Jump to content
mjmvanmeurs12
Verberg

Overlijden ondernemer en de gevolgen

vraag

Bij het overlijden van een ondernemer met een eenmanszaak wordt geacht dat de ondernemer direct voorafgaande aan zijn overlijden zijn onderneming heeft overgedaan aan zijn erfgenamen.

De erfgenamen zijn in dit geval 2 kinderen van 16 en 11 jaar. De ondernemer leeft samen met de moeder van de kinderen.

Nu doet zich de volgende situatie voor:

De ondernemer zal naar verwachting binnen enkele dagen overlijden als gevolg van een slopende ziekte.

De onderneming betreft een vloerenbedrijf. Er is geen personeel aanwezig; er wordt gewerkt met ZZP'ers. Er lopen nog de nodige orders. Er zijn ook nog de nodige schulden aanwezig, waaronder een schuld aan de belastingdienst.

Omdat er privé ook nogal wat schulden zijn wordt er gedacht aan beneficiair aanvaarden of de erfenis verwerpen. Er rust o.a. een verwachte restschuld op de eigen woning van ca. € 150.000,00. Deze staat al geruime tijd in de verkoop, die loopt via de makelaar van de bank. Als gevolg van het nalaten van betaling van rente en aflossing gedurende geruime tijd, zal de bank zijn vordering naar verwachting niet kwijtschelden. Overigens staan alle schulden, zowel privé als zakelijk op naam van de ondernemer. De partner heeft nergens voor getekend.

 

Ik ben een familielid. Mijn vraag is nu: hoe te handelen als de ondernemer overlijdt? Direct de notaris inschakelen om de erfenis in kaart te brengen en direct de onderneming, die ook nog een winkel heeft, sluiten totdat de inventarisatie heeft plaatsgevonden en duidelijk is wie nog wat te vorderen heeft (preferenties en crediteuren e.d.) of toch de zaak tijdelijk open te houden door de partner van de ondernemer, zodat de nog openstaande opdrachten kunnen worden uitgevoerd en geen nieuwe orders meer aannemen. Kan iemand mij raad geven hoe hier te handelen? Alvast bedankt voor de te nemen moeite.

Link to post
Share on other sites

9 answers to this question

Recommended Posts

 • 1
 • Rate this answer

Ik zou zéker, en liefst al van tevoren (hoe moeilijk dat emotioneel ook is), meteen een notaris inschakelen of (liever, want waarschijnlijk goedkoper en sneller) een jurist met expertise op het gebied van familierecht erfrecht.

 

Als overwogen zou worden om de erfenis te verwerpen of beneficiair te aanvaarden, is het van belang in het geheel GEEN handelingen te verrichten (echt helemaal niet), die de indruk zouden kunnen wekken van het zuiver aanvaarden van de erfenis. Dit luistert vrij nauw, dus tijdig en gedegen advies is zeer aan te bevelen.

 

Een eenmaal gedane keuze (die ook kan blijken uit een handeling, zoals het open houden van een winkel bijvoorbeeld) is onherroepelijk en kan niet op grond van dwaling worden vernietigd; ofwel: je zit er dan definitief aan vast.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Excuses voor mijn definitie, maar het woord overdoen is niet juist. De erfgenamen dienen de afwikkeling van de belastingen tee hand te nemen. Zie publicatie "U overlijdt....." op de site van de belastingdienst.

Overigens is er ook geen testament aanwezig.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Als de betrokkene nog voldoende mentaal helder is en in staat om te schrijven, kan (in plaats van een testament (uiterste wilsbeschikking) via de notaris) wellicht nog gedacht worden aan een codicil.

Dit is een volledig door de betrokkene met de hand geschreven, door de betrokkene gedateerd en door de betrokkene ondertekend document dat bepaalde persoonlijke spullen kan bestemmen, zoals kleding, persoonlijke sieraden, specifiek in het document omschreven tot de inboedel behorende zaken en specifiek in het document omschreven boeken.

Zie hier voor de wetstekst.

 

Alleen de in de wetstekst genoemde zaken kunnen worden aangewezen, en alleen via een handgeschreven document. De omschrijving moet voldoende duidelijk zijn (voldoende 'bepaald').

Verder valt ook dit onder het aanvaarden of verwerpen van de erfenis, alleen hier kan de erflater zonder tussenkomst van een notaris nog zelf 'sturen'.

 

In ieder geval sterkte met de situatie en met het vervolg.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

De partner heeft nergens voor getekend.

Zijn ze op huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen getrouwd?

 

Tot de gemeenschap van goederen behoren bij overlijden alle bezittingen en alle schulden.

 


Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dit laatste klopt inderdaad. Er is geen huwelijksgoederengemeenschap, geen geregistreerd partnerschap en ook geen samenlevingsovereenkomst. Vandaar dat de kinderen ook de enig erfgenamen zijn.

Alle afgesloten overeenkomsten, w.o. persoonlijke (familie)leningen, staan op naam van de ondernemer.

Ook het huis staat op zijn naam. Daarnaast is sprake van een uitsluitend door hem gedreven eenmanszaak.

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik denk dat het zaak is dat een notaris naar het bed van de ondernemer wordt gebracht. De situatie zonder testament maakt het onnodig ingewikkeld voor de nabestaanden. Een testament dat een situatie creeert gelijk aan de regeling voor gehuwden zou mogelijk een oplossing bieden.

 

Geen tijd verliezen, notaris bellen!


JM juristen & adviseurs

ondernemingsrecht:

samenwerkingsverbanden | overeenkomsten | (algemene) voorwaarden en reglementen | bedrijfsstructuren | bedrijfsoverdrachten.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 12 leden online en 254 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept