loading
Ga naar inhoud
jaap K1
Verberg

Ervaringen met samenloop van gebruikelijk loon en levensloopuitkering

vraag

Heeft iemand ervaring met de samenloop van gebruikelijk loon en opnemen levensloop tegoed?

Mijn idee zou zijn dat het opname bedrag vanuit levensloop saldo het gebruikelijk loon voor een DGA verminderd.

 

 

 

 

__

titel aangepast

 

 

Link naar bericht
Delen op andere sites

12 antwoorden op deze vraag

Aanbevolen berichten

 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Heeft iemand ervaring met de samenloop van gebruikelijk loon en opnemen levensloop tegoed?

Mijn idee zou zijn dat het opname bedrag vanuit levensloop saldo het begruikelijk loon voor een DGA verminderd.

Niet vermindert, maar meetelt in ....wat uiteindelijk neerkomt op wat je kennelijk beoogt: je hoeft naast je levensloopopname dus minder salaris uit te keren om tot het gebruikelijke loon te komen (evenals - bijvoorbeeld - de bijtelling voor een leaseauto daarin meetelt)

 

 


Ik help ondernemers aan betaalbare en betrouwbare verzekeringen voor aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Vragen of offerte? ☛  contact

Werkgever en op zoek naar een goede en betaalbare verzuimverzekering voor je personeel ? ☛ www.verzuimverzekerd.nl

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Norbert, je hebt gelijk meetelt in het gebruikelijk loon.

 

Je hebt delfde mening als ik, echter het zou ontzettend helpen als iemand hier ervaring mee heeft richting de fiscus

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Heeft iemand ervaring met de samenloop van gebruikelijk loon en opnemen levensloop tegoed?

Mijn idee zou zijn dat het opname bedrag vanuit levensloop saldo het begruikelijk loon voor een DGA verminderd.

Ergens in 2006 heeft de staatssecretaris aangegeven dat je op zich onder voorwaarden ónder het gebruikelijk loon mocht uitkomen. Zo had ik het in ieder geval ook altijd begrepen. Dit werd alleen goedgekeurd zo lang (1) de regeling maar wel in vergelijkbare mate open stond voor andere - vergelijkbare - werknemers, (2) je niet meer spaarde dan het maximum van 12%, en (3) wel aan het gebruikelijk loon voldeed vóór toepassing van het spaarloon.

 

De bovenstaande benadering heeft echter ook een keerzijde. Als je namelijk uitgaat van de goedkeuring dat je loon voor loonheffingen tijdelijk 88% was, dan is het uiteraard ook zo dat je niet je gebruikelijk loon kunt verlagen zodra je overgaat tot uitkeringen om tot dat bedrag te komen! Dan komt het er dus gewoon bovenop. Ook is het natuurlijk niet erg 'zakelijk' om het loon zomaar te verlagen (zowel tijdens inleg als uitkering niet, in mijn ogen)

 

Kort gezegd verandert het gebruikelijk loon dus in de meeste gevallen niet door wel of geen gebruik te maken van de levensloopregeling. Het verandert hooguit iets aan het bedrag waarover je loonheffingen moet afdragen. In de jaren dat je spaart/de voor de levensloop betaal je over een lager inkomen loonbelasting. Op het moment dat je het tegoed opneemt, wordt je inkomen voor de loonbelasting hoger.

 

Als je 12% per jaar spaart en je een gebruikelijk loon hebt van 44.000 euro per jaar (maar mogelijk lager in voorgaande jaren), dan betaal je over 38.720 euro loonbelasting. De overige 5.280 euro moet vervolgens worden gespaard op een geblokkeerde spaarrekening. Als je echter zo'n zelfde bedrag opneemt, dan betaal je in dat jaar dus loonbelasting over 49.280 euro.

 

Het enige dat je doet is het verschuiven van de belastingheffing naar de toekomst. Als je trouwens zowel bij sparen als opnemen ongeveer tussen de 20.000 en 60.000 euro verdient (zoals in bovenstaand voorbeeld), heeft het ook geen effect over de totale belastingen. Die blijft nagenoeg gelijk. Je hebt alleen een tijdelijk belastingvoordeel (je betaalt tijdelijk minder belasting), gecombineerd met een tijdelijk liquiditeitsnadeel (je kan niet over het spaarbedrag beschikken).

 

Overigens is er inmiddels mogelijk zelfs sprake van ook een belastingnadeel als je nu spaarloon (bovenop je gebruikelijk loon) uit laat keren. Ten tijde van de opbouw bespaarde je waarschijnlijk 42% op de inleg. Door de inmiddels ingevoerde afbouw van de algemene - en arbeidsheffingskortingen, betaal je waarschijnlijk eerder 49% (plus tot een bepaald maximum nog extra premie Zvw!). Als je in 2013 geen gebruik had gemaakt van de 80%-regeling, dan was er in 2015 nog (eenmalig?) een herhaling.


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

De bovenstaande benadering heeft echter ook een keerzijde. Als je namelijk uitgaat van de goedkeuring dat je loon voor loonheffingen tijdelijk 88% was, dan is het uiteraard ook zo dat je niet je gebruikelijk loon kunt verlagen zodra je overgaat tot uitkeringen om tot dat bedrag te komen! Dan komt het er dus gewoon bovenop. Ook is het natuurlijk niet erg 'zakelijk' om het loon zomaar te verlagen (zowel tijdens inleg als uitkering niet, in mijn ogen)

 

De meningen lijken daar over verdeeld? MFAS onderschrijft deze mening (met name dat verlagen onzakelijk is, oa omdat een werknemer dat ook niet doet) , maar volgens andere bronnen (oa Jongbloed Fiscaal Juristen ) kan het wel?

 

Edit: aangepast na lezen 2e link

 

 


Ik help ondernemers aan betaalbare en betrouwbare verzekeringen voor aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Vragen of offerte? ☛  contact

Werkgever en op zoek naar een goede en betaalbare verzuimverzekering voor je personeel ? ☛ www.verzuimverzekerd.nl

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

, maar volgens andere bronnen (oa Jongbloed Fiscaal Juristen ) kan het wel?

 

Logischerwijs ben ik het ook eens dat het gebruikelijk loon gelijk mag blijven, dus inclusief de uitkering, omdat de uitkering toch zeker als loon beschouwd mag worden. De regel gaat over de hoogte van het loon en niet over de hoogte van de loonheffing.

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Logischerwijs ben ik het ook eens dat het gebruikelijk loon gelijk mag blijven, dus inclusief de uitkering, omdat de uitkering toch zeker als loon beschouwd mag worden

Ja, maar de (onderbouwde) redenatie van Prins klinkt ook logisch: als je eerst de inleg al tot het gebruikelijke loon rekent, dan wordt ook de uitkering tot dat zelfde loon rekenen wel dubbelop. En inderdaad zou een werknemer in de zelfde situatie het salaris zeker niet verlagen, zodat art 12a LB (zakelijkheidstoets) ook een hobbel vormt

 


Ik help ondernemers aan betaalbare en betrouwbare verzekeringen voor aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Vragen of offerte? ☛  contact

Werkgever en op zoek naar een goede en betaalbare verzuimverzekering voor je personeel ? ☛ www.verzuimverzekerd.nl

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

De meningen lijken daar over verdeeld?

Klopt. Ik denk eigenlijk dat het meer een discussie tussen rekkelijken en preciezen is. De fiscale mening is wat meer legalistisch (preciezen). De juridische mening is wat meer praktisch (rekkelijk). Persoonlijk ga ik er inmiddels vanuit dat je zonder al te veel problemen één van de twee opties mocht kiezen, maar daar dan wel bestendig invulling aan moet geven.

 

Als je naar de wet kijkt, dan is het vanuit fiscaal oogpunt zo dat DGA's eigenlijk het gebruikelijk loon eerst met zo'n 13,5% hadden moeten verhogen om vervolgens niet eronder te duiken na aftrek van die 12% spaarinleg. Een logisch gevolg daarvan zou echter ook zijn dat je bij uitkering consequent mag (of moet) zijn. Je hoeft dan je loon voor de loonheffing alleen nog maar aan te vullen tot het gebruikelijk loon.

 

De meer juridische benadering is dat je het bruto loon gewoon gelijk moet houden. Het loon is immers iets dat tussen werknemer en werkgever is afgesproken (ook al is dat misschien bij DGA's dezelfde persoon), en het komt wat vreemd over als je je bruto loon laat jojoën al naar gelang de regeling waar je op dat moment gebruik van maakt. Dat komt wat onzakelijk over.

 

Na wat vragen vanuit de Tweede Kamer (exact over deze situatie) is er toen een soort 'goedkeuring' gekomen om niet al te moeilijk te doen over gevallen waarbij het gebruikelijk loon op zich gewoon goed was vóór toepassing van de spaarloonaftrek, als er tegelijkertijd niet overmatig werd ingelegd. Ik kreeg ook de indruk dat ze het hierbij hebben gelaten, omdat ze gewoon geen zin om de wet op dit punt nog aan te passen. Maar het gevolg hiervan is uiteraard dat je dan weer niet mag gaan vogelen met het loon voor toepassing van het spaarloon. Ik heb overigens ook al her en der rechtzaken gezien, waarin de rechter hierin mee ging.

 

Toevallig heb ik vorige maand een belastingcontrole over 2013 gehad. In de aangifte van 2013 had ik een hoger dan gebruikelijk loon, juist vanwege het gebruik van de 80%-regeling. Vorige week is de aangifte definitief goedgekeurd. De drie jaren daarvoor - waarin ik deelnam in de spaarloonregeling - had ik altijd een lager dan gebruikelijk loon, vanwege de spaarlooninleg. Deze aangiftes waren allemaal al in 2012 en 2013 definitief goedgekeurd.

 

Uit nieuwsgierigheid heb ik tot slot nog gekeken of middeling van het inkomen in box 1 zin had. Uiteindelijk bleek het verschil nog geen tientje te zijn - in het voordeel van de fiscus overigens. Het lijkt me dat ze het dus inmiddels - plat gezegd - een beetje worst zal wezen. Ze zijn waarschijnlijk allang blij dat die hele spaarloonregeling op z'n eind loopt.


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

De zakelijkheid kan er in zitten dat de levensloop wordt gebruikt voor financiering van bv een dag minder werken. Dan is het gelijk aan een werknemer en het doel van de levensloop om een verlof te financieren omdat minder werken tot een lager salaris zal leiden

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

De zakelijkheid kan er in zitten dat de levensloop wordt gebruikt voor financiering van bv een dag minder werken. Dan is het gelijk aan een werknemer en het doel van de levensloop om een verlof te financieren omdat minder werken tot een lager salaris zal leiden

 

Ik moet zeggen: beste voorbeeld dat ik tot nu toe heb gelezen.

Maar nu de hamvraag: ga jij ook een dag minder werken?

En besef je je dat gebruikelijk loon niet gerelateerd is aan uren, en voor de DGA minder werken dus geen lager gebruikelijk loon oplevert?


Ik help ondernemers aan betaalbare en betrouwbare verzekeringen voor aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Vragen of offerte? ☛  contact

Werkgever en op zoek naar een goede en betaalbare verzuimverzekering voor je personeel ? ☛ www.verzuimverzekerd.nl

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

vandaar mijn vraag of iemand ervaring heeft hiermee. De logica van levensloop en gebruikelijk loon botsen hier een beetje.

Ik vraag me alleen af in hoeverre dit allemaal van toepassing is op jouw specifieke situatie. Hanteer je het gebruikelijk loon? Doe je levensloopuitkeringen? Kom je door het sparen onder het gebruikelijk loon uit?

 

Maar goed, hoe dan ook geloof ik dat we je aardig ter wille zijn geweest met het verschaffen van informatie, dus het zou op zich mogelijk moeten zijn om te bepalen hoe je uitkeringen moet behandelen, als je weet hoe je de initiële stortingen hebt verwerkt.


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Iedereen bedankt voor de info, intiele levensloop liep via een dienstverband geen dga. Daarom heb ik geen opbouw tijdens DGA. Maar de input vaneenieder geeft mij wel de richting aan.

Link naar bericht
Delen op andere sites
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Wie is er online?

  Er zijn 17 leden online en 217 gasten

  Bekijk volledige lijst    
 • Ook interessant:

 • OndernemerspleinNL

×

Cookies op HigherLevel.nl

Cookies zijn nodig om Higherlevel.nl goed te laten functioneren. Door het gebruik van HigherLevel.nl verklaar je onze voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

 Meer informatie   Oké