Jump to content
perry Broeders

[Artikel] Eerste rechtszaak boer tegen verzekeraar om hagelschade [update]

Recommended Posts

Naar aanleiding van een vandaag gepubliceerd AFM onderzoek naar contra-expertise, nog deze reactie:

 

Bij schade is het dus van belang dat je meteen een contra-expertise aanvraagt, en NOOIT start met "opruimen" voordat deze contra expert is langs geweest. De contra-expert is mag je zelf aanwijzen en moet door de verzekeraar betaald worden.

Op het particuliere vlak zijn hierover al regelmatig uitzendingen geweest door Kassa en Radar.

 

Contra-experts staan of stonden zelf ook ter discussie; o.a. over onverzekerde meerkosten van contra-expertise en de opdringerigheid waarmee sommige contra's hun diensten aanbieden.

 

De AFM heeft daar onderzoek naar gedaan en constateert dat er weliswaar incidenten zijn geweest, maar dat er geen sprake is van structurele misstanden bij de inzet van contra-expertse

 

AFM doet de aanbeveling dat verzekeraars ook duidelijker in hun voorwaarden communiceren tot welk bedrag de kosten voor contra-expertise wordt vergoed (meest gebruikelijk: tot aan de kosten van de eigen expert).

 

Aan verzekeraars de schone taak om die kosten van de eigen expert op te voeren tot een marktconform (dus niet belachelijk laag) bedrag, en aan de contra-expert omdat duidelijk met de klant of diens verzekeringsadviseur te communiceren.

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste blog: De AOV premies stijgen, wat doe je er aan en wanneer?

Link to post
Share on other sites

Contra-experts staan of stonden zelf ook ter discussie; o.a. over onverzekerde meerkosten van contra-expertise en de opdringerigheid waarmee sommige contra's hun diensten aanbieden.

 

De AFM heeft daar onderzoek naar gedaan en constateert dat er weliswaar incidenten zijn geweest, maar dat er geen sprake is van structurele misstanden bij de inzet van contra-expertse

Onderzoek, onderzoek... een 'verkenning', zonder overigens verder duidelijk te maken hoe en wat ze 'verkend' hebben.

 

AFM doet de aanbeveling dat verzekeraars ook duidelijker in hun voorwaarden communiceren tot welk bedrag de kosten voor contra-expertise wordt vergoed (meest gebruikelijk: tot aan de kosten van de eigen expert).
'De kosten van de eigen expert'...lekker duidelijk inderdaad.

 

Ik heb eens een keer een rondje langs een aantal verzekeraars gedaan met de vraag welke tariefafspraken zij gemaakt hebben, geen verzekeraar die ze durfde op te lepelen.

Eentje wist me zelfs doodleuk te vertellen dat ze "ten gunste van de verzekerde afwijken van artikel 7:959 BW"* ::) ???

 

Een ándere verzekeraar was in ieder geval wél transparant genoeg om aan te geven dat ze de kosten van de contra-expert in beginsel altijd zullen vergoeden en tenzij zíj aannemelijk kunnen maken dat de gevorderde vergoeding te hoog is.

 

*art. 7:959 'regelt' de verplichting om ook een contra-expertise te vergoeden naar redelijkheid en billijkheid.

 

 

 


That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Link to post
Share on other sites

Onderzoek, onderzoek... een 'verkenning', zonder overigens verder duidelijk te maken hoe en wat ze 'verkend' hebben.

Hey, voor die lousy € 92,2 miljoen per jaar die mijn geliefde toezichthouder begroot, kan natuurlijk niet álles in detail worden onderzocht ;)

 

Een ándere verzekeraar was in ieder geval wél transparant genoeg om aan te geven dat ze de kosten van de contra-expert in beginsel altijd zullen vergoeden en tenzij zíj aannemelijk kunnen maken dat de gevorderde vergoeding te hoog is.

Mag ik vragen welke verzekeraar dit was? En hadden ze het ook zo in hun voorwaarden verwoord?


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste blog: De AOV premies stijgen, wat doe je er aan en wanneer?

Link to post
Share on other sites

 

Thhx! Interessante update.

 

Sonnemans is verzekerd voor stormschade, maar niet voor hagelschade. Daarom weigert zijn verzekeraar de schade die door het noodweer is ontstaan te vergoeden. De rechter gaf de Achmea Interpolis hierin vrijdag gelijk. De schade is volgens de rechter een direct gevolg van hagel en dus niet verzekerd

 

Vervelend voor de ondernemer, maar die kan met deze uitspraak wellicht de adviseur Rabobank gaan aanspreken (e.e.a. tenzij Rabobank zo slim is geweest om het hagelschaderisico en de aanvullende verzekering met relatie te bespreken, en de klant daar een bewuste keuze in heeft gemaakt).

 

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste blog: De AOV premies stijgen, wat doe je er aan en wanneer?

Link to post
Share on other sites

Interessante uitspraak waarbij veel van hetgeen hier besproken is aan de orde is gekomen.

 

Opmerkelijk is de definitie van hagel zijnde:

Onder hagel wordt neerslag in de vorm van ijskorrels verstaan

 

De betreffende boer heeft op het schadeformulier als oorzaak "hagel" opgegeven.

 

Volgens de rechter:

 

Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter leidt een redelijke uitleg van de polisvoorwaarden ertoe dat onder het begrip hagel in de polisvoorwaarden dient te worden verstaan iedere vorm van neerslag die als ijskorrels neervalt, ongeacht de grootte daarvan.

 

Maar is dat ook een redelijke uitleg? In extremo is dan een pingpongbal net zo groot en impactvol als als een bowlingbal.

De verzekerde/advocaat heeft daarom ijsbrokken in plaats van korrels aangewezen als oorzaak.

 

Uitgaande van het (voorlopige) oordeel dat de schade niet het rechtstreekse gevolg is van de storm, zij ten overvloede nog het volgende overwogen. [eiser] duidt de neerslag aan als ijsbrokken, maar laat – ook in het licht van de onder 4.4. genoemde stelplicht die op hem rust – na te stellen en onderbouwen dat schade door ijsbrokken een gedekt evenement oplevert.

 

De rechter concludeert:

Anders gezegd heeft de storm bijgedragen aan de hagelvorming maar niet aan de schade zelf.

 

De storm heeft er voor gezorgd dat er geen hagelkorrels naar beneden vielen maar ijsbrokken maar toch gaat de storm zelf vrijuit als het gaat om de veroorzaker van de schade. Nogal een opmerkelijke gedachtegang.

 


Time flies like an arrow; fruit flies like a banana.

 

Link to post
Share on other sites
De storm heeft er voor gezorgd dat er geen hagelkorrels naar beneden vielen maar ijsbrokken maar toch gaat de storm zelf vrijuit als het gaat om de veroorzaker van de schade. Nogal een opmerkelijke gedachtegang.

 

Het lastige is dat de verzekeraar de storm in kwestie wel heeft willen dagvaarden als veroorzaker, maar deze verstek liet gaan onder het mom van dat het geen natuurlijke persoon of rechtspersoon was maar een onstoffelijk plaats- en tijdgebonden natuurfenomeen ;)

 

FF Serieus: zo opmerkelijk is het -gelet op de voorwaarden en definities - niet. Iedere vorm van ijsvorming in de hemel die naar beneden komt is hagel: van de kleinste korrel tot de grootste brok. De rechter benadrukt dat nogmaals.

Dat een storm die brokken veroorzaakt heeft maakt het nog geen gedekte stormschade. De verzekering sluit schade door hagel uit, ongeacht waardoor deze hagel veroorzaakt is.

 

Uit de aanvullende toelichting op AMweb:

 

Is de neerslag hagel?

Tussen partijen is niet in geschil, zegt de rechtbank, dat op 23 juni 2016 in Someren sprake was van een storm in de zin van de polisvoorwaarden. Evenmin is in geschil dat die storm gepaard ging met neerslag in vaste vorm. De vraag is of die neerslag moet worden aangemerkt als hagel in de zin van de polisvoorwaarden.

 

Ja, het is hagel

En dat is zo, zegt de voorzieningenrechter. “Onder het begrip hagel in de polisvoorwaarden dient te worden verstaan iedere vorm van neerslag die als ijskorrels neervalt, ongeacht de grootte daarvan.” De rechtbank zoekt daarbij aansluiting bij de rapporten van Weather Impact en Meteo Group waarin de in Someren gevallen neerslag wordt aangeduid als zeer intense hagel, hagel die aangroeit, (samen)geklonterde hagel en hagel.

 

Storm droeg bij aan hagelvorming

Volgens de boer in kwestie moet Interpolis betalen omdat zonder de storm de hagel niet zijn verwoestende werk had kunnen doen. En tegen storm is hij verzekerd. Die vlieger gaat niet op. Vaststaat, zegt de rechtbank, dat de gaten in het dak van de veestal het directe gevolg zijn van de inslag van (aangegroeide) hagel(stenen). Dat de sterke windstoten hun effect hebben gehad op de omvang en de samenklontering van hagelstenen, maakt niet dat er sprake is geweest van stormschade.

 

Anders gezegd heeft de storm bijgedragen aan de hagelvorming maar niet aan de schade zelf.

 

En tot slot:

Ook neemt de rechter in aanmerking dat de melkveehouder zich voor een relatief laag (extra) bedrag apart voor hagelschade had kunnen verzekeren en dat hij dat om hem moverende redenen niet heeft gedaan.

Ook hier weer: keuzes.

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste blog: De AOV premies stijgen, wat doe je er aan en wanneer?

Link to post
Share on other sites
Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter leidt een redelijke uitleg van de polisvoorwaarden ertoe dat onder het begrip hagel in de polisvoorwaarden dient te worden verstaan iedere vorm van neerslag die als ijskorrels neervalt, ongeacht de grootte daarvan.

 

Dat zal er, vermoeddelijk, in staan om een onderscheid te maken tussen hagel (valt als korrels) en sneeuw (valt als vlokken). Het zou dus zo kunnen zijn dat er wel dekking was geweest indien er enorm veel sneeuw was gevallen waadoor het dak het onder het gewicht daarvan had begeven.

 

Voor een verzekeraar is dat iets heel anders gezien het nogal zeldzaam is dat er in nederland dergelijke pakken sneeuw vallen (er gaat wel eens een tankstation plat, maar verder niets spannends) terwijl forse hagel elk jaar een paar keer voorkomt.

Link to post
Share on other sites

@Ben, sneeuw en sneeuwdruk is inderdaad gewoon verzekerd op de uitgebreide gevarendekking. Hagel overigens ook, behalve in de Agro-polissen van Interpolis: daar is hagel een afzonderlijke of aanvullende dekking.


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste blog: De AOV premies stijgen, wat doe je er aan en wanneer?

Link to post
Share on other sites

Dat de rechter vindt dat de grootte niet uitmaakt wil nog niet zeggen dat het zo is. In de polisvoorwaarden is volgens het arrest "ijskorrel" genoemd. Dat de rechter hier aan koppelt dat de grootte niet uitmaakt is niet mijn mening.

 

kor·rel (de; m; meervoud: korrels) 1rondachtig, vast lichaampje: een korrel zand

 

brok (het/de; o en v(m); meervoud: brokken) 1afgevallen of afgebroken deel; stuk

 

Als de storm die ijsbrokken veroorzaakt en ze met hoge snelheid afvuurt op de daken dan is er op zijn minst een andere situatie dan ijskorrels die op een pannendak geen enkele schade veroorzaken.

 

En als er dan geen sprake is van ijskorrels maar ijsbrokken laten we die dan eens door kiezelstenen vervangen. Deze waaien van een hoger gelegen platdak van een flatgebouw en vallen dwars door de daken van de bebouwing daaronder. Deze worden niet uitgesloten en ook niet genoemd in de polis. Ook geen stormschade?

 

Er viel dus tijdens en door een storm iets uit de lucht wat volgens mij geen ijskorrels genoemd kunnen worden en dat "iets" veroorzaakt schade.

 


Time flies like an arrow; fruit flies like a banana.

 

Link to post
Share on other sites

Dat de rechter vindt dat de grootte niet uitmaakt wil nog niet zeggen dat het zo is.

Kennelijk dus wel ;)

 

kor·rel (de; m; meervoud: korrels) 1rondachtig, vast lichaampje: een korrel zand

 

brok (het/de; o en v(m); meervoud: brokken) 1afgevallen of afgebroken deel; stuk

 

Maar ook:

IJskorrel

1) Hagel 2) Hagelsteen 3) Ronde raket (crypt.)

 

Als de storm die ijsbrokken veroorzaakt en ze met hoge snelheid afvuurt op de daken dan is er op zijn minst een andere situatie dan ijskorrels die op een pannendak geen enkele schade veroorzaken.

Als die ijskorrels toch geen schade aan pannen aanrichten, waarom acht een verzekeraar het dan noodzakelijk om uitdrukkelijk het neervallen van deze 'ijskorrels' uit te sluiten van dekking en daarvoor een aparte verzekering aan te bieden? Uiteraard begrijpt een verzekeraar dat wind/storm een desastreuze invloed kan hebben op de snelheid waarmee hagel de daken kan raken...

 

 

 


That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Link to post
Share on other sites

kor·rel (de; m; meervoud: korrels) 1rondachtig, vast lichaampje: een korrel zand

brok (het/de; o en v(m); meervoud: brokken) afgevallen of afgebroken deel; stuk

Semantisch geneuzel :).Het gaat om hagel.

 

Er viel dus tijdens en door een storm iets uit de lucht wat volgens mij geen ijskorrels genoemd kunnen worden en dat "iets" veroorzaakt schade.

 

Uit de Wiki toelichting van Hagel:

. Op 23 juni 2016 vielen in Luyksgestel en Someren hagelstenen groter dan 10 cm. Deze hagelbui richtte naar schatting een schade aan van ongeveer 500 milj. €. In deze gevallen ging het om een supercel met een roterende stijgstroom.

 

Iedereen weet wat hagel is en zowel verzekeraar als verzekeringnemer weten en wisten wat met het uitsluiten en afzonderlijk (kunnen/mogen) verzekeren van hagel werd bedoeld.

 

Gelukkig zorgt de rechter met de uitspraak voor common sense, maar wat mij betreft niet op de belangrijkste gronden.

 

Het gaat - naar mijn mening - uiteindelijk om de intentie of bedoeling die verzekeraar en verzekerde hadden op het moment van het afsluiten van de verzekering. Die intentie van verzekerde was destijds niet om "kleine korrels niet te mee te verzekeren maar grote brokken wel".

De intentie van verzekeraar was "hagel niet standaard mee te verzekeren maar naar keuze wel aanvullend, ongeacht de grootte van korrels of brokken of supercellen"

 

En als er dan geen sprake is van ijskorrels maar ijsbrokken laten we die dan eens door kiezelstenen vervangen. Deze waaien van een hoger gelegen platdak van een flatgebouw en vallen dwars door de daken van de bebouwing daaronder. Deze worden niet uitgesloten en ook niet genoemd in de polis. Ook geen stormschade?

Wel. Sterker nog: ook als er ijsplakken, ijsbrokken, ijsrotsen, ijsklonten, ijskegels, ijskogels, ijsblokken of ijsschotsen op dat dak lagen en die door de storm er vanaf waaien en schade veroorzaken aan de daken daaronder is er dekking, want er is dan overduidelijk geen sprake van hagel.

 

 

Edit: opmaak aangepast voor de duidelijkheid, tekst ongewijzigd


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste blog: De AOV premies stijgen, wat doe je er aan en wanneer?

Link to post
Share on other sites

Grappige discussie ...

 

Van alle verzekeringsexperts vind ik dit het mooiste, helderste en meest treffende antwoord ...

 

Maar in de praktijk gaat het vaak als volgt:

Interpolis/Rabo: "U heeft geen dekking voor schade ontstaan door hagelstenen, wenst u zich hiervoor te verzekeren?"

Boer: "Wa kos da?"

Interpolis: "Tien euro per maand extra"

Boer: "Dan loat maar, tis verdeurie al duur genoeg."

 

------na een flinke hagelstorm----

 

Boer: "Hallo, 't heeft kéihard gehageld en nu zijn mien pannen kapot, kan ik ff vangen?"

Interpolis: "Nee".

Boer: "Tis verdeurie toch niet normaal!"


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites

Grappige discussie ...

 

Van alle verzekeringsexperts vind ik dit het mooiste, helderste en meest treffende antwoord ...

 

Het wordt de hamvraag in de eventuele vervolgprocedure: heeft de adviseur (Rabo) de klant inderdaad wel (en zo ja: duidelijk genoeg en aantoonbaar?) gewezen op het risico van hagel, dat dat niet standaard verzekerd was, maar wel tegen een relatief geringe meerprijs (€ 100-, per jaar) meeverzekerd kon worden?

 

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste blog: De AOV premies stijgen, wat doe je er aan en wanneer?

Link to post
Share on other sites

Grappige discussie ...

 

Van alle verzekeringsexperts vind ik dit het mooiste, helderste en meest treffende antwoord ...

 

Het wordt de hamvraag in de eventuele vervolgprocedure: heeft de adviseur (Rabo) de klant inderdaad wel (en zo ja: duidelijk genoeg en aantoonbaar?) gewezen op het risico van hagel, dat dat niet standaard verzekerd was, maar wel tegen een relatief geringe meerprijs (€ 100-, per jaar) meeverzekerd kon worden?

Wij gaan de goede kant op in deze discussie ... het tweede mooiste, helderste en meest treffende antwoord ... de zorgplicht voor verzekeringsmaatschappijen en assurantiemakelaars.

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites

 

Het wordt de hamvraag in de eventuele vervolgprocedure: heeft de adviseur (Rabo) de klant inderdaad wel (en zo ja: duidelijk genoeg en aantoonbaar?) gewezen op het risico van hagel, dat dat niet standaard verzekerd was, maar wel tegen een relatief geringe meerprijs (€ 100-, per jaar) meeverzekerd kon worden?

 

 

Op zich wel een interessante opmerking. Als de prijs voor het dekken van een schade die in de vele tonnen loopt €100,- is, lijkt het me duidelijk dat er sprake is van een gering of ultra geringe kans op hagelschade aan pannendaken en golfplaten door "normale" hagel. Anders zou de premie beduidend hoger zijn geweest.

 

Dat die schade nu wel in de miljoenen loopt laat zien dat er in de verste verte geen sprake was van normale hagelschade zoals de verzekerde en zijn adviseur die voor ogen hadden bij het afsluiten van de polis. Beide hebben destijds dus ingeschat dat dergelijke schade nooit door hagel veroorzaakt zou kunnen worden.

 

Dit laat volgens mij zien dat er dus geen sprake is van een schadesituatie die duidelijk gedekt is of juist niet gedekt. De verzekeraars die wel uitkeerden spraken over ijsstorm. En dat dekt beter de lading dan het simpel classificeren van ijsbrokken die met grote snelheid door de storm afgevuurd werden op de daken als hagelschade zoals die bij het afsluiten, of juist niet afsluiten, door de partijen voor ogen stond.

 

De belangen zijn heel groot dus er zal wel een vervolg komen. Ook omdat de kantonrechter aanknopingspunten geeft om op zijn minst richting een kantelpunt te komen. Of het ook komt tot een kantelpunt is afwachten.

 


Time flies like an arrow; fruit flies like a banana.

 

Link to post
Share on other sites

Een premie is gebaseerd op kans x gevolg. Dat een premie laag is wil dus niet zeggen dat een verzekeraar of adviseur een extreme schade niet kunnen voorstellen, maar dat de kans daarop extreem laag is.

 

Integendeel zelfs: Interpolis weet als geen ander dat de gevolgen van hagel voor agrariërs zeer groot kunnen zijn: daarom heeft het - met de overname van verzekeraar Hagelunie - ook een aparte verzekering voor hagelschade. Dat de premie desalniettemin laag is voor deze ondernemer komt omdat hij een melkveehouder is en er dus nauwelijks (kas)glasschade is en ook de gevolgen voor gewas (alleen gras namelijk, geen kasteelt) beperkt is. Door de geringe kans x relatief geringe maximale schade bij dit bedrijf is de premie laag: feitelijk hoeft er in deze premie alleen rekening gehouden te worden met calamiteiten zoals schade aan daken door extreem grote hagel(-korrels,-stenen,-brokken, of hoe je ze ook wil noemen)

 

En dat dekt beter de lading dan het simpel classificeren van ijsbrokken die met grote snelheid door de storm afgevuurd werden op de daken als hagelschade zoals die bij het afsluiten, of juist niet afsluiten, door de partijen voor ogen stond

Wat mij betreft niet. De te verzekeren hagelschade voor deze melkveehouder wordt juist veroorzaakt door enorm grote hagel.

 

Wat de melkveehouder zich vermoedelijk niet kon voorstellen is dat een kans van 1 op 10 miljoen soms betekent dat je morgen aan de beurt bent. Prima als je je dan niet verzekert, maar dan moet je ook niet zeuren als je helaas pech hebt.

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste blog: De AOV premies stijgen, wat doe je er aan en wanneer?

Link to post
Share on other sites

Dus jij durft hier met droge ogen te beweren Norbert, dat adviseur en verzekeringsnemer bewust geen hageldekking hebben geadviseerd of genomen omdat ze de kans op "hagel" zo groot als tennisballen wel in overweging hebben genomen maar de kans als heel klein hebben ingeschat?

 

Is de kans dat de hagelstenen, brokken of kogels helemaal niet in overweging zijn genomen bij de beslissing om wel of geen dekking te nemen niet veel groter?

 

Ik ben hier wel over uitgediscussieerd wegens herhaling van zetten. We zullen zien hoe de partijen het verder oppakken.

 


Time flies like an arrow; fruit flies like a banana.

 

Link to post
Share on other sites

Dus jij durft hier met droge ogen te beweren Norbert, dat adviseur en verzekeringsnemer bewust geen hageldekking hebben geadviseerd of genomen omdat ze de kans op "hagel" zo groot als tennisballen wel in overweging hebben genomen maar de kans als heel klein hebben ingeschat?

Nee, zo bedoel ik die "kans van 1 op 10 miljoen" niet . Het is erg aannemelijk dat ze die overweging juist helemaal niet gemaakt hebben.

 

Sterker nog: ik stel een paar reacties eerder dat dát juist de hamvraag gaat worden in een eventuele vervolgprocedure:

Het wordt de hamvraag in de eventuele vervolgprocedure: heeft de adviseur (Rabo) de klant inderdaad wel (en zo ja: duidelijk genoeg en aantoonbaar?) gewezen op het risico van hagel, dat dat niet standaard verzekerd was, maar wel tegen een relatief geringe meerprijs (€ 100-, per jaar) meeverzekerd kon worden?

 

En lees ook goed dat ik het hier uitdrukkelijk heb over verzekeraar en adviseur, en niet over verzekerde:

Dat een premie laag is wil dus niet zeggen dat een verzekeraar of adviseur een extreme schade niet kunnen voorstellen, maar dat de kans daarop extreem laag is.

 

 

Maar wat ik wel met droge ogen beweer is het volgende: als (lees: als) de melkveehouder wel goed door adviseur en/of verzekeraar is gewezen op het belang van een hageldekking en daarbij bewust heeft gekozen het hagelrisico niet te verzekeren - juist omdat dat risico op hele grote hagel zo klein is - ,moet hij nu niet zeuren. Geen hageldekking is geen hageldekking.

 

Is de kans dat de hagelstenen, broken of kogels helemaal niet in overweging zijn genomen bij de beslissing om wel of geen dekking te nemen niet veel groter?

Of het nu eerder genoemde kans van 1 op 10 miljoen is op grote stenen brokken of kogels of dat het zelfs helemaal niet (kans 0) in overweging is genomen doet wat mij betreft niet ter zake. De melkveehouder heeft geen dekking genomen; dus waarom zou een verzekeraar dan moeten uitkeren?

 

Wat ik ook met droge ogen beweer is dat verzekeraar in zijn premiestelling juist wel rekening heeft gehouden met het weliswaar zeer kleine maar niet 0 zijnde risico van extreem grote hagel: het is juist die calamiteit waar de verzekering dekking voor verleent, en het is juist ook om die reden dat Interpolis daar voor agrarische bedrijven een aparte dekking voor biedt.

 

Hamvraag is nu: hoe heeft verzekeraar en adviseur de verzekerde gewezen op het hagelrisico, en heeft verzekerde een weloverwogen bewuste keuze gemaakt om het risico niet te verzekeren?

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste blog: De AOV premies stijgen, wat doe je er aan en wanneer?

Link to post
Share on other sites
Door de geringe kans x relatief geringe maximale schade bij dit bedrijf is de premie laag: feitelijk hoeft er in deze premie alleen rekening gehouden te worden met calamiteiten zoals schade aan daken door extreem grote hagel(-korrels,-stenen,-brokken, of hoe je ze ook wil noemen)

 

Ik denk dat de verzekeraar hier eerder een dekking wil verkopen aan agrariërs die naast een veestal met pannen of dakplaten ook glazen ramen in de daken voor daglicht hebben. Die schade door (normale of grote) hagel is namelijk wel reëel (ook klein) maar eventueel door de boer zelf te dragen.

 

De aanname dat de boer uit zuinigheidsoverweging geen dekking wenste zoals dat zo plastisch door RT werd neergezet vind ik leuk verzonnen maar heel ver van hoe het feitelijk zal zijn gegaan.

 

En nogmaals, en dan hou ik er echt over op, hagelkorrels en ijsklompen kan je voor het gemak beide hagel noemen. En dan is een bevroren drol zoals die deze week uit de lucht viel ook gewoon hagel.

 


Time flies like an arrow; fruit flies like a banana.

 

Link to post
Share on other sites

Ik denk dat de verzekeraar hier eerder een dekking wil verkopen aan agrariërs die naast een veestal met pannen of dakplaten ook glazen ramen in de daken voor daglicht hebben. Die schade door (normale of grote) hagel is namelijk wel reëel (ook klein) maar eventueel door de boer zelf te dragen.

 

Ik denk dat je hier verkeerd denkt over de intentie van de verzekeraar. Die verkoopt geen dekkingen voor risico's die je makkelijk zelf kunt dragen. De bedoeling is juist dat je een verzekering neemt voor de zaken die je niet zelf kunt dragen, en zo zit de dekking en premiestelling van Interpolis ook in elkaar. Zo zeldzaam is hele grote hagel bovendien niet : dat komt gemiddeld 1 x per jaar voor (zie onder, vetgedrukt)

 

De aanname dat de boer uit zuinigheidsoverweging geen dekking wenste zoals dat zo plastisch door RT werd neergezet vind ik leuk verzonnen maar heel ver van hoe het feitelijk zal zijn gegaan.

Wat mij betreft is de hamvraag nu dan ook wat er wél tussen verzekerde en adviseur is besproken en hoe de afweging om de dekking niet te nemen tot stand is gekomen.

 

En dan is een bevroren drol zoals die deze week uit de lucht viel ook gewoon hagel.

 

;) Bevroren poep uit een vliegtuig is "schade door vliegtuigen" en onder die rubriek verzekerd onder de uitgebreide gevarenverzekering van zowel interpolis als overige verzekeraars.

 

Onder hagel wordt iets anders verstaan:

 

Ontstaan

Hagel ontstaat wanneer kleine ijs- en sneeuwkristallen terechtkomen in luchtlagen met grote onderkoelde waterdruppels. Het bovenste deel van een buienwolk, waar het meer dan 20 °C vriest, bevat ijskristallen, terwijl het onderste deel, met temperaturen tussen -10 en -20 °C, onderkoelde druppels bevat. Dalende en stijgende luchtbewegingen in de wolk jagen ijsdeeltjes door niveaus met veel onderkoeld water. Zo komen ze in botsing met andere onderkoelde druppels en ijs. De onderkoelde druppels zetten zich af op de ijskristallen, die groeien en ten slotte als hagel uit de wolk vallen.

 

Hagelstenen bestaan vaak uit laagjes die afwisselend mat en helder zijn. In het matte deel zijn op grote, koude hoogten de botsende deeltjes of druppels onmiddellijk vastgevroren. In het heldere deel is vloeibaar water op lagere warmere hoogte ingevangen dat pas later op koudere hoogte bevroren is.

 

Kenmerken

In Nederland komt zomerhagel met een diameter van 2 centimeter of meer gemiddeld vijf keer per jaar ergens in het land voor. Vrijwel elke zomer komen plaatselijk ook grotere hagelstenen omlaag: op 23 juli 1996 vielen er in Apeldoorn en omgeving hagelstenen van circa 6 centimeter. Op 6 juni 1998 zijn extreem grote hagelstenen gevallen tot bijna 10 centimeter doorsnee. Meldingen kwamen uit de Alblasserwaard, Elburg en Zeewolde[1]. In september 2015 vielen er in Zaltbommel hagelstenen tot 8 cm, waarbij vele auto's beschadigd raakten. Op 23 juni 2016 vielen in Luyksgestel en Someren hagelstenen groter dan 10 cm. Deze hagelbui richtte naar schatting een schade aan van ongeveer 500 milj. €. In deze gevallen ging het om een supercel met een roterende stijgstroom.

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste blog: De AOV premies stijgen, wat doe je er aan en wanneer?

Link to post
Share on other sites

Citaat:

 

Advocaat Saes is optimistisch en denkt zeker kans van slagen te hebben. "Het is absoluut geen verloren zaak." De procedure van de melkveehouder uit Someren is de eerste, maar er volgen er zeker meer. "Want er zijn zoveel gedupeerden. Daar gaan we ons samen met Achmea Rechtsbijstand voor inzetten."

 

Een zaak tegen verzekeraar Achmea Interpolis en wellicht ook tegen de adviseur/tussenpersoon Rabo (grootaandeelhouder van Achmea), en je daarin laten bijstaan door Achmea Rechtsbijstand, ben ik de enige die dat best wel een "aparte" keuze vind? ::) :P


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste blog: De AOV premies stijgen, wat doe je er aan en wanneer?

Link to post
Share on other sites

Citaat:

 

 

Een zaak tegen verzekeraar Achmea Interpolis en wellicht ook tegen de adviseur/tussenpersoon Rabo (grootaandeelhouder van Achmea), en je daarin laten bijstaan door Achmea Rechtsbijstand, ben ik de enige die dat best wel een "aparte" keuze vind? ::) :P

 

Ik vrees dat dit soort combinaties wel vaker voorkomen: de rechtsbijstandverzekering afgesloten in hetzelfde pakket als je schadeverzekeringen. Toch lekker makkelijk ;D. De premiekorting van het verzekering stapelen had deze boer waarschijnlijk beter kunnen uitgeven aan een hagelschadeverzekering.

 

 


november 2019 R.I.P. - Rust in Vrede Tiny - Met dank voor al je bijdragen aan ons forum.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 20 leden online en 418 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept