Jump to content
Kir
Verberg

Mobiele telefoon aftrekken van belasting [eenmanszaak onvoldoende urennorm]

vraag

Wie weet het of ik (startende ondernemer met een enmanszaak, die NIET voldoet aan de urennorm mbt startersaftrek), mijn aangeschafte mobiele telefoon van 550 euro (100% zakelijk gebruik) in 1x kan aftrekken van de omzet- en inkomstenbelasting? Ik zit niet te wachten op afschrijvingen e.d...

Daarnaast gaat een mobiel vaak maar maximaal 2 jaar mee en om hem nu over 5 jaar af te gaan schrijven....

 

[verandering: titel]

Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

als die 550 inclusief btw is dan is dat ex 454 en nog een paar centen ;D Dan zou ik hem gewoon in een keer in de kosten opnemen ;)

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

M.b.t. afschrijven - je mag hem na 2 jaar verkopen, dan hoef je niet meer af te schrijven.

Slechts eenmalig ... voor de resterende boekwaarde, inclusief boekwinst/verlies.

 

Overigens ...

Ik zit niet te wachten op afschrijvingen e.d...
Waarom niet? Het verminderd de winst in de komende vier/vijf jaren.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Normaal geldt volgens de wet IB 2001 een afschrijving van 20% per jaar. Is de kostprijs van de telefoon incl. btw? Bedrijfsmiddelen onder de € 450 mag je in een keer ten laste van het resultaat brengen.

 

Anders gewoon is 5 jaar afschrijven.

 

met vriendelijke groet,

 

Ben Wustenveld

 

Registerbelastingadviseur


B. Wustenveld

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Die 450 is geen harde grens voor de bepaling of sprake is van een "voorwerp van geringe waarde, waarvan de aanschaffings- of voortbrengingskosten gewoonlijk tot de lopende uitgaven van een onderneming worden gerekend", maar is ontstaan vanuit praktische overwegingen: het is de (wel harde) grens voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Door die grens ook voor voorwerpen van geringe waarde te hanteren, ontstaat een administratieve lastenverlichting.


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Maar Anouk, met alle respect...

 

De website (en andere uitingen!) van de belastingdienst zijn niet per definitie 'heilig'.

 

Het gaat erom wat in de wet staat. En daar kunnen meningen over verschillen.

 

Het is wel zo dat je soms/vaak je kan laten leiden door teksten van de BD. Maar er zijn een heleboel andere standpunten/interpretaties over fiscale onderwerpen (uiteindelijk beslist de rechter, zoals natuurlijk bekend).

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Peter.

 

Ik zet er eigenlijk altijd bij als ik verwijs naar de site van de belastingdienst dat zij ook niet altijd gelijk hebben. Nu een keertje niet gedaan. Te druk en ook eigenlijk even geen zin om de wet en/of jurisprudentier erbij te gaan zoeken maar is toch echt wel verplicht te activeren. Al gaat de inspecteur zich er bij een citroe nbij dit bedrag niet zo druk om maken als dit alles is wat niet klopt.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Die 450 is geen harde grens voor de bepaling of sprake is van een "voorwerp van geringe waarde, waarvan de aanschaffings- of voortbrengingskosten gewoonlijk tot de lopende uitgaven van een onderneming worden gerekend", maar is ontstaan vanuit praktische overwegingen: het is de (wel harde) grens voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Door die grens ook voor voorwerpen van geringe waarde te hanteren, ontstaat een administratieve lastenverlichting.

Voor de goede orde ... voor bedrijfsmiddelen die meer dan 450 euro kosten moet je afschrijven. Dat impliceert tevens dat je voor bedrijfsmiddelen die 450 of minder kosten je vrijwillig mag afschrijven.

 

Die 450 euro is geen harde grens voor de KIA als het een onzelfstandig bedrijfsmiddel betreft.

 

2.2. Onderdeel van een bedrijfsmiddel: toepassing grens van € 450 of € 2.500 (2014)

 

"Als sprake is van een investering in een onzelfstandig onderdeel van een bedrijfsmiddel, geldt als investeringsbedrag voor eerdergenoemde uitsluitingsbepaling, het investeringsbedrag van het bedrijfsmiddel als geheel. Als het onderdeel niet gelijktijdig met het bedrijfsmiddel zelf is aangeschaft, zal een zelfstandige toets aan het hiervoor vermelde drempelbedrag noodzakelijk zijn."

 

Dat betekent dat op een onzelfstandig onderdeel van een groter geheel de afschrijvingsregels ook toegepast moeten worden.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Voor de goede orde ... voor bedrijfsmiddelen die meer dan 450 euro kosten moet je afschrijven.

 

Heb je daar ook een bron van, want ook de informatie op de site van de belastingdienst zelf is daar niet altijd even stellig over.

Ligt er maar net aan welke pagina je pakt.

 

Kosten die u in 1 jaar mag aftrekken

 

* kosten van zaken met een geringe waarde

Als regel kunt u aanhouden dat dit zaken zijn met een kostprijs van minder dan € 450.

 

Dat je het bedrag als richtlijn aan kunt houden, betekend niet dat je het ook moet doen.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Heb je daar ook een bron van, want ook de informatie op de site van de belastingdienst zelf is daar niet altijd even stellig over.

Ligt er maar net aan welke pagina je pakt.

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Afschrijvingen

Besluit | 16-03-2010

Directoraat-Generaal Belastingdienst/Brieven en beleidsbesluiten

Besluit van 8 maart 2010, nr. DGB2010/1188M, Staatscourant 2010, 3992

 

De minister van Financiën heeft het volgende besloten.

 

"4. Berekening maximale afschrijving.

De vaststelling van het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van bedrijfsmiddelen is geregeld in artikel 3.30, eerste lid, van de Wet IB 2001. De berekening van dit bedrag geschiedt op basis van goed koopmansgebruik. Als gevolg hiervan moet bij het bepalen van genoemd bedrag rekening worden gehouden met de restwaarde van het desbetreffende bedrijfsmiddel.

 

Het jaarlijkse afschrijvingsbedrag is wettelijk gemaximeerd. Voor goodwill geldt op jaarbasis een maximale afschrijving van 10% en voor de overige bedrijfsmiddelen een maximale afschrijving van 20% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten van het desbetreffende bedrijfsmiddel (artikel 3.30, tweede lid, van de Wet IB 2001). Bij de bepaling van dit wettelijke afschrijvingsplafond behoort de restwaarde van het bedrijfsmiddel niet in mindering te worden gebracht op de aanschaffings- of voortbrengingskosten. Dit dus in tegenstelling tot bij de berekening van het jaarlijkse afschrijvingsbedrag."

 

"6. Voorwerpen van geringe waarde.

De aanschaffings- of voortbrengingskosten van voorwerpen van geringe waarde worden in het kalenderjaar van aanschaffing of voortbrenging ineens afgeschreven (artikel 3.30, vierde lid, van de Wet IB 2001). Het ontmoet geen bezwaar als de belastingplichtige in de gevallen waarin bedoelde aanschaffings- of voortbrengingskosten minder bedragen dan € 450, het standpunt inneemt dat sprake is van voorwerpen van geringe waarde als bedoeld in artikel 3.30, vierde lid, van de Wet IB 2001. Tenzij de kosten onderdeel vormen van de kosten van een complex van zaken, betekent dit standpunt dat genoemde aanschaffings- of voortbrengingskosten in het jaar van aanschaf ten laste van het resultaat mogen worden gebracht."

 

Het vetgedrukte 'Het ontmoet geen bezwaar' betekent dat het geen wet is, maar dat deze werkwijze wordt geaccepteerd. De Nederlandse Overheid weet het altijd zo kraakhelder te verwoorden ... Het mag niet, maar Wij tolereren het wel.

Misschien besluit de Minister in de toekomst dat je met een lage snelheid wél door een rood stoplicht mag rijden. Geen wet, maar wij kijken even de andere kant op.

 

Het vergedrukte 'mogen' betekent hier dat het niet verplicht is om af te schrijven op investeringen lager dan 450 euro. Dat impliceert dat niets je verbiedt om vrijwillig wel af te schrijven.

 

Het is natuurlijk wel kiezen of delen ... Wil je de KIA toepassen dan moet je wel afschrijven. Breng je het direct ten laste van de winst, dan negeer je de afschrijvingsverplichting en is toepassing van de KIA niet mogelijk.

 

Even een zelfcorrectie van hetgeen ik eerder schreef ...

"... voor bedrijfsmiddelen die meer dan 450 euro kosten moet je afschrijven. Dat impliceert tevens dat je voor bedrijfsmiddelen die 450 of minder kosten je vrijwillig mag afschrijven."

Dat moet zijn ...

... voor bedrijfsmiddelen die 450 euro of meer kosten moet je afschrijven. Dat impliceert tevens dat je voor bedrijfsmiddelen die minder dan 450 euro kosten je vrijwillig mag afschrijven.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Het vergedrukte 'mogen' betekent hier dat het niet verplicht is om af te schrijven op investeringen lager dan 450 euro. Dat impliceert dat niets je verbiedt om vrijwillig wel af te schrijven.

 

Daar ging het mij niet om.

Ik doel op je stelling dat je moet afschrijven als het investeringsbedrag 450+ EUR is.

 

Terwijl je -zoals reeds aangevoerd door anderen- ook best bij een aankoop die net ietsje duurder is zou kunnen aanvoeren dat het een voorwerp van geringe waarde is, en dat afschrijven over meerdere jaren dus niet verplicht is.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik doel op je stelling dat je moet afschrijven als het investeringsbedrag 450+ EUR is.

 

Terwijl je -zoals reeds aangevoerd door anderen- ook best bij een aankoop die net ietsje duurder is zou kunnen aanvoeren dat het een voorwerp van geringe waarde is, en dat afschrijven over meerdere jaren dus niet verplicht is.

Daar heb je natuurlijk wel een punt: op een derdehands bestelbus van € 500 jaarlijks niet meer dan 20% mogen afschrijven, druist waarschijnlijk tegen goed koopmansgebruik in, onder andere omdat die maximaal 20% impliceert dat je nog minimaal 5 jaar met dat ding kunt doorrijden. Dat lijkt me verhoudingsgewijs (en dan vooral in vergelijking met vergelijkbare investeringen in bestelbussen) een investering van geringe waarde, al helemaal als er nog maar een paar maanden APK op zit.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Het vergedrukte 'mogen' betekent hier dat het niet verplicht is om af te schrijven op investeringen lager dan 450 euro. Dat impliceert dat niets je verbiedt om vrijwillig wel af te schrijven.

Daar ging het mij niet om.

Ik doel op je stelling dat je moet afschrijven als het investeringsbedrag 450+ EUR is.

Sterker nog ... je moet altijd afschrijven op bedrijfsmiddelen die meer dan eenmalig gebruikt worden. Een (goede) schroevendraaier kan bij regelmatig gebruik zeker meer dan vijf jaar meegaan ... misschien zelfs tien jaar.

 

"Artikel 3.30. Afschrijving op bedrijfsmiddelen

1. De afschrijving op goederen die voor het drijven van een onderneming worden gebruikt (bedrijfsmiddelen), wordt jaarlijks gesteld op het gedeelte van de nog niet afgeschreven aanschaffings- of voortbrengingskosten dat aan het kalenderjaar kan worden toegerekend."

 

Om te voorkomen dat je op elke paperclip moet gaan afschrijven heeft de Minister besloten ... de rest is bekend.

 

Terwijl je -zoals reeds aangevoerd door anderen- ook best bij een aankoop die net ietsje duurder is zou kunnen aanvoeren dat het een voorwerp van geringe waarde is, en dat afschrijven over meerdere jaren dus niet verplicht is.
Die 450 euro is ook maar gebaseerd op een natte vinger in de lucht. Misschien wordt 451 euro ook wel getolereerd. Voor hetzelfde kan de Belastinginspecteur beslissen dat de eerder aangehaalde paperclip meer dan vijf jaar meegaat en dat daar de afschrijvingswetten op los gelaten moeten worden. Pas bij een Belastingcontrole zal het standpunt van de Belastinginspecteur duidelijk worden. Dat is het fijne als een vermeende wet geen wet is.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Om te voorkomen dat je op elke paperclip moet gaan afschrijven heeft de Minister besloten ... de rest is bekend.

 

De minister heeft de hand over zijn hart gestroken?

Of toch eerder de wetgever in hetzelfde artikel onder 4... ;)

 

4 De werkelijke aanschaffings- of voortbrengingskosten van voorwerpen van geringe waarde, waarvan de aanschaffings- of voortbrengingskosten gewoonlijk tot de lopende uitgaven van een onderneming worden gerekend, worden in het kalenderjaar van aanschaffing of voortbrenging ineens afgeschreven.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Om te voorkomen dat je op elke paperclip moet gaan afschrijven heeft de Minister besloten ... de rest is bekend.

De minister heeft de hand over zijn hart gestroken?

Of toch eerder de wetgever in hetzelfde artikel onder 4... ;)

 

4 De werkelijke aanschaffings- of voortbrengingskosten van voorwerpen van geringe waarde, waarvan de aanschaffings- of voortbrengingskosten gewoonlijk tot de lopende uitgaven van een onderneming worden gerekend, worden in het kalenderjaar van aanschaffing of voortbrenging ineens afgeschreven.

Het eerste.

 

Een paperclip die langdurig gebruikt wordt is geen (eenmalig) verbruiksmiddel maar een meermalig) gebruiksmiddel. 8)

 

Het blijft leuk die Nederlandse taal ... vooral op de vrijdagmiddag.

Het is ... De minister heeft met zijn hand over zijn hart gestreken.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Een paperclip die langdurig gebruikt wordt is geen (eenmalig) verbruiksmiddel maar een meermalig) gebruiksmiddel. 8)

 

Maar dan wel een bedrijfsmiddel met een afschrijvingspercentage van 100% in jaar 1 conform punt 4.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Een paperclip die langdurig gebruikt wordt is geen (eenmalig) verbruiksmiddel maar een meermalig) gebruiksmiddel. 8)

 

Maar dan wel een bedrijfsmiddel met een afschrijvingspercentage van 100% in jaar 1 conform punt 4.

Ja, zo zou het in de wet moeten staan ... ;D (discussiepuntje blijft echter puntje 4).

 

Wederom is het bewijs geleverd ... de beste stuurlui staan aan wal ... want op een afstand heb je beter zicht op de situatie.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Voor de goede orde ... voor bedrijfsmiddelen die meer dan 450 euro kosten moet je afschrijven. Dat impliceert tevens dat je voor bedrijfsmiddelen die 450 of minder kosten je vrijwillig mag afschrijven.

Dat ben ik niet met je eens. De goedkeuring van de staatssecretaris behelst dat tot 450 euro per definitie sprake is van voorwerpen van geringe waarde en is gedaan ter voorkoming van discussie tussen (kleine) ondernemers en de fiscus 449 euro voor die ondernemer toevallig best een forse uitgave is. Dat zegt dus alleen dat je boven 450 euro die discussie wel kunt krijgen. Ik zie in de praktijk ook regelmatig 1000 euro als grens gehanteerd worden - al dan niet in overleg met de fiscus.

Die 450 euro is geen harde grens voor de KIA als het een onzelfstandig bedrijfsmiddel betreft.

 

2.2. Onderdeel van een bedrijfsmiddel: toepassing grens van € 450 of € 2.500 (2014)

 

"Als sprake is van een investering in een onzelfstandig onderdeel van een bedrijfsmiddel, geldt als investeringsbedrag voor eerdergenoemde uitsluitingsbepaling, het investeringsbedrag van het bedrijfsmiddel als geheel. Als het onderdeel niet gelijktijdig met het bedrijfsmiddel zelf is aangeschaft, zal een zelfstandige toets aan het hiervoor vermelde drempelbedrag noodzakelijk zijn."

 

Dat betekent dat op een onzelfstandig onderdeel van een groter geheel de afschrijvingsregels ook toegepast moeten worden.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 

Nog steeds is die 450 voor de KIA een harde grens. Het zachte zit in het vaststellen van het investeringsbedrag (in samenhang of los).

 

Maar wellicht verliezen we ons nu iets te veel in de techniek, hoe leuk dat ook is.


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Ik zie in de praktijk ook regelmatig 1000 euro als grens gehanteerd worden
Misschien voor tien kilo paperclips? 8)

 

Ik zie in de praktijk ook de meest gekke fratsen voorbij komen.

 

- al dan niet in overleg met de fiscus.
Dat kunnen wij maar beter vergeten, want voor je het weet worden je woorden over tien jaar nog steeds gebruikt.

 

Maar wellicht verliezen we ons nu iets te veel in de techniek, hoe leuk dat ook is.

Op vrijdagmiddag kan en mag veel. ;)

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hallo,

 

Ik zie in de praktijk ook regelmatig 1000 euro als grens gehanteerd worden

 

Deze is gebaseerd op CCCTB Europese ontwerp richtlijn

 

CCCTB

 

In België is de grens ook al € 1.000;

 

ín België < 10000 geen bedrijfsmiddel

 

Voor de goede orde ... voor bedrijfsmiddelen die meer dan 450 euro kosten moet je afschrijven.

 

De wet spreekt over een gering bedrag en de HR heeft bepaald dat onder € 450 geen toetsing hierop hoeft plaats te vinden. De omvang van de onderneming speelt hierbij ook een rol. Dat is niet gunstig voor een ZZP'er. :)

 

De term Bedrijfsmiddel is een vaag begrip in de Nederlandse belastingwet.

 

De HR (17 april 1991, nr. 27 074, BNB 1991/165) heeft ook bepaald dat afboeken tot lagere bedrijfswaarde verplicht blijft anders houdt men zich niet aan Goed Koopmansgebruik. Alleen is aantonen van de lagere bedrijfswaarde vaak moeilijk.

 

 

 

 

 


Geef om mensen en gebruik dingen.

Andersom werkt niet.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik zie in de praktijk ook regelmatig 1000 euro als grens gehanteerd worden
Deze is gebaseerd op CCCTB Europese ontwerp richtlijn
Het is én blijft slechts een gedateerde richtlijn (= voorstel tot wijziging) en geen wet.

 

voor meer informatie:

 

Het plan van de Europese Commissie voor een herintroductie van CCCTB is door Nederland niet met open armen ontvangen.

 

Achtergrondinformatie: Vergelijking van de fiscale afschrijving binnen de CCCTB en het Nederlands belastingrecht. Steven Nakchedi, Najaar 2011, Tilburg University.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hallo,

 

Nee , logo Nederland wil niet inleveren op de deelnemingsvrijstelling. Maar zal toch in beweging moeten komen.

 

Dit zal de lastige dubbelrol van Nederland blootleggen, want als voorzitter heeft het land tot op heden aangegeven haast te hebben bij de voorstellen. Als Nederland volgende week laat blijken het niet eens te zijn met de verregaande plannen van de Commissie, zal de Commissie de toewijding van Nederland op het dossier wellicht in twijfel trekken. “We moeten onze neutrale bemiddelende rol niet belasten met een eigen agenda,” zo liet staatssecretaris Wiebes vorige maand weten tijdens een confrontatie met de Kamer over zijn passieve houding ten opzichte van dit dossier. Nu wordt het kabinet alsnog verplicht de eigen agenda duidelijk te maken. “Dit is het leed dat voorzitterschap heet,” aldus Wiebes.

 

“Double Irish with a Dutch sandwich”-constructie

 

Trouwens niets zo veranderlijk als een "politiek" standpunt.

 

Daarnaast zijn nog steeds de grens van € 450 en het begrip bedrijfsmiddel de criteria.

De € 450 is door andere lidstaten al verhoogd naar € 1000 (zie boven).

De € 450 is al een paar jaar niet verhoogd en goed koopmansgebruik is gebaseerd op aanpassing aan de gewijzigde economische omstandigheden.

"Het is gevormd door de jurisprudentie van vele jaren praktijk, wat goed koopmansgebruik tot een open en dynamische norm maakt. Dit is een onderscheidend kenmerk van goed koopmansgebruik."

Voor de term bedrijfsmiddel kan ik geen goede definitie vinden die aansluit met de vraagstelling in dit specifieke geval. Dus kijk ik naar vergelijkbare oplossingen binnen EU.

De teksten op Belastingdienst.nl zijn opgebouwd uit wetgeving, jurisprudentie en de standpuntbepaling van de Belastingdienst. Inderdaad als je ze niet volgt loop je risico van discussie met de Belastingdienst . Maar meer belastingplichtigen hebben uiteindelijk bij de HR gelijk gekregen mits ze met goed argumenten kwamen. Al ga ik niet in dit geval naar de HR :).

 

 

Groetjes,

 


Geef om mensen en gebruik dingen.

Andersom werkt niet.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 8 leden online en 151 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept