Jump to content
bea van loon
Verberg

splitsbaar woon-/winkelpand ?

vraag

Beste lezers,

 

Ik bezit een woon/werkpand dat splitsbaar is.

Beneden heb ik de winkel en boven woon ik.

In de praktijk kon het woon/winkelpand worden gesplitst, doch

Dit is nooit gebeurd.

Ik heb het hele pand als ondernemingsvermogen aangemerkt.

Kan dit worden gecorrigeerd (foutenleer) zodat het pand als privévermogen

Kan worden aangemerkt ?

 

[verandering: titel]

 

Link to post
Share on other sites

2 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Dat kan, "indien dat gedeelte zelfstandig rendabel is te maken en vast staat dat het door de belastingplichtige uitsluitend ter voorziening in zijn woonbehoefte zal worden gebruikt en dat het niet op enigerlei wijze dienstbaar zal zijn aan de onderneming."

 

Je zal dan dus aannemelijk moeten maken dat het privégedeelte op geen enkele wijze voor de onderneming wordt gebruikt.


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hallo,

 

Indien het woongedeelte op het moment van ingebruikname als privévermogen te etiketteren was had het nooit op de balans moeten staan. Splitsbaar betekent dat het op dat moment o.a. bouwkundig zelfstandig te gebruiken moet zijn (eigen ingang, sanitair etc.).

Pas op bij latere aanpassing is sprake van heretikettering met afrekening over waardeverschil.

De fout wordt hersteld in het eerste niet definitief geworden belastingjaar. (Foutenleer).

Wel kan met Inspecteur overlegd worden over de te betalen belasting. Uitgangspunt is dat U niet meer of minder belasting betaalt dan wanneer het woon- of privé gedeelte nooit op de balans had gestaan.

in dit verband is het verstandig zoveel mogelijk aankoopdocumentatie en belasting gegevens over de betreffende jaren te verzamelen. U moet immers de "fout" aantonen en de waarde privé vermogen(sgedeelte) bepalen.

 

Vraag een deskundig advies want als de Inspecteur niet akkoord gaat is het belangrijk dat de vork goed aan de steel zit. Ook wijzigt Jurisprudentie voortdurend!

 

 

Jurisprudentie

 

Ik wijs met name op de onderstaande tekst in de link;

 

Literatuur

 

6.3 Wouters-van de Ven(8) is van mening dat toepassing van de foutenleer meebrengt dat in het verleden ten onrechte ten laste winst gebrachte afschrijvingslasten, eveneens moeten worden gecorrigeerd ingeval een vermogensbestanddeel slechts tot het privévermogen had mogen worden gerekend:

Mijns inziens bestaat er geen wezenlijk verschil tussen de situatie waarin een ondernemingsvermogensbestanddeel in een eerder jaar had moeten worden overgebracht naar privé, en de situatie waarin een vermogensbestanddeel nooit tot het ondernemingsvermogen had kunnen behoren. In beide gevallen is sprake van een fout. Fouten zijn er om hersteld te worden, hetgeen ook betekent dat de gevolgen van die fouten hersteld moeten worden. Gelet op het argument dat economisch gelijkliggende gevallen fiscaal zoveel mogelijk gelijk behandeld moeten worden, dient, voor zover de in het verleden onjuist berekende winsten niet meer gecorrigeerd kunnen worden, correctie daarvan met een beroep op de foutenleer mogelijk worden geacht

 

6.5 Lubbers en Van Scharrenburg(10) menen dat het systeem van de drie rangorderegels ontspoort, wanneer een vermogensbestanddeel ten onrechte als ondernemingsvemogen is aangemerkt (in plaats van verplicht privévermogen) en geven een mogelijke oplossing voor het dichten van dit zogenaamde 'lek' in het foutenleersysteem (citaat zonder noten): De (...) ontsporing doet zich voor daar waar vermogensbestanddelen tot het ondernemingsvermogen zijn gerekend die op grond van een juiste wetstoepassing vanaf het begin af aan verplicht tot het privévermogen hadden moeten worden gerekend. Deze vermogensbestanddelen mogen zonder belastingheffing van balans worden gehaald. Dat lijkt ook logisch want indien een eventuele waardestijging van zo'n vermogensbestanddeel in de ondernemingssfeer zou worden belast, zou daarmee ten onrechte een voordeel worden belast dat geen voordeel uit onderneming is.

 

 

Succes!

 


Geef om mensen en gebruik dingen.

Andersom werkt niet.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 7 leden online en 117 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept