Jump to content
grops
Verberg

vrije vervanging in modelovereenkomst

vraag

De belastingdienst heeft een aantal modelovereenkomsten goedgekeurd op basis van het niet bestaan van een verplichting tot persoonlijke arbeid; ofwel de mogelijkheid tot vrije vervanging op initiatief van opdrachtnemer.

 

Echter steeds wordt daar de volgende opmerking bij gemaakt:

 

Bij een beoordeling achteraf kan, in twijfelgevallen, het feit dat vervanging op initiatief van de opdrachtnemer niet of nauwelijks daadwerkelijk is voorgekomen, een licht werpen op de werkelijke tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bestaande verhoudingen.

 

Ik zou dit graag verder onderzoeken. Ik kan hier verder niets over vinden.

Volgt dit uit een wet, of een rechtszaak of jurisprudentie? Ik heb een vermoeden van het laatste, maar weet iemand waar deze (wederom vage) uitlating van de belastingdienst op is gebaseerd.

 

Link to post
Share on other sites

15 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Eerlijk gezegd herken ik deze passage in de door mij gebruikte modelovereenkomst van FNV zzp niet.

 

Standaard heb ik altijd al een passage gehanteerd dat het de opdrachtnemer vrij staat een derde in te schakelen als dit de uitvoering van de opdracht ten goede komt. Ik heb hier in de afgelopen elf jaar nog nooit vragen over gehad. M.i. is het ook niet aan de belastingdienst om te beoordelen of een opdracht tot een goed einde wordt gebracht door inschakeling van een derde door de opdrachtnemer.


maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Eerlijk gezegd herken ik deze passage in de door mij gebruikte modelovereenkomst van FNV zzp niet

 

Deze passage staat niet in de modelovereenkomst zelf maar in de beoordeling ervan / toelichting erbij.

 

M.i. is het ook niet aan de belastingdienst om te beoordelen of een opdracht tot een goed einde wordt gebracht door inschakeling van een derde door de opdrachtnemer

 

Het gaat om de zekerheid niet als werknemer gekwalificeerd te worden, op basis van het niet bestaan van een verplichting tot persoonlijke arbeid.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Volgt dit uit een wet, of een rechtszaak of jurisprudentie?

Geen van drieën wat mij betreft. Het volgt uit gezond boerenverstand.

 

Wat er in normaal Nederlands staat is "je kunt in modelovereenkomsten vastleggen wat je wilt, maar bij twijfel is het altijd de feitelijke situatie die de doorslag geeft"

 


Partner bij B2Bsure, de vooruithelpers in verzekeringen en risicobehee

Ik help ondernemers vooruit met inzicht in en oplossingen voor aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Waarmee kan ik jou vooruit helpen? 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Het is zo raar geformuleerd dat ik het gevoel krijg dat degene die deze regel opstelde een specifieke situatie voor ogen had die hij of zij op een algemene manier probeerde te omschrijven.

 

In welk vak moet je je zo regelmatig laten vervangen dat er sprake kan zijn van een 'niet of nauwelijks' voorkomen van een bepaald soort vervanging?


Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Vervangbaarheid ligt ook echt aan branche, type werkzaamheden, en opdrachtgever.

 

Branche en werkzaamheden die zich goed lenen kennen de meesten wel. Denk aan de bouwvakker die het stuckwerk aan zijn collega overlaat omdat die het nou eenbaal beter kan in prijs/kwaliteit verhouding.

 

Maar denk ook aan de kenniswerker, die laat zich slecht vervangen door specifieke kennis. Of nog beter, sommige van mijn opdrachtgevers verbieden vervanging vanwege veiligheidsrisico's. Ja en dat is vanuit de overheid zelf.

Link to post
Share on other sites
 • 1
 • Rate this answer

... vervanging op initiatief van de opdrachtnemer ...

Ik kan me voorstellen dat een opdrachtnemer ook wel eens een dagje ziek is, een feest of begrafenis heeft of op vakantie gaat. Als de werkzaamheden niet per se door de opdrachtnemer zelf hoeven te worden uitgevoerd, dan zou je verwachten dat deze af en toe het initiatief neemt om op die dagen een ander in te zetten. Dat is immers goed voor de continuïteit van de werkzaamheden en voor de omzet (wellicht niet voor de kosten ...) en bevestigt dat er geen sprake is van persoonlijke arbeid.

 

Als er sprake is van een twijfelgeval, zoals gesteld in de opmerking, dan zou het feit dat er in voorkomende gevallen nooit sprake is geweest van vervanging op initiatief van de opdrachtnemer, die twijfel kunnen versterken. Maar dan moet er in eerste instantie dus al wel sprake zijn van een twijfelgeval.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Als een opdrachtnemer zich niet mag laten vervangen, kan dat voor de Belastingdienst een aanwijzing zijn dat er sprake is van een verkapte arbeidsovereenkomst. Een kenmerk van een arbeidsovereenkomst is namelijk dat de werknemer persoonlijk de werkzaamheden uit moet voeren, en zich dus niet mag laten vervangen. Een ondernemer mag wel werkzaamheden door een derde uit laten voeren.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

John B.

 

Ik kan me voorstellen dat een opdrachtnemer ook wel eens een dagje ziek is, een feest of begrafenis heeft of op vakantie gaat. Als de werkzaamheden niet per se door de opdrachtnemer zelf hoeven te worden uitgevoerd, dan zou je verwachten dat deze af en toe het initiatief neemt om op die dagen een ander in te zetten. Dat is immers goed voor de continuïteit van de werkzaamheden en voor de omzet (wellicht niet voor de kosten ...) en bevestigt dat er geen sprake is van persoonlijke arbeid.

 

In jouw antwoord zit eigenlijk de bevestiging die ik zoek. Als je het omdraait.

Want als je een opdracht hebt voor een te overziene periode (laten we zeggen 3 maanden) en hebt daarbinnen genoeg speling voor wat betreft de planning ingebouwd (laten we zeggen een gemiddeld aantal te bestede uren van 30 uur per week, terwijl je er meer beschikbaar hebt), dan je dus best een dagje ziek zijn. Dan ontstaat er nooit een noodzaak tot vervanging binnen de projektperiode. Dus kan je nooit een twijfelgeval zijn.

 

Maar denkt de belastingdienst ook zo?

 

 

Dus naast dat de belastingdienst stelt:

 

Bij een beoordeling achteraf kan, in twijfelgevallen, het feit dat vervanging op initiatief van de opdrachtnemer niet of nauwelijks daadwerkelijk is voorgekomen, een licht werpen op de werkelijke tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bestaande verhoudingen.

 

Zouden ze ook het aanvullend kunnen stellen:

 

Indien,

de projectwerkzaamheden binnen een te overziene periode na aanvang afgerond worden

én

u heeft een degelijk beheersplan waardoor de werkzaamheden redelijkerwijs door één persoon kunnen worden uitgevoerd,

dan kun je geen twijfelgeval zijn.

 

In bovenstaande zit dan ook mijn grote teleurstelling in de belastingdienst t.a.v. de wet.

 

Wel (vage) troefkaarten in handen houden, nooit (duidelijke) troefkaarten uitgeven.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Maar denkt de belastingdienst ook zo?

(...)

In bovenstaande zit dan ook mijn grote teleurstelling in de belastingdienst t.a.v. de wet. Wel (vage) troefkaarten in handen houden, nooit (duidelijke) troefkaarten uitgeven.

De Belastingdienst is slechts een uitvoeringsinstantie van de wet en kan/mag daarom nooit meer duidelijkheid geven dan de wet voorschrijft. De wet DBA laat nu eenmaal nogal wat speelruimte en jurisprudentie is er nog vrijwel niet over. Zodra de Belastingdienst gaat handhaven op basis van de wet DBA komt die er vanzelf, maar nu is dat nog te vroeg. Als je meer duidelijkheid wilt, wend je dan tot de politiek of start een proefproces.

 

Indien,

de projectwerkzaamheden binnen een te overziene periode na aanvang afgerond worden

én

u heeft een degelijk beheersplan waardoor de werkzaamheden redelijkerwijs door één persoon kunnen worden uitgevoerd,

dan kun je geen twijfelgeval zijn.

Misschien is er dan geen twijfel, maar de vraag is wat het in zo'n geval is. Bij een dergelijk plan om het echt door één persoon uit te laten voeren is het mijns inziens juist des te meer een dienstbetrekking!

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Misschien is er dan geen twijfel, maar de vraag is wat het in zo'n geval is. Bij een dergelijk plan om het echt door één persoon uit te laten voeren is het mijns inziens juist des te meer een dienstbetrekking!

 

Kan de belastingdienst op de stoel van de ondernemers gaan zitten?

 

In de basis is er recht op vrije vervanging. Als de opdrachtgever en opdrachtnemer het beiden bevorderlijk (efficient) vinden dat slechts één persoon de werkzaamheden uitvoert dan kunnen zij dit toch nastreven? Zolang het recht op vrije vervanging maar blijft bestaan..

 

Het lijkt mij meer dan vanzelfsprekend dat een opdrachtgever enig inzicht probeert te krijgen over de vraag of zijn opdrachtnemer over voldoende capaciteit beschikt om de opdracht tijdig uit te voeren. Dit geldt voor zowel wanneer het werk redelijkerwijs door minimaal 10 personen moet worden uitgevoerd, als voor wanneer het werk redelijkerwijs door 1 persoon kan worden uitgevoerd. En als de opdrachtnemer (zonder personeel) dit laatste kan aantonen, dan is dat weer goed ondernemerschap.

 

Het zou pas verkapt dienstverband worden als de opdracht (eventueel meermalen) verlengt wordt tot het een langere periode betreft dan gebruikelijk binnen de branche.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Kan de belastingdienst op de stoel van de ondernemers gaan zitten?

Nee, maar daar gaat het hier ook niet om.

 

Als een opdrachtgever besluit een opdracht uitsluitend door persoon X te laten uitvoeren, dan mag de Belastingdienst zich niet bemoeien met die keuze of de uitvoering daarvan. De fiscus mag immers niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. De Belastingdienst mag echter wel vinden dat persoon X dan volgens de wet fiscaal gezien geen opdracht uitvoert maar in verkapte dienstbetrekking is bij de opdrachtgever. Op basis van die mening mag de Belastingdienst ook handhaven door het opleggen van een naheffingsaanslag loonheffingen aan de opdrachtgever.

 

Het zou pas verkapt dienstverband worden als de opdracht (eventueel meermalen) verlengt wordt tot het een langere periode betreft dan gebruikelijk binnen de branche.

Dat mag je vinden, maar de wet DBA en de Belastingdienst gaan uit van andere criteria.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Want als je een opdracht hebt voor een te overziene periode (laten we zeggen 3 maanden) en hebt daarbinnen genoeg speling voor wat betreft de planning ingebouwd (laten we zeggen een gemiddeld aantal te bestede uren van 30 uur per week, terwijl je er meer beschikbaar hebt), dan je dus best een dagje ziek zijn. Dan ontstaat er nooit een noodzaak tot vervanging binnen de projektperiode.

Essentieel in mijn interpretatie is de zinsnede "in voorkomende gevallen". Als jij je werkzaamheden uitgevoerd hebt zonder dat je ziek geweest bent, vakantie hebt gehad o.i.d., dan zijn er dus geen "voorkomende gevallen" geweest en kan de belastingdienst in mijn optiek ook niet toetsen of je in die gevallen het initiatief had kunnen c.q. moeten nemen tot vervanging.

 

Dus kan je nooit een twijfelgeval zijn.

Nogmaals - zoals ik het interpreteer - als de belastingdienst hiernaar gaat kijken, dan was je al een twijfelgeval en is deze check alleen bedoeld om die twijfel al dan niet te versterken / bevestigen.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Als een opdrachtgever besluit een opdracht uitsluitend door persoon X te laten uitvoeren

 

Stel een opdrachtgever heeft twee offertes voor een bepaalde dienstverlening. De (potentiele) opdrachtnemer van de ene offerte kan de werkzaamheden uit laten voeren door één persoon tot einde project (3 maanden doorlooptijd) In de andere offerte worden de werkzaamheden anders aangeboden, de eerste 2 maanden van het project door een bepaald persoon, het restant van het project door een ander. Vrije vervanging blijft altijd mogelijk.

 

De opdrachtgever besluit dus niet een opdracht uitsluitend door persoon X te laten uitvoeren, maar hij kiest voor de offerte waarbinnen de kans het grootste is dat de persoon die het project start, dit ook afrondt. Uit het oogpunt van efficiëntie.

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

De opdrachtgever besluit dus niet een opdracht uitsluitend door persoon X te laten uitvoeren, maar hij kiest voor de offerte waarbinnen de kans het grootste is dat de persoon die het project start, dit ook afrondt. Uit het oogpunt van efficiëntie.

Nogmaals: die keuze mag de opdrachtgever gewoon maken. En nogmaals: de Belastingdienst mag in beide gevallen achteraf vinden dat er een verkapte dienstbetrekking was met een of meerdere personen.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Essentieel in mijn interpretatie is de zinsnede "in voorkomende gevallen". Als jij je werkzaamheden uitgevoerd hebt zonder dat je ziek geweest bent, vakantie hebt gehad o.i.d., dan zijn er dus geen "voorkomende gevallen" geweest en kan de belastingdienst in mijn optiek ook niet toetsen of je in die gevallen het initiatief had kunnen c.q. moeten nemen tot vervanging.

 

Misschien dat daar het verschil ook in zit. Maar in de casus waar ik aan denk is er juist geen noodzaak of verplichting om je te vervangen, zolang de levertijd van je project maar niet in gevaar komt.

Indien je je werkzaamheden vrij kan inplannen en je het kan veroorloven om een dag niet aan je opdracht te werken dan is ziek zijn niet relevant.

 

Anders is het misschien voor een nachtwaker van een hotel die op vastgestelde tijden zijn werk moet doen, of een ICT-er die zich verplicht heeft om elke dag een aantal checks te doen in het ICT-systeem.

 

Mijn vraag bij het starten van dit topic was dus ook : "Volgt dit uit een wet, of een rechtszaak of jurisprudentie?"

Ik heb namelijk sterk het vermoeden dat dit (deze troefkaart van de Belastingdienst) bedoeld is voor langlopende service-achtige overeenkomsten, zoals in het voorbeeld van een nachtwaker of ICT-er.

 

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 5 leden online en 109 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept