Jump to content
RM77
Verberg

DGA "werkzaamheden"voor Werkmaatschappijen

vraag

Beste,

 

ik zou het fijn vinden als jullie mij als (hoogstwaarschijnlijk) startende ondernemer kunnen helpen.

 

Ik heb het aanbod gehad om mededirecteur te worden bij een vennootschap bestaande uit 4 bedrijven.

 

Ik zal een holding op moeten richten en vanuit deze holding richting de 4 werkmaatschappijen mijn management fee gaan factureren. So far, so good.

 

Nu vraag ik mijzelf af met welke ( verplichte) verzekeringen, premies en lasten ik rekening moet houden in deze kwestie ( los van de vast kosten als autokosten, deze heb ik in beeld). Het gaat mij in deze met name om de (mogelijke) werkgeverslasten en sociale premies.

 

Ik meen namelijk op dit forum gelezen te hebben dat wanneer je een minderheidsbelang hebt je verplicht sociaal verzekerd bent en dat dit vanuit de werkmaatschappij(en) betaald dient te worden. Klopt dit ? Nu bestaat mijn fee uit een vast- en variabel component wat het in mijn beleving weer complexer maakt.

 

Maar hoe zit het verder dus met Arbeidsongeschiktheid, bedrijfsaansprakelijkheid en de werkgeverslasten ( ww-Awf, premie sectorfonds, premie WAO/IVA/WGA-basis, premie WHK en ZVW werkgeversheffing ).

 

Zie heel even door de "premiebomen"het bos niet meer.

 

Hoop dat iemand hier helderheid in kan verschaffen.

 

Alvast bedankt.

Link to post
Share on other sites

3 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Beste,

 

ik zou het fijn vinden als jullie mij als (hoogstwaarschijnlijk) startende ondernemer kunnen helpen.

 

Ik heb het aanbod gehad om mededirecteur te worden bij een vennootschap bestaande uit 4 bedrijven.

 

Ik zal een holding op moeten richten en vanuit deze holding richting de 4 werkmaatschappijen mijn management fee gaan factureren. So far, so good.

 

Nu vraag ik mijzelf af met welke ( verplichte) verzekeringen, premies en lasten ik rekening moet houden in deze kwestie ( los van de vast kosten als autokosten, deze heb ik in beeld). Het gaat mij in deze met name om de (mogelijke) werkgeverslasten en sociale premies.

 

Zie heel even door de "premiebomen"het bos niet meer.

 

 

 

Hallo, welkom op HL.

 

Niet heel eenvoudig te beantwoorden.

Vraag is of er een dienstbetrekking is met gezagsverhouding.

Kortgezegd als je tegen je wil ontslagen kan worden ben je gewoon werknemer.

 

Nu schijnt via de "Flex" Bv een aandelenconstructie mogelijk te zijn dat aandelenbezit en zeggenschap afwijken zodat je niet tegen je wil kan worden ontslagen, maar dat geldt waarschijnlijk voor meerdere zaken dan.

 

Ik zou goed overleggen met contractpartner en dan UWV of Inspecteur verzoeken uitspraak te doen of er sprake is van dienstbetrekking met premieplicht.

Vooraf zou ik de vergoeding vastleggen met beide opties.

In het geval dat je niet verplicht verzekerd bent zal je zelf enkel verzekeringen wensen af te sluiten voor arbeidsongeschiktheid e.d. neem ik aan.

 

Zie de aanwijzing in de link.

 

Aanwijzing dga 2016

 

Stukje uit aanwijzing.

In de oude regeling was UWV bevoegd, in afwijking van de hoofdregel, een bestuurder niet als directeur-grootaandeelhouder aan te merken, indien deze door feiten en omstandigheden aantoonde daadwerkelijk ondergeschikt te zijn aan de algemene vergadering van de vennootschap. Op grond van de Wet Flex BV kan de vennootschap de positie van een bestuurder zo regelen dat deze wel of niet als dga wordt aangemerkt. Een beslissing over het al dan niet verzekerd zijn in afwijking van de regeling is daarmee overbodig geworden. Indien de bestuurder of de vennootschap een beslissing wil over het al dan niet bestaan van een verzekerde dienstbetrekking, kan het UWV of de inspecteur op verzoek van de bestuurder of de vennootschap bepalen of sprake is van een dienstbetrekking, die tot verzekering voor de werknemersverzekeringen leidt. De bevoegdheid tot vaststelling van de verzekeringsplicht berust bij de inspecteur op grond van artikel 59, derde lid, Wet financiering sociale verzekeringen indien het gaat om een verzoek van de werkgever (in dit geval de vennootschap), en bij het UWV, indien het gaat om vaststelling op verzoek van de werknemer (in dit geval de bestuurder) op grond van artikel 72c van de Ziektewet, artikel 127a van de Werkloosheidswet en artikel 7, tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

 

3.2 Wet Flex BV

Kern van de Wet Flex BV is de vrijheid tot inrichting van de besloten vennootschap, waaronder meer vrijheid in vormgeving en de bevoegdheid tot benoeming en ontslag van bestuurders. Statuten kunnen bepalen dat bestuurders niet worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders, maar door een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding of een ander orgaan binnen de vennootschap (artikelen 2: 242 en 2:244 van het Burgerlijk Wetboek). Ook kan een one tier model van toepassing zijn, waarbij er binnen het bestuursorgaan onderscheid wordt gemaakt tussen bestuurders belast met uitvoerende werkzaamheden en bestuurders die toezicht houden op deze werkzaamheden. Ook dan blijft gelden dat de statuten bepalen hoe de benoeming en het ontslag geschieden. De oude regeling was op de Flex BV niet volledig toegesneden. In de praktijk leidde dit tot vragen over de verzekeringsplicht van de dga. Om meer duidelijkheid te creëren is deze nieuwe regeling vastgesteld.

 


Geef om mensen en gebruik dingen.

Andersom werkt niet.

Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 0 leden online en 59 gasten

  There are no registered users currently online

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept