Ga naar inhoud
 • 0

beeindiging van een vof

Voor dat ik me hier heb aangemeld heb ik diverse sites bezocht om antwoorden te vinden op mijn vragen,dit is niet echt gelukt.

 

Bestaande situatie :

 

vof bestaande uit 2 personen, per 1 november 2015 gestart, het betreft een winkel.

Nu na 10 maanden blijkt dat het niet mogelijk is om er voor 2 personen een acceptabel salaris aan over te houden.

 

Ik wil per 1 november 2016 uit de vof stappen en heb dit voorgelegd aan mijn collega.

Van mijn collega is het een voorwaarde dat het geld en materiaal wat ik geinvesteerd heb, dat binnen het bedrijf laat, ik doe dus afstand van mijn investering, ik vind dat prima.

 

Er blijven nog wel een paar vragen over :

 

Er is op 1 november 2015 een huurcontract door de vof aangegaan voor een periode van 3 jaar.

De verhuurder heeft de huur al voor een behoorlijk deel verlaagd daar de huur niet op te brengen was.

Als ik nu uit de vof ga, kan een verhuurder dan problemen geven, ik ga als zekerheid dan weg....

Wat kan een verhuurder van mij eisen?

Kan een verhuurder weigeren om een huurcontract om te zetten in een contract voor een eenmanszaak?

 

Als we per 1 november 2016 stoppen, is het dan mogelijk dat ik bv voor de energienota nog moet bij betalen als de afrekening hoger is als de voorschotten of is dat dan voor mijn collega.

 

Als er uwerzijds nog vragen, zijn hoor ik dat graag.

 

Met vriendelijke groet,

 

It Sud

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

17 antwoorden op deze vraag

 • 0

Als een van de twee vennoten uit een VOF stapt houdt de VOF op te bestaan - en laat die VOF nou net getekend hebben voor dat huurcontract. Je moet dus denk ik vooraf even goed de situatie doorspreken met de verhuurder om akelige verrassingen te voorkomen.

 

Wat de energierekening betreft is het natuurlijk wel zo eerlijk dat naar rato te doen. Je kunt de meterstanden opnemen als je uittreedt, en dan aan de hand van de jaarafrekening uitrekenen voor welk deel jij medeverantwoordelijk was.

Link naar reactie
 • 0

Jij blijft mede verantwoordelijk voor alle zaken die door de vof zijn afgesloten, het energiecontract en het huurcontract vallen daar zeker ook onder.

 

Ik kan me zo voorstellen dat de verhuurder niet akkoord gaat met het omzetten van het contract naar de eenmanszaak van je partner, zeker omdat hij weet dat het niet zo goed gaat met de zaak. Als je partner nu de huur niet meer kan opbrengen kan de verhuurder ten minste nog bij jou aankloppen voor zijn geld...

Onder de naam Bob de webbouwer bouw en verbeter ik websites.

Daarnaast verzorg ik dj's en drive-in-shows op bruiloften, bedrijfsfeesten, verjaardagen enzovoorts.

Link naar reactie
 • 0

Door een huurovereenkomst aan te gaan, hebben de firmanten van de VOF zich hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor betaling van de huur. Met het uittreden van één van de twee firmanten uit de VOF wordt weliswaar de VOF ontbonden, echter door de ontbinding wordt de huurovereenkomst niet geëindigd. Beide personen die ten tijde van de VOF hebben getekend, blijven ook na de ontbinding aan het contract gebonden.

 

Wat zijn de mogelijkheden:

 

1. De uittredende firmant kan zijn/haar hoofdelijke aansprakelijkheid ontlopen door met de verhuurder bij het aangaan van de huurovereenkomst overeenkomen dat een uitgetreden vennoot niet meer aangesproken kan worden voor de verschuldigde huurpenningen na zijn uittreding. Dit zal wel niet als zodanig in de huurovereenkomst zijn opgenomen, want anders heeft de gestelde vraag geen zin.

 

2. Aan de hoofdelijke aansprakelijkheid kan worden ontkomen door de huurovereenkomst te beëindigen en een nieuwe huurovereenkomst aan te gaan. Deze nieuwe huurovereenkomst dient te worden ondertekend door de door de achtergebleven firmant middels zijn nieuwe opgerichte eenmanszaak. Probleem is dat je daar wel de welwillende medewerking van de verhuurder bij nodig hebt.

 

3. Als de verhuurder niet instemt met ontbinding van de oude huurovereenkomst en het opmaken van een nieuwe huurovereenkomst, dan kan de uittredende firmant misschien afspraken maken met achterblijvende firmant inzake de aansprakelijkheid na zijn uittreding. Deze onderlinge afspraak bindt de verhuurder echter in het geheel niet en deze kan de huur nog steeds verhalen op de uitgetreden firmant vanwege de hoofdelijke aansprakelijkheid.

 

Mocht het allemaal mislopen dan kan een minuscuul lichtpuntje in deze materie zijn dat de uitgetreden firmant geen invloed meer heeft op de handelingen van de achtergebleven firmant en dus niet aansprakelijk gesteld kan worden is voor het ontstaan van enige huurschuld.

 

Voor meer informatie hierover zie:

ECLI:NL:GHSHE:2010:BN2822

Instantie: Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Datum uitspraak: 20-07-2010

Datum publicatie: 29-07-2010

Zaaknummer: HD 200.023.233

Rechtsgebieden: Civiel recht

Bijzondere kenmerken: Hoger beroep

Inhoudsindicatie: Voormalig vennoot VOF aansprakelijk voor huurschuld die na zijn uittreden uit de VOF is ontstaan, uit voordien mede door hemzelf namens de VOF gesloten huurovereenkomst voor bepaalde tijd.

 

Succes.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 

 

 

 

 

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0

Voor dat ik me hier heb aangemeld heb ik diverse sites bezocht om antwoorden te vinden op mijn vragen,dit is niet echt gelukt.

Gezien alle fiscale en juridische consequenties van het uittreden, zou ik daarmee niet doe-het-zelven op een forum. Je leest hierboven al een topje van de ijsberg wat er bij komt kijken. Ik adviseer om een adviseur in te schakelen om te zorgen dat alles fiscaal en juridisch goed wordt afgehandeld. Dat kost even geld, maar scheelt je een hoop risico en kosten achteraf.

 

Met vriendelijke groet, Ron van der Kolk MSc MBA

 

Interim manager voor de overheid op het gebied van dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening. Daarnaast ook als organisatieadviseur, trainer, coach en mediator in heel Nederland inzetbaar via Inflection.

Link naar reactie
 • 0

Mocht het allemaal mislopen dan kan een minuscuul lichtpuntje in deze materie zijn dat de uitgetreden firmant geen invloed meer heeft op de handelingen van de achtergebleven firmant en dus niet aansprakelijk gesteld kan worden is voor het ontstaan van enige huurschuld.

 

Kun je dit toelichten? Zolang de verhuurder niet instemt met de uittreding dan wel een indeplaatstelling, (vaststelling middels contract of gedragingen) blijft de hoofdelijke aansprakelijkheid bestaan en kan de verhuurder bij de ex vennoot terecht. Het vonnis geeft wel dat het bezwaarlijk kan zijn dat een ex-vennoot geen invloed meer heeft maar daar staat direct tegenover dat het eveneens bezwaarlijk kan zijn dat een vennoot door uittreding zich eenvoudig kan onttrekken van de hoofdelijke aansprakelijkheid.

 

Naar mijn mening kan er dan ook geen sprake zijn van een minuscuul lichtpuntje.

Wellicht kan een toelichting van jou het lampje weer enigszins laten schitteren. :)

 

www.camelot-legal.nl

Link naar reactie
 • 0

Dank u wel voor de reacties, ik zag zelf het probleem al wat aankomen....

 

Denk dat het verstandig is om eerst in goed overleg met de verhuurder te gaan.

 

Zijn er nog andere zienswijzen dan hoor ik die ook graag.

 

met vriendelijke groet,

 

It Sud

Link naar reactie
 • 0

Zolang de verhuurder niet instemt met de uittreding dan wel een indeplaatstelling, (vaststelling middels contract of gedragingen) blijft de hoofdelijke aansprakelijkheid bestaan en kan de verhuurder bij de ex vennoot terecht. Het vonnis geeft wel dat het bezwaarlijk kan zijn dat een ex-vennoot geen invloed meer heeft maar daar staat direct tegenover dat het eveneens bezwaarlijk kan zijn dat een vennoot door uittreding zich eenvoudig kan onttrekken van de hoofdelijke aansprakelijkheid.

 

Naar mijn mening kan er dan ook geen sprake zijn van een minuscuul lichtpuntje.

Wellicht kan een toelichting van jou het lampje weer enigszins laten schitteren. :)

De uittredende firmant geeft aan dat hij/zij per 1 november 2016 uit de vof stappen. Verder ... "Van mijn collega is het een voorwaarde dat het geld en materiaal wat ik geinvesteerd heb, dat binnen het bedrijf laat, ik doe dus afstand van mijn investering, ik vind dat prima."

 

De uittredende firmant kan aan de voorwaarde van collega de tegenpresatie verbinden dat hij/zij wordt ontheven van elke hoofdelijke aansprakelijkheid. Beschouw het geinvesteerde geld maar als een afkoopsom voor de hoofdelijke aansprakelijkheid voor elke door de VOF aangegane verplichtingen.

 

Het ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid maakt wel een kans als firmanten aantoonbaar zijn overeengekomen dat de overblijvende firmant alle verplichtingen op zich neemt. De verhuurder zal hierop, naar alle waarschijnlijkheid, extra zekerheid van de overblijvende firmant verlangen in de vorm van een verhoging van de borgstelling of een extra bankgarantie. Het geinvesteerde geld en/of goederen dat de uittredende firmant in de onderneming laat zitten kan hiervoor dienst doen. Dat is het minuscule lichtpuntje.

 

Even teruglezend hetgeen ik eerder heb geschreven, kan de indruk gewekt worden dat de onmacht van de uitgetreden firmant op het handelen van de overblijvende firmant voldoende is om de uitgetreden firmant te vrijwaren voor de hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat is niet voldoende en ook niet zo bedoeld, waarvoor mijn excuses.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe.

 

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0

Het ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid maakt wel een kans als firmanten aantoonbaar zijn overeengekomen dat de overblijvende firmant alle verplichtingen op zich neemt. De verhuurder zal hierop, naar alle waarschijnlijkheid, extra zekerheid van de overblijvende firmant verlangen in de vorm van een verhoging van de borgstelling of een extra bankgarantie. Het geinvesteerde geld en/of goederen dat de uittredende firmant in de onderneming laat zitten kan hiervoor dienst doen. Dat is het minuscule lichtpuntje.

Maar dan ook alléén als de verhuurder daar heil in ziet (en dan ligt een 'simpele' contractsovername meer voor de hand). Een overeengekomen 'vrijwaring van aansprakelijkheid' werkt, uiteraard, niet jegens derden (verhuurder).

 

TS zou in die geschetste situatie wél de schulden waarvoor hij is aangesproken kunnen verhalen op zijn oud-vennoot.

 

That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Link naar reactie
 • 0

Dank voor de toelichting. Echter, zo een overeenkomst kent geen derdenwerking. Ofwel, de verhuurder is niet gebonden aan hetgeen de vennoten zijn overeengekomen. Dat zou ook luguber zijn aangezien de verhuurder dan aan het kortste eind trekt. Voor de verhuurder is het, in het kader van zijn zekerheid, niet van belang wat vennoten overeenkomen.

 

Waar jij op doelt is het feit dat de "hoofdelijkheid" onderling wordt vastgelegd maar wanneer de verhuurder alsnog bij de ex vennoot aanklopt dan zal deze gewoon kunnen worden aangesproken. De ex-vennoot staat natuurlijk wel sterker met een overeenkomst richting zijn oud compagnon om, achteraf, de huurschuld bij hem in te vorderen. Je kunt je de vraag stellen of deze in staat zal zijn om de schuld in te lossen daar hij zich ook al niet meer kon houden aan de huurverplichtingen.

 

 

(Ik zie dat RT ook al gereageerd had)

www.camelot-legal.nl

Link naar reactie
 • 0

TS zou in die geschetste situatie wél de schulden waarvoor hij is aangesproken kunnen verhalen op zijn oud-vennoot.

Als de zakelijke huur niet meer wordt betaald, dan zal er privé ook niets meer zijn te halen. Je kunt van een kale kikker geen veren plukken.

 

Als TS zijn/haar (investerings)aandeel in de zaak laat zitten, dan moet daar wel iets tegenover staan. De woorden "ik vind dat prima" zijn niets meer dan een bom met een kort lontje ... het is alleen nog maar wachten op de brandende lucifer.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0

TS zou in die geschetste situatie wél de schulden waarvoor hij is aangesproken kunnen verhalen op zijn oud-vennoot.

Als de zakelijke huur niet meer wordt betaald, dan zal er privé ook niets meer zijn te halen. Je kunt van een kale kikker geen veren plukken.
Hoeft geen betalingsonmacht te zijn, het kan ook onwil zijn. Mij lijkt die 'oplossing' ook verre van wenselijk, ik duidde slechts de juridische gevolgen/mogelijkheden van het lichtpuntje dat je noemde.

 

That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Link naar reactie
 • 0
Hoeft geen betalingsonmacht te zijn, het kan ook onwil zijn. Mij lijkt die 'oplossing' ook verre van wenselijk, ik duidde slechts de juridische gevolgen/mogelijkheden van het lichtpuntje dat je noemde.
Ik blijf erbij ... Het investeringsgeld blijft het beste lichtpuntje in deze zaak ... zowel naar de compagnon als naar de verhuurder toe.

 

Als ik zo tussen de regels door lees dan vormt de terugbetaling van het investeringsaandeel van TS een probleem. Met een terugbetaling zullen de lopende betalingsverplichtingen een probleem kunnen vormen. TS heeft zijn/haar geld terug, maar kan vervolgens, áls het fout gaat, de rekeningen alsnog betalen. In beide gevallen is het geld weg. Waarschijnlijk zijn er tekenen dat het ergens fout gaat lopen, want je stopt niet als het geld met bakken vol binnenkomt.

 

Niet door TS ter sprake gebracht, maar ik heb al meerdere keren aangegeven dat alle, uit naam van de VOF, aangegane verplichtingen een probleem kunnen vormen.

TS doet er goed aan om te overwegen om tijdelijk tot aan het einde van de verplichtingen in de VOF te blijven. Zo kan je nog enige controle uitoefenen, mocht een algehele vrijwaring van hoofdelijke aansprakelijkheid niet haalbaar zijn.

 

Het mag voor iedereen nu toch wel duidelijk zijn ... een VOF is niets anders dan een huwelijk ... je begint met één simpele handtekening.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0

Feit blijft dat een onderlinge overeenkomst mbt de vrijwaring van de hoofdelijkheid geen derdenwerking heeft en dus het beoogde doel niet afdoende dichttimmert. Verhuurder zal in moeten stemmen middels een driepartijen overeenkomst. Mocht verhuurder hiertoe bereid zijn dan ligt er ook niets in de weg om mee te werken aan een indeplaatstelling of een nieuwe huurovereenkomst met de achterblijver. Blijft de vraag of je als verhuurder er verstandig aan doet om een van de verhaalsmogelijkheden op te geven...

 

Ik blijf dat lichtpuntje maar niet zien.... ;D

www.camelot-legal.nl

Link naar reactie
 • 0

Ik blijf dat lichtpuntje maar niet zien.... ;D

Geeft niet ... iedereen heeft wel eens zo'n moment. ;D

 

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0

Ik blijf dat lichtpuntje maar niet zien.... ;D

Het lichtpuntje dat ze ziet bestaat er (kennelijk) uit dat de verhuurder instemt met een ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid en dat daarbij het reeds door de uittredend vennoot geïnvesteerde geld (dat achterblijft) voor de verhuurder voldoende zekerheden zou bieden.

 

Ook ik zie dat lichtpuntje dus niet, aangezien verhuurder 0 reden zal hebben om mee te werken aan een ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid/indeplaatsstelling.

 

That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Link naar reactie
 • 0

Aangezien het om een winkelpand gaat, heeft de verhuurder echter nog een commercieel belang: het bestrijden van leegstand van zijn vastgoed. Dat is alvast één reden. Dat de verhuurder niet geheel onwelwillend is, blijkt al uit het feit dat deze eerder de huur heeft verlaagd. Je kunt allicht gaan praten: nee heb je, ja kun je krijgen.

Link naar reactie
 • 0

Aangezien het om een winkelpand gaat, heeft de verhuurder echter nog een commercieel belang: het bestrijden van leegstand van zijn vastgoed.

Dat is inderdaad een goed punt, al vraag ik mij af of dat hier het verschil maakt. Als hij er aan meewerkt, dan betekent dat niet dat de eenmanszaak meer kans heeft het hoofd boven water te houden, dan wanneer ze met z'n tweeën (aansprakelijk) zijn. En daarvoor in de plaats kan hij nog maar bij één iemand aankloppen. Maar 'nee' heb je inderdaad :)

That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  0 leden, 87 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...