loading
Ga naar inhoud
Peter Somers
Verberg

BTW boeken met bijlagen, 6%, 21% of gecombineerd?

vraag

Ik verkoop sinds jaar en dag een leerboek met daarbij een toegangscode om oefeningen te kunnen maken via internet. Deze verkoop ik in het geheel belast met 6% BTW. Ik heb daarvoor tot op heden schriftelijke toestemming van de belastinginspecteur:

 

De levering van een boek met daarbij oefenmateriaal in een andere vorm (cd/dvd/inlogcode)

is als één prestatie te zien en valt derhalve in zijn geheel onder het verlaagd tarief van (thans) 6%. Ik baseer dit standpunt op de draagwijdte van het CPP-arrest, in casu inhoudende dat het de koper is te doen om zich d.m.v. het boek de kennis eigen te maken. De bij het boek meegeleverde digitale informatiedrager zie ik als een "gedeelte" van het boek, dat om technische redenen in een andere vorm geleverd wordt.

 

Voor de duidelijkheid, de boeken zijn niet t.b.v. het reguliere onderwijs, waar alles (boeken, cd's, dvd's etcetera) wél 6% belast is.

 

Nu heb ik een (ongemotiveerde) brief van de belastingdienst ontvangen dat ze hun standpunt per 1 juni intrekken. Dat houdt in, dat het boek nog steeds tegen 6% belast dient te worden, maar de waarde van de toegangscode tegen 21%.

 

Tot 1 juni staan wij de door u toegepaste handelswijze nog toe. Vanaf die datum dient u de bijlage aan te geven tegen het algemene tarief o.b.

 

Uiteraard ben ik het hier niet op voorhand mee eens (temeer omdat de belastingdienst dit ongemotiveerd oplegt).

 

Een vergelijkbare zaak is te vinden op uitspraken.rechtspraak.nl. In de tijd dat de zaak diende vielen cd-rom's en dvd's in het onderwijs nog niet standaard onder het verlaagde tarief, wat nu wel het geval is (www.belastingdienst.nl)

 

Omdat dit redelijke unieke materie is (ik kan er tenminste niet veel meer over vinden op internet), een oproep aan higherlevel-leden. Wie kan mij hiermee verder helpen?

 

Link naar bericht
Delen op andere sites

Aanbevolen berichten

 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Ik moet eerlijk zeggen dat ik denk dat je behoorlijk zwak staat in deze.

 

Want als je "iets" (cd-rom, dvd e.d., dus neem ik aan ook een 'toegangscode') bij een boek levert, dan valt deze levering in beginsel onder het 21%-tarief (en dan zal je de verkoop dus moeten splitsen over de verschillende tarieven).

 

Behalve dan wanneer de fysieke drager educatieve informatie bevat die (nagenoeg) uitsluitend bedoeld is voor 'informatieoverdracht in het onderwijs'.

En dat ik hier kennelijk niet zo.

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Voor de duidelijkheid, de boeken zijn niet t.b.v. het reguliere onderwijs, waar alles (boeken, cd's, dvd's etcetera) wél 6% belast is.

...

Een vergelijkbare zaak is te vinden op uitspraken.rechtspraak.nl. In de tijd dat de zaak diende vielen cd-rom's en dvd's in het onderwijs nog niet standaard onder het verlaagde tarief, wat nu wel het geval is (www.belastingdienst.nl)

Je zegt eerst dat de boeken niet voor het (reguliere) onderwijs zijn maar haalt daarna wel een "vergelijkbare" zaak aan waarbij dit dus wel het geval is.

 

Indien jij niet voor het onderwijs levert dan is dat toch geen vergelijkbare zaak? Want alle bronnen zeggen dat die 6% voor cd-rom/dvd/websites geldt voor het onderwijs.

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Indien jij niet voor het onderwijs levert dan is dat toch geen vergelijkbare zaak?

 

Klopt als een zwerende vinger (hoewel men tegenwoordig "klopt als een bus" schijnt te zeggen, ondanks dat deze - de bus dus - eigenlijk "sluit" volgens het oude spreekwoord...).

 

Vandaar ook dat ik denk dat dit een behoorlijk zwak verhaal is.

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

@Rik99

 

De zaak is vóórdat de belastingdienst (september 2014) alles voor het onderwijs op 6% ging belasten. In deze zaak gaat het om de motivatie. Dat is dezelfde motivatie die mijn belastinginspecteur eerst had.

 

@exhaeller

De uitzondering hierop (waar ook de BD aan heeft gerefereerd) is het CPP-arrest. Kort gezegd komt dat hierop neer:

 

Wanneer er sprake is van levering van een hoofdprestatie met een bijkomende prestatie, volgt de bijkomende prestatie het belastingtarief van de hoofdprestatie. Daarbij is het van belang dat de bijkomende prestatie geen doel op zich is voor de gemiddelde consument, maar slechts een middel om de hoofdprestatie aantrekkelijker te maken.

 

Een aantal voorbeelden zijn:

- Leerboek met cd-rom (met cd-rom kan je oefenen) Uitspraak

- Paardentraining met stalling (stalling is nodig om paarden te kunnen trainen) Uitspraak

- Parkeren en buskaartje (buskaartje maakt parkeren aantrekkelijker) Uitspraak

 

Om dan terug te komen bij mijn leerboek + toegangscode naar oefenwebsite. Alleen met de oefeningen kan je niet leren. Het gaat de consument om het leerboek (de hoofdprestatie). Het oefenmateriaal is de bijkomende prestatie. Volgens het CPP-arrest zou het dan belast moeten worden tegen het tarief van de hoofdprestatie, zijnde 6%

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Het leerboek is een "normaal" papieren boek, 256 pagina's dik. Daarbij zit een plastic pasje met een toegangscode voor de website. Het boek en pasje worden ingesealed verkocht.

 

Het leerboek is uiteraard apart te gebruiken, hierin staat alle leerstof. Het pasje met toegangscode geeft toegang tot oefeningen van de leerstof.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Wanneer er sprake is van levering van een hoofdprestatie met een bijkomende prestatie, volgt de bijkomende prestatie het belastingtarief van de hoofdprestatie.

 

Maar zij hebben nu een ander standpunt ingenomen, hé.

 

En daar hebben zij wel een beetje gelijk in eigenlijk, want dit wordt toch als levering van twee verschillende goederen gezien (een gedrukt boek, een 'e-book').

 

Dus dan zal je 'ten strijde' moeten trekken, als je daar niet mee eens bent.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

- kun je het boek ietsje duurder maken, en het pasje ietsje goedkoper ?

- of beter nog: kun je het tot één geheel integreren, zodanig dat je de oefeningen eigenlijk nodig hebt?

een leerboek zonder opgaven kan ik me nog net voorstellen, maar een echt studieboek niet meer.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

In welke productvorm verkoop je het "leerboek" doorgaans?

 

Is het "leerboek" ook afzonderlijk te gebruiken of is het eigenlijk alleen één geheel inclusief de toegang tot de online "leeromgeving"?

Ik zou de vraag eerder andersom stellen: Is het pasje met de toegangscode apart te gebruiken en ook apart te bestellen?

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Hallo Peter,

 

Ik denk dat de fiscus heeft gereageerd n.a.v. een uitspraak van het Europees Hof van Maart 2017.

Uitspraak EU Hof 3-2017

Toelichting uitspraak

 

Dit heeft tot allerlei ruis geleid over de criteria;

Mag een lidstaat afwijken van EU richtlijnen? (Niet dus.)

Is een E-book op een andere fysieke drager onderworpen aan het lage tarief?

Geldt dit alleen voor educatieve uitgaven (lees leveringen aan scholen)?

 

Volgens mij geldt nu bij één van de laatste 2 voorwaarden het lage tarief.

 

Zo staat het ook op de site van de Belastingdienst.

 

Bd Digitale educatieve uitgaven

 

Er is wel een voorstel om dit in de toekomst (Belastingplan 2018 EU) aan te passen.

RVO Voorstel verlaging BTW elektronische uitgaven

 

Vriendelijke groet.

 


Geef om mensen en gebruik dingen.

Andersom werkt niet.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Laatste link(s) zegt alles:

21% voor e-boeken, maar 6% voor alles wat fysiek is.

 

Slightly off topic is dit toch (weer) een mooie casus voor hen die maar blijven beweren dat de btw een consumentenbelasting is. Bovengenoemde zal toch op geen enkele manier de 15% (-punt) extra btw terug kunnen krijgen van zijn klanten, die, zoals ook in het artikel vermeld, aanhikken tegen die hogere prijs. Met als enige punt dan dat concurrentie ook tegen 21% moet leveren.

 

Het hogere btw-tarief maakt het zelfs mogelijk de info voor die prijs op dvd of stick aan te bieden.

Wat wel twee stappen terug is in de tijd natuurlijk.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Ja, dat weet iedereen die met deze materie bezig is.

 

Maar dat is niet de strekking van het verhaal van TS. Hij is van mening dat de levering van de code opgaat in de hoofdprestatie (leveren van een gedrukt boek). En 'in den beginne' was de BD daar mee eens.

 

Nu niet meer, want tegenwoordig (zoals ik al schreef) wordt dit als twee verschillende leveringen gezien. Van een gedrukt boek en een E-book.

 

Vandaar dat ik ook zei dat TS in mijn ogen een zwak verhaal heeft, als hij ten strijde gaat trekken om zijn gelijk te proberen te krijgen in deze.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Maar dat is niet de strekking van het verhaal van TS. Hij is van mening dat de levering van de code opgaat in de hoofdprestatie (leveren van een gedrukt boek). En 'in den beginne' was de BD daar mee eens.

 

Nu niet meer, want tegenwoordig (zoals ik al schreef) wordt dit als twee verschillende leveringen gezien. Van een gedrukt boek en een E-book.

Dan moet je nog even de openingspost doorlezen van TS want dat is absoluut niet de strekking van zijn verhaal. Hij heeft het namelijk over een inlogcode voor het maken van oefeningen via internet behorende bij een leerboek.

 

Nogmaals mijn vraag: Is dat oefeningen maken via internet nu een los product welke je los kunt afnemen of is het altijd een integraal onderdeel van het leerboek.

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Je begrijp het gewoon niet. TS heeft ooit een soort 'goedkeuring' gekregen van de BD (vanwege het feit dat zij toen vonden dat deze 'extra levering' opging in de hoofdprestatie).

 

Die 'goedkeuring' hebben zij nu ingetrokken. Daar gaat het hem om. Althans: dat schrijft hij!

 

Maar je mag voor mij gerust allerlei vragen aan hem stellen natuurlijk. Dat gaat mij verder niets aan.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Ik vind eigenlijk de originele motivatie van de BD heel juist: het gaat om het boek, de oefeningen zijn additioneel.

Is het boek nog los van de oefeningen te gebruiken? Maw, staan er niet tal van verwijzingen naar de oefeningen? (maak nu opdracht 2.1 tm 2.3....)

Andersom zal al helemaal niet het geval zijn: de opdrachten zijn zinloos zonder het tekstboek.

Dat maakt het mi één uitgave in twee losse delen.

 

Zijn er veel mensen die alleen het tekstboek aanschaffen?

 

En zoals ik al zei: misschien kun je iets doen in de tarievering. Gewoon voor één prijs aanbieden waarbij je gewoon het boek koopt (en dan o ja, de oefeningen staan online). Als je het niet van de BD gedaan krijgt.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

TS kán in verzet komen.

 

Dan lijkt het mij wel raadzaam om iemand in te huren voor de juiste motivatie.

En zeker niet verwijzen naar allerlei 'niet ter zake doende' uitspraken e.d.

 

(ik zou het dan eigenlijk zoeken in het 'opgaan in de hoofdprestatie'... en niet allerlei onbekende kreten proberen te gebruiken)

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Je begrijp het gewoon niet. TS heeft ooit een soort 'goedkeuring' gekregen van de BD (vanwege het feit dat zij toen vonden dat deze 'extra levering' opging in de hoofdprestatie).

 

Die 'goedkeuring' hebben zij nu ingetrokken. Daar gaat het hem om. Althans: dat schrijft hij!

Dat bestrijd ik toch ook helemaal niet. Juist omdat ik de strekking van de post van TS begrijp kan ik begrip opbrengen voor zijn verbazing over de brief. Maar om vast te stellen of deze verbazing terecht is moeten we naar mijn mening eerst weten of het internet-verhaal als losstaand product gezien en verkocht kan wordt en inmiddels verkocht wordt. Als dat laatste zo is kan ik de redenatie van de BD weer goed volgen.

 

Voor de rest sluit ik me volledig aan bij de redenatie van realist.

 

En of we nu wel of niet de juiste termen gebruiken is totaal niet relevant. TS is op zoek naar wederhoor en zal slim genoeg zijn om bij mogelijk verweer de juiste kanalen in te schakelen. Maar ik kan me voorstellen dat pad gaat bewandelen gewoon eens wil vragen hoe andere ondernemers tegen dit issue aan kijken.

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • -2
 • Waardeer dit antwoord

Maar om vast te stellen of deze verbazing terecht is moeten we naar mijn mening eerst weten of het internet-verhaal als losstaand product gezien en verkocht kan wordt en inmiddels verkocht wordt. Als dat laatste zo is kan ik de redenatie van de BD weer goed volgen.

 

Maar juist dat is een denkfout. Want wanneer je een 'totaalpakket' levert, bestaande uit meerdere prestaties (voor de BTW) dan moet je dit splitsen naar de verschillende tarieven. Dat is gewoon de wet.

 

En dat is wat de BD nu vindt.

Maar misschien zou je daar tegen in verzet kunnen komen, b.v. dus door te beweren dat de 'extra prestatie' opgaat in de hoofdprestatie.

 

Je kan dus niet (volgens de wet) een fiets repareren (6%) en vervolgens ook gratis een TV leveren (21%) en vinden dat je eigenlijk gewoon een fiets gerepareerd hebt en dus 6% BTW over de ontvangen 500,- euro verschuldigd bent.

Om maar een gek voorbeeld te noemen.

 

Dus het ligt heel erg gevoelig (en ik vind het verhaal behoorlijk zwak - maar natuurlijk niet hopeloos).

 

Overigens helemaal fantastisch dat je probeert TS te helpen. Ik ook trouwen, maar dan meer vanuit de fiscaliteit.

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Maar om vast te stellen of deze verbazing terecht is moeten we naar mijn mening eerst weten of het internet-verhaal als losstaand product gezien en verkocht kan wordt en inmiddels verkocht wordt. Als dat laatste zo is kan ik de redenatie van de BD weer goed volgen.

 

Maar juist dat is een denkfout. Want wanneer je een 'totaalpakket' levert, bestaande uit meerdere prestaties (voor de BTW) dan moet je dit splitsen naar de verschillende tarieven. Dat is gewoon de wet.

 

En dat is wat de BD nu vindt.

Maar misschien zou je daar tegen in verzet kunnen komen, b.v. dus door te beweren dat de 'extra prestatie' opgaat in de hoofdprestatie.

 

Je kan dus niet (volgens de wet) een fiets repareren (6%) en vervolgens ook gratis een TV leveren (21%) en vinden dat je eigenlijk gewoon een fiets gerepareerd hebt en dus 6% BTW over de ontvangen 500,- euro verschuldigd bent.

Om maar een gek voorbeeld te noemen.

 

Dus het ligt heel erg gevoelig (en ik vind het verhaal behoorlijk zwak - maar natuurlijk niet hopeloos).

 

Overigens helemaal fantastisch dat je probeert TS te helpen. Ik ook trouwen, maar dan meer vanuit de fiscaliteit.

 

Wat een nare manier van een discussie voeren. Woorden in de mond leggen die niet bedoeld dan wel gezegd zijn om zo proberen jezelf boven een ander te verheffen. Bah!

 

En als je mijn redenatie volgt dan is er bij het gestelde ridicule voorbeeld uiteraard sprake van twee verschillende diensten. Ik weet dus niet wat je nu precies met je post probeert te bereiken.

 

Ik houd het nu verder voor gezien in dit topic.

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Ik begrijp werkelijk niets van "colombo"...

 

Leuk man, goed gedaan. Daar heeft TS heel veel aan.

 

Het lijkt mij niet handig dat TS denkt dat het allerbelangrijkste in deze is of ooit iemand een aparte 'code' of zoiets gekocht heeft.

Het gaat hier fiscaal gezien over hele andere overwegingen.

 

Succes, "columbo".

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Maar om vast te stellen of deze verbazing terecht is moeten we naar mijn mening eerst weten of het internet-verhaal als losstaand product gezien en verkocht kan wordt en inmiddels verkocht wordt. Als dat laatste zo is kan ik de redenatie van de BD weer goed volgen.

 

Maar juist dat is een denkfout. Want wanneer je een 'totaalpakket' levert, bestaande uit meerdere prestaties (voor de BTW) dan moet je dit splitsen naar de verschillende tarieven. Dat is gewoon de wet.

 

En dat is wat de BD nu vindt.

Maar misschien zou je daar tegen in verzet kunnen komen, b.v. dus door te beweren dat de 'extra prestatie' opgaat in de hoofdprestatie.

 

Je kan dus niet (volgens de wet) een fiets repareren (6%) en vervolgens ook gratis een TV leveren (21%) en vinden dat je eigenlijk gewoon een fiets gerepareerd hebt en dus 6% BTW over de ontvangen 500,- euro verschuldigd bent.

Om maar een gek voorbeeld te noemen.

 

Dus het ligt heel erg gevoelig (en ik vind het verhaal behoorlijk zwak - maar natuurlijk niet hopeloos).

 

Overigens helemaal fantastisch dat je probeert TS te helpen. Ik ook trouwen, maar dan meer vanuit de fiscaliteit.

 

ja, dat is inderdaad wel een heel gek voorbeeld. heel gek.

Terwijl het zo gemakkelijk was:

een fiets laten repareren resulteert doorgaans in een gesplitste bon:

onderdelen a 21%

arbeidsloon a 6%.

 

Vergelijken we dat met een studieboek, dan is de situatie mi anders.

Niemand heeft iets aan losse opdrachten. Zij horen heel erg bij het hoofdstuk dat is behandeld.

Soms zijn stand alone opdrachten nog wel te maken en nuttig, maar het probleem is heel erg: waar hoort de opdracht bij, wat is het niveau van de student, wat heeft hij al gehad etc. omdat die zoektocht 1 op 1 nooit te maken is, horen opdrachten dus bij een stuk stof.

Daarmee is het mijn bescheiden onderwijskundige en fiscale mening dat beide boeken een twee-eenheid vormen. maar zoals gezegd, kun je dat niet gewoon in je prijsstelling zo opnemen?

 

Helemaal vrij ben je daar in beginsel niet in: de afzonderlijke prijzen moeten tegen reële marktwaarden gesplitst worden. Maar iedereen kan begrijpen dat je de kosten maakt bij het boek, dat je de online service in principe gewoon in het boek had opgenomen, maar om redenen van kunnen aanpassen, of direct feedback kunnen geven, online houdt. maar dat dat nauwelijks extra kosten met zich meebrengt.

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Vergelijken we dat met een studieboek, dan is de situatie mi anders.

Niemand heeft iets aan losse opdrachten. Zij horen heel erg bij het hoofdstuk dat is behandeld.

Soms zijn stand alone opdrachten nog wel te maken en nuttig, maar het probleem is heel erg: waar hoort de opdracht bij, wat is het niveau van de student, wat heeft hij al gehad etc. omdat die zoektocht 1 op 1 nooit te maken is, horen opdrachten dus bij een stuk stof.

Daarmee is het mijn bescheiden onderwijskundige en fiscale mening dat beide boeken een twee-eenheid vormen. maar zoals gezegd, kun je dat niet gewoon in je prijsstelling zo opnemen?

Oneens:

 

De vragen (opdrachten) in een vragenboekje of e-boek of CD/DVD of online kunnen best gerelateerd zijn aan een opleidingsniveau, maar dan hoeft het nog niet specifiek aan een bepaalde boek/publikatie gekoppeld te zijn. Zelfs niet wanneer het als naslag genoemd wordt.

 

Een derde kan ook een vragenboekje (CD, DVD, website) over hetzelfde onderwerp en niveau samenstellen, dan zou deze wel aan de BTW volgens voorschift moeten voldoen. Dus uit concurentieoverweging zal ieder dat moeten, ongeacht of deze een leerboek (met 6% BTW) gepubliceerd heeft. Wellicht is dit de motivering van de fiscus.

 

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Een derde kan ook een vragenboekje (CD, DVD, website) over hetzelfde onderwerp en niveau samenstellen, dan zou deze wel aan de BTW volgens voorschift moeten voldoen. Dus uit concurentieoverweging zal ieder dat moeten, ongeacht of deze een leerboek (met 6% BTW) gepubliceerd heeft. Wellicht is dit de motivering van de fiscus.

Dat is zeker waar en daarom moet ook eerst duidelijk worden wat de relatie tussen beide materialen zijn. Er zijn zoveel redenen te bedenken waardoor het dus wel als apart gezien zou kunnen worden. Maar er zijn net zoveel redenen te bedenken dat het als een geheel gezien kan worden.

 

Voorbeeld losse materialen: In het internet gedeelte staat bij elke vraag een stukje theorie en de context vermeldt zodanig dat je als gebruiker in staat bent met kennis op een andere manier opgedaan de vragen te beantwoorden.

 

Voorbeeld strikte relatie tussen materialen: In het leerboek wordt bij de theorie een situatie geschetst en op het internet gedeelte wordt dit als uitgangspunt genomen en verdere vragen ed over gesteld.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 1
 • Waardeer dit antwoord

Vergelijken we dat met een studieboek, dan is de situatie mi anders.

Niemand heeft iets aan losse opdrachten. Zij horen heel erg bij het hoofdstuk dat is behandeld.

Soms zijn stand alone opdrachten nog wel te maken en nuttig, maar het probleem is heel erg: waar hoort de opdracht bij, wat is het niveau van de student, wat heeft hij al gehad etc. omdat die zoektocht 1 op 1 nooit te maken is, horen opdrachten dus bij een stuk stof.

Daarmee is het mijn bescheiden onderwijskundige en fiscale mening dat beide boeken een twee-eenheid vormen. maar zoals gezegd, kun je dat niet gewoon in je prijsstelling zo opnemen?

Oneens:

 

De vragen (opdrachten) in een vragenboekje of e-boek of CD/DVD of online kunnen best gerelateerd zijn aan een opleidingsniveau, maar dan hoeft het nog niet specifiek aan een bepaalde boek/publikatie gekoppeld te zijn. Zelfs niet wanneer het als naslag genoemd wordt.

 

Een derde kan ook een vragenboekje (CD, DVD, website) over hetzelfde onderwerp en niveau samenstellen, dan zou deze wel aan de BTW volgens voorschift moeten voldoen. Dus uit concurentieoverweging zal ieder dat moeten, ongeacht of deze een leerboek (met 6% BTW) gepubliceerd heeft. Wellicht is dit de motivering van de fiscus.

In theorie zou dit zeker voor te stellen zijn, maar geloof me, ik zit in het onderwijs.

 

Alleen als de eindtermen landelijk zijn zit iedereen op het zelfde niveau en gebruikt men (meestal ongeveer) dezelfde woorden, begrippen en berekeningen. Overal waar dit niet het geval is, is het heel, heel belangrijk om precies de goede vraag te stellen.

 

VWO klas 3 wiskunde volgens de ene methode (=boek) levert soms echt andere vragen dan vwo wiskunde klas 3 bij een andre methode.

in het vervolgonderwijs, en iets zegt me dat dat hier het geval is, loopt dat alleen nog maar veel verder uiteen. Zeker als het niveau niet al te hoog is (MBO/MBO+) dan moet een vraag goed aansluiten bij wat in de stof terug te vinden is.

Zomaar een opgave van internet plukken is goed te doen, maar alleen voor een docent die dat in één oogopslag, of twee, ziet. Ik doe het ook regelmatig. Om soms in tweede instantie erop te moeten terugkomen dat deze vraag toch niet te beantwoorden is.

 

Dus een individuele leerling zal nooit zomaar iets van internet plukken en stellen: die oefenopgaven schaf ik aan en dan ga ik eens kijken of ik me daarmee voor kan bereiden op het andere boek dat ik van school moest kopen. Gratis al niet, betaald al helemaal niet.

 

En dáárom volgt oefenopgave mi het boek altijd. Andersom zou het boek zonder oefenopgaven mogelijk zijn. Tenzij je dus bijv wat extra verwijzingen opneemt etc.

 

Soms immers, niet altijd maar in de huidige leermiddelen steeds vaker, staat de stof ook niet meer alleen. Verklap je bewust nog niet alles, maar de basis. De uitwerking en toepassing van het geleerde komt dan pas om de hoek kijken bij het maken van de opgaven.

In dat geval maakt ook de stof die geleerd wordt bij de opgaven, en vooral de uitwerkingen daarvan, deel uit van de verplichte stof. En is ook het boek zónder de opgaven niet meer voldoende.

 

Vandaar dat men tegenwoordig spreekt van 'de methode' in plaats van 'het boek'. De methode is de manier waarop je een leerling van het instapniveau naar het eindniveau helpt.

Manier van aanreiken van de stof, tempo, aantal herhalingen van het geleerde, samenvatten of laten samenvatten, aantal keren terugkomen op een onderwerp (om een stap verder te gaan), manier om het leren leren te laten ontdekken, etc etc etc hoort daar bij.

Een boek, e-book, losse bladen, en opdrachten, maakwerk, herhaalwerk, denkwerk etc etc zijn daarbij slechts middelen, die één geheel vormen.

 

De belastingdienst(in casu: de nieuwe medewerker) is kennelijk nog niet op de hoogte van deze transitie.

Link naar bericht
Delen op andere sites
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Wie is er online?

  Er is 1 lid online en 49 gasten

  Bekijk volledige lijst    
 • Ook interessant:

 • OndernemerspleinNL

×

Cookies op HigherLevel.nl

Cookies zijn nodig om Higherlevel.nl goed te laten functioneren. Door het gebruik van HigherLevel.nl verklaar je onze voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

 Meer informatie   Oké