Jump to content
JWdeKoning
Verberg

Aankoop deelneming en verwerking daarvan in 1e jaarrekening

vraag

Beste mensen,

 

Ik heb al wat zitten zoeken in andere topics, maar kan nog niet goed een antwoord vinden. Lopende 2016 heb ik een Holding opgericht, waarmee ik de (alle) aandelen heb gekocht van een in 2016 (april) opgerichte vennootschap, de werkmaatschappij voor het gemak.

 

De aandelen heb ik gekocht voor 28.000 euro. Het resultaat van de werkmaatschappij in 2016 is 70.000 euro. De werkmaatschappij heb ik op orde qua boekingen en alles, maar hoe verwerk ik de aankoop en waardering van deze deelneming in de jaarrekening van de holding?

Er wordt verder nog geen dividend uitgekeerd, het resultaat in de werkmaatschappij wordt toegevoegd aan de reserve. Ter overige info: Aandelenkapitaal van de werkmaatschappij is 1 euro, en er zat reeds een gestort eigen vermogen in van 5000 euro op het moment van overname.

 

Ik zoek niet naar grootboekrekeningnummers of iets dergelijks, maar puur even hoe ik de aankoop en waarde per 31-12 verwerk op de jaarrekening (en in de W&V - niet denk ik?).

 

Alvast bedankt voor jullie reacties.

Link to post
Share on other sites

16 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Hallo, bedankt vast voor deze info. Waar ik vooral mee zit, en wat me uit die info nog steeds niet helemaal duidelijk wordt, is hoe ik deze aankoop deelneming (die onder de deelnemingsvrijstelling valt) per 31-12 verwerk in mijn balans.

 

Ik kan gewoon de waarde van de deelneming per 31-12 heel makkelijk uit de balans van de deelneming herleiden, alleen wat doe ik dan met de aankoopsom eerder in 2016? Laat ik die in balans en W&V gewoon achterwege en waardeer ik de deelneming gewoon op de waarde die deze per 31-12 heeft?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hallo, bedankt vast voor deze info. Waar ik vooral mee zit, en wat me uit die info nog steeds niet helemaal duidelijk wordt, is hoe ik deze aankoop deelneming (die onder de deelnemingsvrijstelling valt) per 31-12 verwerk in mijn balans.

 

Ik kan gewoon de waarde van de deelneming per 31-12 heel makkelijk uit de balans van de deelneming herleiden, alleen wat doe ik dan met de aankoopsom eerder in 2016? Laat ik die in balans en W&V gewoon achterwege en waardeer ik de deelneming gewoon op de waarde die deze per 31-12 heeft?

 

De aanschafwaarde (of de lagere bedrijfswaarde maar dat is gezien de winst waarschijnlijk niet van toepassing.(check)) is de balanswaarde voor een micro-BV (check) indien je waardeert tegen fiscale grondslagen (check) en er geen fiscale eenheid (check) is.

 

Controleer of check(s) van toepassing is (zijn).

 

Vriendelijke groet.

 

Citaat RJ;

 

Deelnemingen 202 Deelnemingen worden in de jaarrekening als kapitaalbelang gewaardeerd volgens de toegepaste fiscale waarderingsgrondslag. Indien de deelneming behoort tot de fiscale eenheid van de microrechtspersoon, wordt de deelneming gewaardeerd tegen het netto-bedrag van de activa en verplichtingen van de deelneming gewaardeerd tegen de fiscale waarderingsgrondslagen. Indien de deelneming niet behoort tot de fiscale eenheid, en fiscaal tegen bijvoorbeeld historische kostprijs of lagere bedrijfswaarde wordt gewaardeerd, is dat ook de waarderingsgrondslag voor de jaarrekening

 


Geef om mensen en gebruik dingen.

Andersom werkt niet.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ok, maar dan waardeer ik de deelneming tegen 28.000 euro (aanschafwaarde). Het resultaat van 2016, die 70.000 euro zou ik dan helemaal niet terugzien in de Holding toch? En als ik in dat geval nog 10 (ik noem maar wat) goede jaren draai en die resultaten nooit terugzie in de Holding, omdat ik daar tegen aanschafwaarde blijf waarderen? En ik verkoop het ooit (droom-droom) voor een hoog bedrag, wat dan?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

De vraag is wat je wilt. Jij hebt een holding opgericht die over 2016 (kennelijk) voor het eerst een jaarrekening moet opstellen en nog kan kiezen welke grondslagen ze gaat gebruiken. Easy does it gaat in op de mogelijkheid dat je kiest voor fiscale grondslagen en de deelneming op verkrijgingsprijs waardeert. Dat is makkelijk, want je kan dan in je jaarrekening en in je aangifte vennootschapsbelasting dezelfde grondslagen hanteren en zit niet met jaarrekeningissues die wat complexer kunnen zijn. Maar een bezwaar van die methode kan inderdaad zijn dat de waarde van een deelneming dan niet boven de verkrijgingsprijs uitkomt, terwijl die deelneming feitelijk een veel hoger vermogen heeft. Om de resultaten van de deelneming terug te zien in de cijfers van je holding zal je dan dividend moeten uitkeren of de deelneming moeten verkopen.

 

Wanneer je de jaarrekening ''gewoon'' op basis van commerciële grondslagen opstelt dan mag (moet) je de resultaten van je deelneming wel gewoon meenemen in je holding. Het maakt de zaak echter wel bewerkelijker.

 

In een notendop, waarbij ik bepaalde nuances dus achterwege laat, ga je bij de verwerking van de aankoop dan als volgt te werk.

- Je kijkt op de datum dat je de deelneming hebt gekocht wat de werkelijke waarde van de activa en verplichtingen daarvan is, dat is de waarde van je deelneming op dat moment.

- Het verschil tussen de € 28.000 en het bedrag hierboven is goodwill.

Als jij de deelneming pas na de oprichting daarvan hebt gekocht zal je dus ook slechts een deel van de € 70.000 moeten zien als resultaat deelneming van de holding, een ander deel is ''meegekochte'' winst die al in de overnameprijs zat.

 

In latere jaren moet je (als gezegd) jaarlijks het aandeel van jouw holding in het resultaat van de deelneming verwerken. Ook moet je gaan afschrijven op de balanspost goodwill.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ok, maar dan waardeer ik de deelneming tegen 28.000 euro (aanschafwaarde). Het resultaat van 2016, die 70.000 euro zou ik dan helemaal niet terugzien in de Holding toch? En als ik in dat geval nog 10 (ik noem maar wat) goede jaren draai en die resultaten nooit terugzie in de Holding, omdat ik daar tegen aanschafwaarde blijf waarderen? En ik verkoop het ooit (droom-droom) voor een hoog bedrag, wat dan?

 

Hi,

 

Het waarderen tegen aanschafwaarde of lagere bedrijfswaarde is een fiscale waardering die gebaseerd is op het voorzichtigheidsbeginsel die in de jurisprudentie als goed koopmansgebruik is gedefinieerd.

Je waardeert heel voorzichtig. In theorie zou de werkmij in de toekomst weer verliezen kunnen maken en je wil geen enkel risico lopen dat je teveel winst laat zien in de jaarrekening.

Als je verkoopt wordt de winst daadwerkelijk gemaakt of gerealiseerd.

Die geef je dan als winst op maar die valt tevens onder de deelnemingsvrijstelling en dus betaal je er in de Holding geen belasting over.

 

Voor de goede orde; je mag ook een commerciële jaarrekening opmaken.

Je mag gebruik maken van de vrijstellingen enz. voor een kleine of een micro BV maar je moet het niet.

Dan moet de jaarrekening wel helemaal voldoen aan de wettelijke regels voor een jaarrekening zonder vrijstellingen.

Maar waarom zou je dat doen en die extra kosten maken?

 

Vriendelijke groet,

 


Geef om mensen en gebruik dingen.

Andersom werkt niet.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Om misverstanden te voorkomen: microrechtspersonen en kleine rechtspersonen mogen fiscale grondslagen toepassen, maar hoeven dat niet te doen. Het is dus mogelijk om een jaarrekening op commerciële grondslagen op te stellen maar wel gebruik te maken van de vrijstellingen die voor de rechtspersonen in kwestie gelden.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

 

- Het verschil tussen de € 28.000 en het bedrag hierboven is goodwill.

 

In latere jaren moet je (als gezegd) jaarlijks het aandeel van jouw holding in het resultaat van de deelneming verwerken. Ook moet je gaan afschrijven op de balanspost goodwill.

 

 

Hallo,

 

Bij een aandelenoverdracht is er geen sprake van goodwill.

Je koopt een deelneming.

Dat is alleen bij een activa overdracht.

Dan koop je het bedrijf of een gedeelte in de vorm van activa e.d. en alles komt op de balans te staan.

 

Activa overname versus aandelenovername

 

Vriendelijke groet.


Geef om mensen en gebruik dingen.

Andersom werkt niet.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

 

- Het verschil tussen de € 28.000 en het bedrag hierboven is goodwill.

 

In latere jaren moet je (als gezegd) jaarlijks het aandeel van jouw holding in het resultaat van de deelneming verwerken. Ook moet je gaan afschrijven op de balanspost goodwill.

 

 

Hallo,

 

Bij een aandelenoverdracht is er geen sprake van goodwill.

Je koopt een deelneming.

Dat is alleen bij een activa overdracht.

Dan koop je het bedrijf of een gedeelte in de vorm van activa e.d. en alles komt op de balans te staan.

 

Activa overname versus aandelenovername

 

Vriendelijke groet.

 

Sorry Easy does it, maar dit klopt echt niet. (Zekerheidshalve: ik heb het over een commerciële jaarrekening, na het toevoegen van witregels blijkt dat inderdaad niet zo duidelijk meer uit mijn eerdere bericht.)

Link to post
Share on other sites
 • 1
 • Rate this answer

 

- Het verschil tussen de € 28.000 en het bedrag hierboven is goodwill.

 

In latere jaren moet je (als gezegd) jaarlijks het aandeel van jouw holding in het resultaat van de deelneming verwerken. Ook moet je gaan afschrijven op de balanspost goodwill.

 

 

Hallo,

 

Bij een aandelenoverdracht is er geen sprake van goodwill.

Je koopt een deelneming.

Dat is alleen bij een activa overdracht.

Dan koop je het bedrijf of een gedeelte in de vorm van activa e.d. en alles komt op de balans te staan.

Activa overname versus aandelenovername

 

Sorry Easy does it, maar dit klopt echt niet.

 

Hi,

 

Ja, gaat langs elkaar heen.

Mijn verhaal gaat over fiscale waardering.

Bedenk wel een commerciële waardering raakt meer posten dan alleen deze.

Dus dan ziet de jaarrekening er geheel anders uit.

 

Vriendelijke groet.

 


Geef om mensen en gebruik dingen.

Andersom werkt niet.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hallo Easy does it: de edit van mijn vorige bericht die je wellicht niet meer had gezien: ''(Zekerheidshalve: ik heb het over een commerciële jaarrekening, na het toevoegen van witregels blijkt dat inderdaad niet zo duidelijk meer uit mijn eerdere bericht.)'' In mijn bericht van 22:55:16 zal ik ''dan'' toevoegen aan de volgende zin om dat duidelijker uit het bericht te laten blijken. ''In een notendop, waarbij ik bepaalde nuances dus achterwege laat, ga je bij de verwerking van de aankoop als volgt te werk.''

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hallo Easy does it: de edit van mijn vorige bericht die je wellicht niet meer had gezien: ''(Zekerheidshalve: ik heb het over een commerciële jaarrekening, na het toevoegen van witregels blijkt dat inderdaad niet zo duidelijk meer uit mijn eerdere bericht.)'' In mijn bericht van 22:55:16 zal ik ''dan'' toevoegen aan de volgende zin om dat duidelijker uit het bericht te laten blijken. ''In een notendop, waarbij ik bepaalde nuances dus achterwege laat, ga je bij de verwerking van de aankoop als volgt te werk.''

 

 

Hihi,

 

Zitten te dicht op elkaar. :).

Simultaan typen.

 

 

 


Geef om mensen en gebruik dingen.

Andersom werkt niet.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hallo,

 

Even proberen het overzichtelijk te houden.

De vraag gaat over opname van een deelneming op de balans.

Bij waardering op fiscale grondslagen geldt dus Aanschafwaarde of lagere bedrijfswaarde en winst pas nemen bij verkoop.

Bij een Commerciële waardering kan men de deelneming opnemen tegen netto vermogenswaarde en jaarlijks het resultaat deelneming meenemen in de Holding resultaten.

 

Alleen men moet wel consequent kiezen voor een waarderingsgrondslag.

Je kan niet even de deelneming anders waarderen en de rest op fiscale waarderingsgrondslag en dan roepen maar ik heb een commerciële balans gemaakt.

 

Belangrijk is natuurlijk ook op welke waarderingsgrondslag de balans van de deelneming is gemaakt.

 

De commerciële grondslagen zijn nog niet zo eenvoudig voor alle balansposten.

Ook bij historische kostprijs moeten vele balansposten worden gecorrigeerd voor fiscale regels en faciliteiten. Denk aan versnelde afschrijving, Herinvesteringsreserve, Investeringspremies en voorgeschreven afschrijvingstermijnen en de van bedrijfseconomie afwijkende belastingregels voor pensioenen en lijfrentes, bepaling incourante voorraden dubieuze debiteuren noem maar op.

Dan kan men waarderen tegen actuele waarden. Vraag is hoe men die bepaalt, of men alleen herwaardeert voor met eigen vermogen gefinancierde activa, schulden omrekent tegen actuele rente enz.

 

Men kan aansluiten met NL GAAP, IAS, IFRS en door verschillen in implementaties heb je dan nog NL, EU en VS versies.

 

Hoe eenvoudig dit is blijkt uit bijgesloten link.

NL-IFRS

 

Uitgaande dat de meeste micro BV's uit eenvoud gewoon kiezen voor fiscale waardering wil ik dat adviseren. Banken hebben al aangegeven deze waarderingsgrondslag ook te waarderen omdat die voor hun in ieder geval eenduidig is. Panden e.d. moeten bij financiering meestal toch getaxeerd worden.

 

Vriendelijke groet.

 

 


Geef om mensen en gebruik dingen.

Andersom werkt niet.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Bedankt voor alle reacties!

 

Ik zit helemaal niet te wachten op een pak werk en allerlei extra correcties en weet ik veel ::) dus ik kan simpelweg de fiscale waardering aanpakken voor de aanschafwaarde. Mocht ik dan ooit verkopen valt het toch onder de deelnemingsvrijstelling dus dat is het probleem niet.

 

Nog wel twee aanvullende vraagjes dan:

- Ik schrijf toch niet af op die waarde (nu niet, maar ook volgende jaren niet)?

- Stel dat ik in de loop van dit jaar wel dividend uitkeer (zeg 30.000) vooropgesteld dat uit de toets blijkt dat dat kan, dan boek ik die 30.000 als waarde bij de deelneming? Of waar komt die terecht?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Bedankt voor alle reacties!

 

Ik zit helemaal niet te wachten op een pak werk en allerlei extra correcties en weet ik veel ::) dus ik kan simpelweg de fiscale waardering aanpakken voor de aanschafwaarde. Mocht ik dan ooit verkopen valt het toch onder de deelnemingsvrijstelling dus dat is het probleem niet.

 

Nog wel twee aanvullende vraagjes dan:

- Ik schrijf toch niet af op die waarde (nu niet, maar ook volgende jaren niet)?

- Stel dat ik in de loop van dit jaar wel dividend uitkeer (zeg 30.000) vooropgesteld dat uit de toets blijkt dat dat kan, dan boek ik die 30.000 als waarde bij de deelneming? Of waar komt die terecht?

 

Hallo,

 

Waardering is tegen aanschafwaarde of lagere bedrijfswaarde.

Dus geen afschrijvingen.

Dividend is winst deelneming vallende onder deelnemingsvrijstelling.

 

Zie

Bdienst Deelnemingen

 

Als je meer wil weten over het onderwerp adviseer ik een vpb almanak.

De almanak heeft ook interessante hoofdstukken over specifieke onderwerpen.

Kun je alles nog eens rustig nalezen.

 

vriendelijke groet,

 


Geef om mensen en gebruik dingen.

Andersom werkt niet.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 3 leden online en 78 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept