Jump to content
questionasker
Verberg

Belangrijk Deel Modelovereenkomst gebruiken

vraag

Mag je in je eigen algemene voorwaarden die bij een offerte zit ook de belangrijkste deel van de Algemene modelovereenkomst gebruiken? Met denken aan:

 

Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van

opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;

 

Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van

artikel 7:610 e.v. BW;

 

Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van

thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit

Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin

arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986,

Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en

ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt;

 

Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten

behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

 

Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid

voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.

 

Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de

uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van

samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de

werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever.

 

Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel

zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder

toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies

geven omtrent het resultaat van de opdracht.

 

Dit zijn tevens de gele stukken uit de modelovereenkomst die belangrijk zijn.

Link to post
Share on other sites

4 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

het kan en het mag, maar het is dan -zodra je de geel gemarkeerde bepalingen uit de overeenkomst zelf haalt - geen goedgekeurde modelovereenkomst meer.

 

en verstandig is het imho ook niet: de overeenkomst zelf gaat vóór de voorwaarden, dus lijkt me de kans dat je -bewust of onbewust- in de overeenkomst zelf iets vermeld dat in tegenstrijd is met de voorwaarden te groot. Idem voor de kans dat de voorwaarden niet uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard, niet op deugdelijke wijze ter hand gesteld zijn of er door beide partijen voorwaarden van toepassing zijn verklaard zijn.

 

Kortom: niet doen, gewoon in de overeenkomst zelf zetten; voorkomt een hoop onnodige risico's

 

 


Partner bij B2Bsure, de vooruithelpers in verzekeringen en risicobehee

Ik help ondernemers vooruit met inzicht in en oplossingen voor aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Waarmee kan ik jou vooruit helpen? 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Bedankt voor uw reactie,

 

Ik ga het meteen weer veranderen en ga de modelovereenkomst er apart bijdoen zodat er geen risico's ontstaan.

 

Ik heb nog wel 1 vraag, stel je voor als de opdrachtgever de modelovereenkomst niet wil tekenen. Is daar iets aan te doen ?.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

stel je voor als de opdrachtgever de modelovereenkomst niet wil tekenen. Is daar iets aan te doen ?.

Aan jou de keus om dan zonder modelovereenkomst aan de slag te gaan .. of niet!

Een modelovereenkomst is immers geen verplichting.


Partner bij B2Bsure, de vooruithelpers in verzekeringen en risicobehee

Ik help ondernemers vooruit met inzicht in en oplossingen voor aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Waarmee kan ik jou vooruit helpen? 

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 11 leden online en 199 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept