Jump to content
klaas123
Verberg

Geschil met Kassaleverancier

vraag

Beste allemaal!

 

Na in een ver verleden veel hulp te hebben gehad aan Higherlevel vrezen wij jullie hulp wederom goed te kunnen gebruiken.

We hopen dat iemand misschien tips of tricks kan delen m.b.t. onderstaande.

 

Onze VOF heeft ongeveer een jaar geleden een aanschaf gedaan van een kassasysteem.

Er is in het voortraject van deze aanschaf gesproken over de diverse functionaliteiten waar wij gebruik van zouden willen maken zoals b.v. een koppeling met onze webwinkel voor het invoeren van producten en een voorraadkoppeling met de webwinkel (altijd actuele voorraad online).

Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en hebben we nog steeds geen werkend kassasysteem omdat we gedurende de implementatie tegen veel onmogelijkheden opliepen die de functionaliteit van het systeem ernstig beperken. (hoofdzakelijk in de koppeling kassasysteem en magento)

 

Aangezien het kassasysteem (met voorraad en CRM) een beetje de nieuwe backbone van ons bedrijf had moeten worden en het afgelopen jaar van work-around naar work-around leek te gaan hebben wij aangegeven niet verder te willen met de partij die het kassasysteem verzorgd en de partij die de koppelingen verzorgd omdat zij ons niet konden verzekeren van een fatsoenlijk functionerend systeem, vlak voor dat het officiële implementatietraject eindelijk zou starten (30 mei).

 

Nu hebben wij beide partijen hier per mail van op de hoogte gebracht en aangegeven dat we graag met gesloten beurzen zouden willen afronden.

Financieel zit de constructie zo in elkaar dat wij een leaseovereenkomst hebben afgesloten bij een leasemaatschappij aangedragen door de kassaleverancier waar de aanschafkosten van het systeem en de servicekosten van de eerste 3 jaar in meegenomen zijn.

Wij betalen hiervoor de leasemaatschappij iedere maand ruim 400 euro en dit hebben we het afgelopen jaar dan ook netjes gedaan. (ondanks het feit dat we niet fatsoenlijk gebruik hebben kunnen maken van hun systeem)

De partij die de koppeling verzorgd, aangebracht door de kassaleverancier hebben wij geld betaald voor de aanschaf van de koppeling (ong. 1000 euro) en we betalen tevens al een jaar een maandelijks bedrag voor onderhoud a 49 euro excl. btw. Daarnaast hebben we de partij die de koppeling verzorgd een voorschot gedaan voor de uren die gemaakt gingen worden voor de implementatie (ong. 1000 euro) waarvan een deel van de uren is verbruikt.

 

Zoals reeds aangegeven stelde wij voor met gesloten beurzen af te ronden en elkaar de hand te schudden dat e.e.a. helaas niet ging werken. De partij die de koppeling zou verzorgen heeft hierop positief gereageerd en geeft aan dat zij dit niet als een probleem ervaren. De kassaleverancier geeft ook aan dit geen probleem te vinden maar geeft aan dat wij enkel te maken hebben met de leasemaatschappij en dat wij hier onze betalingsverplichting moeten voldoen.

Hier gaat het wat ons betreft fundamenteel mis, enerzijds omdat binnen het bedrag van de leasemaatschappij ook onderhoudskosten en servicekosten meegerekend zijn voor de toekomstige 3 jaar, anderzijds omdat wij nooit gebruik hebben kunnen maken van het systeem en willen afzien van de aankoop. (het liefst zouden we natuurlijk helemaal niets betalen want we hebben niet kunnen genieten van het systeem maar we realiseren ons wel dat er vanuit deze partijen ook tijd is gaan zitten in de pre-implementatiefase en willen ons daarom redelijk opstellen m.b.t. de reeds gemaakte kosten)

 

Een interessant detail is dat de koppelende partij (partner van de partij van het kassasysteem) het volgende schrijft op zijn website:

Op basis van de inzichten die ontstaan uit de Sprint 0 staat het klant vrij om te besluiten om niet verder te gaan met de realisatiefase. Mocht dit het geval zijn, dan wordt uitsluitend de Sprint 0 in rekening gebracht. Heel eerlijk en transparant!

 

Sprint 0 daar zouden wij 30 mei mee beginnen en wij zijn er zelfs voor SPRINT 0 al achter gekomen dat het niet handig is om verder te gaan met de realisatiefase. Het zou raar zijn als deze partij zelf aangeeft dat er dus de mogelijkheid bestaat dat je tijdens dit traject tot de conclusie moet komen dat e.e.a. niet goed gaat werken maar vervolgens niet meer onder je aankoop uit kan komen?

 

Ik hoop dat mijn verhaal een beetje duidelijk is en dat jullie ons willen/kunnen helpen.

Link to post
Share on other sites

12 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Beste Klaas, Ik heb het lange verhaal drie keer gelezen en mijn enige gedachte is dat je hier een jurist naar zou moeten laten kijken. Het is een kwestie wat doorspekt is met technische en inhoudelijke details die op dit forum niet te verifiëren zijn, dat zou het allemaal ook nog veel complexer en nog langer maken. Temeer omdat het zich ook nog eens tussen drie partijen afspeelt, waarbij jij uiteraard jouw versie geeft, maar er zijn minimaal nog twee kanten aan het verhaal. En dan nog het leaseverhaal...


Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, gespecialiseerd in Opzetten, Aanpassen of Verbeteren van bedrijven in de Belevenis-, Hospitality- & Leisure-markt. Hulpvraag? Ideeën? Plannen? Neem gerust Contact op!

(Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de forumregels, als lid zijn deze op persoonlijke titel)

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik lees dat je afspraken/overeenkomsten hebt met drie partijen: de kassaleverancier, de partij die de koppeling verzorgt en de leasemaatschappij. Maar voor zover ik het uit je verhaal op kan maken heb je met de leasemaatschappij (nog) geen contact opgenomen. Zou dat niet een logische volgende stap zijn?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Die gesloten portemonnee is natuurlijk wel heel aantrekkelijk voor de partij die jou die kassa heeft geleverd. Als ik het goed begrijp is de leaseovereenkomst met een derde partij gesloten.

 

Ik zal die leaseovereenkomst-partij opbellen en vragen wat het kost om dat contract af te kopen en die kosten vervolgens verhalen op de partij die verantwoordelijk is de succesvolle werking. Jij gaat investeren omdat iemand tegen jou heeft gezegd het gaat werken en dat vervolgens niet blijkt te kloppen.


Benieuwd naar mijn business? www.liguido.nl - www.youngtech.nl

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

En kan je anders niet een andere partij zoeken die de implementatie wel goed kan verzorgen?


Benieuwd naar mijn business? www.liguido.nl - www.youngtech.nl

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Financieel zit de constructie zo in elkaar dat wij een leaseovereenkomst hebben afgesloten bij een leasemaatschappij aangedragen door de kassaleverancier waar de aanschafkosten van het systeem en de servicekosten van de eerste 3 jaar in meegenomen zijn.

 


NIMBY? 🏗   Volg jouw buurtberichten van plaatselijke, provinciale en landelijke overheden...

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
De kassaleverancier geeft ook aan dit geen probleem te vinden maar geeft aan dat wij enkel te maken hebben met de leasemaatschappij en dat wij hier onze betalingsverplichting moeten voldoen.

Kortom: de kassaleverancier lijkt al volledig betaald te zijn en vind dat prima. Punt is natuurlijk dat jij niet volledig wil betalen en dat de kassaleverancier dan geld moet inleveren. Da's niet helemaal met gesloten beurzen...

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Bedankt voor jullie reacties en inderdaad excuses voor mijn lange (complexe) verhaal. Ik wist niet hoe ik het korter kon omschrijven.

 

Om antwoord te geven op de vragen:

@Hans: Dit traject loopt ook zeker echter gaat dit niet heel rap en kunnen wij de mening van ervaringsdeskundigen op dit forum altijd zeer waarderen!

 

@John: We hebben inderdaad afspraken met 3 partijen en we hebben ook contact opgenomen met de leasemaatschappij. Deze geven (mijn inziens logisch) aan dat zij productinhoudelijk weinig te vertellen hebben en dat wij enkel een financiële verplichting naar hen hebben en dat we voor het beëindigen van de koopovereenkomst contact moeten zoeken met de kassaleverancier. Het afkopen van de leaseovereenkomst is inderdaad de enige optie echter de vraag is dan natuurlijk, wie gaat deze afkoopsom betalen!

 

@LiGuido: Met gesloten beurzen daarmee bedoelde wij dat het bedrag wat nog openstond bij de leasemaatschappij teruggegeven zou worden door de kassa aanbieder aan de leasemaatschappij. Eventuele boeterente zouden wij nog voor rekening willen nemen. Dit klinkt voor ons nog steeds als een zeer redelijk voorstel richting de kassaleverancier aangezien zij het nooit voor elkaar hebben gekregen bij ons een werkend systeem op te leveren en wij van mening zijn dat er een hoop beloftes zijn gemaakt welke achteraf niet of beperkt nagekomen konden worden. Wij zouden 1/3e van het volledige systeem inc. supportovereenkomst e.d. afrekenen.

 

@Twabla: Inderdaad aangedragen door de kassaleverancier. Wij vinden dan ook dat ze hier wel degelijk een verantwoordelijkheid dragen.

 

@ MMint: Klopt, wellicht dat we de term verkeerd gebruiken. Wij bedoelen hiermee dat we niet het volledige aankoopbedrag terugeisen, slechts het nog openstaande bedrag niet willen betalen.

 

@Twabla: Deels eens echter vinden wij dat de kassaleverancier hand in eigen boezem zou moeten steken en ten dele het boetekleed aan zou moeten trekken. Zij bieden deze leaseovereenkomst actief aan evenals de koppeling met magento. (weliswaar via een partner, maar ook deze bieden ze actief aan)

Wij vinden dan ook dat zij de leasemaatschappij zouden moeten afkopen voor het nog resterende bedrag.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dan zou je de kassaleverancier in gebreke kunnen stellen. Daarbij kun je hetzij nakoming van de overeenkomst vorderen, hetzij ontbinding van de overeenkomst. Een eventuele schadeloosstelling, vanwege het niet nakomen van de overeenkomst of aansprakelijkheid, is dan het wisselgeld dat je in de gesloten beurzen kunt proberen te houden.

 

Uit je hele verhaal is echter niet duidelijk of de kassaleverancier wel in gebreke is. Je lijkt iets niet gekregen te hebben dat je dacht te krijgen, maar veel verder komen we nog niet. Wat staat er nou concreet op papier? Is er een contract? Staan er andere afspraken zwart op wit? Wat zeggen de algemene voorwaarden van de kassaleverancier?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

eens met Ward, je kassaleverancier is blijkbaar niet in staat te leveren wat je verwacht en/of hebt afgesproken/vastgelegd.

echter je bent wel een lease overeenkomst aangegaan met een derde, ongeacht of die is aangedragen door de kassaleverancier en die verwacht uiteraard dat je daaraan voldoet.

die (nog te betalen) kosten zal je dan moeten verhalen op de kassaleverancier.


"zoek het maar uit"

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

@Ward: Dit is ook de reden dat wij onze pijlen richten op de kassaleverancier en niet op de leasemaatschappij. Immers zij zijn de leverende partij en wij willen afzien van de levering.

De afspraken die er gemaakt zijn liggen vrij ingewikkeld (volgens mij altijd zo bij software).

Tijdens het aankooptraject zijn onze wensen geïnventariseerd waarbij een goede koppeling met onze webshop een must was. Er is ons toegezegd dat dit geen probleem zou vormen maar dat we er pas tijdens SPRINT 0 achter zouden komen of en welke beperkingen er evt. zouden zijn.

Al voor SPRINT 0 zijn we erachter gekomen dat de koppeling eigenlijk helemaal niet goed functioneert (idee was producten in de kassa zetten en automatisch doorpushen naar de webshop) maar er blijkt b.v. geen HTML editor in het kassasysteem te zitten, het kassasysteem kan niet goed omgaan met producten met meer dan 2 configuraties en ook niet met gebundelde pakketproducten. Daarnaast zijn er simpele dingen die niet goed werken zoals het meegeven van een naam en een alt tag aan een plaatje. (uiteraard is er nog veel meer mis maar dit geeft wellicht een beeld)

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 2 leden online en 69 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept