Ga naar inhoud

[Artikel] Voorstel Acture: verplichte verzekering voor zzp’ers van € 100 per maand

Aanbevolen berichten

Voorstel Acture: verplichte verzekering voor zzp’ers van € 100 per maand

 

Korte samenvatting:

Iedere zzp’er zou voortaan verplicht een basisverzekering moeten afsluiten voor het geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering moet zonder intredekeuring en aan alle zzp’ers worden aangeboden door verzekeraars. Dit stelt Acture, de grootste private uitvoerder van de Ziektewet.

 

Acture heeft berekend dat een dergelijke verzekering kan worden aangeboden vanaf €100 per maand. Volgens de uitvoerder is er vanuit politiek Den Haag belangstelling voor het voorstel dat een vangnet voor 800.000 zzp’ers zou creëren.

 

Waarom vind je dit interessant of wil je dit delen?:

De verplichte verzekering is een jaarlijks terugkerend onderdeel op de politieke agenda en dus ook op HL

 

Dit voorstel lijkt op het eerste gezicht en een haalbaar en betaalbaar idee: een basis AOV-dekking voor iedereen van - uiteindelijk - 70% van het minimumloon voor iedere ZZP-er voor € 100,- per maand.

 

Maar die dekking bestaat eigenlijk al: we noemen het "bijstand".

(met als verschil dat daar naar het volledige huishouden en naar vermogen wordt gekeken )

 

En voor menig ondernemer is € 100,- per maand voor een dekking van 70% van het minimumloon flink duurder dan de huidige private oplossing: het zijn voor oudere ondernemers en ondernemers met zware beroepen die van deze regeling kunnen profiteren. Hamvraag: zijn de overige ZZP-ers bereid tot zo'n solidariteitsheffing? En heeft zoiets enige kans van slagen in een verkiezingsjaar?

 

Link naar het artikel :
Link naar reactie

"Volgens Derks zien verzekeraars ‘het ook wel zitten’"

 

Oh oh oh, wat kost het ze een moeite. Wat moeten ze op hun wangen zuigen. Wat moeten ze minnen en plussen tegen elkaar wegstrepen. Maar uit de goedheid van hun hart, een verzekeraar is immers ook gebaat bij een gezonde samenleving, gaan ze dan toch maar, voorzichtig en voorlopig, akkoord.

 

Laat niemand beweren dat het ze om de miljard euro extra per jaar gaat!

 

Maar om even serieus naar het voorstel te kijken. Mensen die een AOV nodig hebben, hebben hem al. Als je een hypotheek hebt, zul je over het algemeen een AOV hebben. Het gaat dus om die ondernemers die het nu wel goed vinden als ze de bijstand in zouden vallen (en een groep die veranderde omstandigheden nog niet heeft omgezet in een aangepast verzekeringsplaatje).

 

Met andere woorden, ondernemers zouden zelf moeten bijdragen aan sociale premies. Hadden we dat niet al eens eerder gehoord? Was de oplossing niet het afbouwen van bepaalde ondernemersfaciliteiten waarmee nu voornamelijk afnemers worden gesubsidieerd doordat hiermee tarieven worden gedrukt?

 

Over hoeveel nieuwe bijstandsuitkeringen per jaar hebben we het trouwens?

Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Link naar reactie

@Branco, dat dus.

 

ik ben persoonlijk ook erg benieuwd naar de concrete invulling van dat woordje "vanaf" :)

 

Edit:

Over hoeveel nieuwe bijstandsuitkeringen per jaar hebben we het trouwens?

Zie CBS: 18.000. Maar het gros daarvan bestaat uit (Syrische) asielzoekers en gedeeltelijk arbeidsongeschikte jongeren die niet meer in aanmerking komen voor bijstand.

 

Het lijkt er in ieder geval op dat de toename van (arbeidsongeschikte) ondernemers en de bijstand dusdanig gering is, dat het niet de moeite waard is dit afzonderlijk te vermelden. Vermoedelijk dus minder dan 1.000 - 2000 per jaar

 

 

P.S.:

Als je een hypotheek hebt, zul je over het algemeen een AOV hebben.

Niet echt, een "woonlastenbeschermer" vergelijken met een AOV is het zelfde als Dries Roelvink vergelijken met Adéle of U2 ;)

 

Link naar reactie

Maar die dekking bestaat eigenlijk al: we noemen het "bijstand".

Maar als je een ondernemer bent die 'vrij' wil zijn, wil je dan wel een beroep doen op die bijstand? En als je een beroep moet doen op de bijstand, is het sowieso meestal afgelopen met je onderneming. Dat is een vrij hoge drempel. Of zou je het wel fijn vinden dat je even gebruik kunt maken van een (door jou zelf betaalde) verzekering met de mogelijkheid dat je gewoon weer doorgaat met ondernemen na je ziekte?

 

Wat we misschien vergeten, is dat er ook arbeidsongeschiktheid is die niet kort (< 6 weken) of lang (> 2 jaar) is, maar die middellang (of middelkort ;)) is. Bijvoorbeeld een vervelende, maar noodzakelijke, knie-operatie, waarmee je wel maanden - maar niet oneindig - mee uit de running bent. Vooral voor die gevallen, is een verzekering erg handig. Je kunt daarmee je onderneming volledig aanhouden, terwijl je wel uit handen van (publieke) uitkeringsinstanties blijft.

 

Hamvraag: zijn de overige ZZP-ers bereid tot zo'n solidariteitsheffing? En heeft zoiets enige kans van slagen in een verkiezingsjaar?

Is niet elke verzekering een solidariteitsheffing? Dat is toch de hele gedachte achter verzekeren? Een verplichte verzekering komt mijns inziens in zicht, zodra een groep mensen zich niet vrijwillig wil verzekeren, maar waarvan de gevolgen daarvan wel op anderen wordt afgewenteld, als het mis gaat.

 

Leuk dat iemand bijvoorbeeld zijn loondienst inruilt voor ondernemerschap, maar het is een beetje vreemd dat de samenleving vervolgens tóch mag opdraaien voor het inkomensverlies (en soms zelfs faillissementskosten), als iemand langdurig arbeidsongeschikt raakt. Daar zit in feite een omgekeerde solidariteit in. Zo lang het goed gaat, profiteert de onderneming van private winsten, aftrekposten en ondernemersfaciliteiten. Zodra het fout gaat, worden de splinters mede publiek gedragen.

 

Ik blijf een beetje bij mijn oude oplossing, waarbij er wel keuzevrijheid blijft, maar geen keuzevrijblijvendheid. Gebruik de zelfstandigenaftrek als een nudge om ondernemers zichzelf te laten verzekeren. Als ze zich verzekeren tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid, evt werkloosheid (door de vrijwillige WW uit te breiden), dan krijgen ze zelfstandigenaftrek. Wil een ondernemer zich niet verzekeren? Ook goed, maar dan ook geen ondernemersfaciliteiten uit publieke middelen.

The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link naar reactie

Norbert, kun je uitleggen wat het verschil is/wordt met de WAZ?

 

Ik heb daarvoor destijds wel verplicht premie betaald, maar omdat de regeling is afgeschaft, heb ik er nooit gebruik van kunnen maken toen dat nodig was. Wel de lasten, niet de lusten. Dat dat niet zo sociaal of solidair is, merk je pas als je een paar jaar later in een ziekenhuisbed belandt. Au. :(

 

Persoonlijk zou ik er graag naar rato zelfstandigenaftrek of winstvrijstelling voor inleveren, onder één voorwaarde: het toepassen van de WNT op alle topsalarissen die uit gemeenschapsgeld worden bekostigd, dus ook die van medisch specialisten.

 

Link naar reactie

Voordeel van een dergelijke verplichte verzekering zou wellicht wel kunnen zijn dat de overheid de verzekeraar dan ook makkelijker kan verplichten iedereen te accepteren

Zie eerste alinea, iedereen accepteren is onderdeel van dit plan

 

 

Nope, helemaal niets te maken met kleine lettertjes. Het is het minder bekende verhaal van de timmerman die een bezoek aan een neuroloog verzweeg bij de verkeerde verzekeraar. Bij een willekeurige andere verzekeraar, en/of bij een aanvraag via een ter zake kundige adviseur was het nooit gebeurd.

 

(Dat de 2 verzekeraars die in dat bewuste artikel te kijk worden gezet uitgerekend de 2 verzekeraars zijn waar ik op AOV-gebied geen zaken mee doe is geen toeval. Kwestie van alleen zaken doen met betrouwbare partijen)

 

Link naar reactie

Norbert, kun je uitleggen wat het verschil is/wordt met de WAZ?

 

Altijd lastig met willekeurige proefballonnen ;). De voornaamste verschillen lijken de kortere wachttijd (6 weken in plaats van 1 jaar) en de lagere premie (€ 1.200,- in plaats van € 2.196,-) .

Edit: en de maximale uitkering is 100% minimumloon in de eerste 2 jaar, maar wordt beperkt tot 70% minimumloon vanaf jaar 3 in plaats van 75% in de oude WAZ. Maar de verzekering keert wel langer uit: tot AOW leeftijd 67(68), in plaats van 65 in de oude WAZ

 

Andersom geredeneerd: als we deze optie in 2004 hadden gekregen in plaats van de WAZ, zouden weinig ondernemers geklaagd hebben!

 

Link naar reactie

Nope, helemaal niets te maken met kleine lettertjes. Het is het minder bekende verhaal van de timmerman die een bezoek aan een neuroloog verzweeg bij de verkeerde verzekeraar. Bij een willekeurige andere verzekeraar, en/of bij een aanvraag via een ter zake kundige adviseur was het nooit gebeurd.

 

Maar goed, het andere voorbeeld -Conny de koerier- kwam volgens het filmpje juist op advies van een tussenpersoon bij die andere verzekeraar terecht.

Kan je het haar kwalijk nemen dat ze niet in staat was te bepalen dat de ingeschakelde adviseur niet kundig was?!

 

Klachtenprocedure bij Kifid heeft ze gewonnen, maar duurde 2 jaar.

Vind dat de branche en overheid daar best wel wat aan mag doen.

 

Link naar reactie

Kan je het haar kwalijk nemen dat ze niet in staat was te bepalen dat de ingeschakelde adviseur niet kundig was?!

Nee, zeker niet.

Maar of de adviseur wel of niet kundig was kan, wil en mag ik niet beoordelen, maar dat de betrouwbaarheid van deze verzekeraar m.b.t. AOV op internet in twijfel wordt getrokken had ze zelf wél kunnen opzoeken. Google eens op "Ervaringen TAF AOV". (op de eerste pagina zoekresultaten overigens ook een link naar een ondernemersforum waar deze verzekeraar meerdere malen ter discussie wordt gesteld door een verzekeringsadviseur die me verrassend bekend voorkomt)

 

Klachtenprocedure bij Kifid heeft ze gewonnen, maar duurde 2 jaar. Vind dat de branche en overheid daar best wel wat aan mag doen.
Helemaal mee eens. Ik verbaas me er al jaren over dat deze partij niet onder verscherpt toezicht staat van zowel overheid als de sector zelf: het doet de betrouwbaarheid van de branche als geheel namelijk geen goed

 

Ik heb eind vorig jaar overigens op een branche-dag een goed gesprek gehad met een directielid van deze verzekeraar. Hij erkende daarin dat "hun oude product verkeerde verwachtingen wekte". Het is mager, maar wel een beginnetje. Misschien dat als er maar genoeg aandacht aan besteed wordt, de wal het schip keert. In deze tijd van ongekende transparantie is geen plaats voor verzekeraars die beduidend minder vaak uitkeren dan een ander.

 

Link naar reactie

70% minimumloon? Volgens mij is de bijstand voor een gezin 100% minimumloon.

 

Een verzekering van deze manier, met acceptatieplicht zou mij wel helpen. Omdat ik geen vaste koers vaar en regelmatig van 'pet' wissel ben ik nog steeds aov loos.

 

Zover ik in twee pogingen heb vernomen dien ik mij op basis van beroep te verzekeren. ...

Link naar reactie

70% minimumloon? Volgens mij is de bijstand voor een gezin 100% minimumloon.

Klopt, maar niet iedere ondernemer heeft een gezin, en niet ieder gezin kent maar 1 kostwinner. In het voorstel is de uitkering de eerste 2 jaar overigens 100% van het minimumloon

 

Zover ik in twee pogingen heb vernomen dien ik mij op basis van beroep te verzekeren. ...

Yep

 

Omdat ik geen vaste koers vaar en regelmatig van 'pet' wissel ben ik nog steeds aov loos.
Voor jou zou een vaste premie los van leeftijd, beroep en inkomen dan inderdaad een interessante optie zijn.

 

Link naar reactie

Ik vraag me een beetje af waartegen je je verzekert.

Het grote verschil met iemand een loondienst is, dat je steeds opnieuw weer nieuwe opdrachten moet binnenhalen, en dus ook in een soort continue proeftijd zit.

Als je ziek wordt, zal je presteren daaronder leiden. Dan is het al heel snel afgelopen met de huidige klussen, en ook toekomstige worden heel snel minder.

Maar zie dat dan maar eens aan een controlerend arts duidelijk te maken dat dat een op een te maken heeft met ziekte.

 

Natuurlijk, er zijn ook vele gevallen waarin het ziektebeeld duidelijk is. Ik heb het dan over de grote categorie ziekten waarbij langzaam, of nog vrij snel, het presteren achteruit gaat, maar zo ogenschijnlijk weinig te zien is aan de patiënt.

 

 

Q: 70% minimumloon? Volgens mij is de bijstand voor een gezin 100% minimumloon.

 

A: Klopt, maar niet iedere ondernemer heeft een gezin, en niet ieder gezin kent maar 1 kostwinner. In het voorstel is de uitkering de eerste 2 jaar overigens 100% van het minimumloon

Bijstand is er op dit moment voor iedereen. het vergt nogal een omslag in de manier van hier tegenaan kijken as je die af wilt schaffen voor sommige ondernemers.

 

Daarnaast vind ik € 1200 per jaar nogal een bedrag om een bepaald percentage van de ondernemers een uitkering te geven. Tegenover 9 premieafdragers (€10800) kun je dan een premietrekker zetten.

terwijl de landelijke percentages op dit moment dacht ik zo'n 400.000 mensen in de Wia is ten opzichte van een beroepsbevolking van dik 7 miljoen.

 

Link naar reactie

Ik heb daarvoor destijds wel verplicht premie betaald, maar omdat de regeling is afgeschaft, heb ik er nooit gebruik van kunnen maken toen dat nodig was. Wel de lasten, niet de lusten. Dat dat niet zo sociaal of solidair is, merk je pas als je een paar jaar later in een ziekenhuisbed belandt. Au. :(

Hoe langer ik over deze quote nadenk, hoe polemischer en demagogischer ik 'm eigenlijk vind. Hoe kun je nou verwachten dat je aanspraak kunt maken op een verzekering waarvan de premiebetaling en dus dekking al jaren niet meer bestaat? Als je brandverzekeraar je verzekeringspolis beëindigt, dan verwacht je toch ook niet 2 jaar later dat je daar een beroep op kunt doen als je huis dan affikt? Of verwacht je dan toch dekking met als argument dat je het "niet sociaal en solidair" vind dat je ooit 10 jaar lang aan die verzekering hebt betaald?

 

Het spijt me zeer, maar ik vind dat gewoon een rare gedachtekronkel. Als je geen verzekering hebt, kun je er simpelweg geen aanspraak op maken - ongeacht hoe lang je er ooit aan betaald hebt. De WAZ is geen AOW.

 

En het is ook niet zo dat er geen alternatief was. Zolang je voor de WAZ verzekerd was (en er eventueel voor betaalde), kon je een beroep doen op de WAZ. En toen de WAZ werd afgeschaft, had je de mogelijkheid om over te stappen naar een particuliere verzekering. Als je dat niet gedaan hebt, is dat toch echt je eigen keus geweest. Het kabinet heeft destijds juist de verantwoordelijkheid bij de ondernemer gelegd. Als je die niet hebt opgepakt, kun je toch het kabinet niet de schuld geven van je eigen, vrije keuze om jezelf niet te verzekeren?

 

Andersom geredeneerd: als we deze optie in 2004 hadden gekregen in plaats van de WAZ, zouden weinig ondernemers geklaagd hebben!

Dat vraag me af. In de tijd van de WAZ hadden we nog te maken met een franchise van zo'n 80% WML. Tot 80% van het wettelijk minimumloon betaalde je als ondernemer helemaal niets. En daarboven 8,8% met nog een maximum ook. Uitgaande van een geïndexeerde franchise zouden IB-ondernemers met een winst tot 40.000 euro winst uit onderneming momenteel minder dan 1.200 euro WAZ-premie hebben betaald bij een continuering van die oude regeling. Nu is het natuurlijk wel zo dat een particuliere verzekering aftrekbaar is van je belastingbaar inkomen en de WAZ-premie dat niet was. Het omslagpunt ligt dus wel iets lager, afhankelijk van je marginale lastendruk.

The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link naar reactie

Ik vraag me een beetje af waartegen je je verzekert.

Passend of gangbare arbeid

 

Bijstand is er op dit moment voor iedereen. het vergt nogal een omslag in de manier van hier tegenaan kijken as je die af wilt schaffen voor sommige ondernemers.

Niemand heeft het over afschaffen

 

Daarnaast vind ik € 1200 per jaar nogal een bedrag om een bepaald percentage van de ondernemers een uitkering te geven. Tegenover 9 premieafdragers (€10800) kun je dan een premietrekker zetten. terwijl de landelijke percentages op dit moment dacht ik zo'n 400.000 mensen in de Wia is ten opzichte van een beroepsbevolking van dik 7 miljoen.

Je vergeet dan de IVA, WAO, Ziektewet, iedereen in de 2 jaar loondoorbetaling van de werkgever, en de kosten van uitvoer, controle, arbodienstverlening en interventies. Houdt je daarmee wel rekening dan blijkt het - niet voor niets - exact even duur als de huidige kosten voor werknemers

 

Ik durf eerlijk gezegd nu al te garanderen dat die € 1.200 veel te laag is voor een kostendekkende premie, en dat komt dan vooral omdat het geen omslagstelsel kan en moet zijn maar een rentedekkend stelsel: dat betekent dat er eerst een buffer (rentehobbel) opgebouwd moet worden: dat kan nooit met die 1.200,- per jaar

 

Link naar reactie

Dat vraag me af. In de tijd van de WAZ hadden we nog te maken met een franchise van zo'n 80% WML. Tot 80% van het wettelijk minimumloon betaalde je als ondernemer helemaal niets. En daarboven 8,8% met nog een maximum ook. Uitgaande van een geïndexeerde franchise zouden IB-ondernemers met een winst tot 40.000 euro winst uit onderneming momenteel minder dan 1.200 euro WAZ-premie hebben betaald bij een continuering van die oude regeling.

 

Yep, maar ik scbreef bewust "weinig ondernemers", niet "alle" :)

De ondernemers die niet zouden hebben geklaagd in 2004 zijn:

[*]iedereen met een zwaar beroep die nu veel goedkopere basisdekking voor jaar 1 krijgt, of eindelijke uberhaüpt een dekking voor jaar 1

[*]iedereen met een medisch probleem die nu een dekking voor jaar 1 krijgt die een factor 10 goedkoper is dan vrijwillige UWV

[*]iedereen met een winst (ver) boven de € 40.000,- die nu een 46% lagere premie krijg én een dekking met een wachttijd van 6 weken in plaats van 1 jaar

 

 

Link naar reactie

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuw account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  10 leden, 258 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.