Jump to content
Sticka_038
Verberg

Onderwijs, bv en holding

vraag

Hallo,

 

Ik heb al even rondgeneusd op dit forum en een aantal post dekken de lading voor een deel, maar. Og niet volledig.

 

Ik werk al jaren op interim-basis in het onderwijs (vo en mbo), eerst op freelancebasis maar nu vie holding en werkmaatschappij (...Instituut).

 

Technisch gezien is de Holding voor 100% eigenaar van het Instituut, de laatstgenoemde detacheerd mij in het onderwijs op tijdelijke basis. Nu wil het feit dat de belastingdienst het onderwijs aangepakt heeft voor 'verkapte loonheffing-ontduiking' of vergelijkbaar. Primair gaat het dan over de freelancers die jarenlang door onderwijsinstellingen worden ingehuurd om wekzaamheden te verrichten.

 

Mede gezien mijn toekomstplannen heb ik een holdingstructuur met een werkmaatschappij opgericht, ik 'verhuur' mijzelf dus via de werkmaatschappij. Juridisch gezien detacheerd de werkmaatschappij mij aan de opdrachtgever (de school).

Door het ingrijpen van de belastingdienst in het onderwijs vind er een paniekreactie plaats en willen scholen 'ineens' niet meer samenwerken met 'niet gangbare' detacheringsbureaus, zoals de landelijk bekende uitzend- en detacheringsbureaus.

Bij mijn weten heb ik de structuur zó opgericht dat het vergelijkbaar is met een 'standaard'- detacheringsbureau. Het bureau detacheerd mij voor de kortdurende opdracht aan de school en betaald daar een fee voor aan de holding. De holding betaald mij een salaris en betaald de daarbij behorende belastingen en heffingen aan de belastingdienst.

De opdrachtgever, de school, is wantrouwig en 'denkt' dat zij nog steeds aansprakelijk gesteld (kunnen) worden voor de loonheffing (van mij).

Mijn visie is dat primair de holding en secundair het detacheringsbureau daarvoor verantwoordelijk is en dat de opdrachtgever (ook volgens contract) daarvoor volledig wordt gevrijwaard.

 

Graag zou ik willen weten of mijn visie klopt zodat ik dit aan de opdrachtgever kan doorgeven.

 

Alvast mijn dank voor de reacties!

Link to post
Share on other sites

6 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Beste Sticka_038, allereerst welkom op Higherlevel.

 

Helaas, je visie klopt niet. Er is geen sprake van detachering, want het betreft geen personeel dat in gezagverhouding staat en waarvoor werknemerspremies worden afgedragen, maar het betreft de DGA zelf.

 

Bij mijn weten heb ik de structuur zó opgericht dat het vergelijkbaar is met een 'standaard'- detacheringsbureau

Daarvoor is méér nodig, zoals bij een declarabele uren-BV of Uniforce constructie. Daar ben je werknemer in je eigen BV, worden er werknemerspremies afgedragen en ben je daadwerkelijk ondergeschikt aan de aandeelhoudersvergadering die jou - tegen je eigen zin - kan ontslaan. Juist door die gezagsverhouding en is de inlenende partij (de school) gevrijwaard van een fictief of verkapt dienstverband: er is immers al een echt dienstverband

\

De opdrachtgever, de school, is wantrouwig en 'denkt' dat zij nog steeds aansprakelijk gesteld (kunnen) worden voor de loonheffing (van mij).

Terecht, maar dit betreft niet alleen de loonheffing maar ook de premies werknemersverzekeringen.

(En bij verkapte dienstverbanden ook nog CAO verplichtingen zoals pensioen)

 

Mijn visie is dat primair de holding en secundair het detacheringsbureau daarvoor verantwoordelijk is en dat de opdrachtgever (ook volgens contract) daarvoor volledig wordt gevrijwaard.

Essentie van afschaffen VAR en de Wet DBA is juist dat de opdrachtgever niet langer volledig gevrijwaard kan worden. Jij kunt ook de werknemerspremies niet afdragen (behoudens via een declarabele uren BV)

 


Partner bij B2Bsure, de vooruithelpers in verzekeringen en risicobehee

Ik help ondernemers vooruit met inzicht in en oplossingen voor aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Waarmee kan ik jou vooruit helpen? 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Beste Norbert,

 

Hartelijk dank voor de reactie! Het heeft mij een andere kijk op de structuur gegeven.

 

Ik begrijp uit jouw verhaal dat vooral de gezagsverhouding het probleem is voor wat betreft de loonheffing en andere (cao-)afdrachten. Het feit dat ik als DGA geen gebruik kan maken van uitkeringen en werknemersverzekeringen doet dus niet ter zake. (?)

 

Als ik het goed begrijp speelt deze situatie niet wanneer de detacherings-bv bestuurd wordt door derden in plaats van de Holding. Mijn doelstelling is om meer mensen ( zelfstandig ondernemer of nul-uren-contract) tijdelijk in te zetten in het onderwijs om 'gaten' op te vullen. Het gaat om tijdelijke opdrachten, mijn huidige opdracht duurt, als voorbeeld , ruim 3 maand. Niet meer.

Contractueel heeft de werkmaatschappij de school gevrijwaard voor aanspraken op kosten, zoals loonheffing, pensioen, e.d.

Mijn beeld is daardoor nog steeds dat juist de werkmaatschappij ('doorgever') aansprakelijk is richting de belastingdienst en niet de opdrachtgever.

De werkmaatschappij kan gebruik maken van de doorbetaaldloonregeling, c.q. de gebruikelijkloonbepaling ten opzichte van de holding.

Formeel ben ik DGA van de holding, de holding is 100% eigenaar van de detacherings-bv. Formeel ben ik dus geen eigenaar van de detacherings-bv. De laatsgenoemde betaald een managementfee aan de holding voor de werkzaamheden via de detacherings-bv.

Wanneer het vooral gericht is op het bestuur en het al dan niet tegen mijn zin kunnen ontslaan, kan ik op papier een bestuur aanstellen en daarvoor een bezoldiging afspreken. Dan heb ik die hindernis getackeld. (Ik brainstorm even hardop ;-) ).

 

Misschien is het handig om uit te leggen wat ik in de toekomst wil doen. Primair wil ik een deel van 'mijn verdiensten' inzetten om een huiswerkinstituut en een opleidingsplek voor werklozen op te zetten. Dus het deel wat normaal gesproken naar de directie en aandeelhouders van het uitzendbureau gaat, wil ik (direct) gaan investeren in de maatschappij. Daarbij maak ik gebruik van mijn kennis en ervaring in het onderwijs als interim-docent om tijdelijke vervanging te bieden voor scholen. Dus ik ben op zoek naar een weg om dit formeel en juridisch juist te kunnen bewerkstelligen. Vandaar de bv-holding-structuur. Maar ik laat mij graag informeren, want ik merk al dat ik dit nog niet helemaal goed heb bedacht..

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Ik begrijp uit jouw verhaal dat vooral de gezagsverhouding het probleem is

Ja, want als er binnen jouw bedrijf geen gezagsverhouding is, "kan" die ("moet" niet maar "kan"), ergens anders ontstaan

 

voor wat betreft de loonheffing en andere (cao-)afdrachten.

Nee, dat is slechts een gevolg van het feit dat er geen gezagsverhouding is

 

 

Het feit dat ik als DGA geen gebruik kan maken van uitkeringen en werknemersverzekeringen doet dus niet ter zake. (?)

Integendeel: het doet juist wél ter zake. Als jij binnen jouw eigen bedrijf wel gebruik kan maken van werknemersverzekeringen (zoals een Declarabele Uren BV of een verplicht sociaal verzekerde DGA) speelt het probleem van fictief dienstverband bij opdrachtgever niet (want er is dan al een echt dienstverband)

 

Contractueel heeft de werkmaatschappij de school gevrijwaard voor aanspraken op kosten, zoals loonheffing, pensioen, e.d.

Dat is mooi, maar heeft geen werking naar de belastingdienst toe: die klopt aan bij de school met naheffing en een boete, en de school kan die rekening vervolgens (volkomen onnodig) bij jou leggen zodat jij uiteindelijk meer aan schade moet betalen dan je ooit gefactureerd hebt. Niet de meest verstandige methode ...lijkt mij, en onnodig risicovol voor jou.

 

Mijn beeld is daardoor nog steeds dat juist de werkmaatschappij ('doorgever') aansprakelijk is richting de belastingdienst en niet de opdrachtgever.
Dat beeld klopt dus niet

 

De werkmaatschappij kan gebruik maken van de doorbetaaldloonregeling, c.q. de gebruikelijkloonbepaling ten opzichte van de holding.
Niet relevant. Waar jij salaris ontvangt in jouw structuur doet niet ter zake

 

Formeel ben ik DGA van de holding, de holding is 100% eigenaar van de detacherings-bv. Formeel ben ik dus geen eigenaar van de detacherings-bv.
Wel, jij bent de Uiteindelijke belanghebbende. De belastingdienst en UWV kijken voor de beoordeling van arbeidrelaties en sociale verzekeringsplicht dwars door de hele vennootschappelijke structuur heen: het gaat om de uiteindelijke natuurlijke personen die direct of indirect (via holdings en/of tussenholdings) een belang hebben in de werkmij

 

Als ik het goed begrijp speelt deze situatie niet wanneer de detacherings-bv bestuurd wordt door derden in plaats van de Holding.
Nee ;), het gaat om de zeggenschap in de aandeelhoudersvergadering, niet om de directievoering.

 

Maar los daarvan: je focust je nu en met holding-BV oplossing helemaal op een formele vennootschappelijke oplossing. Die oplossing is er wel (Uniforce constructie), maar er is een veel simpelere en goedkoper: werk met een modelovereenkomst waaruit blijkt dat er geen sprake is van gezag, loon en persoonlijke verplichting tot het verrichten van arbeid en overtuig je school ervan dat dit de manier is die de Minister, Belastingdienst en UWV zelf voor ogen hadden na het afschaffen van de VAR.


Partner bij B2Bsure, de vooruithelpers in verzekeringen en risicobehee

Ik help ondernemers vooruit met inzicht in en oplossingen voor aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Waarmee kan ik jou vooruit helpen? 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik werk al jaren op interim-basis in het onderwijs (vo en mbo), eerst op freelancebasis maar nu vie holding en werkmaatschappij (...Instituut).

Zoals Norbert al uitlegt lost een dergelijke constructie niet je probleem op. Daarnaast weet ik niet wat je als interim docent in het vo en mbo verdiend, maar mij lijkt zo'n constructie ook nodeloos duur door de kosten van twee bv's en het mislopen van de fiscale ondernemersfaciliteiten die je als eenmanszaak wel hebt.

 

Primair wil ik een deel van 'mijn verdiensten' inzetten om een huiswerkinstituut en een opleidingsplek voor werklozen op te zetten. Dus het deel wat normaal gesproken naar de directie en aandeelhouders van het uitzendbureau gaat, wil ik (direct) gaan investeren in de maatschappij.

Weliswaar nobele doelen, maar aanvullend op wat ik hierboven schrijf: heb je daar dan ook nog geld voor? Geld dat voor de dga bestemd is kun je niet zomaar (voor belasting) aan dit soort dingen besteden, want je hebt ook nog te maken met het gebruikelijk loon.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Geld dat voor de dga bestemd is kun je niet zomaar (voor belasting) aan dit soort dingen besteden, want je hebt ook nog te maken met het gebruikelijk loon.

Spot on, Ron.

 

Het lijkt erop dat ook voor dit motief de holding-werkmij niet de beste constructie is. Voor een ideëel doel lijkt dan bijvoorbeeld - een stichting - een veel passendere oplossing

 

[mod petje even opzet]

...maar dát (stichtingen en activiteiten zonder winstoogmerk) valt buiten de scope van dit forum

 


Partner bij B2Bsure, de vooruithelpers in verzekeringen en risicobehee

Ik help ondernemers vooruit met inzicht in en oplossingen voor aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Waarmee kan ik jou vooruit helpen? 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Beste heren,

 

Enorm bedankt voor de reacties en aanvullingen! Ik begrijp dat ik nog niet alles dicht had getimmerd, zoals ik dacht gedaan te hebben. Dus nu weer nieuwe spijkers regelen en weer door... ;-)

 

Bedankt voor de opmerking over een Modelovereenkomst. Ik heb in het verleden gewoon de VAR kunnen gebruiken, dus had al van de 'opvolger' hiervan gehoord. Dat een officieel goedgekeurde versie voor het onderwijs er nog niet is, daar was ik al ook achter.Het probleem is waarschijnlijk dat het onderwijs in het verleden teveel door de vingers heeft laten slippen en zzp'ers jarenlang voor hetzelfde werk ingehuurd werden.

Ik ga proberen met de, door de MBO- en HBO-Raad, voorgestelde Modelovereenkomst met de school in gesprek te gaan. Nieuwe ontwikkelingen zal ik hier delen.

 

Mvg

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 4 leden online en 181 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept