Jump to content
N.A. Fets
Verberg

Grootboekrekening als balansrekening maar ook als W/V rekening

vraag

Zijn er grootboekrekeningen die zowel op de balansrekening en ook op de w/v rekening voorkomen?

 

Kan iemand daar een voorbeeld van geven?

 

Ik stel de vraag omdat de XMLAudit std hierover schrijft en ik dit nog nooit (bewust) tegengekomen ben.

 

thx

Link to post
Share on other sites

9 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Hallo,

 

Nee dat kan in een geautomatiseerde administratie niet.

Bij aanmaken grootboekrekening moet je kiezen of het een balans- of een resultaatrekening is.

Vroeger in een handmatige kolommenbalans kon je op één rekening(regel) zowel in de resultaatkolom en de balanskolom een bedrag zetten. (Maar daar maakte je geen auditfile van).

Nu gebruik je een aparte resultaatrekening en een balansrekening voor als er een post over loopt.

(te betalen, te vorderen, afschrijvingen enz.).

Het kan wel zijn dat omschrijvingen op elkaar lijken of gelijk zijn omdat rekeningnummers worden gebruikt.

Maar het is beter om in de omschrijvingen duidelijk aan te geven wat het is door aanvullingen als Afschrijvingskosten ....., Te betalen ..... of Te vorderen ..... te gebruiken.

 

Bij jaarafsluiting kan een rekening Winstsaldo Boekjaar worden gebruikt om het jaarresultaat naar de balans (Onverdeelde Winst) te boeken. Maar eigenlijk zijn dat ook twee rekeningen (resultaat en balans).

 

Als je een citaat opneemt kunnen we het misschien verklaren.

 

 

Vriendelijke groet,

 


Geef om mensen en gebruik dingen.

Andersom werkt niet.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dat klinkt idd plausibel. Hieronder een stukje uit de XMLAuditFileHandleiding waarin de Mixed gbr type gesuggereerd wordt:

 

LEDGER ACCOUNT

company - general ledger - LEDGER ACCOUNT

xml tag: ledgerAccount

Rekeningschema.

...

Account Type

xml tag: accTp

Soort grootboekrekening bijvoorbeeld Balansrekening/Resultaatrekening etc.

code list: Acounttype (all selected)

B Balance

M Mixed

P Profit and Loss

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik denk dat je in verwarring word gebracht door het woord 'gemengde grootboekrekening'.

 

Zuivere grootboekrekeningen behoren tot de balansrekening of de resultatenrekening.

 

Er bestaan echter wel grootboekrekeningen met een gemengd karakter ... zij kunnen enerzijds naar de balansrekening of anderzijds naar de resultatenrekening verwijzen.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

thx. Ik moet zeggen dat ik in het Referentie Grootboekschema ook geen gemengde GBR tegen ben gekomen. Dar zie ik welliswaar duplicaat-beschrijvingen langskomen maar wel met eigen accountcodes. Ik zal nog eens zoeken.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hallo,

 

Ik heb een voorbeeld gevonden van de toepassing van niet zuivere ofwel gemengde rekeningen.

Maar dit heeft betrekking op kosten en opbrengsten op één rekening en niet resultaat en balans.

Ook kan het voorkomen dat ,bij ontbreken van een kostenplaats, of projectadministratie er per kostenplaats en/of project een zuivere (kosten)rekening aangemaakt moet worden om deze direct voor rapportering naar kostenplaats of projecten te kunnen gebruiken.

 

Van oudsher gebeurde dit door kosten van rubriek 4 (Kosten categorisch) naar rubriek 5 (Kostenplaatsen), naar rubriek 6 (Productierekening) en rubriek 7 (Voorraad gereed product) te boeken.

 

In de praktijk komen allerlei mengvormen voor.

Bijvoorbeeld bij kosten naar cost driver (per activiteit) te boeken om keuzes te kunnen maken of bepaalde activiteiten goedkoper uitbesteed kunnen worden of om kosten aan een productieproces te kunnen hangen om dit meer "lean" te maken.

Bekend voorbeeld is dat in Japan alle indirecte kosten aan lonen werden gekoppeld om managers te dwingen te automatiseren. Theoretisch volkomen onjuist maar managent technisch zeek effectief.

Anderzijds is bekend dat automatische verdeelsleutels de aids van een financieel systeem kunnen zijn.

Daarom werken velen liever met direct costing (Break even point) want als een activiteit wordt gestaakt betekent dat niet automatisch dat de indirecte algemene kosten afnemen.

 

Vriendelijke groeten.

 

 

Citaat;

Voor het direct kunnen toerekenen van opbrengsten en kosten is het essentieel dat sprake is van “zuivere” grootboekrekeningen. Dat wil zeggen dat kosten en opbrengsten niet door elkaar op dezelfde grootboekrekening geboekt zijn daar waar die gesplitst weergegeven moeten worden in de functionele indeling (bijvoorbeeld kosten en opbrengsten servicecontracten), danwel dat er geen kosten en opbrengsten op een grootboekrekening worden geboekt die bij verschillende activiteiten horen. Indien een grootboekrekening een gemengd karakter heeft, kan deze daardoor niet in zijn geheel toegerekend worden aan een activiteit. Het is in deze situatie noodzakelijk om de grootboekrekening eerst uit te splitsen.

Good practice: Analyseer de grootboekrekeningen op het zuivere karakter van de rekeningen en leg vast welke grootboekrekeningen direct toerekenbaar zijn.

Bron Gemengde Rekeningen

 


Geef om mensen en gebruik dingen.

Andersom werkt niet.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Ik moet zeggen dat ik in het Referentie Grootboekschema ook geen gemengde GBR tegen ben gekomen.
Zo langzamerhand bekruipt mij het gevoel dat je Grootboekrekeningen met grootboekrekeningnummers aan het verwarren bent. Die grootboekrekeningnummers wil je dan een mixed-status geven, en dat is iets wat niet kan want elk grootboeknummer behoort óf tot balansrekening óf tot de resultatenrekening die vervolgens wel weer aan de creditzijde of de debetzijde kan staan.

 

Het GBR probeert voor alle denkbare grootboekrekeningen een uniek nummer te toe te wijzen ... iets wat in andere Europese landen, waaronder België, al heel lang bestaat, en waarmee de uitwisseling tussen alle andere boekhoudprogramma's mogelijk gaat worden. In Nederland is het zo dat je voor elke Grootboekrekening persoonlijk een andere nummer kunt toewijzen, hetgeen in de praktijk ook gebeurt ... al bestaat er wel een soort basis van groepsnummers waarin grootboekrekeningen in ondergebracht worden.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Nedzhibe: Nee hoor, ik ga die mixed status noch gebruiken noch ondersteunen in mijn software. Ik vroeg me alleen af of er voorbeelden waren van die mixed status rekeningen omdat ik het nog nooit tegengekomen ben.

 

Ik heb genoeg informatie verkregen mbt dit onderwerp.

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Zijn er grootboekrekeningen die zowel op de balansrekening en ook op de w/v rekening voorkomen? Kan iemand daar een voorbeeld van geven?

Misschien wel. Ik moet dan eigenlijk meteen denken aan bijvoorbeeld wettelijke of fiscale reserves, zoals de (Fiscale) Oudedagsreserve. Die reserve is commercieel geen kosten, dus verwacht je die op een balansrekening of binnen het eigen vermogen. Maar fiscaal is deze reservering wel aftrekbaar van de winst, dus is het min of meer een 'kost'.

 

Op zich kan het handig zijn om dergelijke reserves te kunnen identificeren, zodat je een W&V-rekening en balans kunt opstellen die de 'daadwerkelijke' (commerciële) winst weergeeft of de winst die overeenkomt met de fiscale winstberekening.

 


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 6 leden online en 232 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept