Jump to content
WijnandN
Verberg

Wie is verantwoordelijk voor de dochteronderneming van een failliet bedrijf?

vraag

Een soortgelijk verhaal heb ik gepost bij fiscale zaken, maar ik zou ook graag willen weten of ik juridisch goed bezig ben en achteraf geen verwijten als bestuurder krijg.

 

Ik ben bestuurder in BV A, sta ook bij de KvK als bestuurder van BV A ingeschreven. BV A is begin van dit jaar failliet verklaard. BV A is aandeelhouder van BV B en BV A staat ook bij de KvK als bestuurder van BV B ingeschreven.

 

Nu heb ik onenigheid met de curator van BV A over wie BV B bestuurt. Zaken als VPB aangifte, opstellen jaarrekeningen en communicatie met de "buitenwereld".

 

De curator van BV A is van mening dat ik als bestuurder van BV A verantwoordelijk ben en hij geeft aan uitsluitend te handelen namens BV A en niet namens BV B. Maar volgens mij behoren de aandelen van BV B toe aan de boedel van BV A en daarnaast staat BV A als bestuurder van BV B ingeschreven en dus zou de curator van BV A nu de belangen van BV B moeten behartigen!

 

Is er iemand die mij duidelijkheid kan verschaffen?

 

Vriendelijke groet,

 

Wijnand

Link to post
Share on other sites

25 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

De curator behartigt niet de belangen van BV A of B, maar van de schuldeisers van de failliete BV A en moet zoveel mogelijk te gelde maken om de schuldeisers tegemoet te komen. De aandelen van B behoren toe aan de boedel van A en zijn dus ook te gelde te maken.

 


Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, gespecialiseerd in Opzetten, Aanpassen of Verbeteren van bedrijven in de Belevenis-, Hospitality- & Leisure-markt. Hulpvraag? Ideeën? Plannen? Neem gerust Contact op!

(Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de forumregels, als lid zijn deze op persoonlijke titel)

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ja, maar ik denk dat de vraag meer zal zijn wie nu de dagelijkse werkzaamheden in BV B moet gaan verrichten. Normaal zou bestuurder van BV A dit ook doen voor BV B en daar een management fee voor ontvangen. Nu BV A dus failliet is, is het natuurlijk de vraag of bestuurder van de failliete BV A nog steeds die werkzaamheden moet verrichten.

 

Moet die bestuurder dan nog gewoon het werk verrichten, wetende dat het management fee dat BV B aan BV A betaald niet bij hem meer terecht kan komen?

 

(Indien BV A failliet verklaard is mag deze dan nog wel werkzaamheden uitvoeren?)

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

En dat is dus ook mijn vraag en tevens onduidelijkheid.

 

BV A staat als bestuurder ingeschreven en ik heb begrepen dat ik als bestuurder van BV A na faillissement geen beslissingen meer mag nemen en/of acties die gevolgen kunnen hebben voor BV A en aangezien BV A aandeelhouder is van BV B heb ik mijn twijfels.

 

Vriendelijke groet,

 

Wijnand

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Volgens onderstaande link zou een curator niet bevoegd zijn om bestuurstaken bij een dochteronderneming uit te voeren:

http://dirkzwagerondernemingsrecht.nl/2012/04/27/bevoegdheid-curator-tot-aanvragen-faillissement-dochtervennootschap/

 

Dat zou dus betekenen dat jij als bestuurder (hoewel niet meer bevoegd in je eigen holding) nog wel de taken uit zou moeten voeren voor de dochteronderneming.

 

Blijft de grote hamvraag... als dit een lange tijd gaat duren... wie krijgt dan de management vergoeding/beloning voor die taken :D

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Beloning vind ik nog niet eens zo belangrijk. Het gaat mij meer om bestuursaansprakelijkheid.

 

Ik moet dus als bestuurder van BV A b.v. de VPB 2016 voor BV B indienen, nadat de jaarrekening is opgemaakt en vastgesteld.

 

Wie stelt de jaarrekening vast? De curator van BV A? Normaliter wordt de jaarrekening door de aandeelhouder(s) vastgesteld.

 

Ik heb in BV B geen financiële middelen om een accountant te betalen, dus zal het zelf moeten regelen. Erg lastig dit.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

VPB 2016 voor BV B had toch al voor 1 juni gedaan moeten zijn?

Of betreft het hier een fiscale eenheid? (blijkbaar niet als je het over VPB 2016 voor BV B hebt)

Is er uitstel aangevraagd en zo ja, tot wanneer is die verkregen?

 

Wellicht zal de dochteronderneming verkocht/overgenomen moeten worden, waarna die taken door de opvolger gedaan kunnen worden.

 

Maar als BV B totaal geen financiële middelen meer heeft is het maar de vraag of deze het gaat redden. Ik neem aan dat je daar nog wel andere rekeningen in krijgt die dan ook tot problemen zullen leiden.

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

VPB 2016 had ook ingediend moeten worden, maar is door de discussies met de curator nog niet gedaan. Advies van de accountant van BV A was destijds dat de curator dat alles moest regelen.

 

Nu ben ik niet zo zeker meer.

 

BV B heeft geen winst en geen financiële middelen. Wel een grote schuld (lening) aan BV A.

 

BV B is eigenlijk technisch al failliet, maar er moeten dus wel dingen geregeld worden. Alsnog VPB 2016, jaarrekening 2016 opmaken, vaststellen en deponeren en het liefst zou ik BV B liquideren, maar dat kan niet door de schuld aan BV A.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dan vraag ik me af of je niet zelf het faillissement van BV B aan moet vragen. Uit de genoemde link heb je gezien dat dat niet door de curator kan gebeuren. En bij gebrek aan andere schuldeisers zou dat dus zelf moeten gebeuren.

 

Het zelf aanvragen van een faillissement is echter niet altijd aan te raden. Even advies vragen aan een advocaat lijkt dan wel op zijn plaats. Je kunt zelf wel het faillissement aanvragen zonder advocaat maar je wilt niet voor onverwachtse verassingen komen te staan (zoals persoonlijke aansprakelijkheid).

 

Het niet gedeponeerd hebben van de jaarcijfers en ontbrekende VPB 2016 aangifte helpt daar dan niet bij denk ik.

 

https://www.ondernemersplein.nl/ondernemen/geldzaken/faillissement/info-en-advies/aanvraag-faillissement/

https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Faillissementen/Paginas/Aanvraag-eigen-faillissement.aspx

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Mijn inziens zouden dan de volgende stappen ondernomen moeten worden.

 

1. opmaken jaarrekening BV B

2. vaststellen jaarrekening BV B door curator BV A

3. deponering KvK en VPB aangifte BV B

4. aanvragen faillissement door mijzelf

 

Het ontbreekt mij aan financiële middelen om juridische hulp in te schakelen, maar als ik deze stappen onderneem, dan handel ik naar eer en geweten volgens mij en kan me persoonlijk niets ten laste gelegd worden.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ja, zonder praktische kennis lijkt mij dat ook de te volgen stappen.

 

Let wel even op...:

Bij faillissement BV B komen de bevoegdheden (en taken) bij de curator te liggen. Dus ook het opstellen, vaststellen en deponeren van de jaarrekening 2017 van BV B. De curator is hiervoor echter vrijgesteld. Dit geldt echter alleen voor de cijfers van 2017. Voor de voorgaande jaren (zoals 2016) blijft de oude bestuurder verantwoordelijk (maar daar ga je dus aan werken).

 

Dit zou dus eigenlijk ook gelden voor BV A (als dat nog niet is gedaan).

Dat is dus misschien wel een aandachtspuntje.

 

Hierbij moet wel worden benadrukt dat de directie van de bv ook na het faillissement verantwoordelijk blijft voor het opstellen en deponeren van jaarrekeningen over boekjaren vóór het uitspreken van het faillissement.

http://www.curatoren.nl/fo/nieuws/2040/fd-moet-ik-een-jaarrekening-opstellen-in-geval-van-surseance-of-faillissement/

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dank je wel voor alle informatie.

 

Ik ga meteen aan de slag met jaarrekening en vervolgacties voor BV B.

 

De curator van BV A heeft aangegeven dat hij de afwikkeling van BV A over 2016 voor zijn rekening zal nemen.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Laatste vraag.

 

Mag je VPB aangifte doen voordat de jaarrekening is vastgesteld?

 

Deze had 2 weken geleden al ingediend moeten zijn.

 

Vriendelijke groet,

 

Wijnand

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Normaal gesproken doe je die natuurlijk wel na de vaststelling. Of dat ook "verplicht" is weet ik niet.

 

Heb je overigens nog geen herinnering gekregen voor de VPB?

 

Hebt u uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting niet op tijd ingediend? Dan krijgt u eerst een herinnering. Als u daar niet op reageert krijgt u een aanmaning.

 

In de aanmaning staat de termijn waarbinnen u nog zonder boete de aangifte moet kunt doen.

Als uw aangifte na die termijn bij ons binnenkomt, krijgt u een boete.

 

als_u_uw_aangifte_te_laat_hebt_ingediend

wanneer_een_verzuimboete

 

Ik zou dus verwachten dat je die herinnering al gehad hebt of dat die onderweg is. Maar zoals ik het hier lees krijg je NA de herinnering nog een aanmaning waarin een nieuwe termijn staat waarbinnen je aangifte moet doen voordat je een boete krijgt. (Zo snel zijn ze dus niet bij de Belastingdienst ;D)

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Kan BV B wel failliet worden verklaard als er alleen maar schulden in zitten?
Ja, waarom niet? Het is zelfs normaal dat die failliet gaat als er alleen maar schulden in zit. Het hangt echter af of er twee schuldeisers zijn. Het aanvragen door derden kan alleen gebeuren met minimaal twee schuldeisers. Maar als je zelf geen toekomst ziet (zoals in dit geval) kun je dus ook zelf faillissement aanvragen.
Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Kan BV B wel failliet worden verklaard als er alleen maar schulden in zitten?
Ja, waarom niet? Het is zelfs normaal dat die failliet gaat als er alleen maar schulden in zit. Het hangt echter af of er twee schuldeisers zijn. Het aanvragen door derden kan alleen gebeuren met minimaal twee schuldeisers. Maar als je zelf geen toekomst ziet (zoals in dit geval) kun je dus ook zelf faillissement aanvragen.

Dat kan wel, maar niet op eigen aangifte, alleen wanneer een schuldeiser het faillissement aanvraagt.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Kan BV B wel failliet worden verklaard als er alleen maar schulden in zitten?
Ja, waarom niet? Het is zelfs normaal dat die failliet gaat als er alleen maar schulden in zit. Het hangt echter af of er twee schuldeisers zijn. Het aanvragen door derden kan alleen gebeuren met minimaal twee schuldeisers. Maar als je zelf geen toekomst ziet (zoals in dit geval) kun je dus ook zelf faillissement aanvragen.
Dat kan wel, maar niet op eigen aangifte, alleen wanneer een schuldeiser het faillissement aanvraagt.
Waar staat dat, dat je niet je eigen faillissement aan kan vragen als je alleen maar schulden hebt?

 

Bij één schuldeiser kan die niet eens faillissement aanvragen. Als er dan ook geen inkomsten meer zijn en alleen maar schulden is het zelf aanvragen volgens mij de enige mogelijkheid.

 

Je kunt je kop in het zand steken en hopen dat de schulden vanzelf weggaan maar dan heb je ook kans dat de persoonlijke aansprakelijkheid zijn kop opsteekt. Dus zelf faillissement aanvragen lijkt mij dan de enige mogelijkheid.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ok, dat lijkt dan duidelijk.

 

Alleen in geval er totaal niets meer in de BV zit aan activa en er schulden zijn is het dus een kwestie van liquideren. Er is totaal niets voor de curator om te verdelen dus heeft faillissement aanvragen geen zin.

 

Als er nog wel activa is (OP had het over ontbreken van financiële middelen maar dat hoeft nog niet te betekenen dat er geen activa is) en er is meer dan één schuld, kan er wel faillissement aangevraagd worden. Per slot van rekening kun je niet zelf als vereffenaar optreden wanneer niet alle schuldeisers geheel betaald kunnen worden.

http://www.dezaak.nl/1154/liquidatie-als-jouw-bedrijf-niet-meer-levensvatbaar-is.htm#

 

Ik neem aan dat er bij één schuld de activa verkocht moet worden en de ene schuld zoveel mogelijk ingelost moet worden.

 

Ik neem aan dat dat zo klopt.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Ik neem aan dat er bij één schuld de activa verkocht moet worden en de ene schuld zoveel mogelijk ingelost moet worden. Ik neem aan dat dat zo klopt.
Met die ene schuldeiser moet je dan wel overeenstemming bereiken. Je kunt niet zomaar besluiten je bv met een schuld op te heffen. Uiteindelijk zullen er bij gebrek aan baten en doorlopende kosten/lasten vast wel meer schuldeisers komen, tenzij de bestuurder zelf wat geld inbrengt om die laatste schuld over te nemen ...

 

Link to post
Share on other sites
 • 1
 • Rate this answer
Je kunt niet zomaar besluiten je bv met een schuld op te heffen.

Dat wordt hierboven dus wel gesteld. Als er totaal geen baten en activa is, dan is er dus niets te vereffenen. Zelf faillissement aanvragen mag dan niet want het leidt tot niets behalve een verhoging van de schuld en de curator kan niet eens betaald worden. Opheffen is dan schijnbaar de enige mogelijkheid.

 

3. Meer schulden dan baten = faillissement tenzij schuldeisers akkoord gaan met vereffening

4. Geen baten, wel schulden = turboliquidatie

http://berntsenmulder.nl/nieuws/hoe-kom-ik-van-mijn-bv-af-over-turboliquidatie-vereffening-en-faillissement

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Op die pagina waar je naar linkt staat een hoop interessante informatie. Ook over gevallen waarin de overgebleven crediteur na de turbo-liquidatie uiteindelijk toch niet naar z'n geld hoefde te fluiten:

Een bestuurder had alle activa verkocht en met de opbrengst zijn eigen vorderingen en wat zakelijke vorderingen betaald. Eén schuldeiser bleef onbetaald. De bestuurder besloot tot turboliquidatie. De onbetaald gebleven crediteur stelde de bestuurder aansprakelijk wegens ‘selectieve betaling’. Door zichzelf wél te betalen, maar deze crediteur niet, handelde de bestuurder onrechtmatig. Hij werd persoonlijk veroordeeld om de vordering van de crediteur te betalen.
De schuldeiser moet er natuurlijk wel een zaak van willen maken.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ja, in dat geval waren er nog wel baten/activa en dacht de bestuurder zichzelf eerst uit te keren uit de opbrengst. Natuurlijk handig bedacht maar dan kun je wel een tegenreactie verwachten :D Probleem is echter dat de schuldeiser hier niet altijd zicht op heeft.

 

Maar de te volgen acties stonden inderdaad duidelijk beschreven op die pagina. Dus OP kan aan de hand van die situaties kijken welke richting die op moet.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Als ik het allemaal goed lees en goed begrijp, dan kan ik voor BV B geen faillissement aanvragen. Er zijn geen baten, er is ook geen activa. Alleen een schuld aan BV A.

 

Dus ik moet overeenstemming bereiken met de curator van BV A dat er geen middelen zijn in BV B om de schuld af te betalen en de curator zal akkoord moeten gaan met liquidatie/opheffing van BV B.

 

BV A heeft alle aandelen van BV B, dus moet de curator dan ook middels een AVA besluiten om BV B op te heffen?

 

Vriendelijke groet,

 

Wijnand

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Als ik het allemaal goed lees en goed begrijp, dan kan ik voor BV B geen faillissement aanvragen. Er zijn geen baten, er is ook geen activa. Alleen een schuld aan BV A.

Ja, zo zie ik het ook. Ga wel even met zekerheid na dat je echt verder nergens een andere schuld hebt (bijvoorbeeld belastingdienst o.i.d.). Als je inderdaad echt geen baten/activa en verder geen andere schulden hebt dan kun je inderdaad tot turboliquidatie overgaan (formulier 17A KvK).

 

Er moet inderdaad een AVA aan voorafgaan (zie toelichting 2.1 formulier 17A). Dat kan dus tegelijk tijdens je gesprek met de curator. Je kunt het even extra aan de curator vragen maar volgens mij (en de eerder genoemde link) ben jij daarna degene die wel de liquidatie verder in gang moet zetten (of dus afwikkelen met dat formulier). Maar dat zal hij het beste weten.

 

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 23 leden online en 238 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept