Jump to content
Rosco2016
Verberg

Relatiebeding voor ZZP-ers

vraag

Situatie schets:

Een ZZP-er is door een broker ingezet bij een opdrachtgever. Nu heeft de opdrachtgever naar aanleiding van de DBA wetgeving dat het meer controle wenst. Daarvoor heeft men een preferred supplier ingeschakeld. Deze preferred supplier gaat nu direct een overeenkomst aan met de ZZP-er voor de opdracht en ook een overeenkomst aan met de broker voor de marge. Er is nu een situatie ontstaan waarbij de preferred supplier niet meer met de broker samen wenst te werken en andersom. De preferred supplier wil wel verder met de ZZP-er. Ondanks verzoek van de ZZP-er richting de broker om van de realtiebeding af te zien (reden: situatie is ontstaan buiten zijn schuld),weigert de broker er vanaf te zien.

Hoe sterk staat de ZZP-er nu?

 

Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Een relatiebeding tussen bemiddelaar en ZZP'er heeft tot gevolg dat deze laatste ernstig in zijn ondernemersvrijheid wordt beperkt, hetgeen op grond van de Mededingingswet is verboden.

 

Bovendien ... de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs spreekt zich wel uit voor uitzendkrachten, maar zover ik weet niet of nog niet expliciet voor ZZP'ers. Dat betekent dat de Rechtbank zich hierover moet uitspreken, tenminste als beide partijen het zover willen laten komen. Gezien het eerder genoemde argument staat de ZZP'er hierin vrij sterk.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Een relatiebeding tussen bemiddelaar en ZZP'er heeft tot gevolg dat deze laatste ernstig in zijn ondernemersvrijheid wordt beperkt, hetgeen op grond van de Mededingingswet is verboden.

Je bedoeld artikel 6 van de mededingingswet. Niet alle relatiebedingen zijn per definitie in strijd met dit artikel en dus nietig. Hiervoor moet wel sprake zijn van een daadwerkelijke inperking van de mededinging. Dat is pas aan de orde als de partijen die een afspraak maken een zodanig marktaandeel hebben dat de (al dan niet lokale) markt wordt verstoord.

 

Bovendien ... de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs spreekt zich wel uit voor uitzendkrachten, maar zover ik weet niet of nog niet expliciet voor ZZP'ers.

De WAADI geldt alleen voor uitzendkrachten in dienstverband, dus (helaas voor TS) niet voor zzp'ers.

 

 

Als ik het verhaal van Rosco goed begrijp is de overeenkomst tussen de zzp'er en de preferred supplier tot stand gekomen met instemming van de broker.

Het is afhankelijk van de tekst van het relatiebeding of 1) de preferred supplier als een relatie wordt gezien en 2) voortzetting van een bestaande overeenkomst met een relatie ook een schending van het relatiebeding betekent.

 


Wilt u als zelfstandige aan de slag maar wordt u gehinderd door een relatiebeding of concurrentiebeding? Kijk voor deskundig juridisch advies op www.mijnconcurrentiebeding.nl

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Als ik het verhaal van Rosco goed begrijp is de overeenkomst tussen de zzp'er en de preferred supplier tot stand gekomen met instemming van de broker.

 

Simon. Bedankt voor jouw reactie. Ik heb een voorstel van de preferred supplier gekregen, maar doe daar nog niets mee omdat ik wil dat de preferred supplier en de broker er eerst uit komen. De broker heeft alleen aangegeven dat het mij aan de relatiebeding zal houden als ik inga op het voorstel van de preferred supplier.

De situatie tussen preferred supplier en broker is ondertussen zo hoog opgelopen dat de broker heeft aangegeven mij het liefst daar weg te halen om zo de preferred supplier (en opdrachtgever) een hak te zetten. Waarop ik heb gevraagd of ze dan een andere opdracht voor mij hebben. Helaas heb ik op dat laatste geen antwoord gehad.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Benieuwd naar de uitkomst. Als je de tekst van het relatiebeding post dan kunnen we ernaar kijken.


Wilt u als zelfstandige aan de slag maar wordt u gehinderd door een relatiebeding of concurrentiebeding? Kijk voor deskundig juridisch advies op www.mijnconcurrentiebeding.nl

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Benieuwd naar de uitkomst. Als je de tekst van het relatiebeding post dan kunnen we ernaar kijken.

 

Hieronder het stuk van het Relatiebeding. Alvast bedankt dat je ernaar wilt kijken.

 

8. Relatiebeding

8.1 Freelancer verklaart de naam van , dan wel Cliënten niet op enigerlei wijze voor reclamedoeleinden te zullen gebruiken, behoudens voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van .

8.2 Freelancer zal gedurende het Contract en voor de periode van één jaar na het einde van het Contract niet direct, dan wel indirect, werkzaamheden verrichten voor Cliënten, dan wel de directe en indirecte concurrenten van en/of Cliënten, behoudens voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van .

8.3 Bij overtreding van hetgeen bepaald in artikel 7, 8.1 en/of 8.2 is Freelancer een direct opeisbare boete van Euro 10.000,- (tienduizend) verschuldigd per gebeurtenis en tevens Euro 1.000,- (duizend) per gebeurtenis voor iedere dag dat de overtreding voortduurt onverminderd het recht van om volledige schadevergoeding te vorderen en/of het Contract per direct te beëindigen.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
8.2 Freelancer zal gedurende het Contract en voor de periode van één jaar na het einde van het Contract niet direct, dan wel indirect, werkzaamheden verrichten voor [...] de directe en indirecte concurrenten van
Dus wanneer jij klaar bent bij je broker mag je een jaar lang geen werk doen voor andere brokers? Nogal een beperking...

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Als de broker de samenwerking met de preferred supplier verbreekt, is deze geen cliënt meer van de broker. In dat geval valt de preferred supplier niet meer onder het bereik van het relatiebeding en ben jij dus vrij om daar werkzaamheden voor te verrichten.


Wilt u als zelfstandige aan de slag maar wordt u gehinderd door een relatiebeding of concurrentiebeding? Kijk voor deskundig juridisch advies op www.mijnconcurrentiebeding.nl

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Benieuwd naar de uitkomst. Als je de tekst van het relatiebeding post dan kunnen we ernaar kijken.

 

Hieronder het stuk van het Relatiebeding. Alvast bedankt dat je ernaar wilt kijken.

 

8. Relatiebeding

8.1 Freelancer verklaart de naam van , dan wel Cliënten niet op enigerlei wijze voor reclamedoeleinden te zullen gebruiken, behoudens voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van .

8.2 Freelancer zal gedurende het Contract en voor de periode van één jaar na het einde van het Contract niet direct, dan wel indirect, werkzaamheden verrichten voor Cliënten, dan wel de directe en indirecte concurrenten van en/of Cliënten, behoudens voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van .

8.3 Bij overtreding van hetgeen bepaald in artikel 7, 8.1 en/of 8.2 is Freelancer een direct opeisbare boete van Euro 10.000,- (tienduizend) verschuldigd per gebeurtenis en tevens Euro 1.000,- (duizend) per gebeurtenis voor iedere dag dat de overtreding voortduurt onverminderd het recht van om volledige schadevergoeding te vorderen en/of het Contract per direct te beëindigen.

 

ben je met een dergelijk strak concurrentiebeding nog wel zzp'er? Kom je nog wel aan je vele verschillende opdrachtgevers?

Ik heb zoiets één keer meegemaakt, bij de ondertekening van contracten. Meteen aangegeven, en de beste man zag ook wel in dat op het moment dat hij voor één dag in de week werk voor mij had, ik niet de andere vier dagen compleet iets anders zou kunnen doen.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
ben je met een dergelijk strak concurrentiebeding nog wel zzp'er? Kom je nog wel aan je vele verschillende opdrachtgevers?
Correct ... In het onderhavige geval treedt de broker/bemiddelaar [what's in a name?] mijns inziens op als een uitzendbureau waarbij genoemde schijnzelfstandige gewoon in loondienst van het uitzendbureau is, en dat heeft voor beiden nogal wat consequenties.

 

De scheidslijn tussen bemiddelingsbureau en uitzendbureau is flinterdun. Als ik deze bemiddelaar was, dan zou ik het (wurg)contract met rappe spoed door de versnipperaar halen.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Bij mijn opdracht staat in het algemene deel van het contract ook een dergelijke bepaling maar in het specifieke deel staat dat deze bepaling enkel van toepassing is voor de opdracht waarvoor ik nu ingehuurd wordt en beperkt tot de duur van de opdracht.

 

Ik heb richting mijn intermediair aangegeven dat een dergelijke bepaling ondermijnend werkt voor mijn vrijheid en mijn onafhankelijkheid als ZZP-er. Daarom ben ik het ook met Cosara eens dat een intermediair dergelijke bepalingen met spoed moet verwijderen uit de contracten.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik heb recentelijk weer een conmtract getekend met een relatiebeding erin dat ik tot 1 jaar na afloop opdracht geen opdrachten mag doen via anderen bij mijn huidige opdrachtgever. Wat is hier nu rechtmatig aan? Wie heeft hier meer schade aan? Ik als eenmanszaak heb hier toch de meeste schade aan , een broker toch niet?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik heb recentelijk weer een conmtract getekend met een relatiebeding erin dat ik tot 1 jaar na afloop opdracht geen opdrachten mag doen via anderen bij mijn huidige opdrachtgever. Wat is hier nu rechtmatig aan? Wie heeft hier meer schade aan? Ik als eenmanszaak heb hier toch de meeste schade aan , een broker toch niet?

Je hebt getekend, dus je bent er aan gebonden. Er is geen regel die ondernemers verbiedt hun relatiebestand te beschermen, tot je op het punt komt dat de vrije mededinging in gevaar komt. En je hebt het over schade maar de enige die schade lijdt bij overtreding van het beding is de broker, omdat jij dan doorgaat met de opdrachtgever, terwijl de broker daar dan niets meer aan verdient.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Bedankt StevenK . En er is geen vrije mededinging in gevaar omdat ik naar andere opdrachtgevers kan? Dan een andere insteek. Vanuit de VAR gezien mag er geen gezagsverhouding zijn tussen zzp'er en opdrachtgever. Tussenkantoor is opdrachtgever in de keten. Is het opleggen van een relatiebeding geen vorm van gezagsverhouding?

Link to post
Share on other sites
 • 1
 • Rate this answer

@lofstream: u probeert hier net als in het andere topic * er van alles met de haren bij te slepen dat niet relevant is. Dit is contractsvrijheid. U had hierover kunnen onderhandelen.

 

* https://www.higherlevel.nl/forum/financiering-juridische-en-fiscale-zaken/contracten-en-aanverwante-onderwerpen/opzegtermijn-contract-eenzijdig-mag-dat-578547?start=0#msg578550


Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik heb recentelijk weer een conmtract getekend met een relatiebeding erin dat ik tot 1 jaar na afloop opdracht geen opdrachten mag doen via anderen bij mijn huidige opdrachtgever.

(...)

Ik als eenmanszaak heb hier toch de meeste schade aan , een broker toch niet?

Als jij een jaar voor Bedrijf A werkt via broker X en daarna een jaar via broker Y, dan hebben jij en bedrijf A daar geen schade van maar broker X loopt in dat tweede jaar provisie mis. Ik snap je redenatie dan ook niet dat jij daat wel schade van zou hebben de broker niet. Misschien kun je dat toelichten?

 

En er is geen vrije mededinging in gevaar omdat ik naar andere opdrachtgevers kan?

In theorie is een postcontractueel non-concurrentiebeding strijdig met de vrije mededinging, maar dat wil niet zeggen dat het in de praktijk niet toelaatbaar zou zijn. Als jouw talent uniek in Nederland is, dan zou je kunnen zeggen dat een dergelijk beding een concurrentieverstorend effect op de markt heeft. Voor de gemiddelde ZZP'er dient het beding een redelijk doel, is een jaar niet disproportioneel en wordt de totale markt niet verstoord. De vrije mededinging is dan niet in gevaar. Daarnaast ben je door het tekenen van de overeenkomst akkoord gegaan met het relatiebeding en de gevolgen daarvan.

 

(maar ik ben geen advocaat...)

 

Is het opleggen van een relatiebeding geen vorm van gezagsverhouding?

Voor de gezagsverhouding heb je een apart draadje geopend. Zie mijn reactie aldaar.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik heb recentelijk weer een conmtract getekend met een relatiebeding erin dat ik tot 1 jaar na afloop opdracht geen opdrachten mag doen via anderen bij mijn huidige opdrachtgever.

(...)

Ik als eenmanszaak heb hier toch de meeste schade aan , een broker toch niet?

Als jij een jaar voor Bedrijf A werkt via broker X en daarna een jaar via broker Y, dan hebben jij en bedrijf A daar geen schade van maar broker X loopt in dat tweede jaar provisie mis. Ik snap je redenatie dan ook niet dat jij daat wel schade van zou hebben de broker niet. Misschien kun je dat toelichten?

 

En er is geen vrije mededinging in gevaar omdat ik naar andere opdrachtgevers kan?

In theorie is een postcontractueel non-concurrentiebeding strijdig met de vrije mededinging, maar dat wil niet zeggen dat het in de praktijk niet toelaatbaar zou zijn. Als jouw talent uniek in Nederland is, dan zou je kunnen zeggen dat een dergelijk beding een concurrentieverstorend effect op de markt heeft. Voor de gemiddelde ZZP'er dient het beding een redelijk doel, is een jaar niet disproportioneel en wordt de totale markt niet verstoord. De vrije mededinging is dan niet in gevaar. Daarnaast ben je door het tekenen van de overeenkomst akkoord gegaan met het relatiebeding en de gevolgen daarvan.

 

(maar ik ben geen advocaat...)

 

Is het opleggen van een relatiebeding geen vorm van gezagsverhouding?

Voor de gezagsverhouding heb je een apart draadje geopend. Zie mijn reactie aldaar.

 

 

Er is geen sprake van contractvrijheid indien er geen level playfield is. Recht werkt alleen als machtsverhoudingen hetzelfde zijn. En dat is niet zo in de praktijk. Als eenmanszaak sta je alleen. Voor jou 10 anderen.... Alle mooie theorie ten spijt.

 

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 12 leden online en 185 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept