Jump to content
JumpTide IT
Verberg

Rechtsvraagje m.b.t. arbeidsovereenkomst.

vraag

Beste Ondernemers,

 

Even een rechtsvraagje.

Momenteel ben ik (nog) werkzaam bij een bedrijf.

 

Ik heb een jaar contract, echter is deze verlopen op: 15 juni 2004.

 

Quote:

... voor een duur van maximaal 1 jaar, ingaande 16 juni 2003 en derhalve van rechtswege eindigende op 15 juni 2004.

 

Verder klopt er weinig meer van het contract, ik werk inmiddels meer ( van 32 naar 40 ), en heb een redelijke loonsverhoging gekregen.

 

Maar het is bijna weer 15 juni echter een jaar later.

Betekend het dat mijn contract verlopen is ? of dat ik zelfs geen contract meer heb ? dus op papier niet in dienst ben.

Valt dit onder 'stilzwijgend verlengen ?' of ben ik al in vaste dienst.. ?

 

Als het stilzwijgend verlengd is en ik teken nog niets voor de 16de kan ik met een melding van ontslag gewoon weg blijven ? of geld dan mijn opzegtermijn weer ?

 

Nog een quote:

met in achtneming van een opzegtermijn ...(knip)...van 2 maanden voor werkgever en 2 maanden voor werknemer.

 

Wie kan mijn vragen beantwoorden ?


ASP.Net specialist, Ontwikkeling webbased softwaresystemen, Webdesign; meer info: http://www.jumptide.nl en voor de smalle beurs websites voor een vast bedrag per maand: http://www.werkendewebsites.nl

Link to post
Share on other sites

9 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Als je na 15 juni nog in dienst bent en er is niets overeengekomen, dat wil zeggen je werkt nog steeds daar en je werkgever heeft niet opgezegd en jij hebt ook niet opgezegd, dan is er sprake van een nieuw (de tweede)

jaarcontract.

 

 

Staat hierin een opzegtermijn dan moet je deze gebruiken om op te zeggen. Ook je werkgever dient zich hieraan te houden.

 

Meestal staat er in zo'n jaarcontract dat deze van rechtswege zal worden beeindigd zonder dat opzegging is vereist. Als dit erin staat is het dus zaak dat je met je werkgever gaat praten voordat het contract vervalt (als je dat niet wilt tenminste). Wil je wel dat het contract vervalt dan hoef je niets te doen en kan je er gewoon mee stoppen.

 

Ik hoop dat het duidelijk is.

 

Jan

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik heb dit probleem ook gehad. Mijn contract was toen al een maand verlopen maar ik had nog wel salaris ontvangen van de maand naar mijn contract. vervolgens ben ik ontslagen en heb me een advocaat in dienst genomen. De rechter vond dat mijn contract stilzwijgend verlengt was. Dit oordeel was gebaseerd op mijn betalig die gedaan was na mijn contract periode. Als deze betaling niet gedaan was en ik had die maand gewoon gewerkt was het contract wel van rechtswegen beindigt en zou ik die maand voor niks gewerklt hebben.

 

Hiermee wil ik zeggen dat je moet aantonen doormiddel van salaris of roosters dat je werkgever jou werk verschaft anders eindigt het contract.

 

Groet

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Loonstrook krijg ik de laatste tijd niet eens meer.. of pas een tijd nadat mijn salaris al betaald is. Hij kan je dus gewoon een maand voor niets laten werken... ::)


ASP.Net specialist, Ontwikkeling webbased softwaresystemen, Webdesign; meer info: http://www.jumptide.nl en voor de smalle beurs websites voor een vast bedrag per maand: http://www.werkendewebsites.nl

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Maar het is bijna weer 15 juni echter een jaar later. Betekend het dat mijn contract verlopen is ? of dat ik zelfs geen contract meer heb ? dus op papier niet in dienst ben. Valt dit onder 'stilzwijgend verlengen ?' of ben ik al in vaste dienst.. ?
Je bent in vaste dienst (mits je geen andere contracten hebt getekend) met de voorwaarden van het jaarcontract.

 

Als het stilzwijgend verlengd is en ik teken nog niets voor de 16de kan ik met een melding van ontslag gewoon weg blijven ? of geld dan mijn opzegtermijn weer ?
Nee, je kan niet gewoon wegblijven, aangezien je nu een vast dienstverband hebt. Je dient de opzegtermijn in het contract te volgen.

 

met in achtneming van een opzegtermijn ...(knip)...van 2 maanden voor werkgever en 2 maanden voor werknemer.

Volgens de wet dient de opzegtermijn van de werkgever het dubbele te zijn dan van de werknemer. Dus dit had 4 maanden moeten zijn voor de werknemer, wat hier niet het geval is. Deze regel is hierbij nietig verklaard, dus volgt de wet. Volgens de wet heb je nu één kalendermaand opzegtermijn. (letop: kalandermaand!).

 

Let ook op dat enkel een CAO uitzonderingen mag maken op de wet, dus als er in jouw branch een CAO geldt, dan moet je deze ook hierop naslaan! Geldt er geen CAO, dan geldt wat ik hiervoor gezegd heb.

 

 

...dan is er sprake van een nieuw (de tweede)

jaarcontract.

Dit is niet juist, zie mijn antwoord hierboven. Dit is typische werknemersberscherming :).

 

Had de werkgever maar een nieuw jaarcontract moeten aanbieden (of de werknemer niet meer toe te staan om te werken en niet uit te betalen)


Waar gewerkt word, worden fouten gemaakt.....

Ik ken mensen die nooit fouten maken....

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik kan het op een aantal punten niet eens zijn met Remy, dus hierbij een reactie.

 

 

Je bent in vaste dienst (mits je geen andere contracten hebt getekend) met de voorwaarden van het jaarcontract.

 

Het is mij niet duidelijk waarom Remy van mening is dat er een vast dienstverband zou zijn. Het eerste contract voor bepaalde tijd was voor een jaar tot 15 juni 2004. Dit contract is stilzwijgend verlengd (7:668 BW) wederom voor een jaar, dus tot 15 juni a.s.

Er komt pas (van rechtswege) een contract voor onbepaalde tijd tot stand na 3 contracten voor bepaalde tijd, of als meerdere contracten samen meer dan 3 jaar hebben geduurd (kettingregel van 7:668 a BW). Het laatste contract geld dan automatisch als een contract voor onbepaalde tijd, ongeacht de wensen van partijen.

 

Nee, je kan niet gewoon wegblijven, aangezien je nu een vast dienstverband hebt. Je dient de opzegtermijn in het contract te volgen.

De opzegtermijn is alleen van toepassing bij tussentijdse opzegging. In principe zou je gewoon weg kunnen blijven, maar dit is wat ruw. Het contract kan alleen verlengd worden als dat de wens van beide partijen is, dus wat heb je te verliezen door gewoon van te voren aan te geven dat je niet bij je werkgever verder wil?

 

Let ook op dat enkel een CAO uitzonderingen mag maken op de wet, dus als er in jouw branch een CAO geldt, dan moet je deze ook hierop naslaan! Geldt er geen CAO, dan geldt wat ik hiervoor gezegd heb.

Deze opmerking komt er een beetje achteraan, terwijl veel cao's een uitbreiding naar een opzegtermijn van 2 maanden kennen. Eerst in de cao kijken.

 

Had de werkgever maar een nieuw jaarcontract moeten aanbieden (of de werknemer niet meer toe te staan om te werken en niet uit te betalen)

Hier kan ik mij helemaal in vinden. Voor werkgevers is het aan te raden als zij van plan zijn een arbeidsovereenkomst niet te verlengen, de werknemer hier ruim voor tijd van op de hoogte te stellen, en dit schriftelijk te bevestigen.

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Je bent in vaste dienst (mits je geen andere contracten hebt getekend) met de voorwaarden van het jaarcontract.

 

Pas na 36 maanden of bij ingang van een vierde arbeidsovereenkomst (binnen deze termijn) wordt deze van rechtswege omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. (mits er geen onderbreking is geweest van drie maanden of meer) Voor zover de verstrekte info is er nu sprake van wederom een arbeidsovereenkomst met de duur van een jaar. De voorwaarden zoals vastgelegd in de eerste overeenkomst blijven onverminderd van kracht. (behoudens de proeftijd)

 

Volgens de wet dient de opzegtermijn van de werkgever het dubbele te zijn dan van de werknemer. Dus dit had 4 maanden moeten zijn voor de werknemer, wat hier niet het geval is. Deze regel is hierbij nietig verklaard, dus volgt de wet. Volgens de wet heb je nu één kalendermaand opzegtermijn. (letop: kalandermaand!).

 

De basis is dat men inderdaad schriftelijk een afwijkende opzegtermijn kan overeenkomen waarbij bovenstaande in acht dient worden genomen. De CAO kan echter een gelijke termijn (voor zowel werkgever als werknemer) toestaan. Is er geen CAO van toepassing dan is het opzegbeding inderdaad nietig. Men zou kunnen denken dat hierdoor de wettelijke termijn automatisch wordt toegepast. Deze veronderstelling is niet juist. Ondanks een uitspraak van de sector kanton te Alkmaar (naar ik meen in 2003) kan het zijn dat de rechter de termijn zoveel mogelijk laat aansluiten op hetgeen is overeengekomen in het nietig beding. Volgt men de uitspraak van de rechter in Alkmaar dan geldt er eveneens een opzegtermijn voor de werkgever van een maand! (kan een leuk effect hebben voor de werkgever.

 

Dit is niet juist, zie mijn antwoord hierboven. Dit is typische werknemersberscherming :).

 

Zie mijn antwoord.


www.camelot-legal.nl

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Zelf ben ik nog niet zover dat ik kan starten met mijn onderneming, dit zal op zijn vroegst na de zomer zijn, dus ik moet/wil een vervolgcontract.

 

Een contract voor vaste dienst is dus nog niet van toepassing ? aangezien de werkgever dat toch zo lang mogelijk wil uitstellen, dus zou het weer een jaarcontract worden.


ASP.Net specialist, Ontwikkeling webbased softwaresystemen, Webdesign; meer info: http://www.jumptide.nl en voor de smalle beurs websites voor een vast bedrag per maand: http://www.werkendewebsites.nl

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Je bent in vaste dienst (mits je geen andere contracten hebt getekend) met de voorwaarden van het jaarcontract.
Stefan en Camelot, jullie hebben helemaal gelijk. Het is inderdaad met één jaar verlengd ipv onbepaalde tijd. Excuses voor de verwarring.

Waar gewerkt word, worden fouten gemaakt.....

Ik ken mensen die nooit fouten maken....

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 4 leden online en 118 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept