Jump to content
Guest Columnbot

[Column] Plan afschaffing DGA-pensioen eigen beheer door de ministerraad

Recommended Posts

Guest Columnbot

Het is alweer even terug dat ik op dit forum schreef over de plannen van de regering om pensioenopbouw in eigen beheer af te schaffen. In 2013 nam de staatssecretaris van financiën hiervoor het initiatief.

 

Bij pensioenopbouw in eigen beheer vormt de DGA een voorziening op zijn balans van waaruit de BV later zijn pensioen uitkeert. De fiscale regels waarop deze voorziening worden gevormd, wijken echter inmiddels zo ver af van de werkelijke waarde (‘marktwaarde’) van het pensioen dat dit allerlei uitvoeringsproblemen oplevert. Niet in het minst bij echtscheiding, als de ex-partner in beginsel een deel van de werkelijke waarde van het pensioen kan claimen.

 

Inmiddels zijn we een paar jaar discussiëren verder en is Wiebes zover dat hij zijn plan door de ministerraad heeft. Voor Prinsjesdag wordt het wetsvoorstel verwacht, zodat het per 1 januari 2017 in werking kan treden.

 

De belangrijkste punten uit het voorstel

[*]De staatssecretaris wil bij voorkeur van de eigenbeheervoorzieningen af en faciliteert daarom ‘gunstige’ voorwaarden voor afkoop. In de periode 2017 tot en met 2019 mag voor eenmalige afkoop worden gekozen. Daarbij wordt korting op de afkoopbelasting gegeven. Er van uitgaande dat het afkoopbedrag in de hoogste belastingschijf valt (52%) bedraagt de effectieve belastingdruk in 2017 34,06%, in 2018 39% en in 2019 41,86%.

[*]Als uitgangspunt voor het afkoopbedrag dient de eigenbeheervoorziening per 31-12-2015.

[*]De eerste schijf van de vennootschapsbelasting wordt stapsgewijs verhoogd van € 250.000 naar € 350.000 in 2021. Zo worden dga’s die de BV als spaarpot willen gebruiken milder belast.

 

Voorbeeld afkoop

Stel dat een 50-jarige dga nu € 15.000 pensioen heeft opgebouwd. Zijn fiscale voorziening is dan circa € 100.000. De ‘marktwaarde’ van zijn pensioen is momenteel ongeveer € 420.000. Als hij in 2017 wil afkopen houdt de BV € 34.000 belasting in en boekt het € 66.000 over naar privé. Daar valt het in box 3 of kan de dga het herinvesteren in zijn bedrijf.

 

Niet afkopen?

Voor degenen die niet willen of kunnen afkopen geldt keuze uit het volgende:

 

[*]Omzetting van de eigenbeheervoorziening naar een eenmalig toegestane spaarvariant in eigen beheer. Deze wordt op de pensioendatum omgezet in een lijfrente.

[*]Behouden van het pensioen in eigen beheer. Nieuwe opbouw is dan echter niet meer mogelijk, de opgebouwde rechten worden bevroren.

 

Bij afkoop of omzetting naar de spaarvariant geldt dat de (ex-)partner hiermee akkoord moet gaan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dank je wel Wim!

 

Dus afkopen op fiscale waarde? Dat zou een mooie opsteker zijn. Die hebben we bij de afkoop stamrechten in 2014 niet gezien.

 

Kun je uitweiden over de lijfrente bij de pensioendatum? Moet dat verplicht via een bank/verzekeraar? En tegen welke waarde moet dat overgebracht worden?

 

groet

Joost


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dank voor deze opsomming!

 

Ik vraag me af: Waarom zou de BV bij afkoop de belasting moeten inhouden? Het is toch de natuurlijk persoon (de DGA) die in zijn IB over bv 2017 aangeslagen zal worden voor de belasting over de 100.000 EUR die hij bij afkoop bruto zal ontvangen, en niet de BV/onderneming?

 

En hoe wordt het in te houden bedrag (100.000 - 34.5% ) vooraf bepaald, dit zal toch afhankelijk zijn van overige box 1 inkomen van de natuurlijk persoon in dat belastingjaar, dus niet vooraf met precisie te berekenen?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik vraag me af: Waarom zou de BV bij afkoop de belasting moeten inhouden?

Het gaat daarbij om loonbelasting (dat is een voorheffing). De bv houdt immers ook al loonbelasting in over het reguliere DGA-salaris. Over het afgekochte pensioen moet dat dan ook. Het is inderdaad zo dat de DGA uiteraard achteraf een aangifte inkomstenbelasting moet doen, maar daarbij mag hij de reeds ingehouden loonbelasting weer verrekenen.

 

En hoe wordt het in te houden bedrag (100.000 - 34.5% ) vooraf bepaald, dit zal toch afhankelijk zijn van overige box 1 inkomen van de natuurlijk persoon in dat belastingjaar, dus niet vooraf met precisie te berekenen?

Voor zover ik weet, staat dat er los van elkaar. Die 34,5% korting is niet een korting op de te betalen belasting, maar een korting op het belastbare bedrag. Stel dat het pensioen wordt afgekocht en dat dat pensioen 100.000 euro waard is. Dan moet de bv vervolgens loonbelasting inhouden als ware het een bedrag van 65.500 euro. De DGA krijgt dan dus nog steeds z'n 100.000 euro, maar er wordt dan maar belasting op ingehouden alsof het minder was. Ook in je IB-aangifte geef je dan een lager inkomen uit afkoop op.

 

Het is volgens mij alleen nog even opletten met de toe te passen belastingtabel en het al of niet in rekening brengen van Zvw-premie (als je de aangifte zelf zou doen). Het normale DGA-loon wordt altijd belast volgens de witte tabel ("tegenwoordige dienstbetrekking"), terwijl pensioen normaal gesproken wordt belast volgens de groene tabel ("vroegere dienstbetrekking"). Volgens mij moet het afgekochte pensioen dan ook worden belast volgens de ietwat ongustigere groene tabel (want geen arbeidsheffingskorting), hoewel er dus wordt afgekocht terwijl de dienstbetrekking zelf nog bestaat en zelfs blijft bestaan.


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik heb net eind 2017 de pensioenreserve in mijn bv met korting afgekocht. De fiscale waarde is in de loonadministratie opgenomen en de korting is verwerkt.

 

Waar ik nog een vraag over heb is de stand van deze pensioenreserve op de balans van de bv. Deze is namelijk hoger dan de fiscale waarde. Ik neem aan dat dit verschil in de jaarrekening van 2017 ten gunste geboekt moet worden van het resultaat?

 

Per saldo ontstaat er dan ook nog weer een extra last in de VPB sfeer (niet aan gedacht). Is er een andere mogelijkheid om dit verschil te verwerken en zijn er al anderen die hier ook tegenaan gelopen zijn?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  On this forum all subjects are discussed related to entrepreneurship.

  Growing together with other entrepreneurs

  ✓     Ask your entrepreneur questions

  ✓     Share your answers

  ✓     Low profile

  ✓     Transparant

  ✓     At your convenience

  ✓     Always based on relevance, substance and expertise

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept