Jump to content
perry Broeders

[Artikel] Eerste rechtszaak boer tegen verzekeraar om hagelschade [update]

Recommended Posts

Update 2: inmiddels is er ook een uitspraak in hoger beroep.

 

Ook hier wordt Interpolis in het gelijkgesteld. De rechter acht de vorm van de hagel (wel of geen korrels en de grootte daarvan) niet van belang :

Dat geen sprake zou zijn van hagel doordat de ijsstenen een omvang van 7 tot 10 centimeter zouden hebben, houdt volgens het hof geen stand. De omschrijving van hagel in de polis en begrippenlijst geven geen aanleiding om onderscheid te maken naar vorm en omvang, aldus de rechter.

 

Het Hof ging evenmin mee met het argument dat storm in dit geval de "dominant cause" was van de schade:

In de polisvoorwaarden wordt hagel tijdens storm nadrukkelijk uitgesloten van dekking. “Het staat een verzekeraar vrij in de polisvoorwaarden de grenzen te omschrijven waarbinnen hij bereid is dekking te verlenen”, stelt de rechter. Volgens het Hof heeft Interpolis op “heldere wijze” opgeschreven dat als storm gepaard gaat met hagel de schade die ontstaat door de inslag van hagel is uitgesloten.

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste blog: De AOV premies stijgen, wat doe je er aan en wanneer?

Link to post
Share on other sites

Update 3, vers van de pers:

 

"Rechter: Allianz moet hagelschade door Supercel wél vergoeden"

 

Allianz moet een Brabantse varkensfokker ruim € 75.000 betalen voor schade die de boer leed tijdens het noodweer op 23 juni 2016. De rechtbank Rotterdam oordeelde dat de supercel van die bewuste dag gedekt was onder de verzekeringsvoorwaarden. In eerdere hagelschadezaken tegen Interpolis – waarin de supercel ook een rol speelde – trok de verzekeraar aan het langste eind.

 

Waarom Allianz wel en Interpolis niet? Vooral door de - volgens de rechter - glasheldere voorwaarden van Interpolis:

 

In de verdediging wees Allianz ook op uitspraken in zaken tussen veehouders en Interpolis. Die verzekeraar hoefde volgens de rechters geen schade te vergoeden die het gevolg zou zijn van de supercel. Die zaken zijn echter niet vergelijkbaar met de zaak tegen Allianz, schrijft de rechtbank Rotterdam. “In die zaken waren de vorderingen gebaseerd op een bij Interpolis afgesloten verzekering voor stormschade waarbij expliciet in de voorwaarden als uitsluiting was opgenomen dat onder schade door storm niet werd verstaan ‘schade die tijdens de storm door de inslag van hagel is ontstaan’. Een dergelijke uitsluiting heeft Allianz niet in haar voorwaarden opgenomen.

 

Hoop dus voor Allianz klanten en, zie artikel, ook hoop voor ASR klanten.

 

Maar voor Interpolis klanten blijft het een no go: de in de voorwaarden opgenomen uitsluiting - en niet te vergeten de optie om dit aanvullen wel mee te verzekeren - is daarvoor te helder.

 

Over de status van de dagvaarding van de tussenpersoon (Rabo), die aansprakelijk is gesteld voor mogelijk verkeerd of onvolledig advies, is op dit moment nog niets openbaar bekend.

 

 

Edit: Update 3a dd 11-04-2018

Allianz legt zich niet neer bij het vonnis en tekent hoger beroep aan.

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste blog: De AOV premies stijgen, wat doe je er aan en wanneer?

Link to post
Share on other sites

Update 4 : Ook tussenpersonen wachten claims voor hagelschade

 

Advocatenkantoor Goorts + Coppens (GCA) heeft al een aantal voorprocedures tegen Rabobank gestart. In twee zaken tegen Rabo heeft GCA de rechtbank verzocht getuigen te mogen horen. Ook zijn er volgens advocaat Thomas Berkhout meerdere dossiers in behandeling waarbij de zorgplicht van andere adviseurs centraal staat. Het gaat niet alleen om hagelschades bij boeren. GCA vertegenwoordigt in deze zaken ook andere ondernemers, waaronder een autodealer, en particulieren.

 

Volgens Berkhout schort het in de dossiers aan de zorgplicht van de tussenpersonen. De vraag is of adviseurs hebben gezorgd voor een passende verzekering. “We hebben zaken waar geen verzekering was voor hagelschade en dat nooit expliciet is besproken met de verzekerde.

 

Verrassende ontwikkeling? Niet echt... eerder een verrassend late...

 

Yep, als verzekeraar niet uitkeert dan ga je kijken of de adviseur je wel gewezen heeft op het risico. Persoonlijk zie ik daar veel meer kansen.

 

Vervelend voor de ondernemer, maar die kan met deze uitspraak wellicht de adviseur Rabobank gaan aanspreken

 

Het wordt de hamvraag in de eventuele vervolgprocedure: heeft de adviseur (Rabo) de klant inderdaad wel (en zo ja: duidelijk genoeg en aantoonbaar?) gewezen op het risico van hagel, dat dat niet standaard verzekerd was, maar wel tegen een relatief geringe meerprijs (€ 100-, per jaar) meeverzekerd kon worden?

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste blog: De AOV premies stijgen, wat doe je er aan en wanneer?

Link to post
Share on other sites
Op 26-3-2018 om 16:33, Norbert Bakker zei:

Edit: Update 3a dd 11-04-2018

Allianz legt zich niet neer bij het vonnis en tekent hoger beroep aan.

 

Update 5: Allianz wint hoger beroep, en hoeft hagelschade door supercel toch niet te vergoeden


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste blog: De AOV premies stijgen, wat doe je er aan en wanneer?

Link to post
Share on other sites

Volgens de rechter is niet de storm, maar de hagel de dominante oorzaak van de schade.

 

Zo lust ik er nog wel een paar.

 

Niet de schutter, maar de kogel is de dominante oorzaak van de moord. Vrijspraak!


Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Link to post
Share on other sites
1 uur terug, Branko Collin zei:

Niet de schutter, maar de kogel is de dominante oorzaak van de moord. Vrijspraak!

 

Als je een overlijdensverzekering afsluit waarbij moord gedekt is maar schotwonden specifiek niet onder de standaard dekking vallen (maar wel tegen een (geringe) meerprijs meeverzekerbaar is maar je daar niet voor kiest) , dan wordt er bij een kogel niet uitgekeerd; zo moeilijk is dat toch niet?  

 

In dit geval moest de rechter uitspraak doen over of er  in het licht van deze polisvoorwaarden  ook zonder kogel sprake was van schade / moord. En daarvan heeft de rechter nu gezegd: de dominante oorzaak was de kogel, dus geen dekking ook al was er wel sprake van moord. 

 

Edited by Norbert Bakker
layout aangepast

Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste blog: De AOV premies stijgen, wat doe je er aan en wanneer?

Link to post
Share on other sites

De rechter zegt:

 

Quote

Het hof is met de rechtbank van oordeel dat, aangezien de polisvoorwaarden geen causaliteitsmaatstaf bevatten, het antwoord op de vraag of de schade van [X] c.s. onder de verzekering is gedekt afhangt van het antwoord op de vraag of de storm de rechtens relevante oorzaak is geweest van de schade (dominant cause-leer). De voorwaardelijke incidentele grief van [X] c.s. kan reeds daarom niet slagen. Een oorzaak kwalificeert als rechtens relevant als die geldt als de meest effectieve of meest dominerende factor voor het ontstaan van de schade. De rechtens relevante schadeoorzaak wordt mede vastgesteld met inachtneming van de regels van gezond verstand.

 

Dat het slachtoffer zich ook tegen schade door hagel had kunnen verzekeren ("dood door kogels") lijkt de rechter in zijn overweging niet mee te nemen.


Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Link to post
Share on other sites
8 minuten geleden, Branko Collin zei:

Dat het slachtoffer zich ook tegen schade door hagel had kunnen verzekeren ("dood door kogels") lijkt de rechter in zijn overweging niet mee te nemen.

 

Het onderstrepen en daardoor benadrukken van die opmerking door mij was niet op zijn plaats in deze case, inmiddels aangepast.  

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste blog: De AOV premies stijgen, wat doe je er aan en wanneer?

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 15 leden online en 477 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept