Jump to content
Nielsk1
Verberg

Kunnen virtuele objecten worden aangemerkt als goederen?

vraag

Ik heb een online bedrijf dat handelt in virtuele objecten, we kopen en verkopen alleen aan particulieren. Volgens de ficus leveren we op dit moment diensten, diensten komen over het algemeen niet in aanmerking voor een margeregeling. Deze is dan ook recentelijk afgewezen op het feit dat we diensten leveren.

 

Wanneer de juridische status van onze verkopen zou worden veranderd naar goederen, dan zou dit de kans op goedkeuring van een margeregeling vergroten.

Na veel research en contact met m'n accountant wisten we er niet uit te komen of virtuele objecten wel of geen goederen zijn. Volgens mijn accountant leveren we diensten, aangezien het verkoop proces niet geautomatiseerd is en de virtuele objecten handmatig worden afgeleverd aan de klanten.

 

Graag jullie mening over deze situatie.

 

Hierbij nog een artikel dat van toepassing zou kunnen zijn: https://ictrecht.nl/ictrecht/diefstal-van-virtuele-goederen/

 

Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

@Niels, allereerst welkom op Higherlevel

 

Een erg interessante case!

 

Zo te zien aan de Runescape-uitspraak die je citeert wordt in ieder geval in het strafrecht niet meer getwijfeld aan de vraag of een "virtueel goed" een goed is in de zin van art 310 Sr. Maar of je aan die jurisprudentie wat hebt, is nog maar de vraag: Belastingwetgeving en -jurisprudentie is een andere tak van sport

 

Vraag: heb je Arnoud Engelfriet van ICTrecht al eens gevraagd over zijn mening in deze kwestie? Wellicht dan anders StevenK daar als advocaat én IT-er daar ook nog een mening of feiten/kennis over heeft.

 


Partner bij B2Bsure, de vooruithelpers in verzekeringen en risicobehee

Ik help ondernemers vooruit met inzicht in en oplossingen voor aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Waarmee kan ik jou vooruit helpen? 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Volgens de ficus leveren we op dit moment diensten, diensten komen over het algemeen niet in aanmerking voor een margeregeling. Deze is dan ook recentelijk afgewezen op het feit dat we diensten leveren.

De margeregeling definieert margegoederen met een verwijzing naar de Wet op de Omzetbelasting 1968:

wet: Wet op de omzetbelasting 1968

[…]

margegoederen: gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten, bedoeld in artikel 2a, eerste lid, onderdelen l en m, van de wet

En de Wet op de Omzetbelasting 1968 beperkt goederen in het aangehaalde artikel tot roerende lichamelijke zaken, dus geen virtuele, niet-lichamelijke zaken:

l. gebruikte goederen: alle roerende lichamelijke zaken die, in de staat waarin zij verkeren of na herstelling daarvan, opnieuw kunnen worden gebruikt, andere dan nieuwe vervoermiddelen die worden verzonden of vervoerd van een lidstaat naar een andere lidstaat, en andere dan bij ministeriële regeling aan te wijzen edele metalen en edelstenen;

 

m. kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten: de bij ministeriële regeling aan te wijzen goederen;

Toch is de vraag inderdaad interessant, want waarom zouden bijvoorbeeld tweedehands e-books niet hetzelfde behandeld kunnen/moeten worden als gebruikte boeken?

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

@Niels, allereerst welkom op Higherlevel

 

Een erg interessante case!

 

Zo te zien aan de Runescape-uitspraak die je citeert wordt in ieder geval in het strafrecht niet meer getwijfeld aan de vraag of een "virtueel goed" een goed is in de zin van art 310 Sr. Maar of je aan die jurisprudentie wat hebt, is nog maar de vraag: Belastingwetgeving en -jurisprudentie is een andere tak van sport

 

Vraag: heb je Arnoud Engelfriet van ICTrecht al eens gevraagd over zijn mening in deze kwestie? Wellicht dan anders StevenK daar als advocaat én IT-er daar ook nog een mening of feiten/kennis over heeft.

 

Bedankt voor uw antwoord.

 

Dat is inderdaad nog afwachten, het blijkt een erg lastige kwestie te zijn waar nog erg veel onduidelijkheid over heerst. Na contact te hebben opgenomen met concurrentie websites binnen Nederland, die dezelfde virtuele objecten/producten leveren als wij, kwamen we erachter dat deze wel over een goedkeuring van een margeregeling beschikken. Het is echter onduidelijk hoe zij de belastingdienst hebben weten te overtuigen dat virtuele objecten kunnen worden aangemerkt als goederen.

 

Antwoord op uw vraag: Er is voorheen geen contact geweest. Inmiddels is er wel contact opgenomen met Arnoud Engelfriet & StevenK via ICTrecht, en ik heb deze kwestie aan hen voorgelegd.

 

Link to post
Share on other sites
 • 1
 • Rate this answer

Toch is de vraag inderdaad interessant, want waarom zouden bijvoorbeeld tweedehands e-books niet hetzelfde behandeld kunnen/moeten worden als gebruikte boeken?

Voor de btw was deze ongelijkheid simpelweg een gevolg was van de manier waarop dit (Europees) was vastgelegd. Boeken werden met name als uitzondering genoemd, e-books niet (omdat die niet bestonden). Je zou natuurlijk kunnen zeggen dat ebooks ook onder het lage tarief horen te vallen, omdat dat in de geest van de wet is. Maar sinds begin deze maand heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend om ook ebooks expliciet onder het lage tarief te laten vallen, om deze ongelijkheid glad te strijken. Het moet alleen nog wel langs de Europese Raad en Parlement.

 

Voor de margeregeling lijkt me inderdaad het feit dat het nogal duidelijk is gedefinieerd wat een 'tweedehands goed' is, uit te sluiten dat virtuele goederen daaronder vallen.


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Volgens mijn accountant leveren we diensten, aangezien het verkoop proces niet geautomatiseerd is en de virtuele objecten handmatig worden afgeleverd aan de klanten.

Je hebt een on-line bedrijf met een niet-geautomatiseerd verkoopproces en je levert virtuele objecten handmatig" af? Leuk dat iedereen hier reageert en al rechtzaken e.d. aan het bespreken is maar die moeten toch op zich naar feiten en omstandigheden beoordeeld worden, dus wat lever je nu precies?

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

dus wat lever je nu precies?

 

TS handelt in (koopt en verkoopt) virtuele objecten uit/tbv on line (Massive multiplayer role playing) games, zoveel is wel duidelijk


Partner bij B2Bsure, de vooruithelpers in verzekeringen en risicobehee

Ik help ondernemers vooruit met inzicht in en oplossingen voor aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Waarmee kan ik jou vooruit helpen? 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Volgens mijn accountant leveren we diensten, aangezien het verkoop proces niet geautomatiseerd is en de virtuele objecten handmatig worden afgeleverd aan de klanten.

Dat handmatig is inderdaad fascinerend. Bestaan er al fulfilmentbedrijven voor virtuele objecten?

 


NIMBY? 🏗   Volg jouw buurtberichten van plaatselijke, provinciale en landelijke overheden...

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

kleine toevoeging:

de winstmarge van de producten is te laag om zonder margeregeling als bedrijf winstgevend te zijn.

 

Voorbeeld:

virtueel object wordt ingekocht voor 80 euro.

Virtueel object wordt doorverkocht voor 100 euro.

 

100 euro - 21% = 79 euro

dat is 1 euro verlies vanwege het btw percentage.

 

Het is niet mogelijk om de btw van de inkoop later af te trekken, omdat we alleen inkopen van particulieren.

 

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hallo,

 

Moeilijk gebied, schijnen vele alternatieven mogelijk.

Ik loop je vragen even langs.

 

Ik heb een online bedrijf dat handelt in virtuele objecten, we kopen en verkopen alleen aan particulieren. Volgens de ficus leveren we op dit moment diensten, diensten komen over het algemeen niet in aanmerking voor een margeregeling. Deze is dan ook recentelijk afgewezen op het feit dat we diensten leveren.

 

Je levert dus diensten en geen stoffelijke goederen.

Vraag is wat zijn die diensten?

Je kan het inderdaad zien als inkoop en verkoop van diensten.

Sommige sites echter stellen dat hun dienst alleen het bieden van verkoop faciliteiten is en dat de aanbieders zelf en voor eigen rekening verkopen aan de klant.

Ze bieden dus alleen de ruimte op de site, financiële diensten inzake afrekening enz.

De aanbieder ontvangt de opbrengst van zijn diensten verkocht voor zijn rekening onder inhouding van de verkoopbemiddeling en transferdiensten. De Tussenpersoon draagt alleen af over zijn diensten.

De aanbieder blijft verkoper en is zelf verantwoordelijk voor een eventuele BTW afdracht.

Bol.com (zakelijke verkoop) neemt dit standpunt in, een nota met BTW moet dan op aanvraag ook door de aanbieder worden samengesteld en verzonden.

HL Topic verwijzing Bol.com

Weer anderen nemen het zekere voor het onzekere en houden de BTW die de aanbieder moet betalen in en dragen die namens hem af.

 

Wat betekent dit ( in eenvoudige termen :) ).

Aanbieders van verkoopdiensten via internet kunnen dus binnen de grenzen van de wet zelf bepalen hoe ze hun dienst vormgeven en wat ze met aanbieders en vragers overeenkomen.

Belangrijk is dus hoe de transactie wordt overeengekomen via een contract en/of algemene voorwaarden. De uitvoering moet wel overeenkomen met de formele overeenkomsten en voorwaarden.

Dit is echt te leveren maatwerk voor een hoog gespecialiseerde belastingadviseur of -jurist.

 

 

Wanneer de juridische status van onze verkopen zou worden veranderd naar goederen, dan zou dit de kans op goedkeuring van een margeregeling vergroten.

Na veel research en contact met m'n accountant wisten we er niet uit te komen of virtuele objecten wel of geen goederen zijn. Volgens mijn accountant leveren we diensten, aangezien het verkoop proces niet geautomatiseerd is en de virtuele objecten handmatig worden afgeleverd aan de klanten.

Het handmatig leveren roept bij mij vragen op omtrent de hoedanigheid van het product.

Bol.com verkoopt alleen stoffelijke goederen die via de post worden verzonden.

Maar ik kan er wel Microsoft Office kopen maar ik krijg dan een doosje met instructie en licentiekaartje?

Is dat dan een stoffelijk goed ? Bij een boek koop ik toch ook eigenlijk de inhoud en niet het papier?

Wordt software of een virtueel goed opeens stoffelijk als ik het in een doosje verpak?

Ik zie ook meerdere sites die gebruikte spellen verkopen (doosje met inhoud) en die maken ook (terecht?) gebruik van de margeregeling.

Ik snap de conclusie van de accountant niet helemaal want een boek dat ik aan de deur aflever wordt niet ineens een dienst omdat ik het handmatig aanreik.

 

2 hands game

Wederom een interessant vraag voor een gespecialiseerd belastingadviseur of jurist.

Hierbij nog een artikel dat van toepassing zou kunnen zijn: https://ictrecht.nl/ictrecht/diefstal-van-virtuele-goederen/

 

Jurisprudentie geeft inderdaad aan dat virtuele goederen, naar analogie van het stroom (energie) arrest, goederen zijn die kunnen worden ontvreemd. Privaatrechtelijk is het een vermogensrecht.

 

Rechtspraak

Opinie

 

Verder is een waarschuwing wel op zijn plaats aangezien het verhandelen van virtuele goederen in strijd kan zijn met de gebruiks- en licentierechten van de eigenaar van de gebruikte software bijvoorbeeld een aanbieder van een online spel.

Dan kan het zo maar verkoop van een "gestolen" goed worden.

 

 

Vriendelijke groet.

 


Geef om mensen en gebruik dingen.

Andersom werkt niet.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

In het geval dat we onze verkoopprijs met 21% zouden verhogen, dan zou onze concurrentie positie op de virtuele markten hopeloos zijn. ^

Waarom dan? Geldt de Wet op de Omzetbelasting dan alleen voor jou en niet voor je concurrenten?


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

In het geval dat we onze verkoopprijs met 21% zouden verhogen, dan zou onze concurrentie positie op de virtuele markten hopeloos zijn. ^

Waarom dan? Geldt de Wet op de Omzetbelasting dan alleen voor jou en niet voor je concurrenten?

 

Na contact te hebben opgenomen met concurrenten uit Nederland en België kwamen we er inderdaad achter dat zij de margeregeling wel toepassen. Concurrenten buiten Europa hebben in vele gevallen te maken met een lager btw percentage dan wij binnen Europa, waardoor zij de mogelijkheid hebben hun goederen/diensten op een lager tarief aan te bieden.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

In het geval dat we onze verkoopprijs met 21% zouden verhogen, dan zou onze concurrentie positie op de virtuele markten hopeloos zijn. ^

Waarom dan? Geldt de Wet op de Omzetbelasting dan alleen voor jou en niet voor je concurrenten?

 

Na contact te hebben opgenomen met concurrenten uit Nederland en België kwamen we er inderdaad achter dat zij de margeregeling wel toepassen. Concurrenten buiten Europa hebben in vele gevallen te maken met een lager btw percentage dan wij binnen Europa, waardoor zij de mogelijkheid hebben hun goederen/diensten op een lager tarief aan te bieden.

 

 

 

Hi,

 

Ik voel een bezoekje aan Hong Kong opkomen.

Het mooie is dat Nederland de deelnemingsvrijstelling heeft voor Nederlandse holdings met buitenlandse dochters.

 

Groetjes.


Geef om mensen en gebruik dingen.

Andersom werkt niet.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik zou hier graag op in willen haken aangezien ik met exact hetzelfde probleem zit.

 

Wat betreft concurrentie zit je in de EU echt verkeerd.

Concurrenten uit bijvoorbeeld USA of Azië melden het zo:

 

- Wij hanteren het 0% tarief en betalen enkel inkomstenbelasting.

- Bij het ontstaan van het digitale goed is er al belasting betaald in de USA (d.w.z, het te verkopen goed kan alleen ontstaan bij een aankoop via de maker van het spel. Ik zou bijvoorbeeld dan 21% btw betalen, een Australiër 0%).

- Wij hanteren een marge regeling.

 

Wat zijn de opties voor Europeanen/NL-ers in deze?

 

Laat ik de case even simpel houden:

 

Het spel verkoopt 1000 goudstukken voor $100 via hun officiële site.

Koop ik het hier, dan betaal ik 21% btw.

Een Amerikaanse speler verkoopt (bedrijfsmatig) zijn (tweedehands) 1000 goudstukken aan mij voor $100.

Ik betaal dan geen belasting.

 

Dit lijkt krom, maar de IRS heeft aangegeven dat er voor dit goed al belasting is betaald.

 

Zou ik hetzelfde doen dan lijkt het volgende van toepassing:

Ik verkoop aan een Amerikaan: 0% tarief?

Ik verkoop aan een Europeaan: btw tarief van dat land in rekening brengen?

 

Nou zie ik door de bomen het bos niet meer qua uitspraken.

Het lijkt er op dat ik geen marge regeling mag toepassen.

Het lijkt er op dat ik ten alle tijde 21% moet hanteren, wat zoals de topic starter al zei, geen concurrerende positie of verlies op transacties betekend.

 

Kan ik hier uit concluderen dat het geen zin heeft om deze zaken binnen de EU uit te voeren?

 

Dan een stapje verder, kan ik aannemelijk maken dat dit een soort valuta handel (day trading) is?

Virtueel goud is geen erkende valuta als dat uitmaakt. Maar het idee is wel om vele transacties te krijgen van virtueel goud > dollar en andersom voor de inkoop. Zie het Forex handel verhaal.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik zou hier graag op in willen haken aangezien ik met exact hetzelfde probleem zit.

 

Wat betreft concurrentie zit je in de EU echt verkeerd.

Concurrenten uit bijvoorbeeld USA of Azië melden het zo:

 

- Wij hanteren het 0% tarief en betalen enkel inkomstenbelasting.

- Bij het ontstaan van het digitale goed is er al belasting betaald in de USA (d.w.z, het te verkopen goed kan alleen ontstaan bij een aankoop via de maker van het spel. Ik zou bijvoorbeeld dan 21% btw betalen, een Australiër 0%).

- Wij hanteren een marge regeling.

 

Wat zijn de opties voor Europeanen/NL-ers in deze?

 

Laat ik de case even simpel houden:

 

Het spel verkoopt 1000 goudstukken voor $100 via hun officiële site.

Koop ik het hier, dan betaal ik 21% btw.

Een Amerikaanse speler verkoopt (bedrijfsmatig) zijn (tweedehands) 1000 goudstukken aan mij voor $100.

Ik betaal dan geen belasting.

 

 

Die Amerikaanse speler maakt dan hoogstwaarschijnlijk inbreuk op de licentie rechten van de spelmaker. Die sluiten bijna altijd handel en "wederverkoop" uit net zo goed als je je account niet mag verkopen. Heb je de licentierechten van het spel al nagelezen ?

Bij de meeste spellen word de speler uitgesloten van verdere deelname als hij zaken uit het spel voor geld doorverkoopt.

 


Geef om mensen en gebruik dingen.

Andersom werkt niet.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik zou hier graag op in willen haken aangezien ik met exact hetzelfde probleem zit.

 

Wat betreft concurrentie zit je in de EU echt verkeerd.

Concurrenten uit bijvoorbeeld USA of Azië melden het zo:

 

- Wij hanteren het 0% tarief en betalen enkel inkomstenbelasting.

- Bij het ontstaan van het digitale goed is er al belasting betaald in de USA (d.w.z, het te verkopen goed kan alleen ontstaan bij een aankoop via de maker van het spel. Ik zou bijvoorbeeld dan 21% btw betalen, een Australiër 0%).

- Wij hanteren een marge regeling.

 

Wat zijn de opties voor Europeanen/NL-ers in deze?

 

Laat ik de case even simpel houden:

 

Het spel verkoopt 1000 goudstukken voor $100 via hun officiële site.

Koop ik het hier, dan betaal ik 21% btw.

Een Amerikaanse speler verkoopt (bedrijfsmatig) zijn (tweedehands) 1000 goudstukken aan mij voor $100.

Ik betaal dan geen belasting.

 

Dit lijkt krom, maar de IRS heeft aangegeven dat er voor dit goed al belasting is betaald.

 

Zou ik hetzelfde doen dan lijkt het volgende van toepassing:

Ik verkoop aan een Amerikaan: 0% tarief?

Ik verkoop aan een Europeaan: btw tarief van dat land in rekening brengen?

 

Nou zie ik door de bomen het bos niet meer qua uitspraken.

Het lijkt er op dat ik geen marge regeling mag toepassen.

Het lijkt er op dat ik ten alle tijde 21% moet hanteren, wat zoals de topic starter al zei, geen concurrerende positie of verlies op transacties betekend.

 

Kan ik hier uit concluderen dat het geen zin heeft om deze zaken binnen de EU uit te voeren?

 

Dan een stapje verder, kan ik aannemelijk maken dat dit een soort valuta handel (day trading) is?

Virtueel goud is geen erkende valuta als dat uitmaakt. Maar het idee is wel om vele transacties te krijgen van virtueel goud > dollar en andersom voor de inkoop. Zie het Forex handel verhaal.

 

Ik heb onlangs opnieuw contact opgenomen met concurrenten en de belastingdienst. Volgens concurrenten zou je voor de margeregeling in aanmerking kunnen komen, maar dan moet je wel kunnen aantonen dat er voorafgaand van de aankoop van de digitale punten omzetbelasting over deze punten betaald is.

 

Bij games hebben spelers van de game vaak de mogelijkheid om virtuele objecten (bijv. virtuele wapens) te kopen via de officiele website van de game voor echt geld. Wanneer spelers van de game de mogelijkheid hebben om deze virtuele objecten in te ruilen voor punten die binnen het spel verdiend zijn door de spelers, dan zou je kunnen stellen dat er omzetbelasting is betaald over deze punten.

 

Ik verwacht begin februari antwoord op mijn aanvraag voor een margeregeling, waarbij ik deze redenering vermeld heb. De huidige belastingregeling, waarbij 21% BTW in rekening wordt gebracht bij handel in virtuele goederen, is erg ongustig ten opzichte van landen buiten de EU.

 

Zo gauw ik antwoord heb gekregen zal ik het hier even laten weten.

 

Fijn weekend!

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik zou hier graag op in willen haken aangezien ik met exact hetzelfde probleem zit.

 

Wat betreft concurrentie zit je in de EU echt verkeerd.

Concurrenten uit bijvoorbeeld USA of Azië melden het zo:

 

- Wij hanteren het 0% tarief en betalen enkel inkomstenbelasting.

- Bij het ontstaan van het digitale goed is er al belasting betaald in de USA (d.w.z, het te verkopen goed kan alleen ontstaan bij een aankoop via de maker van het spel. Ik zou bijvoorbeeld dan 21% btw betalen, een Australiër 0%).

- Wij hanteren een marge regeling.

 

Wat zijn de opties voor Europeanen/NL-ers in deze?

 

Laat ik de case even simpel houden:

 

Het spel verkoopt 1000 goudstukken voor $100 via hun officiële site.

Koop ik het hier, dan betaal ik 21% btw.

Een Amerikaanse speler verkoopt (bedrijfsmatig) zijn (tweedehands) 1000 goudstukken aan mij voor $100.

Ik betaal dan geen belasting.

 

 

Die Amerikaanse speler maakt dan hoogstwaarschijnlijk inbreuk op de licentie rechten van de spelmaker. Die sluiten bijna altijd handel en "wederverkoop" uit net zo goed als je je account niet mag verkopen. Heb je de licentierechten van het spel al nagelezen ?

Bij de meeste spellen word de speler uitgesloten van verdere deelname als hij zaken uit het spel voor geld doorverkoopt.

 

 

Dit klopt, je virtuele account kan in vele gevallen worden uitgesloten van verdere deelname aan het spel. Echter heb je in vele gevallen wel de mogelijk om een nieuw account aan te maken waarop je je handel zou kunnen voortzetten. Het is verder niet illegaal om virtuele voorwerpen te verhandelen voor echt geld, dus zolang het winstgevend zou zijn, is dat geen reden om te stoppen met je business.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Interessant draadje, vind ik, vanwege het bijna filosofische ondertoontje: wanneer is de virtuele wereld echt genoeg?

 

Ik moet er in ieder geval niet aan denken om belasting te moeten betalen over het arsenaal ruimteschepen of de enkele 3D auto op mijn harde schijf. :p


BrokxMedia - Videoproducties & -marketing

Boeiende Bedrijfsfilms, Animaties & Livestreams

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik zou hier graag op in willen haken aangezien ik met exact hetzelfde probleem zit.

 

Wat betreft concurrentie zit je in de EU echt verkeerd.

Concurrenten uit bijvoorbeeld USA of Azië melden het zo:

 

- Wij hanteren het 0% tarief en betalen enkel inkomstenbelasting.

- Bij het ontstaan van het digitale goed is er al belasting betaald in de USA (d.w.z, het te verkopen goed kan alleen ontstaan bij een aankoop via de maker van het spel. Ik zou bijvoorbeeld dan 21% btw betalen, een Australiër 0%).

- Wij hanteren een marge regeling.

 

Wat zijn de opties voor Europeanen/NL-ers in deze?

 

Laat ik de case even simpel houden:

 

Het spel verkoopt 1000 goudstukken voor $100 via hun officiële site.

Koop ik het hier, dan betaal ik 21% btw.

Een Amerikaanse speler verkoopt (bedrijfsmatig) zijn (tweedehands) 1000 goudstukken aan mij voor $100.

Ik betaal dan geen belasting.

 

 

Die Amerikaanse speler maakt dan hoogstwaarschijnlijk inbreuk op de licentie rechten van de spelmaker. Die sluiten bijna altijd handel en "wederverkoop" uit net zo goed als je je account niet mag verkopen. Heb je de licentierechten van het spel al nagelezen ?

Bij de meeste spellen word de speler uitgesloten van verdere deelname als hij zaken uit het spel voor geld doorverkoopt.

 

 

Dit klopt, je virtuele account kan in vele gevallen worden uitgesloten van verdere deelname aan het spel. Echter heb je in vele gevallen wel de mogelijk om een nieuw account aan te maken waarop je je handel zou kunnen voortzetten. Het is verder niet illegaal om virtuele voorwerpen te verhandelen voor echt geld, dus zolang het winstgevend zou zijn, is dat geen reden om te stoppen met je business.

 

Tja je moet het zo zien, als de maker er geen geld aan verdient of heeft verdient is het vaak verboden.

In game termen het zogenaamde pay-to-win oftewel wie betaald heeft de beste "wapens".

En dit is natuurlijk niet eerlijk tegenover iemand die 1000 uur moet spelen om "goede wapens" te krijgen.

Al zijn er genoeg gratis spellen waarbij je geld kan betalen om verder te komen zonder 1000 uur te hoeven spelen, zoals World of tanks.

Je had het zelf al over digitale wapens, welke je waarschijnlijk in de game gevonden hebt of geruild hebt. Zoiets kan een aantal kanten op:

 

- Het spel staat ruilen toe zolang er geen echt geld mee gemoeid is (meeste gevallen).

- Het spel verdient geld aan abonnementen en ziet verkoop van spel-objecten voor echt geld door de vingers.

 

maar ook:

- Je hebt het spel 5 dollar incl. vat gegeven voor een schatkist. je koopt er nog 4 en in de 5e die je opent zit een goed zwaard die je zelf niet kunt gebruiken en graag wilt verkopen, misschien wel voor nieuwe schatkisten of om je huur te betalen. De maker van het spel heeft zijn geld al verdient en zou het een worst wezen wat je er mee doet.

 

Hier start het grijze gebied.

De objecten hebben meestal hun eigen interne marktplaats met een eigen soort valuta.

In en verkopen gebeurd dus in het spel.

 

Ik pak even CSGO (Counter Strike Global Offensive) als spel voorbeeld.

Deze kent allemaal wapen skins, welke het wapen er mooier uit laat zien. Het wapen wordt er niet beter op, dus enkel een visueel verschil.

 

Er zijn dan een aantal manieren om aan zo'n skin te komen (pin me er niet op vast):

 

- Winnen in wedstrijden

- Een officiële kist kopen welke een willekeurige skin bevat. Geld gaat naar de eigenaar die hier het spel onderhoud, wedstrijden organiseert etc. Een kist kopen zou kunnen met echt geld (Steam wallet), of interne valuta in het spel.

- Ruilen met spelers

- Kopen voor echt geld via een derde partij.

 

Een voorbeeld van dit laatste is http://opskins.com

Zij faciliteren als middle-man in een transactie tussen twee spelers om fraude te voorkomen en pakken 10% commissie.

Ook zouden ze zelf de nodige skins op voorraad kunnen hebben die ze zelf verkopen.

Ze zullen dan vast ook skins opkopen van spelers voor echt geld.

 

Op hun eigen site leggen ze het prima uit onder "Sales Tax Policy".

Het komt er op neer dat zij als Canadees bedrijf enkel belasting moeten afdragen voor klanten uit Canada.

Een klant buiten Canada is dus altijd 0% tarief, ongeacht het type transactie.

 

Een Canadees is dus duurder uit in eigen land en gaat dan liever naar een concurrent in de USA die geen belasting hoeft te af te dragen.

 

De vraag hier is dan, stel ik doe exact hetzelfde, maar dan vanuit NL.

Is het zo simpel dat een niet-EU klant via mijn webshop 0% betaald, maar een EU-klant 21%?

Ik krijg hier dus maar moeilijk een antwoord op, ook niet via de belastingdienst.

 

Waarom mag ik dan niet gebruik maken van de gobalisatieregeling in het volgende voorbeeld?

 

Ik zet 1000 dollar op paypal.

Ik koop virtueel goud in en verkoop het ook weer, honderden transacties op een dag.

Aan het einde van de dag heb ik ook al het goud weer verkocht en is mijn resultaat 1180 dollar.

De volgende dag is het goud minder waard geworden, maar ik had het al gekocht voor de hoge prijs.

Aan het einde van de dag sta ik op 980 dollar.

 

Dan komt ook nog eens het import export verhaal, wat eigenlijk niet bestaat.

Je zou kunnen zeggen dat bijvoorbeeld bovenstaand goud ergens op een server staat in de USA en dan juist op die server van eigenaar wisselt bij een verkoop. Maar internet kent geen grenzen. Een spel zoals CSGO staat natuurlijk op honderden servers verspreidt over de hele wereld, welke allemaal weten dat jouw account een bepaalde hoeveelheid goud heeft en bij verkoop een kleine mutatie verrichten.

 

Tot zover het interessante maar warrige verhaal :)

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
De vraag hier is dan, stel ik doe exact hetzelfde, maar dan vanuit NL.

Is het zo simpel dat een niet-EU klant via mijn webshop 0% betaald, maar een EU-klant 21%?

Ik krijg hier dus maar moeilijk een antwoord op, ook niet via de belastingdienst.

 

Aan klanten buiten de EU mag je 0% BTW in rekening brengen. Het ongunstige verschil tussen Canada en Europa is dat Europa uit 28 lidstaten bestaat waar je de BTW wél in rekening moet brengen. Klanten uit deze 28 landen zijn dus een stuk voordeliger uit wanneer zij de punten uit een land buiten de EU zouden kopen. Als ondernemer in Europa loop je dus veel meer klanten mis, dan wanneer je gevestigd zou zijn in Canada.

 

 

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 17 leden online en 235 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept