Jump to content
Guest DeDirk

Overnemen Engelse termen in NL taal

Recommended Posts

Guest DeDirk

[Dit topic is afgeplitst van de discussie innovations versus novelties.]

 

Beste TwaLevel,

 

With all due respect...Maar ik denk dat we in Nederland nu maar eens op moeten houden met het onnodig en soms tot in het absurde ver-english-si-seren van Nederlandse woorden en uitdrukkingen.

 

Wat jij onder novelties verstaat, als ik het tenminste nog begrijp :D ,noem ik en vele Nederlanders met mij, gewoonweg: variaties of varianten...,een variatie op.

(Ik heb de heer van Dale ook nog even geraadpleegd en die gaf mij in deze discussie voldoende richting.)

 

Kortom laten we met z'n allen nu eens ophouden met importeren van onnodige anglicismen en elkaar gewoon klip en klaar met Jip en Janneke taal tegemoet treden.

Dus dit kan vanaf nu niet meer: Bij een prospect een novelty introduceren.

Dat blijft gewoon zoals het was: De potentiële klant laten kennismaken met een nieuwe variant.

 

Hope this helps? ;)

Link to post
Share on other sites

 

Beste DeDirk,

 

Als je het voorgaande goed leest, zie je dat ik een nieuw Nederlands woord suggereer om de onduidelijkheid uit het begrip novelties weg te nemen. Varianten volstaat niet, want daarin mist het element der noviteit. Dat is trouwens afkomstig uit het latijn, dus daar is vast ook wel iets mis mee.

 

Ik kan mij overigens niet druk maken over anglicismen en andere verbasteringen. Zij zijn een verrijking van onze taal, die toch een allegaartje van woorden is.

 

Je zal dus alleen op kruistocht moeten. ;)


NIMBY? 🏗   Volg jouw buurtberichten van plaatselijke, provinciale en landelijke overheden...

Link to post
Share on other sites
Guest DeDirk

Beste TwaLevel,

 

Bedankt voor je reactie.

Wellicht zouden we kunnen overwegen om de discussie, die nu toch richting een semantisch-linguïstische richting aan het vertrekken is, te gaan voeren op http://www.taaluniversum.org :D

 

Even een paar dingen...

>>Als je het voorgaande goed leest, zie je dat ik een nieuw Nederlands woord suggereer om de onduidelijkheid uit het begrip novelties weg te nemen.<<

Het begrip novelties mág dan wel worden geïntroduceerd, of inmiddels zijn geïntroduceerd, dat neemt niet weg dat datgene wat jij onder dat begrip wenst onder te brengen al bestonden vóordat de term novelty bestond.

 

Aldus ontstaat er nu 'verwarring' over wat daar, het begrip, dan zoal onder kan vallen. In mijn optiek, is een novelty dus een onnodig anglicistische neologisme voor vergelijkbare synoniemen als: varianten, variaties, vernieuwing etc.

 

Indien ik nu a priori even terug ga naar jouw eerste bericht, dan geef je daarin het volgende aan:

1) >>Wat zijn novelties eigenlijk? In de wereld van snacks, snoep en ijs betreft het vooral kleine vernieuwingen, geen grote doorbraken. Een nieuw smaakje, een nieuw bestanddeel, een slimmere verpakking: variaties op een thema.<<

2) >>Maar soms wordt het woord novelty ook gebruikt voor hapjesvarianten, dus dat werkt verwarrend.<<

 

Laat ik het dus even simpel en metaforisch stellen:

Ik sta in de Albert Heijn en zie dan, volgens jouw definitie, dat een snickers met wilde pecannoten een novelty is en een bakje stoomgroenten met zoetzure tonijn in pindsaus een hapjesvariant moet worden genoemd.

Dat schept dan inderdaad de onnodige verwarring?

 

Dus terug naar mijn positie: laten we in Nederland nou gewoon een beetje normaal Nederlands met elkaar blijven spreken, dan kunnen we verwarring en onnodige vergissingen gemakkelijk ontlopen.

 

Dat er zo nu en dan in of binnen de Zuid-Bijlmer, Amsterdam-West, grachtengordels of reclamebureaus de nodige neologismen, krompraat en takkie-takkie taal onstaat, nou ja, dat verschijnsel is niet nieuw.

De vraag dient zich echter aan: moeten we dan allemaal maar als een kudde blinde ezels in die taalverbastering mee gaan? Ikke dus niet ::)

(En let wel: die taalverbastering komt niet voort uit zuiver kwalitatieve en redekundige overwegingen, maar helaas door een gebrek aan taalkundige scholing!)

 

Dus nogmaals: ik blijf gewoon Nederlands spreken. En ondernemingen die zich bedienen met quasi-contemporaine krompraat en zich opzettelijk bezondigen aan perfide vormen van taalverloedering, behoeven zich vooralsnog niet op mijn warme belangstelling in te gaan stellen. I don't buy it! ;)

 

Wie o wie sluit zich bij m'n kruistocht aan?

 

 

Link to post
Share on other sites
Guest DeDirk

Nu houd ik op om DeDirk te pesten (sorry DeDirk) : het zijn generieke producten.

Houd je hart dus maar vast, er gaat nog veel aandacht van je gevraagd worden, de komende tijd.

 

Nou ik vat het heus niet op als pesterij ;)

 

Waar het hier in beginsel om ging, was het definiëren van het begrip novelty en wat daar zoal onder geplaatst zou moeten worden.

Er moest een plekkie worden gevonden voor het begrip novelty.

(In mijn schuurtje is daarvoor dus geen plaats.)

 

Dát je aangeeft, dat we te maken hebben met generieke producten, bijv. de senseo's die slechts in een andere kleur uit de matrijs worden geperst, dat had ik al in de gaten.

Oude wijn in nieuwe zakken :D

 

En ja... :D we zullen de komende tijd nog storend veel limited, platinum en cool editions van chocolade vla en griesmeelpuddingkjes tegemoet kunnen zien. Hoed u voor den 's-voorhands verwachte stortvloed van novelties!

Burgers, let op uw saeck!

 

Ik ben op het ergste voorbereid!

Link to post
Share on other sites

 

Hier lopen twee taalkwesties door mekaar. Jouw kwestie is dat we teveel engelse woorden overnemen, en vaderlandse alternatieven voor woorden als snack, computer en internet moeten gebruiken. Mijn kwestie is dat de vakterm novelties een dubbele betekenis heeft. Een directe vertaling is 'noviteiten' maar ik signaleer dat het begrip novelties ook voor 'kleine varianten' gebruikt wordt. Vandaar mijn voorzet om het fenomeen der nieuwe varianten als novitaties te omschrijven. Zijn beide kwesties in een keer opgelost.

 

Ik doe aan dat taaldebat verder niet mee, omdat al die vakgebieden inmiddels doorspekt zijn van jargon en het al moeilijk zat is om met acceptatie van latijn, engels en bargoens nog te snappen waar het over gaat. En dat was in dit geval de inzet van novitaties om de klant in beweging te houden. Denk aan de beroemde kiwi van Albert Heijn.


NIMBY? 🏗   Volg jouw buurtberichten van plaatselijke, provinciale en landelijke overheden...

Link to post
Share on other sites
Guest DeDirk

 

Hier lopen twee taalkwesties door mekaar. Jouw kwestie is dat we teveel engelse woorden overnemen, en vaderlandse alternatieven voor woorden als snack, computer en internet moeten gebruiken. Mijn kwestie is dat de vakterm novelties een dubbele betekenis heeft. Een directe vertaling is 'noviteiten' maar ik signaleer dat het begrip novelties ook voor 'kleine varianten' gebruikt wordt. Vandaar mijn voorzet om het fenomeen der nieuwe varianten als novitaties te omschrijven. Zijn beide kwesties in een keer opgelost.

 

Ik denk dat je niet datgene leest wat ik bedoel?

Ik hoef heus geen Nederlandse alternatieven voor woorden als, snack, internet en computer.

Waar ik op doelde is dat we juist níét mee moeten gaan in de kolderieke dwaalstroom vol met aangefruitte zoektochten naar nieuwe, verwarringzaaiende, termen voor reeds bestaande normatieve begrippen.

Van Dale en consorten bieden vooralsnog voldoende houvast?

 

En juist jouw poging om 'nieuwe varianten' als 'novitaties' te omschrijven, acht ik als een overbodige onnodigheid in de zuiverste staat van zijn.

 

Snap es voe? ;)

Link to post
Share on other sites
Guest DeDirk

Jeetje miena, waar gaat dit over?? In het bedrijfsleven hoor je niet anders meer dan innovatie en novelty. Aangezien er ook steeds internationaler wordt samengewerkt is het dus logisch dat er ook steeds meer engelse woorden komen in ons kikkerlandje. Is dat erg dan?? M.i. niet, het zijn geen vreemde woorden en als het onduidelijk is wat er mee wordt bedoeld, dan vraag je dat toch gewoon? Niet moeilijk doen als het makkelijk kan of dingen moeilijker maken dat ze zijn. Het leven is al ingewikkeld genoeg zonder dit soort discussies.

 

@Natas, e.a.:

 

De essentie -mijn standpunten althans- van deze discussie ligt niet bij het instellen van importverbod voor 'engelse woorden' noch bij moeilijkdoenerij.

Waar ik een bezwaar tegen heb, is het feit dat het zinloos 'omnamen*' van standaard Nederlandse uitdrukkingen, uit een soort van ego-simplistische interessantdoenerij, bijkans gemeengoed is geworden. Ik ben zeker niet oerconservatief en ook absoluut niet wereldvreemd, maar het begint in zaken- en marketingland zo langzamerhand een beetje een taalkundig janboeltje te worden. (En dat bevorderd de communicatie niet echt?) An sich is er niets op een gestadige taal-evolutie tegen, maar moeten we allerhande modieuze 'flitstermen*' zomaar in alle 'haast' opnemen in de zogenaamde algemeen betamelijke handelscorrespondentie; zakelijke brieven e.d.? Ómdat een bepaalde uitdrukking het wel lekker doet in de kroeg of bij de kantinetafel, wil het m.i. nog niet zeggen dat een ondernemer/onderneming er verstandig aan doet, om de toonzetting in marketingcampagnes en zakelijke communicatie, door een stel ongediplomeerde kroegkretologen te laten verzorgen. Maar iedereen is wat mij betreft vrij om dat anders in te vullen.

 

Om de zin en/of de eventuele onzin van mijn positie te illustreren, geef ik een paar voorbeelden:

'Mona heeft deze maand een nieuwe toetjes variant: chocolade-basilicum.'

'Mona heeft deze maand een nieuwe toetjes novelty: chocolade-basilicum.'

Die laatste variant zul je denk ik nooit bij Albert Heijn door de winkel horen knallen?

Dan dit! Ik train bijna dagelijks in een fitnesscentrum, welke onderdeel is van een landelijke keten. Onlangs zag ik van hun een personeelsadvertentie, waarin ze zeg maar op zoek waren naar een 'abonnementenaansmeerder'. In de taakomschrijving stond: de persoon moet zelfstandig prospects kunnen initiëren. Hemeltjelief!

 

En ja, de term prospects, inderdaad, die doet het tegenwoordig ook wel heel aardig in Nederland-Marketingland. Maar waarom vraag ik me af? Is de term: potentiële klant dan zo vreselijk oubollig? Met alle respect, maar het voelt nu ietwat unheimisch als ik sta te trainen. Doordat men de term prospect gebruikt, worden potentiële klanten als het ware 'ontmenst' en meer gezien als een object dat geld komt brengen. Persoonlijk hou ik dus niet van de term prospect, ómdat m.i. het begrip potentiële klant, een totaal andere, meer warmere, connotatie heeft. 'Wij heten u als prospect van harte welkom?' Waar gaat dat dan in hemelsnaam naartoe?

 

Natuurlijk is er een wezenlijk verschil tussen de zogenaamde business-to-business en business-to-consumer communicatie. Dus het moge dan wel zo zijn, dat de term novelty niet zo snel in B2C communicatie gaat opduiken, maar dat is in deze discussie irrelevant. Waarom zouden twee vertegenwoordigers -sorry: accountmanagers- tegen elkaar moeten zeggen dat er vier nieuwe novelties aan zitten te komen? Is het toevoegen van vier nieuwe varianten aan het assortiment, dan niet van het zelfde laken een pak?

 

Resumerend: het verzinnen van allerhande holle marketing-kreten en het per scheepslading importeren van allerlei buitenlandse termen, is bepaald geen kunst. De plaag van het zinloze taalverbasteren, onstaat m.i. bij de gratie van onachtzaamheid, disrespect en laconieke attitudes. Het is m.i. een absolute waangedachte, dat een onderneming ook maar enige vorm van continuïteit kan opbouwen, als het doe-maar-gewoon-dan-doe-je-al-gek-genoeg principe wordt ingeruild voor een door loze kreten gedragen zwetsmentaliteit. Meedoen aan de hype van alledag, is m.i. de inleiding voor de val van morgen. (Calvin Klein...Unilever?) Innovatieve ondernemers, zijn ondernemers die per definitie denken en hun bestaan niet laten afhangen van een horde losgeslagen kretologen. Ondernemen en -vooral!- ondernemer blijven, heeft dus van alles en nogwat met denken en communicatie te maken. Daarbij ga ik dus liever uit van vaste en vertrouwde waarden, dan van holle frasen en dozen vol met tijdelijk houdbare gemakzucht. Mijn attitude heeft dus niets met moeilijkdoenerij te maken, maar eerder met een zorgvuldigheidsbeginsel.

 

Ieder maakt z'n eigen keuze en ik dus de mijne.

 

* De term omnamen betekent: het zinloos inwisselen van een bestaande term voor een compleet nieuwe.

* De term flitsterm betekent: een nieuwbakken term die zo luchtig is dat 'ie met windkracht -1 al de kroeg en/of marketingafdeling komt binnenwaaien.

 

 

Link to post
Share on other sites

Eerlijkgezegd kan ik me er niet druk over maken, als termen gemeengoed worden voor het een of ander zal ik ze gewoon gebruiken. Een beetje ver-engelsing van de taal kan denk ik weinig kwaad, wellicht zorgt het er zelfs wel voor dat nederlanders op termijn gemakkelijker en beter echt engels leren, who knows?

 

'Mona heeft deze maand een nieuwe toetjes novelty: chocolade-basilicum.'

 

Die is inderdaad wel tenenkrommend slecht, vooral de 'nieuwe novelty' lijkt me wat dubbelop?

 

'Swirl presenteert deze maand een novelty op dessert-gebied' is wellicht best haalbaar, beetje afhankelijk van de doelgroep.

Link to post
Share on other sites

 

Och ja. Het woord ombudsman komt uit het noors, lees ik net. Afgeleid van umbodhsmadhr. Taal leeft. Taal is niet het eigendom van schriftgeleerden. Er zijn behoudzuchtigen die elke verandering verafschuwen, er zijn vernieuwers en er zijn ook veel sloddervossen en achtelozen.

 

Je kan je bv afvragen of fitness wel een goed woord is. Iemand die 'traint in een fitnesscentrum' zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen dat hij 'lichaamsoefeningen doet in een gezondsheidscentrum' in plaats van zich op te winden over de personeelsadvertenties. Mij is dat worst.

 

Tot slot een vraagje aan DeDirk: wat vind je van een consultancy die zich als one-stop-shop profileert? Is dat geen voorbeeld van ego-simplistische interessantdoenerij? Je kan het immers ook een advieskantoor noemen (bureau is veels te frans) en een nieuwe uitdrukking bedenken voor one-stop-shop...

 

Plagen mag ;)


NIMBY? 🏗   Volg jouw buurtberichten van plaatselijke, provinciale en landelijke overheden...

Link to post
Share on other sites
Guest DeDirk

@ TwaLevel:

 

Bedankt voor de discussie.

Ik denk helaas dat we langs elkaar heen praten...?

Wederom wordt ik in een hoekje geplaatst waar ik niet behoor.

Ik heb er op zich helemaal niets op tegen, als er op zichzelfstaande termen van buitenlandse afkomst, in Nederland worden gebruikt.

V.b.: computer, internet etc.

(Hopelijk is dat nu echt duidelijk?)

Waar ik een pest hekel aan heb, is dat er vanuit een soort van kijk-eens-hoe-goed-wij-ons-bedrijf-kunnen-managen-attitude allerlei onzinnige en verwarringzaaiende (marketing) kreten de wereld in worden geslingerd.

 

Laat ik dat illustreren met een voorbeeld:

Toen mijn moeder -destijds 62- een paar jaar terug eens een gesprek had gehad bij de ABNAMRO, kreeg ze na afloop het visitekaartje mee van de betreffende medewerker.

Op dat visitekaartje stond de naam van de medewerker en daaronder accountmanager als zijnde zijn functie. Voor mijn moeder was die man dus meteen een accountant(!) En ik heb haar daarop toch echt moeten uitleggen dat die man helemaal geen accountant was, maar gewoon een boerenlul met een afgeronde middelbare school.

Vroeger, en dat is nog niet zo heel lang geleden, noemde men een accountmanager bij een bank ook wel: cliëntadviseur of relatiebeheerder.

En wat doet de accountmanager bij de ABNAMRO...juist ja...het adviseren van klanten. En dan zeg ik: doe maar ff lekker gewoon en zet dan cliëntadviseur op je visitekaartje.

Dus ik hoop dat ik het nu duidelijk genoeg heb kunnen maken?

 

Dan nog even dit:

>>Tot slot een vraagje aan DeDirk: wat vind je van een consultancy die zich als one-stop-shop profileert? Is dat geen voorbeeld van ego-simplistische interessantdoenerij? Je kan het immers ook een advieskantoor noemen (bureau is veels te frans) en een nieuwe uitdrukking bedenken voor one-stop-shop...<<

 

Je tracht wederom iets te zoeken wat er niet is...

Als je een bepaalde dienst of een product wil verkopen, dan is het toch niet meer dan zinvol om je in je communicatie te bedienen van de nodige hapklare jargonismen? Als je marketing ondersteunende diensten wil gaan leveren, dan is het toch zinvol om je taal aan te passen aan je potentiële gesprekspartners? Niks mis mee toch?

 

Overigens doe ik weinig tot niks met die website. Ik ben thans in gesprek -werk als initiator een businessplan uit- met een paar medisch specialisten en een Amerikaanse onderneming om een -zeg maar- privé kliniek te starten, waar kankerpatiënten terecht kunnen voor informatie en de best mogelijke behandelingen. (Dat is zinvoller werk dan lullen met allerhande boys en girsl die met een cellphone-verslaving maar wat rondrijden in hun company-cars.)

 

 

Link to post
Share on other sites

 

Toen mijn moeder naar de bank ging, kwam ze mopperend terug: "Wat heeft die account-manager eigenlijk met mijn relatie te maken?" ;)


NIMBY? 🏗   Volg jouw buurtberichten van plaatselijke, provinciale en landelijke overheden...

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er is 1 lid online en 72 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept