Jump to content
perry Broeders

[Artikel] Eerste rechtszaak boer tegen verzekeraar om hagelschade [update]

Recommended Posts

Een zaak tegen verzekeraar Achmea Interpolis en wellicht ook tegen de adviseur/tussenpersoon Rabo (grootaandeelhouder van Achmea), en je daarin laten bijstaan door Achmea Rechtsbijstand, ben ik de enige die dat best wel een "aparte" keuze vind? ::) :P

Verbaasd me meer dat Achmea Rb kennelijk heil ziet in de zaak...

 


That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Link to post
Share on other sites

Ik vrees dat dit soort combinaties wel vaker voorkomen: de rechtsbijstandverzekering afgesloten in hetzelfde pakket als je schadeverzekeringen. Toch lekker makkelijk ;D.

Sow, ik was nog niet helemaal wakker op m'n vrije dag inderdaad :P

Uiteraard is dat de meest logische verklaring ;D

 

De premiekorting van het verzekering stapelen had deze boer waarschijnlijk beter kunnen uitgeven aan een hagelschadeverzekering.

Spot on.

 

Verbaasd me meer dat Achmea Rb kennelijk heil ziet in de zaak...

Ik vermoed dat ze geen keuze hebben: de zaak op voorhand afwijzen zou wel heel negatieve beeldvorming opleveren. In naam is Achmea Rb een objectieve partij die los staat van verzekeraar Interpolis: het enige dat ze delen is de zelfde aandeelhouders (waaronder een grootaandeelhouder die ook als adviseur bij de case betrokken was)


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste blog: De AOV premies stijgen, wat doe je er aan en wanneer?

Link to post
Share on other sites

Verbaasd me meer dat Achmea Rb kennelijk heil ziet in de zaak...

Ik vermoed dat ze geen keuze hebben: de zaak op voorhand afwijzen zou wel heel negatieve beeldvorming opleveren. In naam is Achmea Rb een objectieve partij die los staat van verzekeraar Interpolis: het enige dat ze delen is de zelfde aandeelhouders (waaronder een grootaandeelhouder die ook als adviseur bij de case betrokken was)

Het verbaasd me omdat de behandelaar van de Rb verzekeraar kennelijk van mening is dat procederen zin heeft.

Maar wellicht dat ze júist omdat er (een schijn van) belangenverstrengeling aanwezig is, ze daar hun vingers niet aan durven branden.

 

 


That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Link to post
Share on other sites

Heel interessant omdat de in dit topic bediscussieerde zaken allemaal aan bod komen in een meerlagige dagvaarding.

 

Wat voor mij nieuw was is het feit dat de specifieke hageluitsluiting recent in de voorwaarden geslopen zou zijn zonder dat die is gecommuniceerd. De wijziging kan als beperking van de dekking worden gezien. Het is dan volgens de zorgplicht toch het minst dat deze wijziging onder de aandacht wordt gebracht en eventueel gerepareerd met de aanvullende dekking van een specifieke verzekering, in dit geval hageldekking.

 

Uiteraard speelt verder de definitie van "hagel" een belangrijke rol. Interpolis zelf heeft het over "ijskorrels" en wijkt daarmee (kennelijk bewust) van de meteorologische definitie die alles wat uit de lucht komt vallen in de vorm van ijs als hagel kwalificeert. Bij de grootte van "korrels" wordt ook aansluiting gezocht bij de triviale betekenis van hagel in de vorm van hagelslag. Vind ik erg goed gevonden.

 

En als laatste is er volgens de dagvaarding sprake van een complexe situatie waarbij de ijsbrokken niet los gezien kunnen worden het complex van weerkundige fenomenen (de supercel/ijsstorm).

 

Waar ik eerst mijn geld op de agrariërs wilde zetten en dat later weer moest intrekken ben ik toch weer optimistisch over de kansen voor de verzekerden. Hopelijk is de rechtbank ook onder de indruk van de diverse argumenten.

 


Time flies like an arrow; fruit flies like a banana.

 

Link to post
Share on other sites

Wat voor mij nieuw was is het feit dat de specifieke hageluitsluiting recent in de voorwaarden geslopen zou zijn zonder dat die is gecommuniceerd.

Dat lijkt mij niet het geval. Hagel was ook voor 2014 van dekking uitgesloten. Het enige dat is gewijzigd is de toelichting dat onder storm geen hagelschade wordt verstaan (omdat dat is uitgesloten én afzonderlijk mee te verzekeren is). Maar voor de goede orde: dat was vóór 2014 ook al zo.

 

De wijziging kan als beperking van de dekking worden gezien.

Dat oordeel laat ik over aan de rechter. De intentie van verzekeraar was anders: het was geen beperking maar een verduidelijking van iets dat sowieso al uitgesloten en aanvullend verzekerbaar was.

 

Ironie is dat de omschrijving van hagel als "ijskorrel" ook bedoeld was als een B1-verduidelijking, maar nu mogelijk in het nadeel van Interpolis werkt.

 

en eventueel gerepareerd met de aanvullende dekking van een specifieke verzekering, in dit geval hageldekking.
Omdat er geen sprake is van een extra uitsluiting, zal dat niet eind 2014/begin 2015 aan de orde zijn geweest. Maar er is ook niet bekend of en wanneer Interpolis en adviseur Rabo de hageldekking onder de aandacht hebben gebracht. Andere agrariërs hadden zo'n dekking namelijk wel afgesloten (bij Interpolis). De rol van de adviseur (Rabo) in deze case is tot nu toe onderbelicht: ben benieuwd of dat nog aan de orde gaat komen

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste blog: De AOV premies stijgen, wat doe je er aan en wanneer?

Link to post
Share on other sites

Ik volg de redenatie uit de dagvaarding ook niet helemaal.

Enerzijds wordt gesteld dat (het risico op) hagel(schade) wordt uitgesloten, terwijl tegelijkertijd wordt betoogd dat Interpolis onder hagel alleen kleine korreltjes verstaat.

 

Maar die kleine korreltjes vormen geen risico op schade, dus dat zou ook niet 'uitgesloten' hoeven worden door Interpolis. Meer voor de hand ligt dat Interpolis 'bang' is dat een hagelkorrel door extreme weersomstandigheden kan uitgroeien tot een hagelbal, en dan wel schade kan veroorzaken.

 


That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Link to post
Share on other sites

Maar die kleine korreltjes vormen geen risico op schade, dus dat zou ook niet 'uitgesloten' hoeven worden door Interpolis. Meer voor de hand ligt dat Interpolis 'bang' is dat een hagelkorrel door extreme weersomstandigheden kan uitgroeien tot een hagelbal, en dan wel schade kan veroorzaken.

 

Klopt. Interpolis is/was - net als overige verzekeraars vooral bang voor de gevolgen van hele grote hagel, en dan specifiek zomerhagel. Om die kosten beheersbaarder te maken is voor het hagelrisico een aparte verzekering geintroduceerd (die was er al voor de glastuinbouw, daar is het zelfs een wettelijke verplichting!), die premiedifferentatie mogelijk maakt: bedrijven met een kleinere kans op schade betalen dan een stuk minder dan bedrijven met een grote kans op schade.

(Wat ik uit eerdere informatie opmaak is dat het voor dit bedrijf echt om een premie van een paar tientjes per jaar ging. Waarom die dekking niet, en de dure rechtsbijstandsdekking wél is afgesloten blijft voor mij een raadsel)

De hagel van juni 2016 was uitzonderlijk groot, maar exact het soort risico waar verzekeraar zich tegen wilde indekken. De door Interpolis uitgekeerde schade (aan bedrijven die zich wél verzekerd hadden, al dan niet wettelijk verplicht voor de glastuinbouwers) is overigens aanzienlijk, en een van de voornaamste redenen voor het uiteindelijke negatieve resultaat van Achmea als geheel in 2016.

Maar... daar ben je uiteraard verzekeraar voor. Mensen die het risico verzekerd hebben, horen gewoon hun schade vergoed te krijgen.

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste blog: De AOV premies stijgen, wat doe je er aan en wanneer?

Link to post
Share on other sites

 

(Wat ik uit eerdere informatie opmaak is dat het voor dit bedrijf echt om een premie van een paar tientjes per jaar ging. Waarom die dekking niet, en de dure rechtsbijstandsdekking wél is afgesloten blijft voor mij een raadsel)

 

 

Dit is voor mij een even groot raadsel en bovendien volkomen onlogisch als er sprake was geweest van adequate voorlichting en duidelijke polisvoorwaarden. Want als die voorwaarden duidelijk waren en Interpolis deze duidelijk communiceerde naar de adviseurs en de verzekeringsnemers zou geen enkele boer het in zijn of haar hoofd halen om voor een paar tientjes voor tonnen (hagelbrokken/supercel) risico te lopen. De enige logische uitleg is dat het niet ter tafel is gekomen. Simpel omdat hagelkorrels (ook grote) geen schade toebrengen aan pannen daken. Bij onzekerheid over de uitleg van een voorwaarde moet volgens vaste rechtspraak de meest gunstige uitleg prevaleren (de zogenaamde contra proferentem regel).

 

Het vreemde doet zich voor dat ik mezelf gezien de definities, als die ook gelden voor een "normale" hageldekkingsverzekering, afvraag of de hagelbrokken die met hoge snelheid afgevuurd werden zodat zelfs pannendaken het niet aankonden wel onder de "normale" hagelschadedekking zouden vallen. En een extra verzekering in dat geval dus niets had uitgemaakt. Als de betreffende boer dan geen stormschadeverzekering had gehad zou de verzekeringsmaatschappij ook kunnen besluiten dat er geen dekking was op basis van de polisvoorwaarden.

 

Jammer, maar dit zijn toch echt geen hagelkorrels en de storm heeft bovendien voor grote snelheid en impact gezorgd. Dan had u maar een dure stormverzekering moeten nemen. :)

 


Time flies like an arrow; fruit flies like a banana.

 

Link to post
Share on other sites

De enige logische uitleg is dat het niet ter tafel is gekomen.

Bij deze specifieke boer dan. Bij andere boeren is het wel ter tafel gekomen en wel verzekerd. Jouw conclusie (omdat niemand zich de schade voor kon stellen) deel ik in ieder geval niet, en is ook in tegenspraak met alle ondernemers die het wél verzekerd hadden. Misschien is de meest eenvoudige conclusie dat de adviseur het vergeten is of dat het wél ter sprake is gekomen maar dat de ondernemer het niet nodig vond.

Zoals gezegd: dit is tot nu toe onderbelicht, dus het blijft koffiedikkijken. Dat ook in de dagvaarding met geen woord wordt gerept over hoe het advies tot stand is gekomen blijft vaag.

 

Het vreemde doet zich voor dat ik mezelf gezien de definities, als die ook gelden voor een "normale" hageldekkingsverzekering, afvraag of de hagelbrokken die met hoge snelheid afgevuurd werden zodat zelfs pannendaken het niet aankonden wel onder de "normale" hagelschadedekking zouden vallen. En een extra verzekering in dat geval dus niets had uitgemaakt. Als de betreffende boer dan geen stormschadeverzekering had gehad zou de verzekeringsmaatschappij ook kunnen besluiten dat er geen dekking was op basis van de polisvoorwaarden.

 

Aangezien Interpolis mbt deze zelfde supercel vele tientallen miljoenen aan schade heeft uitgekeerd aan andere schadelijdenden onder de standaard hageldekking (particulier) of aanvulende hageldekking (zakelijk), is die vraag reeds beantwoord zowel voor nu als in de toekomst: de hagelbrokken vallen en vielen gewoon onder de normale hagelschadedekking.

 

Dat staat ook niet ter discussie hier: deze hele case draait immers om de vraag of iemand zonder die hagelschadedekking toch ook recht heeft op een uitkering

 

Jammer, maar dit zijn toch echt geen hagelkorrels en de storm heeft bovendien voor grote snelheid en impact gezorgd. Dan had u maar een dure stormverzekering moeten nemen

Nee, want in de verduidelijkte definitie van storm staat duidelijk dat Interpolis daaronder geen hagel verstaat ;)

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste blog: De AOV premies stijgen, wat doe je er aan en wanneer?

Link to post
Share on other sites

Aangezien Interpolis mbt deze zelfde supercel vele tientallen miljoenen aan schade heeft uitgekeerd aan andere schadelijdenden onder de standaard hageldekking (particulier) of aanvulende hageldekking (zakelijk), is die vraag reeds beantwoord zowel voor nu als in de toekomst: de hagelbrokken vallen en vielen gewoon onder de normale hagelschadedekking.

 

Nog wel interessante info: In totaal keerde Achmea (w.o. Interpolis) € 267 miljoen uit voor deze hagelschade.

 

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste blog: De AOV premies stijgen, wat doe je er aan en wanneer?

Link to post
Share on other sites

Dat men in de hageldekkingspolis, voor mij nog steeds niet geverifieerd, ook hagel definieert als "korrels" en dan ijsbrokken ook onder de dekking vindt vallen en tot uitkering overgaat kan ik wel billijken. Het resultaat van beide is namelijk op gevoelige dakbedekking identiek. Het maakt niet veel uit of je met een flinke kiezel een raam ingooit of met een 60x40 betontegel.

 

Daarmee staat echter nog niet vast dat men hier dekking, op basis van de definitie, de polisvoorwaarden en de complexe omstandigheden had kunnen afwijzen. Bij het uitkeren van schade spelen natuurlijk ook andere overwegingen dan de vraag of men strikt genomen, gegeven de omstandigheden, de definities en de specifieke voorwaarden schade zou kunnen afwijzen. Men zal ook rekening moeten houden met de reputatie en marktpositie.

 

Ben benieuwd hoe Achmea zich gaat verweren tegen met name de eigen definitie "ijskorrel".

 


Time flies like an arrow; fruit flies like a banana.

 

Link to post
Share on other sites

Dat men in de hageldekkingspolis, voor mij nog steeds niet geverifieerd, ook hagel definieert als "korrels" en dan ijsbrokken ook onder de dekking vindt vallen en tot uitkering overgaat kan ik wel billijken.

De definitie van Interpolis is:

 

Hagel

Onder hagel wordt neerslag in de vorm van ijskorrels verstaan

 

Ben benieuwd hoe Achmea zich gaat verweren tegen met name de eigen definitie "ijskorrel".

Je zou het ook kunnen omdraaien (en het nóg bonter maken):

1. Schade als gevolg van hagel is gedekt;

2. Hagel = neerslag idvm ijskorrels;

3. Er vielen geen korrels, maar ballen/brokken uit de lucht;

4. Dus schade onder de hagelverzekering óók niet gedekt... ;)

 

 

 


That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Link to post
Share on other sites
Dus schade onder de hagelverzekering óók niet gedekt

Dat punt heeft dat Hans al meerdere malen gemaakt.

 

Maar het hele fileren van en filosoferen over de definitie van het begrip Hagel en korrel etc in de voorwaarden gaat voorbij aan waar het uiteindelijk om draait: en dat is wat de bedoeling van de verzekeraar en de klant is.

 

De bedoeling van de verzekeraar met een hageldekking, is "het dekken van hagelschade". En dat is precies wat Achmea doet.

De bedoeling van de klanten die zo'n hageldekking hebben is exact dezelfde. En met 267 miljioen uitgekeerde schade zullen die klanten maar wat blij zijn dat ze zo'n goede dekking hadden.

 

Er zijn ook 8 ontevreden klanten, die tot € 350.000,- schade hebben, maar helaas geen hageldekking hadden afgesloten. Hun bedoeling is nu om te proberen alsnog dekking te krijgen voor een risico dat ze bewust of onbewust niet verzekerd hadden. Wat mij (en kennelijk ook Hans) daarin blijft verbazen is waarom er niet meer gefocust wordt op het hoe en waarom van die beslissing.

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste blog: De AOV premies stijgen, wat doe je er aan en wanneer?

Link to post
Share on other sites

Dus schade onder de hagelverzekering óók niet gedekt

Dat punt heeft dat Hans al meerdere malen gemaakt.

Ik meende dat Hans bedoelde dat als het geen korrels zijn (en dat waren het wellicht niet) het dus gedekt is onder storm?

 

Maar het hele fileren van en filosoferen over de definitie van het begrip Hagel en korrel etc in de voorwaarden gaat voorbij aan waar het uiteindelijk om draait: en dat is wat de bedoeling van de verzekeraar en de klant is.
Dat ben ik niet helemaal met je eens. In het overeenkomstenrecht geldt hetgeen je hebt afgesproken, niet hetgeen je bedoeld had af te spreken. Dus het fileren van de voorwaarden is wel degelijk van belang.

 

Wat mij (en kennelijk ook Hans) daarin blijft verbazen is waarom er niet meer gefocust wordt op het hoe en waarom van die beslissing.
Waarschijnlijk hebben de advocaten van de boeren dat ook al bedacht, en is gebleken dat er bij de Rabobank netjes een inventarisatie en adviesformuliertje ligt. Kan iets anders niet bedenken.

 


That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Link to post
Share on other sites

 

Er zijn ook 8 ontevreden klanten, die tot € 350.000,- schade hebben, maar helaas geen hageldekking hadden afgesloten. Hun bedoeling is nu om te proberen alsnog dekking te krijgen voor een risico dat ze bewust of onbewust niet verzekerd hadden. Wat mij (en kennelijk ook Hans) daarin blijft verbazen is waarom er niet meer gefocust wordt op het hoe en waarom van die beslissing.

 

 

Tja, als er tienduizenden verzekeringen worden afgesloten, en er zijn bij acht daarvan vraagtekens mbt een detail in het adviestraject, vindt ik dat nog niet zo'n slechte score.

 

Het is ook best waarschijnlijk dat een deel van die acht bewust geen dekking heeft afgesloten, of wel goed geadviseerd is maar zich heeft vergist bij het doorgeven van de opdracht, maar nu toch probeert wat geld los te krijgen. Het is lang niet zeker dat dat allemaal fouten van de tussenpersoon en/of de ondernemer waren.

 

Ik vind het overigens nog niet zo vreemd dat mensen met degelijke panden geen hageldekking nemen omdat normale hagel bij hen geen schade kan aanrichten, en dat zij argumenteren: het leek wel op hagel, maar het kon alleen door de storm zo groot groeien en zo hard vliegen dat het schade kon aanrichten, dus het is stormschade.

 

Ik vind de analogie met een boomtak die door de storm afwaait en schade aanricht nog niet zo vreemd.


Bel een octrooigemachtigde van Patenthuis bij al uw octrooivragen !

Link to post
Share on other sites

Ik vind de analogie met een boomtak die door de storm afwaait en schade aanricht nog niet zo vreemd.

Ik ook niet ;).

 

Maar stel dat zo'n verzekeraar nu zegt:

"we willen schade door afvallende takken wel verzekeren, maar alleen op een aanvullende polis omdat het een calamiteitenrisico is met incidenteel zeer hoge schade

Op die manier kunnen we namelijk het aan risk based pricing doen: bedrijven die meer kans op grote schade door afvallende takken hebben, betalen dan meer dan bedrijven die dat niet hebben.

Daarom introduceren wij de ATAK-polis: de afvallende takken-verzekering, en vermelden we uitdrukkelijk in onze voorwaarden dat wij onder storm dus niet verstaan schade door afwaaiende takken."

Vervolgens komt er een storm en krijgt iedereen met zo'n ATAK-polis keurig netjes de schade uitgekeerd, 267 miljoen zelfs. Alleen 8 bedrijven hebben het niet verzekerd (waarom niet blijft onduidelijk), en die willen nu alsnog hun geld zien omdat het geen tak was maar een "stronk" ?

 

In het overeenkomstenrecht geldt hetgeen je hebt afgesproken, niet hetgeen je bedoeld had af te spreken.

Mijn fout. Correctie/aanvulling: in het verzekeringsrecht wordt bij (vermeend) onduidelijke of voor meerdere uitleg vastbare voorwaarden vooral gekeken naar wat de verzekeraar beoogde met de voorwaarde, en wat de klant daar redelijkerwijs van had mogen verwachten.

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste blog: De AOV premies stijgen, wat doe je er aan en wanneer?

Link to post
Share on other sites

Mijn fout. Correctie/aanvulling: in het verzekeringsrecht wordt bij (vermeend) onduidelijke of voor meerdere uitleg vastbare voorwaarden vooral gekeken naar wat de verzekeraar beoogde met de voorwaarde, en wat de klant daar redelijkerwijs van had mogen verwachten.

Het eerste deel van de zin doet vermoeden dat je doelt op de contra proferentem regel, maar het tweede deel ('beoogde'...'verwachten') lijkt op de Haviltex-maatstaf. Welke is het? ;)

 

Dat laatste is in ieder geval niet aan de orde, en het eerste brengt ook geen soelaas aangezien het geen consumenten betreft.

 

 


That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Link to post
Share on other sites

Het eerste deel van de zin doet vermoeden dat je doelt op de contra proferentem regel, maar het tweede deel ('beoogde'...'verwachten') lijkt op de Haviltex-maatstaf. Welke is het? ;)

Beide. O.a. In de discussie omtrent de hagel"korrel" zou bedoeling boven letterlijk tekst zeker aan de orde kunnen zijn of komen. Daarnaast is er jurisprudentie en zijn er beleidsregels van AFM over hoe en wat een verzekeraar mag uitsluiten. In het kort komt het er op neer dat een verzekeraar in een schade alleen dat mag uitsluiten wat oorspronkelijk beoogd werd. (edit: zie oa de beleidsregel informatieverstrekking als voorbeeld)

 

En zie NJ 1990/583. In latere jurisprudentie wordt een contra proferentem uitleg gehanteerd in rechtsrelaties waarbij de ene partij een kennisvoorsprong heeft op de andere partij, ook bij niet-consumenten.

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste blog: De AOV premies stijgen, wat doe je er aan en wanneer?

Link to post
Share on other sites

Beide. O.a. In de discussie omtrent de hagel"korrel" zou bedoeling boven letterlijk tekst zeker aan de orde kunnen zijn of komen.

En zie NJ 1990/583. In latere jurisprudentie wordt een contra proferentem uitleg gehanteerd in rechtsrelaties waarbij de ene partij een kennisvoorsprong heeft op de andere partij, ook bij niet-consumenten.

Aan Haviltexen kom je niet toe, al is het maar omdat het hier om een algemene voorwaarde gaat. En de CP-regel...ik verwacht toch dat daarmee in dit soort gevallen terughoudend mee wordt omgegaan. Je hebt immers te maken met een zakelijke partij die zich tevens door een professional heeft laten bijstaan... ::)

 

Maar als we er toch op door filosoferen/fileren: Als met 'korrels' ook hagelstenen/ballen 'bedoeld werden', dan had verzekerde daar dus een aparte dekking voor moeten afsluiten.

Als met korrels echt alleen de neerslag bedoelt wordt in de vorm zoals het broodbeleg (waarna in de dagvaarding verwezen wordt), dan betekent dat m.i. nog steeds niet dat het dus wel onder de stormdekking zou vallen.

 

De verzekerden schieten met een discussie over de term hagel m.i. dus niet heel veel op. Maar interessant om het te volgens is het wel.


That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Link to post
Share on other sites

Je hebt immers te maken met een zakelijke partij die zich tevens door een professional heeft laten bijstaan... ::)

Zou het? ::) ;) Misschien komen we de CP dan nog wel tegen indien de focus van deze case zich verplaatst naar hoe deze professional de verzekerde heeft geïnformeerd (of niet) over het belang van de hageldekking. Ben erg benieuwd of dat gebeurt en zo ja of het advies dan nog traceerbaar/reproduceerbaar is.


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste blog: De AOV premies stijgen, wat doe je er aan en wanneer?

Link to post
Share on other sites

Tja, als er tienduizenden verzekeringen worden afgesloten, en er zijn bij acht daarvan vraagtekens mbt een detail in het adviestraject, vindt ik dat nog niet zo'n slechte score.

 

Dat er kennenlijk acht boeren zijn die de gang naar de rechter maken wil echter niet zeggen dat er maar acht gevallen zijn.

Kan me voorstellen dat niet iedereen het ziet zitten een zaak tegen een verzekeraar/tussenpersoon te voeren, over lastig te bewijzen zaken als wat er wel of niet tijdens een mondeling adviesgesprek ter tafel is gekomen...

 

Link to post
Share on other sites

over lastig te bewijzen zaken als wat er wel of niet tijdens een mondeling adviesgesprek ter tafel is gekomen...

Die bewijslast ligt vooral bij de adviseur, niet bij de klant!


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste blog: De AOV premies stijgen, wat doe je er aan en wanneer?

Link to post
Share on other sites

Update: de rechtbank heeft gisteren uitspraak gedaan:

 

De rechtbank wijst de vordering van eiser af.

 

In het licht van het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de rechtens relevante schadeoorzaak is gelegen in de op 23 juni 2016 gevallen hagel. Dat de hagel is ontstaan in de supercel doet daar niet aan af. [eisers] heeft onvoldoende gesteld dat zij schade heeft geleden als gevolg van een onder de polisvoorwaarden gedekt evenement.

 

4.18.

Voor zover [eisers] heeft gesteld dat andere verzekeraars de schade als gevolg van het weer op 23 juni 2016 zouden hebben vergoed als stormschade, kan dit niet leiden tot een ander oordeel. Gesteld noch gebleken is dat Interpolis in vergelijkbare gevallen wél tot uitkering is overgegaan.

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste blog: De AOV premies stijgen, wat doe je er aan en wanneer?

Link to post
Share on other sites

Je hebt immers te maken met een zakelijke partij die zich tevens door een professional heeft laten bijstaan... ::)

Zou het? ::) ;) Misschien komen we de CP dan nog wel tegen indien de focus van deze case zich verplaatst naar hoe deze professional de verzekerde heeft geïnformeerd (of niet) over het belang van de hageldekking. Ben erg benieuwd of dat gebeurt en zo ja of het advies dan nog traceerbaar/reproduceerbaar is.

 

Update: inderdaad wordt nu ook de tussenpersoon/adviseur (Rabobank Nederland) gedagvaard

 

Overigens een vreemde motivatie van de advocaat: die meent dat hagelschade is besproken in de context van "hagelschade in combinatie met sneeuwdruk". Vreemde combinatie... ik ken geen enkele bestaande case waarbij er sprake was van sneeuwdruk als gevolg van of gecombineerd met hagel... (bestaande cases waarbij er sprake was van zeer grote stukken/brokken hagel waren er bijvoorbeeld al wel)

 

Zijn cliënt was volgens Goorts ook niet goed voorgelicht over de module hagelschade. “Hierin was hij geadviseerd in de context van hagelschade in combinatie met sneeuwdruk. Dat zijn situaties waarin door de vele sneeuw die valt er zware druk op de daken ontstaat. Mijn cliënt is niet geadviseerd op het risico bij hagelbuien.

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste blog: De AOV premies stijgen, wat doe je er aan en wanneer?

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 11 leden online en 445 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept