Jump to content
J.ordan
Verberg

IB 2015: winst-/verliesrekening en balans

vraag

Omdat screenshots meer zeggen dan woorden...

 

Wat gaat hier mis. Zie laatste screenshot en melding? Ik loop even helemaal vast.

 

 

Winst en verliesrekening 2014

2014-01.png

 

Overzicht activa 2014

2014-02.png

 

Overzicht passiva 2014

03-2014.png

 

Winst en verliesrekening 2015

2015-01.png

 

Overzicht activa 2015

2015-02.png

 

Overzicht passiva 2015

2015-03.png

 

Fiscalewinstberekening

2015-04.png

 

Link to post
Share on other sites

18 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Je claimt geen privé-opnames en/of stortingen ...

... ook geen geen openstaande vorderingen en/of schulden.

 

Je hebt inkomsten voor € 7.517 en uitgaven van € 1.777.

Dat betekent dat er € 5.740 aan liquide middelen (in kas en/of bank) moeten zijn.

Je vermeldt echter dat er € 5.023 aan liquide middelen zijn >> hoe kan dat?

 

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik denk dat ik de fout heb gevonden en volgens mij is dit het goede. Kan iemand dit bevestigen? :)

Gaan wij creatief boekhouden?

 

Liquide middelen zijn al het geld op de bankrekening ... soms ook nog contant in kas. Daar kan toch geen onduidelijkheid over bestaan?

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Nee, natuurlijk niet, maar ik begrijp dat je het nu zo ziet. Mijn fout en een verkeerde interpretatie van mijn kant.

 

Er is nu toch meer uitleg nodig. De situatie en aanvullende gegevens. Pleas bear with me :-\

- Vriendin is ZZP'er.

- Geen zakelijke rekening, alles op 1 persoonlijke rekening.

- Recht toe, recht aan financiële stromen verder

- Geen investeringen in 2015

- In 2015 zijn alle opbrengsten gebruikt voor privé, reguliere leef/onderhoudskosten. Dit zijn dus privé onttrekkingen.

- Er is inderdaad niet zoveel geld op de bank of in contanten.

- Banksaldo op 31-12-2015 was €36

- In 2014 heb ik dit dus verkeerd opgegeven.

- Van de december 2015 facturen is er in 2016 € 703,84 betaald.

- De winst- en verliesrekening klopt voor dit jaar.

- Omzetbelasting van tijdvak 4 is ook nog van belang bij het invullen.

 

Omzetbelasting aangifte tijdvak 4

2015-obtijdvak4.png

 

De vraag is nu, hoe kan ik het nou wel goed invullen? Zeker gezien ik 2014 verkeerd heb ingevuld op de balans.

 

Dank voor je hulp so far!

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Wat mij opvalt:

 

1. Als de onderneming in 2014 al bestond, geef je in het begin van de aangifte (doorgaans) aan dat het ondernemingsvermogen per 1-1-2015 gelijk is aan dat van 31-12-2014.

In dat geval vul je bij de activa en passiva geen beginsaldi in (behalve bij het ondernemingsvermogen), maar alleen eindsaldi.

 

2. Ik zie geen vorderingen en schulden.

Meestal is er per 31-12-2015 nog een BTW-aangifte te betalen of terug te krijgen.

Ook zijn er vaak nog factuurbedragen te betalen of te ontvangen.

 


Lexicom Administratie & Belastingen - Haarlem - www.lexicom-administratie.nl

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
- Van de december 2015 facturen is er in 2016 € 703,84 betaald.
Dat betekent een openstaande vordering van €703,84 in de activa.

 

- De winst- en verliesrekening klopt voor dit jaar.
Dat hoop ik dan maar ... zie het volgende punt.

 

Omzetbelasting aangifte tijdvak 4

2015-obtijdvak4.png

De KOR bereken je over het gehele jaar. Hoe kom je aan 42 euro?

Als er sprake is van de KOR dan verhoogd dit de winst.

 

De vraag is nu, hoe kan ik het nou wel goed invullen? Zeker gezien ik 2014 verkeerd heb ingevuld op de balans.
In elke aangiftejaar bestaat de mogelijkheid om een correcte beginbalans in te vullen. Zijn de verschillen niet zo groot, dan zou ik het hierbij laten. Gaat het om vele honderden euro's dan zou ik tevens een nieuwe aangifte voor 2014 invullen. Als je nog geen definitieve aanslag voor 2014 hebt gehad dan komt de nieuwe in de plaats van de oude nog niet gecontroleerde aangifte. Heb je al wel een definitieve aanslag voor 2014 ontvangen dan kan je hiertegen bezwaar maken.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Een steeds terugkerend verhaal.

 

Wanneer er sprake is van ...

Het saldo fiscalewinstberekening (€ xxx) is niet gelijk aan het saldo winst-en-verliesrekening of winstaandeel van uw onderneming (€ xxx) ...

dan is de fout meestal te vinden in de volgende 8 punten van de balansrekening:

 

activa:

1. kas

2. bank

3. debiteuren

4. te vorderen btw

 

passiva:

5. privé onttrekkingen

6. privé stortingen

7. crediteuren

8. te betalen btw

 

Lukt het dan nog niet om de zaakjes kloppend te krijgen, dan zijn er nog andere puntjes te verzinnen en te controleren, zoals o.a. boekwaarde van de bezittingen (activa), het eigen vermogen (passiva) en de afschrijvingskosten van de bezittingen (W&V-rekening).

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Heel erg bedankt voor jullie reacties! Waardeer ik enorm.

 

Over de -42 KOR in de omzetbelasting. Dit is vanwege een correctie op tijdvak 1. In het startjaar 2014 heb ik de KOR onterecht toegepast t/m tijdvak 1 2015. Met de Belastingdienst besproken wat het beste was om deze fout te voorkomen. Dat was corrigeren in tijdvak 4, desnoods voor een heel jaar. Omzetbelasting klopt voor 2015.

 

Waar het nu inderdaad echt vooral om draait is dat ik het echt op een correctie wijze de balans invul.

 

De correcte beginbalans waar je over praat wil ik dus zonder meer krijgen.

De 2014 aanslag is definitief. Zoals je kunt zien in de eerste post heb ik daar onterecht teveel liquide middelen ingevuld. Ik dacht dat ik enkel van de financiële stromen van de factuurstroom een balans moest maken. Geen rekening gehouden met prive onttrekkingen.

 

1 Er is geen zakelijke rekening, slechts een particulieren bankrekening.

40% van het factuurbedrag reserveert mijn vriendin voor het betalen van de inkomstenbelasting. Tellen deze mee in de liquide middelen en al dan niet plus het saldo op haar rekening op 31-12-15?

2 Waar moeten precies de vorderingen van de december 2015 facturen? Bij overige vorderingen?

edit: gevonden, schijnt bij Vorderingen op handelsdebiteuren ingevuld te moeten worden.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
1 Er is geen zakelijke rekening, slechts een particulieren bankrekening. 40% van het factuurbedrag reserveert mijn vriendin voor het betalen van de inkomstenbelasting. Tellen deze mee in de liquide middelen en al dan niet plus het saldo op haar rekening op 31-12-15?
Als de particuliere bankrekening fungeert als een zakelijke rekening moeten alle inkomsten en uitgaven in de administratie worden opgenomen. Privé betalingen/opnamen en stortingen/ontvangsten, zoals bv. zorgtoeslag en huurtoeslag, documenteer je als Privé. De reservering voor de inkomstenbelasting is een privé aangelegenheid. Boek je het over naar een spaarrekening, dan is dat een privé onttrekking. Blijft het op de betaalrekening staan, dan blijft dat tot de zakelijke liquide middelen behoren.

 

2 Waar moeten precies de vorderingen van de december 2015 facturen? Bij overige vorderingen?edit: gevonden, schijnt bij Vorderingen op handelsdebiteuren ingevuld te moeten worden.
Nog te ontvangen btw gaat op dezelfde manier. Zo ook de nog te betalen facturen en nog te betalen btw ... op een andere plaats in het formulier.

 

De eerste keer is altijd moeilijk ... voor iedereen :)

De enigste persoon die de logica van een formulier direct begrijpt is degene die het heeft ontworpen. Eén van mijn oude leraren zei altijd ... eerst goed lezen Nedzhibe ... goed lezen. Elke keer als ik een formulier onder ogen krijg, spoken zijn woorden weer door mijn hoofd. :P

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

 

Wat gaat hier mis.

 

Voornamelijk het ontbreken van een administratie?

Door de zakelijke transacties via een privé rekening te laten lopen wordt die onderdeel van je fiscale administratie. Het is beter daar een aparte rekening voor te openen.

Als je daar dan de inkomsten en uitgaven van specificeert heb je meteen een administratie.

Bij contante verkopen moet je ook een kasboek bijhouden.

Kan allemaal in één ordner.

Is bij belastingaangifte doen en bij een belastingcontrole allemaal veel makkelijker.

 

 

Administratie opzetten.

 


Geef om mensen en gebruik dingen.

Andersom werkt niet.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Het lijkt me niet verstandig Liquide te hanteren in de aangifte wanneer er geen duidelijke zakelijke (Bank en /of Kas) rekening met aangegeven saldo daartegenover staat. Zeker niet wanneer er ook nog schimmig sprake is van een '40% reservering is van vriendin'. Dit soort constructies zijn totaal schizofreen.

 

Alle zakelijke transacties die via prive rekeningen verlopen kunnen met Prive Onttrekkingen/Storting opgelost worden. Deze heb je overigens toch nodig bij de aangifte. Dus schrap de totale Liquide gedachte. Dit is er niet en is in de aangifte ook niet nodig.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Het lijkt me niet verstandig Liquide te hanteren in de aangifte wanneer er geen duidelijke zakelijke (Bank en /of Kas) rekening met aangegeven saldo daartegenover staat. Zeker niet wanneer er ook nog schimmig sprake is van een '40% reservering is van vriendin'. Dit soort constructies zijn totaal schizofreen.

 

Alle zakelijke transacties die via prive rekeningen verlopen kunnen met Prive Onttrekkingen/Storting opgelost worden. Deze heb je overigens toch nodig bij de aangifte. Dus schrap de totale Liquide gedachte. Dit is er niet en is in de aangifte ook niet nodig.

???

 

Brood, probeer er wat mooiers van te maken.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ach, ik verwacht ook niet dat iedereen het kan begrijpen, maar het is de simpelheid en realiteit. Wie gaat er nou moeilijk doen over prive toeslagen etc. in een zakelijke omgeving ???

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Cosara and easy does it, dank voor de antwoorden!!

 

Brood: Ik snap ergens wat je zegt. Schizofreen vind ik zeker geen term om te hanteren. Geld reserveren voor de te betalen inkomstenbelasting is noodzakelijk. 40% is een veilige marge gebleken die ook op een site als lancelots wordt gehanteerd. Het gaat allemaal niet om hele hoge bedragen en heel veel verkeer, maar het moet wel goed.

 

Het aanmaken van een zakelijk rekening is inderdaad veel makkelijker. Dat lijkt me dus sowieso the way to go. Het geneuzel met privé stortingen en onttrekkingen op deze wijze is dus onnodig ingewikkeld.

 

Het administreren van de stromen van de 'onderneming' heb ik allemaal duidelijk en gedocumenteerd. Nu blijkt dat alles via 1 particuliere rekening laten verlopen niet helemaal handig is, zal ik daar direct actie op ondernemen onder het mom van: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.

 

Ik kan weer even verder voor nu.

 

Ach, ik verwacht ook niet dat iedereen het kan begrijpen, maar het is de simpelheid en realiteit. Wie gaat er nou moeilijk doen over prive toeslagen etc. in een zakelijke omgeving ???

 

Als dat nou duidelijk was vanaf de start in 2014 dan was het allemaal veel makkelijker geweest. Ik ben het verder helemaal met je eens over prive toeslagen in een zakelijke omgeving. Zie opmerking over geneuzel hierboven.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Wie gaat er nou moeilijk doen over prive toeslagen etc. in een zakelijke omgeving ???
Niemand ... maar wel bij de les blijven. We hebben het hier over een privé rekening die tevens voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt. Dat betekent dat de dagelijkse inkopen bij de plaatselijke buurtsuper ook in je boekhouding terechtkomen ... misschien niet met een kassabon, maar wel als bankmutatie. Dat is de simpele realiteit.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Vraag over een zakelijke rekening:

 

Binnenkomende betalingen van facturen worden nu voor 40% naar een privé spaarrekeningen geboekt en 60% wordt gebruikt voor de dagelijkse leefkosten. In geval van een zakelijke rekening zal al het binnenkomend geld dus direct wegstromen (100% privé onttrekking lijkt me). De kosten van een zakelijke rekeningen zijn € 90 per jaar. Dat valt mee.

 

Zoals ik het nu zie komt het dus op het volgende neer: afsluiten van een zakelijke rekening om het voor de administratie simpel te houden. Dit kost € 90 per jaar en al het geld wordt direct onttrokken. Voordeel: geen geneuzel.

 

Correct?

 

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Het aanmaken van een zakelijk rekening is inderdaad veel makkelijker. Dat lijkt me dus sowieso the way to go. Het geneuzel met privé stortingen en onttrekkingen op deze wijze is dus onnodig ingewikkeld.

 

Een zakelijke rekening, maakt alles eenduidiger en overzichtelijker. Maar ik zeg ook niet dat een zakelijke rekening perse moet. Indien je de betaling via een prive rekening laat verlopen, dan boek je deze via prive mutaties. Dit maakt het dan ook zeker eenvoudig, zoniet overduidelijk dat je geen liquide zakelijk hebt. Alle liquiden zitten prive en komen niet op de aangifte. Daar is niets mis mee. Je hebt nu eenmaal de prive rekening gebruikt en daar kun je als kleine onderneming gerust bij blijven.

Juist de prive mutaties is dan the way to go. Want deze zijn in een EMZ boekhouding altijd aanwezig.

 

Ik wil je graag met een 'non liquide' oplossing gratis helpen, Laat maar via pm weten.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Zoals ik het nu zie komt het dus op het volgende neer: afsluiten van een zakelijke rekening om het voor de administratie simpel te houden. Dit kost € 90 per jaar en al het geld wordt direct onttrokken. Voordeel: geen geneuzel. Correct?
Wel makkelijker, niet persé noodzakelijk. Het is een kwestie van de boeken goed bijhouden ... en vervolgens goed boekhouden.

 

Ook een zakelijke rekening kent privé-ontrekkingen ... Je zal toch een keer geld voor privégebruik naar de privérekening moeten overboeken. De mutaties worden daar wel een flink stuk minder van.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 10 leden online en 193 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept