Jump to content
Raflesia
Verberg

BTW met consument buiten EU?

vraag

Hallo,

 

Ik heb al veel research gedaan, en met 2 verschillende accountants gepraat, maar er is nog steeds geen helderheid. Ook is er sprake van veel tegensprekende berichten.

 

Mijn vraag is als volgt:

Mijn bedrijf (wij zijn een VOF) heeft software dat gratis gebruikt kan worden, maar ook betaalde functionaliteiten aanbied. De software is 100% gericht op de consument, wij doen dus ook geen zaken met bedrijven. Echter is deze software wel in het Engels en richten wij dus in principe op de hele wereld. Wij hebben nu dus ook klanten van over de hele wereld.

 

De vraag hierbij is dus, hoe zit het met de BTW met consumenten buiten de EU? Verschillende Amerikaanse gebruikers hebben ons berichten gestuurd (zelfs Amerikaanse belastingadviseurs) dat we naar mensen buiten de EU gewoon 0% btw kunnen rekenen. Dit idee wordt versterkt door onze grootste concurrent (die al 10 jaar bestaat en zich in Duitsland bevind) hun vragen 0% BTW aan mensen buiten de EU.

 

Vooral gezien onze concurent dat doet en het ook al zo lang doet, versterkt dat dus het idee dat je 0% BTW kan rekenen voor mensen buiten de EU. Maar de belastingdienst website is daar vrij onduidelijk over, en beide accountants hadden ook niet echt een idee van hoe dit zit met elektronische producten.

 

Wie kan mij verduidelijking geven?

Alvast bedankt!

 

Link to post
Share on other sites

12 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

"BTW" kennen zij niet buiten de EU. En meestal ook geen equivalent daar van.

 

In de EU willen "wij" geen BTW hebben over je verkopen aan particulieren/bedrijven buiten de EU.

 

Maar dat heb je toch ook wel begrepen van al je 'accountants'...?

 

Het echte dilemma is wanneer je (want je verricht een elektronische dienst, zo te horen) aan particulieren in een ander EU land verkocht hebt. Want dat wordt dan dáár belast (qua BTW).

Maar ook dat hebben zij je toch wel uitgelegd?

Link to post
Share on other sites
 • 1
 • Rate this answer

Ik heb al veel research gedaan, en met 2 verschillende accountants gepraat, maar er is nog steeds geen helderheid. Ook is er sprake van veel tegensprekende berichten.

Dat durf ik te betwijfelen. Ik kan me ook niet voorstellen dat 2 accountants geen helderheid zouden kunnen geven, zeker niet omdat er helemaal geen onduidelijkheid is. En ik vraag me ook af waar die zogenaamde tegensprekende berichten dan uit zouden bestaan. Allereerst staan er toch echt vrij heldere hulpmiddelen op de website van de Belastingdienst:

- Rekenhulp 'Digitale diensten in en uit het buitenland'

- Rekenhulp 'Diensten in en uit het buitenland'

 

Voor je particuliere klanten in de EU zul je je moeten aanmelden om aangifte te kunnen doen via het MOSS. Je moet al je klanten het btw-tarief van het land van de klant in rekening brengen en elk kwartaal daarvan aangifte doen (en afdragen). Je kunt deze btw niet tegelijkertijd aangeven met je gewone btw-aangifte. Voor zover ik weet, moet je zelfs ietsje sneller zijn dan bij de binnenlandse aangifte (voor de 21e i.p.v. voor de 1e van de volgende maand).

 

Voor buiten de EU geldt uiteraard niet het Nederlandse btw-tarief (dus 0%), maar in toenemende mate wél de regels van het land van de klant zelf. Je moet je dus houden aan de btw-regels van die landen. In sommige landen gelden er drempels, zodat je niet meteen jezelf hoeft aan te melden. Maar in andere landen (Rusland, Zuid Korea) gelden géén drempels, zodat je meteen btw moet afdragen aan de respectievelijke Belastingdiensten.

 

Hieronder een lijstje met landen, hun aangiftedrempels en invoeringsdatum:

[*]Noorwegen - NOK 50.000 (sinds juli 2011)

[*]Zuid Afrika - ZAR 50.000 (sinds 1 juli 2014)

[*]Zuid Korea - KRW 0! (sinds 1 juli 2015)

[*]Japan - JPY 10.000.000 (sinds 1 oktober 2015)

[*]Nieuw Zeeland - NZD 60.000 (sinds 1 oktober 2016)

[*]India - INR 1.000.000 (sinds 1 december 2016)

[*]Rusland - RUR 0! (sinds 1 januari 2017)

[*]Australië (in de planning)

[*]Canada (in de planning)

 


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Bedankt voor de hulpzame reacties, vind het alleen wel jammer dat er zo gereageerd wordt.

 

Accountant nummer 1 vertelde mij dat ik gewoon 21% BTW moet doen ongeacht herkomst. Dat betwijfelde ik inderdaad al, en accountant nummer 2 gaf zo ongeveer het verhaal van prinsrachid aan, echter zei hij erbij het totaal niet zeker te weten.

 

Wat betreft de tegensprekende berichten, vrij duidelijk toch als een concurrent dat totaal niet doet voor zoveel jaren? Die zijn dan al jaren aan het frauderen schijnbaar, of ze hebben in al die landen geen klanten maar dat lijkt me stuk.

 

En ja de belastingdienst en de hulpchecks had ik bekeken, en daar wordt vermeld dat de wetten van dat land zouden tellen, bij buiten EU. Maar er stond niets over BTW.

 

Iniedergeval, nogmaals bedankt jullie beide, alleen wel jammer dat het zo moest.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dat komt mede doordat een accountant niet per se een belastingadviseur is. Complexe btw regelgeving hoort in de regel niet tot diens expertise.

 

Dat je dus twee adviezen hebt gehad die uit elkaar liggen, begrijp ik wel.

 

Groet

Joost


Denariusadvies.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

[*]Rusland - RUR 0! (sinds 1 januari 2017)

 

Vraag is echter of dat wel van toepassing is op de software licenties die de TS verkoopt.

 

In one of the earlier drafts of the Law the existing VAT exemption for the supply of software and/or databases on

the basis of a license agreement was abolished. In the final version, lawmakers decided to retain that VAT exemption.

However, lawmakers could revisit the VAT exemption in 2017.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Voor Noorwegen geldt dat indien je (uitsluitend) aan consumenten (in Noorwegen) levert jij de 25% btw dient te belasten aan de consumenten en via VOES kun je eenvoudig de Noorse btw aangifte doen.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Om gek van te worden, maar hier mijn conclusie:

A. Binnen NL alles: 21%

B. Binnen EU + VAT nummer: 0% (VAT nummer en VAT Reversed Charge (0%) op factuur)

Wel je dien wel het VAT nummer te checken of ie klopt: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

C. Binnen EU particulier/geen VAT nummer: tussen de 15 en 25% naar gelang het land van aankoop:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/tic/public/vatRates/vatratesSearch.html#content

VAT dien je af te dragen via MOSS regeling:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/telecom/one-stop-shop-guidelines_nl.pdf#one_stop

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/faq_moss_ob6151z2pl.pdf

D. Buiten EU alles 0%

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/telecommunications-broadcasting-electronic-services_en

Quote: Business or consumer outside the EU: No EU VAT charged

Dus EU heeft er geen problemen mee.

De meeste anderen ook niet maar mogelijk sommige individuele landen die geen threshold hebben wel (zoals Rusland en Zuid Korea), maar dat risico lijkt mij voor de meeste websites niet erg hoog..

 

Maar er lijkt licht aan de horizon:

Er blijkt een WP plugin te zijn die het meeste regelt (behalve de MOSS aangifte):

https://wordpress.org/plugins/woocommerce-eu-vat-compliance/

Deze heb ik alleen nog niet getest….

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Deze heb ik alleen nog niet getest….

 

Als je nu nog aan het MOSS gebeuren moet beginnen, zou ik even wachten.

Kans is aanwezig dat het vanaf volgend jaar niet meer hoeft als je voor minder dan 10k aan particulieren buiten eigen land verkoopt.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Thanks!

Nu vond ik deze links:

https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/tax/articles/europese-commissie-vereenvoudigt-de-btw-regel-voor-e-commerce.html

Quote: Vanaf 2018 zal een (optionele) jaarlijkse omzetdrempel van € 10.000 worden ingevoerd. Aanbieders van online diensten die onder de drempel blijven mogen de regels van hun thuisland (inclusief de mogelijke ‘kleineondernemersregeling’) toepassen.

en

http://www.grantthornton.nl/insights/actualiteiten/nieuwe-btw-regels-voor-e-commerce/

Quote: De Europese Commissie stelt een omzetdrempel van 10.000 euro per land voor.

Nu zetten wij minder dan 10K per individueel land om...

Weet je wellicht waar ik de officiële tekst en ingangsdatum kan vinden?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/01/13/fiche-3-richtlijn-en-verordening-modernisering-van-de-btw-voor-grensoverschrijdende-e-commerce

 

Quote: Zij hoeven zich met de

invoering van deze grens voor omzet uit andere EU lidstaten onder de 10.000 euro niet meer te

registreren voor de MOSS, maar alleen het btw-tarief van hun vestigingsland in rekening te

brengen.

 

Nu is het alleen nog onduidelijk waneer dit van kracht wordt..

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Weet je wellicht waar ik de officiële tekst en ingangsdatum kan vinden?

 

Geen idee wanneer het voorstel definitief afgehamerd wordt.

Maar gezien het voorstel zelf uitgaat van een ingangsdatum per 1 januari, zou dat niet heel lang meer mogen duren...

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1508255901533&uri=CELEX:52016PC0757

 

Artikel 1 — wijzigingen van de btw-richtlijn — bepalingen die van kracht worden op 1

januari 2018

 

[...]

 

(1) Punt 2: de leden 2 tot en met 5 worden aan artikel 58 van de btw-richtlijn toegevoegd

om een drempel van 10 000 EUR in te voeren; onder die drempel blijft de plaats van

een dienst die in aanmerking kan komen voor de toepassing van de bijzondere regeling

voor elektronische diensten binnen de Unie, in de lidstaat van de dienstverlener. Dit

moet echter facultatief zijn voor de belastingplichtigen, zodat zij toch voor de

toepassing van het MOSS kunnen kiezen, bijvoorbeeld wanneer hun omzet in de loop

van een kalenderjaar bij wijze van uitzondering onder de drempel ligt.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Zijn weer een stapje dichterbij het afschaffen van de MOSS verplichtingen voor kleine ondernemers.

Het Europees Parlement heeft het voorstel goedgekeurd, met een verhoging van het drempelbedrag naar 35k :)

Moet nu alleen nog langs de Raad.

 

europarl.europa.eu

 

Het Europees Parlement,

 

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2016)0757),

– gezien artikel 113 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8‑0004/2017),

– gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0307/2017),

 

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

 

[...]

 

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2

Richtlijn 2006/112/EG

 

[Door de Commissie voorgestelde tekst]

 

Artikel 58 – lid 2 – letter c

c) het totale bedrag van deze diensten, de btw niet inbegrepen, is in het lopende kalenderjaar niet hoger dan 10 000 EUR of de tegenwaarde daarvan in de nationale munteenheid, en heeft dit bedrag ook niet overschreden in de loop van het voorafgaande kalenderjaar.

 

[Amendement]

 

c) het totale bedrag van deze diensten, de btw niet inbegrepen, is in het lopende kalenderjaar niet hoger dan 35 000 EUR of de tegenwaarde daarvan in de nationale munteenheid, en heeft dit bedrag ook niet overschreden in de loop van het voorafgaande kalenderjaar.

 

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 4 leden online en 87 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept