Jump to content
Ton van Gelderland
Verberg

eigen zaak opstarten zonder ww aanspraken te verliezen

vraag

Ik ben al een tijdje met UWV in de slag en ontvang te weinig duidelijkheid over het volgende: Ik heb een vaststellingsovk. Ik wil een eigen zaak opstarten zonder ww-uitkering. Ik begrijp v UWV dat ik max. 1,5 jaar gebruik mag maken van een soort opschortingsregeling van de WW aanspraken"'.

Ik ontvang maar niet zwart op wit dat ik 1,5 jaar mag proberen om de eigen zaak tot een succes te maken. Ik begreep namelijk dat ik max 1,5 jr de tijd heb en dan net voor de deadline alsnog bij het UWV terecht kan om mijn nu opgebouwde rechten op WW aan te spreken.

 

Door niet een WW nu al aan te vragen waardeert het UWV als het ware dat ik geen WW aanvraag en mag ik niet 6 maanden maar !,5jaar mijn zaak tot een succes proberen te maken. Deel 2 van de vraag om bevestiging is dat als na 1,5 jaar alles tegenvalt ik niet gekort wordt op de WW uitkering omdat ik 1,5 jaar nauwelijks winst heb gemaakt (inkomen gegenereerd). Wie helpt me uit de brand? B.v.d.


Succes & Groet, Ton

 

Consulting & forwarding in de logistiek, transportanalyses, inkoop (benchmark) van transport, ondersteunend of sturend in tenders/ aanbestedingen & salesondersteuning

Link to post
Share on other sites

14 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Je kunt binnen een bepaalde periode en onder bepaalde condities je WW-uitkering laten herleven, dus over herleving van WW-rechten moet UWV je alles kunnen vertellen. Misschien leest UWV-webcare vandaag mee, dan krijg je er misschien hier een antwoord op... Anders toch maar weer even zelf contact opnemen. Misschien staat er iets over op hun site?


Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, gespecialiseerd in Opzetten, Aanpassen of Verbeteren van bedrijven in de Belevenis-, Hospitality- & Leisure-markt. Hulpvraag? Ideeën? Plannen? Neem gerust Contact op!

(Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de forumregels, als lid zijn deze op persoonlijke titel)

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik ontvang maar niet zwart op wit dat ik 1,5 jaar mag proberen om de eigen zaak tot een succes te maken. Ik begreep namelijk dat ik max 1,5 jr de tijd heb en dan net voor de deadline alsnog bij het UWV terecht kan om mijn nu opgebouwde rechten op WW aan te spreken.

Bedoel je zwart op wit?


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik wil dus niet vanuit een WW starten. Maar wil niet gekort worden op de hoogte van mijn uitkering (WW) indien ik daar na een bepaalde tijd gebruik van wens te maken. Onder "herleven" zie ik toch vooral zaken staan vanuit de WW. Ik ontvang het liefst een artikel zodat ik daar op terug kan vallen. Zoals ik het nu zie mag ik gewoon starten voor mezelf en schuif ik daarmee het recht op WW voor me uit. Bij een minimalistisch inkomen a.g.v. opstartfase eigen zaak wil ik niet dat die meegenomen wordt.


Succes & Groet, Ton

 

Consulting & forwarding in de logistiek, transportanalyses, inkoop (benchmark) van transport, ondersteunend of sturend in tenders/ aanbestedingen & salesondersteuning

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik wil dus niet vanuit een WW starten. Maar wil niet gekort worden op de hoogte van mijn uitkering (WW) indien ik daar na een bepaalde tijd gebruik van wens te maken. Onder "herleven" zie ik toch vooral zaken staan vanuit de WW. Ik ontvang het liefst een artikel zodat ik daar op terug kan vallen. Zoals ik het nu zie mag ik gewoon starten voor mezelf en schuif ik daarmee het recht op WW voor me uit. Bij een minimalistisch inkomen a.g.v. opstartfase eigen zaak wil ik niet dat die meegenomen wordt.

Wat je wilt, kan simpelweg niet. Althans, niet zonder een omweggetje. Je haalt mogelijk ook twee dingen door elkaar haalt: het recht op WW an sich en de hoogte van de WW-uitkering. Alle bestaande smaakjes staan overigens gewoon op de website van het UWV:

- starten zonder WW (geen uitkering, geen controle, geen herleving)

- starten met WW-recht (wel controle, urenkorting, evt herleving)

- starten met WW-korting (zonder controle, 29% uitkeringskorting, geen herleving)

 

In jouw geval zul je volgens mij toch echt een WW-uitkering moeten aanvragen. Als je namelijk geen WW aanvraagt, dan is er volgens mij ook geen uitkering die je kunt laten herleven. Het UWV moet immers ten minste kunnen vaststellen wat de hoogte en duur van je uitkering is.

 

Als je die uitkering hebt aangevraagd, dan kun je daarna aangeven dat je voor de volle uren waarop je uitkering is gebaseerd gaat ondernemen. Stel dat je uitkering op 36 uur is gebaseerd, dan geef je aan dat je 36 uur per week gaat ondernemen. Je WW-uitkering wordt dan voor 100% gekort (en je hebt ook geen solicitatieplicht meer voor die uren), terwijl je récht op WW (en herleving) blijft bestaan.

 

Je kunt uiteraard ook helemaal geen WW aanvragen, maar dan kun je er anderhalf jaar later geen aanspraak meer op maken. Je moet volgens mij gewoon even langs AF en dan zou het goed moeten komen en zelfs min of meer op de manier zoals je wilt.


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dank weer voor de verduidelijking. Ik realiseer me dat ik een vaststellingsovk heb die nog loopt tot einde jaar. Ik wil dus eerder starten met ondernemen dan dat ik "werkeloos" raak. Ik ga binnenkort naar het inloopuur van het UWV hier in de regio.Ik neem mijn ondernemingsplan maar mee.


Succes & Groet, Ton

 

Consulting & forwarding in de logistiek, transportanalyses, inkoop (benchmark) van transport, ondersteunend of sturend in tenders/ aanbestedingen & salesondersteuning

Link to post
Share on other sites
 • 1
 • Rate this answer

Beste Antonius1968,

 

Je kunt recht hebben op een WW-uitkering als je ontslag hebt gekregen of zelf ontslag hebt genomen, omdat je een eigen bedrijf bent gestart en je er na een aantal maanden na het opstarten van jouw bedrijf achter komt dat het bedrijf niet levensvatbaar is.

 

Het recht op een WW-uitkering voor zelfstandigen hangt af van:

1) hoe lang je een WW-uitkering zou hebben gekregen als u na je ontslag niet als zelfstandige was begonnen

2) hoe lang je een eigen bedrijf hebt gehad

3) of je de werkzaamheden als zelfstandige volledig heeft beëindigd.

 

Voorbeelden

Recht op WW-uitkering bij ontslag zou zijn:

- 12 maanden: als je na 6 maanden stopt, dan kun je 12 maanden een WW-uitkering krijgen.

- 19 maanden: als je na 18 maanden stopt, dan kun je 19 maanden een WW-uitkering krijgen.

- 20 maanden: als je na 22 maanden stopt, dan kunt u geen WW-uitkering meer krijgen.

 

Je krijgt hier pas een beslissing over op het moment dat je een WW-aanvraag hebt ingediend wanneer je volledig gestopt bent als zelfstandige. Hier kun je een indicatie krijgen hoelang je recht hebt op een uitkering: http://bit.ly/1DcvSq4. Vul voor je eerste werkloosheidsdag een fictieve datum in waarop je bijvoorbeeld verwacht geen inkomsten meer te kunnen genereren als zelfstandige.

 

Ik ben ik bang dat mijn collega's je tijdens het inloopspreekuur niet kunnen helpen met je vraag. Het inloopspreekuur wordt gebruikt voor mensen die uitleg over het gebruik van werk.nl of de Werkmap nodig hebben. Daarnaast durf ik niet te zeggen of deze regeling ook voor je geldt als je nu al tijdens je dienstverband start als zelfstandige. Om je de gang naar het Werkbedrijf te besparen zoek ik dit voor je uit uit en kom erop terug.

 

Met vriendelijke groet,

Martijn

 

 

 

 


https://www.uwv.nl/webcare

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dank Martijn,

 

De rechten wel of niet berekend nu of over 18 maanden blijven 24 maanden.

 

De hoogte van de uitkering is dan deel 2 van mijn vraagstelling.

Ik begreep dat die berekend moeten worden in het heden zodat de komende "testperiode" met het eigen bedrijf niet nadelige gevolgen voor de hoogte van de uitkering heeft. De tool is mooi voor "maanden recht" maar begrijpelijkerwijze niet afdoende voor de financiële gevolgen.

Uiteraard ga ik er van uit (net als u vanuit het UWV) dat het recht op WW ansich geen probleem is.

Zou mooi zijn als ik me de gang naar het UWV kan besparen.

Die aanvraag kan ik per zaterdag 1/10 op zijn vroegst digitaal doen, zo begreep ik.

Directe uitstroming zit in de digitale aanmelding? Kijk weer uit naar de respons, mvg.


Succes & Groet, Ton

 

Consulting & forwarding in de logistiek, transportanalyses, inkoop (benchmark) van transport, ondersteunend of sturend in tenders/ aanbestedingen & salesondersteuning

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Beste Antonius1968,

 

Het dagloon wordt berekend op basis van het sociale verzekeringsloon (sv-loon). Dat is het loon dat je verdiende in alle dienstverbanden in het jaar voordat de werkloosheid begon.

De periode van een jaar eindigt op de laatste dag van de op 1 na laatste volledige maand of de op 1 na laatste volledige vierwekenperiode voordat je werkloos werd. Er is dus altijd 1 volledige maand of vierwekenperiode die niet meetelt.

 

We delen het totale sv-loon door 261 (gemiddelde aantal dagloondagen in een jaar). De uitkomst is het dagloon.

 

Heb korter dan 1 jaar gewerkt? Ook dan berekenen wij het dagloon op basis van 1 jaar. Heb je in dat jaar een periode geen loon ontvangen? Dan rekenen we deze periode wel mee voor de berekening.

 

De WW-uitkering is de eerste 2 maanden 75% van het dagloon. Daarna is het 70% van het dagloon.

 

Wat bedoel je precies met de vraag "Directe uitstroming zit in de digitale aanmelding"?

 

Met vriendelijke groet,

 

Nathalia

UWV Webcareteam


https://www.uwv.nl/webcare

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ben ik met het schrijven van Nathalie terug bij af als het om de hoogte van de uitkering gaat? Martijn kom jij er op terug wat je zou checken ajb.

 

Ik begrijp inmiddels dat inschrijven kvk per 1-10 kan, een uitkering ww aanvragen per 1-12 en dat in die aanvraag de vermelding komt "werkcoach heeft met Het Werkbedrijf gesproken en de werkcoach (naam noemen)" gesproken en die heeft met uitkeringsinstantie overeenstemming bereikt.

Het werknemerschap gaat indien binnen 18 maanden gestopt met het eigen bedrijf "herleven".

B.v.d.


Succes & Groet, Ton

 

Consulting & forwarding in de logistiek, transportanalyses, inkoop (benchmark) van transport, ondersteunend of sturend in tenders/ aanbestedingen & salesondersteuning

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Beste Antonius,

 

Als aanvulling op het antwoord van mijn collega Nathalia over de hoogte van de WW, wil ik nog toevoegen dat dit berekend wordt over de periode direct voor je uit dienst ging bij je werkgever.

 

Op de vraag of terugvallen op de WW ook nog kan als je al tijdens je dienstverband als zelfstandige bent gestart, hebben we nog geen antwoord voor je. We komen hier op terug zodra er een antwoord is.

 

Een WW-uitkering aanvragen per 1-12 zoals je in je laatste bericht noemt, is niet nodig om binnen die 18 maanden terug te kunnen vallen op je WW-recht.

 

Met vriendelijke groet,

Ellen

UWV Webcareteam


https://www.uwv.nl/webcare

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dank weer,

Zodra ik aan mijn werkgever meld dat ik voor mezelf ben begonnen eindigt het dienstverband met hen. Is ook als zodanig in de vaststellingsovk beschreven. Dan eindigt dus het dienstverband eerder.


Succes & Groet, Ton

 

Consulting & forwarding in de logistiek, transportanalyses, inkoop (benchmark) van transport, ondersteunend of sturend in tenders/ aanbestedingen & salesondersteuning

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Beste Antonius,

 

We hebben het nodige voor je laten uitzoeken. Op de vraag of je kan terugvallen op de WW zodra je tijdens je dienstverband bent begonnen als zelfstandige, kan ik het volgende antwoorden;

 

Als deze situatie zich voordoet, dan behoud je het recht op een WW-uitkering mits je de WW-uitkering aanvraagt binnen de herkrijgingstermijn.

 

Ik begrijp echter uit je laatste reactie dat het dienstverband direct eindigt zodra je start als zelfstandige. Ook in deze situatie geldt hetzelfde.

 

Je kunt recht hebben op een WW-uitkering als je ontslag hebt gekregen of zelf ontslag hebt genomen, omdat je een eigen bedrijf bent gestart en na een aantal maanden na het opstarten van het bedrijf erachter komt dat het bedrijf niet levensvatbaar is.

 

Het recht op een WW-uitkering voor zelfstandigen hangt af van:

1) hoe lang je een WW-uitkering zou hebben gekregen als je na uw ontslag niet als zelfstandige was begonnen

2) hoe lang je een eigen bedrijf hebt gehad

3) of je de werkzaamheden als zelfstandige volledig hebt beëindigd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Erik

UWV Webcareteam

 


https://www.uwv.nl/webcare

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Beste Erik en Ton,

 

Ik besef me dat dit gesprek bijna 4 jaar geleden is, maar ik kwam dit gesprek tegen via google, toen ik aan het zoeken was op een antwoord op het volgende. Ik word eerlijk gezegd van het kastje naar de muur gestuurd door het UVW, dus hopelijk kunnen jullie me meer inzicht bieden.

 

Ik ben sinds maart 2019 zzp’er en werkte daarvoor in vast dienstverband. In januari 2019 werd ik onstlagen vanwege een reorganisatie en besloot als zelfstandige verder te gaan. Ik heb er toen niet voor gekozen om een ww-uitkering aan te vragen. Ik ben doorbetaald tot juni en heb mij ingeschreven bij de kvk in maart. 

 

Nu heb ik begrepen dat ik binnen 18 maanden terug zou kunnen vallen op mijn ww-recht. Dat zou betekenen dat ik dus tot september 2020 de tijd zou hebben om te kijken of mijn eenmanszaak levensvatbaar is.

 

Echter heb ik na mijn ontslag nooit een verzoek ingediend voor ww. Kan ik dan alsnog binnen die 18 maanden terugvallen op ww wanneer ik mij uit heb geschreven bij de kvk?

 

groet, Ivan

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Beste Ivan, wellicht reageert UWV webcare nog,  maar terugvallen op WW is onder voorwaarden mogelijk, één van de voorwaarden is inderdaad uitschrijven bij KvK. Je zult links- of rechtsom dus toch het sluitende antwoord bij UWV op moeten vragen. Dat zou je kunnen doen door op werk.nl alvast te beginnen met een inschrijving en een ww-aanvraag, dan krijg je stap voor stap informatie op basis van jouw invoer. 


Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, gespecialiseerd in Opzetten, Aanpassen of Verbeteren van bedrijven in de Belevenis-, Hospitality- & Leisure-markt. Hulpvraag? Ideeën? Plannen? Neem gerust Contact op!

(Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de forumregels, als lid zijn deze op persoonlijke titel)

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 11 leden online en 195 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept