem getoonde beschikking als bedoeld in artikel 3.156 of 3.157 van de Wet inkomstenbelasting 2001 waaruit blijkt dat de voordelen die die persoon geniet, worden aangemerkt als winst uit een onderneming of de werkzaamheden die die persoon verricht, worden aangemerkt als werkzaamheden verricht voor rekening en risico van een vennootschap waarin die persoon een aanmerkelijk belang heeft, mits:

 

LB, Artikel 6a, letter c

hij de identiteit van die persoon heeft vastgesteld aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1° tot en met 3°, van de Wet op de identificatieplicht, alsmede de aard en het nummer daarvan in zijn administratie heeft opgenomen en een afschrift daarvan er bij bewaart.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 

 

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Bij twijfel kun je de instantie die er om vraagt altijd vragen naar de wettelijke grondslag op basis waarvan ze gerechtigd zijn deze persoonsgegevens op te slaan en te verwerken.
Zolang Artikel 6a en Artikel 6a letter c van de Wet op de Loonbelasting 1964 niet komen te vervallen, zal er aan de identificatieplicht voor ZZP-ers weinig veranderen.
Nou wil het 'toeval' dat artikel 6a Wet op de loonbelasting per 1 mei komt te vervallen...

 

 


That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord
4.4 Opdrachtnemer zal er vóór aanvang van de Overeenkomst zorg voor dragen dat Opdrachtgever

over de volgende documenten beschikt, indien en voor zover de navolgende documenten niet reeds

onderdeel vormen van c.q. ten grondslag liggen aan het algemeen erkende kwaliteitskeurmerk

waaraan Opdrachtnemer dient te voldoen:

i. na vaststelling van de identiteit een afschrift van een geldig paspoort of ander identiteitsbewijs;

(citaat afkomstig uit de door FNV zelfstandigen ingediende modelovereenkomst voor thuiszorg, zoals vermeld als voorbeeldovereenkomst op de site van de belastingdienst)

 

Dat de belastingdienst met een dergelijke overeenkomst akkoord gaat, wil nog niet zeggen dat die overeenkomst daarmee boven de wet staat.

 

Misschien dat thuiszorgers sowieso al onder de uitzonderingen vielen en anders overrulet de wet de modelovereenkomst.


Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Misschien nog maar eens herhalen, want ik zie een hardnekkig misverstand de kop blijven opsteken waaruit allerlei rare aannames rollen.

 

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties zorgt er alleen voor dat de VAR uit de wet wordt geschrapt.

 

Het systeem van modelovereenkomsten is iets wat door de belastingdienst buiten de wet om wordt geïntroduceerd om handhaving makkelijker te maken. Er is geen wettelijke basis voor de modelovereenkomsten anders dan dat de belastingdienst zelf mag kiezen welke arbeidsrelaties ze met voorrang beoordelen als de partij die verantwoordelijk is voor het heffen en innen van loonbelasting.

 

We gaan dus van een systeem dat verankerd is in de wet naar een systeem dat verankerd is in afspraken en beloftes.


Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord
Nou wil het 'toeval' dat artikel 6a Wet op de loonbelasting per 1 mei komt te vervallen...
Dat is wel de bedoeling ... maar of dat ook daadwerkelijk om die datum gaat gebeuren ...

 

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Nou wil het 'toeval' dat artikel 6a Wet op de loonbelasting per 1 mei komt te vervallen...
Dat is wel de bedoeling ... maar of dat ook daadwerkelijk om die datum gaat gebeuren ...

 

Hm... volgens de wet wordt de inwerkingtreding geregeld door een koninklijk besluit, ik kan alleen geen koninklijk besluit vinden.

 

Edit: soms duurt zo'n besluit een maandje of twee als ik de bekendmakingen mag geloven, maar ik heb er voor de zekerheid een mailtje aan de overheid aan gewijd.


Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord
Hm... volgens de wet wordt de inwerkingtreding geregeld door een koninklijk besluit, ik kan alleen geen koninklijk besluit vinden.
Oeps, er is iets misgegaan ... mijn laatste commentaar is niet geplaatst. Bij deze in de herhaling.

 

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties zorgt er alleen voor dat de VAR uit de wet wordt geschrapt.
Ja, maar dat is niet de enigste wijziging.

 

Zie:

Wet van 3 februari 2016 tot wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)

Jaargang 2016, Nr. 45, Gepubliceerd op 11 februari 2016 09:00

 

ARTIKEL II

De Wet op de loonbelasting 1964 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 6a vervalt.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Misschien nog maar eens herhalen, want ik zie een hardnekkig misverstand de kop blijven opsteken waaruit allerlei rare aannames rollen.

 

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties zorgt er alleen voor dat de VAR uit de wet wordt geschrapt.

 

We gaan dus van een systeem dat verankerd is in de wet naar een systeem dat verankerd is in afspraken en beloftes.

 

En wellicht weet slechts weinigen van onze volksvertegenwoordigers dat ook zo.

 

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord
En wellicht weet slechts weinigen van onze volksvertegenwoordigers dat ook zo.
Ik denk dat volksvertegenwoordigers dondersgoed weten wat deregulering inhoudt

 

We gaan dus van een systeem dat verankerd is in de wet naar een systeem dat verankerd is in afspraken en beloftes.
Exactly, uitstekende definitie van "deregulering". En dat er maar vele van dat soort dereguleringen mogen volgen!

 

 


Ik help ondernemers aan betaalbare en betrouwbare verzekeringen voor aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Vragen of offerte? ☛  contact

Werkgever en op zoek naar een goede en betaalbare verzuimverzekering voor je personeel ? ☛ www.verzuimverzekerd.nl

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 1
 • Waardeer dit antwoord

Nou wil het 'toeval' dat artikel 6a Wet op de loonbelasting per 1 mei komt te vervallen...
Dat is wel de bedoeling ... maar of dat ook daadwerkelijk om die datum gaat gebeuren ...

Hm... volgens de wet wordt de inwerkingtreding geregeld door een koninklijk besluit, ik kan alleen geen koninklijk besluit vinden.

 

Ik kreeg vandaag dit mailtje:

 

Geachte heer Collin,

 

Hieronder volgt een reactie op uw e-mail, waarin u vraagt of er al een koninklijk besluit is afgevaardigd voor de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties.

 

De Eerste en de Tweede kamer hebben het wetsvoorstel goedgekeurd. Het is nog niet bekend wanneer de wet in werking treedt, meneer Collin.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

[naam verwijderd]

Publieksvoorlichter Informatie Rijksoverheid


Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Als ik het goed begrijp is er dus geen nieuwe regel rondom deze identificatie in de wet DBA en zou een opdrachtgever dus geen kopie paspoort mogen vragen?

 

De oude situatie vond ik ook dubieus. Volgens mij was de enige rechtvaardiging dat er een uitzondering was als er sprake was van een VAR omdat de verantwoordelijke minister zich die woorden ooit eens heeft laten ontvallen, n.a.v. kamervragen. Een onderbouwing van waarom het in dat geval wel nodig zou zijn heb ik nergens gevonden.

 

Ik neem aan dat ze nog steeds i.v.m. ketenaansprakelijkheid de identificatiegegevens (zonder BSN) mogen noteren (dus niet kopieren). En dat in geval de persoon een buitenlander is het wel weer is toegestaan de kopie te maken. Correct?

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Nou ja, wat Cosara al zegt, er is wel degelijk een wijziging. Immers, art. 6a Wet LB 1964 is geschrapt en daarin stond dat de opdrachtgever een afschrift van een identiteitsbewijs moest bewaren. Op grond van die bepaling waren opdrachtgevers dus gerechtigd om een afschrift te maken en te bewaren.

 

Nu deze regel is geschrapt, wordt de grondslag om een kopie te mogen maken een stuk dunner, maar blijft imho wel bestaan: Zo lang er een (niet te verwaarlozen) kans bestaat dat sprake is van een dienstbetrekking, bestaat de kans dat de opdrachtgever (eigenlijk werkgever) verplicht is een kopie paspoort in zijn administratie te bewaren. Dat is wellicht voldoende grondslag om in voorkomende gevallen toch een kopie te (blijven) eisen.


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord
Ik neem aan dat ze nog steeds i.v.m. ketenaansprakelijkheid de identificatiegegevens (zonder BSN) mogen noteren (dus niet kopieren). En dat in geval de persoon een buitenlander is het wel weer is toegestaan de kopie te maken. Correct?
Nee, niet correct.

 

Wat zegt de Autoriteit Persoonsgegevens hierover:

 

(Ingeleende) werknemers en zzp’ers/freelancers

 

Komt u op een bouwplaats werken, dan mag de organisatie gegevens overnemen van uw identiteitsbewijs en soms een kopie/scan maken. Wat er precies mag, hangt ervan af of u op de bouwplaats komt werken als:

 

1. Werknemer (de organisatie - uw werkgever - mag een kopie maken van uw ID-bewijs).

2. Ingeleende werknemer of werknemer van een onderaannemer (de organisatie mag uw ID-bewijs controleren en daarvan gegevens overnemen, maar geen kopie maken).

3. Ingeleende werknemer van buiten de EER (de organisatie krijgt een kopie van uw ID-bewijs via de uitlener).

4. Zzp'er of freelancer (de organisatie mag geen gegevens overnemen en ook geen kopie maken van uw ID-bewijs).

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Volgens mij is dit typisch zo'n onderwerp waar allerlei regelingen elkaar (tot op een zekere hoogte) tegenspreken.

 

Een voorbeeld uit de praktijk:

Mijn vrouw werkt in het onderwijs. Vroeger (als verantwoordelijke) werd zij door wet A geacht om leerlingedossiers (met allerlei gevoelige informatie over 'probleemgevallen'!) tenminste 5 of 7 (ik ben de precieze cijfer kwijt...) zorgvuldig op school te bewaren ter inzage van de overheid.

Maar volgens wet B moesten (voor dezelfde overheid!) de dossiers na 3 jaar vernietigd worden.

 

Tja, wat te doen...

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Volgens mij is dit typisch zo'n onderwerp waar allerlei regelingen elkaar (tot op een zekere hoogte) tegenspreken. Een voorbeeld uit de praktijk:

Mijn vrouw werkt in het onderwijs. Vroeger (als verantwoordelijke) werd zij door wet A geacht om leerlingedossiers (met allerlei gevoelige informatie over 'probleemgevallen'!) tenminste 5 of 7 (ik ben de precieze cijfer kwijt...) zorgvuldig op school te bewaren ter inzage van de overheid.

Maar volgens wet B moesten (voor dezelfde overheid!) de dossiers na 3 jaar vernietigd worden.

Tja, wat te doen...

Valt volgens mij wel mee ...

 

Wat zegt dezelfde Autoriteit Persoonsgegevens hierover:

 

Hoe lang mag [moet] een school het leerlingdossier bewaren?

In het algemeen geldt dat een school het leerlingdossier 2 jaar mag bewaren nadat de leerling van school is gegaan.

In sommige situaties legt de wet een langere bewaartermijn op. Bijvoorbeeld:

1. In het lager en voortgezet onderwijs moeten gegevens over verzuim/afwezigheid en in- en uitschrijving 5 jaar bewaard blijven nadat de leerling is uitgeschreven.

2. Gegevens over een leerling die naar een school voor speciaal onderwijs is doorverwezen, moet een school 3 jaar na het vertrek van de leerling bewaren.

3. In het Examenbesluit staat onder meer dat het centraal examen, inclusief de cijferlijsten, minstens 6 maanden bewaard moet worden.

 

Er zijn waarschijnlijk wel meer uitzonderingen dan het bovenstaande, maar dat zal betrekking hebben op gestapelde wetten ... Wet B staat boven wet A als er sprake is van situatie C.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar bericht
Delen op andere sites
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Wie is er online?

  Er zijn 10 leden online en 150 gasten

  Bekijk volledige lijst    
 • Ook interessant:

 • OndernemerspleinNL

×

Cookies op HigherLevel.nl

Cookies zijn nodig om Higherlevel.nl goed te laten functioneren. Door het gebruik van HigherLevel.nl verklaar je onze voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

 Meer informatie   Oké