Jump to content
WelleKe
Verberg

Leeftijdsdiscriminatie of goed ondernemersschap?

vraag

http://www.nu.nl/news/523905/36/Klacht_tegen_supermarkten_wegens_leeftijdsdicriminatie.html

 

CNV Jongeren heeft bij de Commissie Gelijke Behandeling een klacht ingediend tegen de supermarktbranche. Volgens voorzitter Blokland maken de supermarkten zich schuldig aan leeftijdsdiscriminatie door jongeren al na een paar jaar te ontslaan omdat ze te duur worden.

 

Supermarkten zouden jongeren een aantal keren een tijdelijk contract aanbieden. Op het moment dat dat moet worden omgezet in een vast dienstverband worden ze de laan uitgestuurd. De jongerenorganisatie van het CNV kwam deze praktijken op het spoor via een eigen meldpunt.

 

 

De klacht bij de Commissie Gelijke Behandeling dient op 30 mei.

 

Dit is natuurlijk al jaren bekend, maar ik vraag me af wat er mis is met deze werkwijze. Ten eerste biedt de wet hun de mogelijkheid om de contracten niet te verlengen. Ik vind de werknemersbescherming verder erg discutabel. Waarom zou een ondernemer niet iemand mogen kiezen die minder hoge salariseisen heeft?

 

 


Overzichtelijke website statistieken van ICStats, Visitor Engagement praktisch toepasbaar!

Link to post
Share on other sites

19 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

ben ik wel met je eens ja. maar ja, al die instanties, stichtingen en overheid denkt volgens mij haast alleen maar aan de rechten van de werknemer en de plichten van de werkgever.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Discriminatie op grond van leeftijd is nog steeds toegestaan als daar een objectieve rechtvaardigingsgrond voor is.

 

Of het tegengaan van onnodig hoge personeelskosten i.v.m. toenemend minimumloon zo'n objectieve rechtvaardigingsgrond oplevert zal uit de procedure blijken.

 

Dit is zo'n punt waarover onzekerheid bestaat. Een uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling kan veel duidelijkheid scheppen.

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Las vorige week nog een artikel waarin ondernemers aangaven dat als er minder ontslagbescherming zou zijn, ze sneller personeel zouden aannemen. Ontslagbescherming leidt m.i. niet tot meer en betere werkgelegenheid. Laat werknemers maar een beetje concurrentie en competitie voelen, da's alleen maar gezond voor het arbeidsethos! ;)

 

(kan de concurrentiepositie van kleine zelfstandigen overigens wel aantasten: waar dan werknemers owrden ingehuurd, wordt misschien geen externe kennis meer ingehuurd.)

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

 

Vragen om regulering toont aan dat de vakbonden niet meer in staat zijn zoiets bij CAO af te dwingen. Uiteindelijk ligt dat aan deze jongeren zelf, want ze hebben blijkbaar geen tegenmacht gevormd door zich aan te sluiten bij een vakbond.

 

Het illustreert ook dat je als ongeschoolde vakkenvuller totaal inwisselbaar bent.Maar het is wel een wrang voorbeeld van boontje komt om zijn loontje.

 

Neveneffect is dat de supermarkt een slechte reputatie krijgt als werkgever. Daar kunnen deze actievoerders iets mee doen. Supermarkten keihard aanvallen op hun sociale verantwoordelijkheid. Was het nou AH die op de kleintjes lette?

 

Alternatief is ouderen dwingen om voor een hongerloon te werken. In menig land zie je bejaarden in de supermarkt staan.


NIMBY? 🏗   Volg jouw buurtberichten van plaatselijke, provinciale en landelijke overheden...

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Discriminatie is ook een lastige term, feitelijk gezien betekend het niet meer dan onderscheid maken (of het nou een basis heeft of niet). Eigenlijk zou zo'n comissie voor gelijke behandeling hier niet aan moeten zitten, er is tenslotte een duidelijke reden (kosten) om de getroffen groep te weren. Als je cassieres met bruine ogen gaat weigeren omdat het niet zo leuk staat bij je huisstijl heb je wellicht een probleem, maar hier is een duidelijk verdedigbaar verschil zo lijkt me.

 

Dat allerlei werknemers-beschermende maatregelen (ontslagbescherming, mininumlonen etc) slecht zijn voor economie en werkgelegenheid ben ik wel van overtuigd. Al die maatregelen zijn goed voor werknemers, slecht voor werkgevers en jagen de TCO van personeel op... het is dan logisch dat automatiseren, outsourcen en dergelijke relatief aantrekkelijk worden.

 

Aan vakbonden heb ik sowieso een hekel.. het zijn een soort kartels van werknemers, maar blijkbaar is dat wel toegestaan. Je zou eens met alle supermarkten moeten afspreken dat alle pakjes boter voortaan 29 cent kosten, dan heb je de dagvaarding in je gezicht nog voordat je de prijsjes kunt plakken...

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

 

Al die maatregelen zijn goed voor werknemers, slecht voor werkgevers en jagen de TCO van personeel op...

 

Wat een typische ondernemerspraat weer, zonder minimumloon en enige ontslag bescherming zouden wij weer naar de middeleeuwen gaan.

Juist door dit soort onredelijkheid krijg je werknemers die niets hebben met het bedrijf waar zij werkzaam zijn, ze hebben immers ondervonden dat er van enige solidariteit geen sprake is, zeker niet van werkgevers kant.

 

Zonder minimumloon zouden de meeste werknemers zodanig uitgeknepen worden dat de hele economie stagneert. en de directie nog meer zijn zakken vult.

Kijk eens bij een gemiddeld MKB bedrijf in wat voor auto's de directie rijd.

Momenteel zie je het stagneren gebeuren onder klusbedrijven en andersoortige onderaannemers in de bouw ,die worden o.a. weggedrukt door lage lonen polen.

 

En voor de automatiseerders onder de HLers, momenteel kan ik programmeurs inhuren voor €50 in de week, en die werken dan meer dan 40 uur, voor een student als programmeur kan het voor nog minder.

 

Nee we zijn heel volwassen bezig met zijn allen, onder het motto van competitie maken we meer stuk dan goed voor ons is.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Juist door dit soort onredelijkheid krijg je werknemers die niets hebben met het bedrijf waar zij werkzaam zijn, ze hebben immers ondervonden dat er van enige solidariteit geen sprake is, zeker niet van werkgevers kant.

 

Dat lijkt me dus onzin. Momenteel is het zo dat door minimumlonen en CAO's een soort schijn-solidariteit wordt afgedwongen. Zelfs een werkgever die niets om zijn personeel geeft is verplicht mee te doen aan dat circus, ook al is zijn eigenlijke intentie iedereen 100 per week te laten werken voor 3 tientjes.

 

Zonder minimumlonen en afspraken staat het ieder bedrijf vrij een redelijke beloning te stellen voor het personeel. Ik denk dat vrijwel iedereen die hier rondloopt en in loondienst heeft gewerkt prima weet dat je over salaris kunt praten... en als het je te weinig is, neem je de baan vooral niet (das mijn idee althans).

 

En voor de automatiseerders onder de HLers, momenteel kan ik programmeurs inhuren voor €50 in de week, en die werken dan meer dan 40 uur, voor een student als programmeur kan het voor nog minder.

 

Waar? En hebben ze een beetje talent?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dit soort discussies zijn een luxe gezien de verwachting de komende

jaren, dan worden de "ouderen" massaal gesmeekt om te werken.

 

Personeelstekort? Nú? Die is gek ...

Wat is het probleem

Voortdurend worden we gewaarschuwd voor de gevolgen van 'de vergrijzing'. Er worden grote tekorten aan personeel voorzien. Er worden allerlei maatregelen genomen of overwogen, zoals het beëindigen van fiscale faciliteiten voor VUT en prépensioenregelingen, het verhogen van de pensioenleeftijd, het uitbreiden van werktijd en/of flexibilisering van wetgeving. Alles is er op gericht om mensen langer in het arbeidsproces betrokken te laten zijn. Feit is dat de 'baby-boomers' die in de jaren na afloop van de 2de wereldoorlog werden geboren inmiddels 60 jaar zijn of dit snel worden. Dat betekent dat deze groep tussen nu en pakweg 5 jaar massaal met pensioen gaat. We weten ook dat in de decennia ná de 'baby-boom' gezinnen over het algemeen veel kleiner werden. De omvang van de groep arbeidsmarktverlaters is daarom veel groter dan die van de opvolgende generaties. Er moet niet alleen meer AOW worden opgebracht door minder mensen, er zal ook schaarste aan de aanbodkant van de arbeidsmarkt ontstaan.

 

Is het wel mijn probleem

Op macroniveau kunnen we precies uitrekenen wat de beschikbare capaciteit is en deze afzetten tegen de vraag. Vast staat dat het aandeel jongeren in de beroepsbevolking in de 50'er jaren 70 % bedroeg en vanaf de 9O'er jaren blijvend is teruggelopen naar 40 %. Daartegenover neemt het aandeel van ouderen toe: 15% in de 50'er jaren wordt 40% omstreeks 2030.

 

Dit soort cijfers laat zich echter niet zomaar vertalen naar brancheniveau omdat er verschillen zijn in specifieke economische ontwikkelingen. Binnen een branche zullen er ook weer verschillen zijn tussen ondernemingen. Is er sprake van groei, stabilisatie of afbouw, Ook zal bijvoorbeeld de leeftijdsopbouw per bedrijf anders zijn. De wetenschap dat we in (ondernemend) Nederland te maken zullen krijgen met schaarste van een bepaalde omvang zegt niets over de grootte van het probleem waar uw onderneming mee te maken zal krijgen. Het zegt wel iets over de noodzaak om er eens goed naar te kijken. U kunt zich tenslotte niet veroorloven om er tegen de tijd dat u op zoek moet naar gekwalificeerd personeel, achter te komen dat er geen (geschikte) kandidaten zijn.

 

sux6

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Graag licht ik uit dit verhaal 1 zin:

 

U kunt zich tenslotte niet veroorloven om er tegen de tijd dat u op zoek moet naar gekwalificeerd personeel, achter te komen dat er geen (geschikte) kandidaten zijn.

 

Aan goed geschoold en geschikt personeel is altijd wel enige schaarste, met pieken en dalen afhankelijk van de conjunctuur. Het kan uiteraard een probleem worden om dat soort personeel te krijgen, des te meer als er steeds meer verdwijnen richting pensioen. Dat probleem heeft niet zoveel met leeftijd te maken, zelfs al zouden ze blijven doorwerken, dan nog gaan ze een keer dood (wrang maar waar).

 

Dit soort tekort heeft eerder zn wortels in het probleem dat er te weinig mensen met de geschikte achtergrond en opleiding bijkomen. Die issue kan wellicht aangepakt worden door het onderwijs bij te sturen of via andere incentives om jongeren en keuze voor een bepaalde opleiding te laten maken.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

En nu komt het CPB ook met de conclusie:

 

Minder ontslagbescherming bij vaste contracten vergroot kansen buitenstaanders

Internationaal gezien is de ontslagbescherming voor vaste banen in Nederland hoog, met nogal zware administratieve procedures en soms hoge ontslagvergoedingen. Voor tijdelijke banen is de bescherming juist tamelijk soepel. Hierdoor zijn de kansen op werk(loosheid) ongelijk verdeeld tussen enerzijds zittende werknemers op vaste contracten en anderzijds 'buitenstaanders', zoals schoolverlaters, uitkeringsgerechtigden, herintreders en werknemers op tijdelijke contracten. Ook zijn de uitvoeringskosten van het Nederlandse ontslagstelsel relatief hoog. Vermindering van de bescherming bij vaste contracten zal zorgen voor een meer gelijke verdeling van de kans op werk. Vervanging van administratieve procedures door een ontslagbelasting kan de doelmatigheid verhogen door de uitvoeringskosten te beperken.

Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in het vandaag gepubliceerde Centraal Economisch Plan (CEP) 2006.

 

bron: CEP 2006

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Vermindering van de bescherming bij vaste contracten zal zorgen voor een meer gelijke verdeling van de kans op werk. Vervanging van administratieve procedures door een ontslagbelasting kan de doelmatigheid verhogen door de uitvoeringskosten te beperken.

Het zal echter zorgen voor een groot aantal ontslagen van dure uitgebluste oude medewerkers, wat een sociaal probleem kan veroorzaken. Voor de werkgevers en wellicht de totale arbeidsmarkt is het wel beter nieuws.

Overzichtelijke website statistieken van ICStats, Visitor Engagement praktisch toepasbaar!

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Het zal echter zorgen voor een groot aantal ontslagen van dure uitgebluste oude medewerkers

 

Ik zie niet waarom oude uitgebluste medewerkers meer moeten verdienen dan jonge goed gemotiveerde werknemers. Als werkgever kijk ik naar de prijs/prestatie verhouding. Als een medewerker slechter gaat presteren en wel hogere salaris-eisen stelt, dan mag 'ie weg. Niet alle oude werknemers zijn uitgeblust en presteren slecht, het is dus de keus van de werknemer zelf.

 

dagdag

Christine

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

werk zelf ook part time bij de mcDonalds..

zie hier ook dat ze t liefst 16-jarigen aannemen

iedereen half jaar contracten etc

terwijl iemand van 25 misschien dus bijv. 9 jr ervaring kan hebben etc, maar die zijn al gauw te duur

alleen als je doorgroeit als manager maak je nog een beetje kans om er te mogen blijven...

 

ik zie niet in waarom bijv. een 21-jarige minder goed zou werken dan een 16-jarige (welke vaak nog heel speels zijn, wat eigenwijzer, grote mond, veel kletsen etc)

 

maar goed, heb zelf (per ongeluk) een vast contract :p

 

maar ben vanuit werknemerskant niet voor versoepeling van ontslagregelingen etc

vanuit werkgeverskant (ook al ben ik zelf geen werkgever met mijn vof) kan ik het me voorstellen dat je iets makkelijker mensen wilt kunnen ontslaan etc, hoop alleen dat ze dan niet puur naar leeftijd kijken wat dus wel bij McDonalds en de supermarkten etc gebeurd...

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

ik zie niet in waarom bijv. een 21-jarige minder goed zou werken dan een 16-jarige

 

Een 21-jarige werkt niet minder goed, eerder beter, daar zijn ook wergevers het over eens. Maar ze verdienen meer, dat is volgens mij zelfs wettelijk vastgelegd, en dan is de vraag of als ze 50% meer moeten verdienen, ze ook 50% harder werken.

 

dagdag

Christine

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

ik persoonlijk wil bewust nooit personeel, want ik vind dat er veel risico's aanzitten. stel je hebt een goede persoon die je dus graag wil houden, nou dan krijgt die vaste contract. maar wat als de markt verandert en ik niet meer genoeg omzet haal...ontslaan gaat heel lastig. of wat als de persoon verandert, erg vaak ziek is of niet meer goed presteert...tja er zijn vast allerlei verzekeringen voor dit soort zaken...maar toch...

 

als de werkgever wat meer rechten zou hebben en de werknemer wat meer plichten, denk ik dat er wel meer banen zouden kunnen zijn.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

ik persoonlijk wil bewust nooit personeel, want ik vind dat er veel risico's aanzitten.

 

En als ze daar in Frankrijk wat aan willen doen dan protesteert iedereen. Ik ben het wel met je eens, je moet enorm uitkijken, zeker als je dure mensen in dienst neemt. Maar je kunt het risico wel wat inperken. Je kunt bijvoorbeeld altijd alleen mensen aannemen met een zesmaands contract, en dan weer een zesmaands contract, en dan 12 maanden. Of 6-12-12. Dan heb je een aantal gemakkelijke uitstapmomenten. Iemand die vindt dat 'ie goed is in z'n vak zal er op vertrouwen dat het contract verlengd wordt, dat je ze graag wilt houden. Iemand die het niet wil, die komt gewoon niet.

 

In commerciele functies neem je mensen aan met een grote variabele component. Als ze dan niet presteren, kost het je ook niet zo veel.

 

En natuurlijk moet je heel zorgvuldig zijn in het aannemen van mensen. goed referenties checken, en eigenlijk probeer ik zelf altijd een referentie te vinden die ik zelf ken en die de kandidaat ook kent. Meestal lukt het wel iemand in je netwerk te vinden die ooit bij hetzelfde bedrijf heeft gewerkt als de kandidaat. En lukt dat niet, kun je altijd afwijzen. Beter tien ten onrechte afwijzen dan ëën ten onrechte aannemen.

 

Reden om geen mensen aan te nemen en eenpitter te blijven is dat als je mensen in dienst hebt, je werk fundamenteel verandert. Je bent ineens manager, en veel minder inhoudelijk met je werk bezig. Dat moet je er dan voor over hebben als je meer omzet wilt maken.

 

dagdag

Christine

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Tja (spuit 11 hier :P ), er moet ergens een grens zitten aan zowel werknemersbescherming als werkgeversbescherming. Naar mijn mening is er inmiddels wel voldoende bescherming voor de werknemers. Je kan ook niet verwachten van werkgevers dat ze eeuwig mensen in dienst houden die ze niet meer willen. Bovendien als er enige kans is dat je als werknemer ontslagen kan worden, wil je je misschien ook van je beste kant laten zien.... ;D


Ondernemingsrecht, ICT-recht, Privacyrecht, Arbeidsrecht

Juridische info: Samenwerkingsovereenkomst niet nodig, wij kennen elkaar goed

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 12 leden online en 285 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept